Six separate people smiling and the raised hand emoticon from Teams. Six separate people smiling and the raised hand emoticon from Teams. Six separate people smiling and the raised hand emoticon from Teams.

Wideokonferencje

Spotykaj się, współpracuj i pracuj bezpiecznie w dowolnym miejscu dzięki usłudze Microsoft Teams.

Elastyczna praca i spotkania hybrydowe

Pracuj z dowolnego miejsca i bądź częścią przepływu pracy dzięki wideokonferencjom w aplikacji Teams.

Pewne prowadzenie prezentacji

Zbierz osoby przebywające w dowolnym miejscu — osobiście i online — i współpracuj z nimi za pośrednictwem wideokonferencji w aplikacji Teams.

Burze mózgów i współpraca wizualna

Dzięki wideokonferencjom możecie spotykać się o dowolnej porze — niezależnie od tego, czy chodzi o indywidualną rozmowę, czy konferencję dla całej firmy.

Zarządzanie i sterowanie spotkaniami

Prowadź bezpieczne wideokonferencje — wyciszaj hałas, usuwaj nieproszonych uczestników i wyznaczaj prelegentów.

Organizowanie wydarzeń wirtualnych

Organizuj interakcyjne spotkania dla nawet 1000 uczestników oraz seminaria internetowe i emisje dla nawet 10 000 uczestników.*

Bogatszy przekaz dzięki wideokonferencjom

Wideokonferencje to metoda na atrakcyjniejsze i bardziej konstruktywne spotkania oraz szybkie zwiększenie możliwości i produktywności zespołu.

Omówienie
Guided Tour

Strona główna przewodnika

Funkcje wideokonferencji

Zapoznaj się z krótką prezentacją tylko części funkcji wideokonferencji w aplikacji Teams.

Nagrania

Rejestruj spotkania za pomocą aplikacji do wideokonferencji Teams, aby później do nich wracać lub udostępniać je uczestnikom.

Czat

Czatuj z uczestnikami przed konferencją internetową, w jej trakcie i po niej.

Napisy na żywo

Włącz napisy w czasie rzeczywistym podczas wideokonferencji, aby przekaz był bardziej zrozumiały.

Dostosowywane tła

Wybierz tło, przekaż swoje własne lub rozmyj tło za sobą, aby zmniejszyć liczbę rozpraszających bodźców w trakcie wideokonferencji.

Podnoszenie ręki

Użyj przycisku do podnoszenia ręki, aby zgłosić chęć zabrania głosu lub zadania pytań podczas wideokonferencji bez zakłócania jej przebiegu.

Trener prelegenta

Trener prelegenta pomaga pewniej przemawiać na spotkaniach, prywatnie pomagając w doborze tempa, powiadamiając o przerywaniu innym osobom i przypominając o sprawdzaniu reakcji odbiorców.

Lista uczestników

Wyświetlaj i pobieraj listę uczestników każdego spotkania w celach referencyjnych i wykonywania dalszych kroków po spotkaniu.

Korzyści z wideokonferencji

Zobacz, jakie są główne korzyści z wideokonferencji w aplikacji Teams.

Zwiększanie zaangażowania

Wideokonferencje sprawiają, że ludzie angażują się głębiej, bardziej osobiście.

Wparcie dla współpracy

Wideokonferencje pozwalają współpracować w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca.

Zwiększanie produktywności

Wizualny charakter wideokonferencji pozwala ludziom przekazać więcej w krótszym czasie.

Poprawa doświadczeń pracowników

Rozmowa twarzą w twarz w trakcie wideokonferencji daje pracownikom pracującym zdalnie poczucie przynależności.

Zapewnianie swobody i elastyczności

Daj ludziom większą kontrolę i zmniejsz ograniczenia wynikające z lokalizacji — wideokonferencje pozwalają łączyć się o dowolnej porze z dowolnego miejsca.

Komunikacja szybsza niż poczta e-mail

Rozpocznij wideokonferencję i udostępnij własny ekran zamiast wysyłać wiadomość e-mail i czekać na odpowiedzi.

Więcej informacji o wideokonferencjach

Dowiedz się więcej na temat wideokonferencji — począwszy od tego, jak działają, a skończywszy na tym, z czym działają.

Jak działają wideokonferencje

Dzięki kamerze, mikrofonowi i aplikacji do wideokonferencji, na przykład Teams, osoby znajdujące się w dwóch lub większej liczbie miejsc mogą się równocześnie widzieć i słyszeć.

Wideokonferencje w aplikacji Teams

Aplikacja Teams pozwala organizować zarówno spotkania twarzą w twarz, jak i duże wydarzenia wirtualne. Pozwala komunikować się i współpracować nad projektami o każdej porze i z każdego miejsca grupom o niemalże dowolnej wielkości.

Wideokonferencje to więcej niż tylko wideo

Spotkania pozwalają robić więcej. Oprogramowanie do wideokonferencji Teams pozwala udostępniać ekrany i pliki, czytać napisy, czatować, nagrywać i zmieniać tło.

Urządzenia zaprojektowane do wideokonferencji

Spotykajcie się i współpracujcie kiedy i jak chcecie, korzystając z urządzeń stworzonych do uczestniczenia w wideokonferencjach w aplikacji Teams — od zestawów słuchawkowych po urządzenia głośnomówiące i od kamer po ekrany.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Nagrania.","id":"recordings","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWH8wp?ver=9cf0","imageAlt":"A Teams video call being recorded.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":2,"name":"Nagrania","videoHref":"","content":"<p>Rejestruj spotkania za pomocą aplikacji do wideokonferencji Teams, aby później do nich wracać lub udostępniać je uczestnikom.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Nagrania"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Czat.","id":"chat","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWGSTf?ver=66e4","imageAlt":"A presentation being reviewed over a Teams call while some participants have a conversation in chat.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":3,"name":"Czat","videoHref":"","content":"<p>Czatuj z uczestnikami przed konferencją internetową, w jej trakcie i po niej.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Czat"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Napisy na żywo.","id":"live-captions","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWKXp8?ver=aeaf","imageAlt":"Live captions being used during a Teams video call.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":4,"name":"Napisy na żywo","videoHref":"","content":"<p>Włącz napisy w czasie rzeczywistym podczas wideokonferencji, aby przekaz był bardziej zrozumiały.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Napisy na żywo"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Dostosowywane tła.","id":"customized-backgrounds","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWGVzS?ver=f0ff","imageAlt":"Participants in a Teams video call using custom backgrounds.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":5,"name":"Dostosowywane tła","videoHref":"","content":"<p>Wybierz tło, przekaż swoje własne lub rozmyj tło za sobą, aby zmniejszyć liczbę rozpraszających bodźców w trakcie wideokonferencji.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Dostosowywane tła"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Podnoszenie ręki.","id":"raise-your-hand","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWGSTu?ver=49b4","imageAlt":"A presentation being displayed in Teams and a participant using the raise hand button.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":6,"name":"Podnoszenie ręki","videoHref":"","content":"<p>Użyj przycisku do podnoszenia ręki, aby zgłosić chęć zabrania głosu lub zadania pytań podczas wideokonferencji bez zakłócania jej przebiegu.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Podnoszenie ręki"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Trener prelegenta.","id":"speaker-coach","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWWlAm?ver=142d","imageAlt":"A Sales Analysis Review presentation being given over a Teams video call.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":7,"name":"Trener prelegenta","videoHref":"","content":"<p>Trener prelegenta pomaga pewniej przemawiać na spotkaniach, prywatnie pomagając w doborze tempa, powiadamiając o przerywaniu innym osobom i przypominając o sprawdzaniu reakcji odbiorców.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Dowiedz się więcej o trenerze prelegenta w usłudze Microsoft Teams.","href":"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=2189113&clcid=0x415&culture=pl-pl&country=PL","openInNewTab":true,"title":"Dowiedz się więcej","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Trener prelegenta"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Lista uczestników.","id":"participant-list","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWGVzV?ver=28fc","imageAlt":"A participant list for a Design Review meeting in Teams that is displaying name, duration, join time, leave time and role for each participant.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":8,"name":"Lista uczestników","videoHref":"","content":"<p>Wyświetlaj i pobieraj listę uczestników każdego spotkania w celach referencyjnych i wykonywania dalszych kroków po spotkaniu.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Lista uczestników"}],"arialabel":"Funkcje wideokonferencji.","id":"features","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWH0EH?ver=3f8e","imageAlt":"A Teams video call where the participants are collaborating and working on a presentation together in real time.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":1,"name":"Funkcje wideokonferencji","videoHref":"","content":"<p>Zapoznaj się z krótką prezentacją tylko części funkcji wideokonferencji w aplikacji Teams.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Funkcje wideokonferencji"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Zwiększanie zaangażowania.","id":"empower-engagement","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWGY9F?ver=282d","imageAlt":"A Teams video conference where the speaker is being highlighted while they are giving a presentation.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":10,"name":"Zwiększanie zaangażowania","videoHref":"","content":"<p>Wideokonferencje sprawiają, że ludzie angażują się głębiej, bardziej osobiście.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zwiększanie zaangażowania"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Pielęgnacja współpracy.","id":"foster-collaboration","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWHb7a?ver=d65c","imageAlt":"A Teams call where participants are collaborating on a presentation, conversing in the chat and using the raise hand function.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":11,"name":"Pielęgnacja współpracy","videoHref":"","content":"<p>Wideokonferencje pozwalają współpracować w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Wparcie dla współpracy"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Zwiększanie produktywności.","id":"increase-productivity","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWI9xk?ver=a056","imageAlt":"A Teams video call and a live Transcript from the call being displayed.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":12,"name":"Zwiększanie produktywności","videoHref":"","content":"<p>Wizualny charakter wideokonferencji pozwala ludziom przekazać więcej w krótszym czasie.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zwiększanie produktywności"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Poprawa doświadczeń pracowników.","id":"improve-the-employee-experience","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWGSUK?ver=7d37","imageAlt":"A Teams video call with many participants in Together mode.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":13,"name":"Poprawa doświadczeń pracowników","videoHref":"","content":"<p>Rozmowa twarzą w twarz w trakcie wideokonferencji daje pracownikom pracującym zdalnie poczucie przynależności.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Poprawa doświadczeń pracowników"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Zapewnianie swobody i elastyczności.","id":"provide-freedom-and-flexibility","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWH5Xo?ver=4b13","imageAlt":"A mobile view of a Teams video call.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":14,"name":"Zapewnianie swobody i elastyczności","videoHref":"","content":"<p>Daj ludziom większą kontrolę i zmniejsz ograniczenia wynikające z lokalizacji — wideokonferencje pozwalają łączyć się o dowolnej porze z dowolnego miejsca.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zapewnianie swobody i elastyczności"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Komunikacja szybsza niż poczta e-mail.","id":"communicate-faster-than-email","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWH5Xs?ver=9893","imageAlt":"A mobile view of a meeting chat in Teams.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":15,"name":"Komunikacja szybsza niż poczta e-mail","videoHref":"","content":"<p>Rozpocznij wideokonferencję i udostępnij własny ekran zamiast wysyłać wiadomość e-mail i czekać na odpowiedzi.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Komunikacja szybsza niż poczta e-mail"}],"arialabel":"Korzyści z wideokonferencji.","id":"benefits","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWI4pd?ver=794a","imageAlt":"A Teams video call in Together mode.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":9,"name":"Korzyści z wideokonferencji","videoHref":"","content":"<p>Zobacz, jakie są główne korzyści z wideokonferencji w aplikacji Teams.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Korzyści z wideokonferencji"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Jak działają wideokonferencje.","id":"how-video-conferencing-works","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWGYau?ver=65e1","imageAlt":"A Teams video call with 6 participants that is being recorded.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":17,"name":"Jak działają wideokonferencje","videoHref":"","content":"<p>Dzięki kamerze, mikrofonowi i aplikacji do wideokonferencji, na przykład Teams, osoby znajdujące się w dwóch lub większej liczbie miejsc mogą się równocześnie widzieć i słyszeć.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Jak działają wideokonferencje"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Wideokonferencje w aplikacji Teams.","id":"video-conferencing-in-teams","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWGVBP?ver=5177","imageAlt":"A Teams video call with many participants.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":18,"name":"Wideokonferencje w aplikacji Teams","videoHref":"","content":"<p>Aplikacja Teams pozwala organizować zarówno spotkania twarzą w twarz, jak i duże wydarzenia wirtualne. Pozwala komunikować się i współpracować nad projektami o każdej porze i z każdego miejsca grupom o niemalże dowolnej wielkości.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Wideokonferencje w aplikacji Teams"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Wideokonferencje to więcej niż tylko wideo.","id":"video-conferencing-more","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWGVBR?ver=8c3b","imageAlt":"A Teams video call where a presentation is being given and participants are using reactions.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":19,"name":"Wideokonferencje to więcej niż tylko wideo","videoHref":"","content":"<p>Spotkania pozwalają robić więcej. Oprogramowanie do wideokonferencji Teams pozwala udostępniać ekrany i pliki, czytać napisy, czatować, nagrywać i zmieniać tło.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Wideokonferencje to więcej niż tylko wideo"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Urządzenia zaprojektowane do wideokonferencji.","id":"devices-designed-for-video-conferencing","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWH8y9?ver=4b33","imageAlt":"A Teams video call between people in a conference room and people joining from home.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":20,"name":"Urządzenia zaprojektowane do wideokonferencji","videoHref":"","content":"<p>Spotykajcie się i współpracujcie kiedy i jak chcecie, korzystając z urządzeń stworzonych do uczestniczenia w wideokonferencjach w aplikacji Teams — od zestawów słuchawkowych po urządzenia głośnomówiące i od kamer po ekrany.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Urządzenia zaprojektowane do wideokonferencji"}],"arialabel":"Więcej informacji o wideokonferencjach.","id":"more","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWH8wh?ver=420d","imageAlt":"A Teams video call.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":16,"name":"Więcej informacji o wideokonferencjach","videoHref":"","content":"<p>Dowiedz się więcej na temat wideokonferencji — począwszy od tego, jak działają, a skończywszy na tym, z czym działają.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Więcej informacji o wideokonferencjach"}],"itemsCount":20}

Przeczytaj więcej o wideokonferencji w usłudze Teams

6 sposobów na wyróżnienie planu spotkań online

Trzy sposoby wykorzystywania rozwiązań do wideokonferencji w celu usprawniania działalności

Jak udostępnianie ekranu może usprawnić spotkania online

Zbierz razem rodzinę i znajomych dzięki wideokonferencjom w aplikacji Teams

Utrzymaj łączność z innymi, nawet gdy jesteś daleko. Organizuj wirtualne spotkania w dowolnym miejscu i czasie dzięki konferencjom wideo.

Zabawa dzięki trybowi Razem

 

Organizuj wideokonferencje we wspólnej przestrzeni wirtualnej. Wybieraj spośród różnych miejsc, takich jak kawiarnia, ośrodek wypoczynkowy lub salon, i zobacz wszystkich uczestników w tym samym miejscu dzięki trybowi Razem.1

A Teams call in Together mode.

Zapraszaj dowolne osoby w dowolnym miejscu i czasie

 

Rozpoczynaj wideokonferencje i zapraszaj dowolne osoby — nawet jeśli nie korzystają one z usługi Microsoft Teams. Dzięki wideokonferencjom kontakt wirtualny jest prawie tak przyjemny jak osobisty.

A Teams video call with seven participants.
|

Wideokonferencja to spotkanie online, w którym biorą udział co najmniej dwaj uczestnicy i które oprócz dźwięku na wejściu i wyjściu ma też obraz. Jej zaletą jest to, że nie tylko słychać, co mówią inne osoby, ale widać też ich mimikę i reakcje.

Wideokonferencje umożliwiają współpracę w czasie rzeczywistym, poprawiają produktywność, pozwalają oszczędzać czas i pomagają zmniejszyć poczucie odosobnienia oraz zwiększyć zaangażowanie osób pracujących zdalnie. Jeśli ktoś nie czuje się komfortowo przed obiektywem kamery podczas wideokonferencji grupowej, zawsze może ją wyłączyć i pozostawić włączony mikrofon. Niektóre programy do wideokonferencji umożliwiają uczestnikom rozmycie lub zmianę tła w celu zwiększenia prywatności bez utraty możliwości bezpośredniej komunikacji.

Liczba osób pracujących zdalnie i z domu gwałtownie wzrosła, dlatego możliwość komunikacji i współpracy w czasie rzeczywistym za pomocą wideokonferencji poprawia produktywność, zaangażowanie i morale.

Korzystanie z aplikacji opracowanej specjalnie do współpracy online w czasie rzeczywistym ma wiele zalet, takich jak wideokonferencje, oprócz innych, takich jak udostępnianie plików czy kalendarz. Jest tak, ponieważ takie oprogramowanie jest tworzone specjalnie po to, aby zaoferować lepsze ogólne środowisko dla osób, które chcą czatować, nawiązywać połączenia i współpracować online — z dowolnego miejsca i o każdej porze. Co więcej, oprogramowanie do wideokonferencji, które jest ściśle zintegrowane z całym pakiem aplikacji biurowych — w przeciwieństwie do autonomicznej aplikacji — pozwala oszczędzać czas i korzystać z przepływów pracy oraz zapewnia łatwość obsługi.

Wzięcie udziału w wideokonferencji jest łatwe. Potrzeba tylko urządzenia z kamerą i mikrofonem oraz aplikacji do wideokonferencji, takiej jak Microsoft Teams. Po otrzymaniu zaproszenia na wideokonferencję po prostu do niej dołącz o wskazanej porze, używając swojego urządzenia. Dowiedz się więcej z przewodnika po spotkaniach hybrydowych i zdalnych.

Dowiedz się więcej o usłudze Microsoft Teams

Rozpocznij pracę z usługą Microsoft Teams jeszcze dziś

* W obecnym czasie intensywnej pracy zdalnej wykorzystaj możliwości emisji tylko do wyświetlania dla nawet 20 000 uczestników do końca tego roku.
1. Dostępne tylko na komputerze stacjonarnym.