Reactions, emojis and people smiling in Teams. Reactions, emojis and people smiling in Teams. Reactions, emojis and people smiling in Teams.

Voice over Internet Protocol (VoIP)

Rozmowy VoIP umożliwiają rozbudowane rozmowy wideo — w przeciwieństwie do tradycyjnej usługi telefonicznej PSTN. Wypróbuj rozmowy VoIP w usłudze Telefon w Teams.

Nawiązuj i odbieraj rozmowy VoIP za pomocą usługi Telefon w Teams

Usługa Telefon w Microsoft Teams obsługuje połączenia telefoniczne VoIP z każdą osobą, niezależnie od tego, czy korzysta ona z telefonu stacjonarnego, komórkowego, czy aplikacji Teams.

Od razu nawiązuj rozmowy VoIP

Zacznij nawiązywać rozmowy VoIP za pomocą usługi Telefon w Teams z dowolnymi osobami korzystającymi z usługi Teams, bez konieczności konfiguracji.

Elastyczne opcje konfiguracji

Nawiązuj rozmowy za pomocą usługi Telefon w Teams za pomocą połączenia z publiczną komutowaną siecią telefoniczną (PSTN) lub bez niego.

Nawiązuj rozmowy wideo

Włącz wideo, aby rozmawiać twarzą w twarz z jedną osobą lub z grupą, bez względu na to, gdzie przebywasz.

Zachowaj istniejące połączenie

Jeśli wolisz nadal korzystać z tradycyjnej sieci telefonicznej, usługa Telefon w Teams może łączyć się również przez nią.

Dowiedz się, jak działa VoIP

Usługa VoIP konwertuje sygnały z analogowych na cyfrowe przed przesłaniem ich przez Internet. Telefony i urządzenia VoIP korzystają z aplikacji — takiej jak Teams.

Omówienie
Guided Tour

Strona główna przewodnika

Funkcje VoIP

Zapoznaj się z krótką prezentacją niektórych przydatnych funkcji rozmów VoIP w usłudze Teams.

Zarządzanie rozmowami

Korzystaj z innowacyjnych funkcji sztucznej inteligencji, takich jak automatyczne kierowanie połączeń na podstawie czasu, lokalizacji i dostępności.

Udostępnianie ekranu

Udostępniaj ekran podczas rozmowy, aby zapewniać lepszą współpracę i produktywność.

Nagrywanie rozmowy

Nagraj rozmowę głosową lub wideo do późniejszego wykorzystania, aby móc skupić się na rozmowie, zamiast robić notatki.

Poczta głosowa w chmurze

Odbieraj i słuchaj wiadomości w dowolnym miejscu i czasie oraz na dowolnym urządzeniu.

Kolejki rozmów

Skonfiguruj powitania, muzykę i wiadomości dla połączeń zawieszonych oraz pocztę głosową.

Zgodność urządzeń

Korzystanie z usługi Teams do obsługi rozmów VoIP pozwala wybierać z szerokiej gamy urządzeń, takich jak zestawy słuchawkowe i zestawy głośnomówiące, z elastycznymi opcjami płatności.

Korzyści z VoIP

Zapoznaj się z krótką prezentacją niektórych korzyści z rozmów VoIP w usłudze Teams.

Pozostawaj w kontakcie podczas pracy zdalnej i hybrydowej

Prowadź rozmowy wideo i konferencyjne przez VoIP, aby udostępniać zawartość i współpracować twarzą w twarz bez względu na to, gdzie przebywasz.

Podtrzymywanie przepływu pracy

Zrób więcej bez konieczności przełączania się do innych aplikacji dzięki kompleksowemu rozwiązaniu do obsługi rozmów, czatów, spotkań i współpracy.

Urządzenia odpowiednie do każdej sytuacji

Korzystanie z usługi Teams do obsługi rozmów VoIP pozwala wybierać z szerokiej gamy urządzeń, takich jak zestawy słuchawkowe i zestawy głośnomówiące, z elastycznymi opcjami finansowania.

Szybko konfiguruj rozmowy i zarządzaj nimi

Łatwo dodawaj i monitoruj rozmowy głosowe i wideo oraz zarządzaj nimi w centrum administracyjnym usługi Teams.

Niezawodność rozmów VoIP zapewni Ci spokój ducha

Korzystaj z wysokiej jakości rozmów głosowych i wideo praktycznie przez całą dobę — niezawodność komunikacji VoIP jest zależna od niezawodności używanego połączenia internetowego.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Call management","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWOPgS?ver=4382","imageAlt":"A person wearing over the ear headphones, standing up and looking at a desk with a tablet, keyboards and a desktop monitor.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":2,"name":"Zarządzanie rozmowami","videoHref":"","content":"<p>Korzystaj z innowacyjnych funkcji sztucznej inteligencji, takich jak automatyczne kierowanie połączeń na podstawie czasu, lokalizacji i dostępności.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zarządzanie rozmowami"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Screen sharing","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWOEVy?ver=0fdc","imageAlt":"A Teams video call with the Share content panel being displayed.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":3,"name":"Udostępnianie ekranu","videoHref":"","content":"<p>Udostępniaj ekran podczas rozmowy, aby zapewniać lepszą współpracę i produktywność.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Udostępnianie ekranu"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Call recording","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWO1vK?ver=15df","imageAlt":"Three people on a Teams video call that is being recorded and transcribed live.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":4,"name":"Nagrywanie rozmowy","videoHref":"","content":"<p>Nagraj rozmowę głosową lub wideo do późniejszego wykorzystania, aby móc skupić się na rozmowie, zamiast robić notatki.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Nagrywanie rozmowy"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Cloud voicemail","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWNWvb?ver=d2c5","imageAlt":"A healthcare professional standing outside and laughing.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":5,"name":"Poczta głosowa w chmurze","videoHref":"","content":"<p>Odbieraj i słuchaj wiadomości w dowolnym miejscu i czasie oraz na dowolnym urządzeniu.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Poczta głosowa w chmurze"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Call queues","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWOMUa?ver=43a0","imageAlt":"Hand holding a phone on the Make a Call screen in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":6,"name":"Kolejki rozmów","videoHref":"","content":"<p>Skonfiguruj powitania, muzykę i wiadomości dla połączeń zawieszonych oraz pocztę głosową.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Kolejki rozmów"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Device compatibility","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWOKek?ver=6b07","imageAlt":"A screen with a camera, keyboard, mouse and connected speaker displaying a Teams call with 9 participants.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":7,"name":"Zgodność urządzeń","videoHref":"","content":"<p>Korzystanie z usługi Teams do obsługi rozmów VoIP pozwala wybierać z szerokiej gamy urządzeń, takich jak zestawy słuchawkowe i zestawy głośnomówiące, z elastycznymi opcjami płatności.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zgodność urządzeń"}],"arialabel":null,"id":"features","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWO9sR?ver=937e","imageAlt":"A mobile phone displaying a Teams video call.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":1,"name":"Funkcje VoIP","videoHref":"","content":"<p>Zapoznaj się z krótką prezentacją niektórych przydatnych funkcji rozmów VoIP w usłudze Teams.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Funkcje VoIP"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Stay connected","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWO45n?ver=6d47","imageAlt":"A person using their laptop to participate in a Teams video call.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":9,"name":"Nieustanna łączność","videoHref":"","content":"<p>Prowadź rozmowy wideo i konferencyjne przez VoIP, aby udostępniać zawartość i współpracować twarzą w twarz bez względu na to, gdzie przebywasz.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Pozostawaj w kontakcie podczas pracy zdalnej i hybrydowej"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Maintain your focus","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWOKec?ver=0edd","imageAlt":"A laptop displaying a chat conversation in Teams and an incoming call in the bottom corner.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":10,"name":"Utrzymuj koncentrację","videoHref":"","content":"<p>Zrób więcej bez konieczności przełączania się do innych aplikacji dzięki kompleksowemu rozwiązaniu do obsługi rozmów, czatów, spotkań i współpracy.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Podtrzymywanie przepływu pracy"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Device flexibility","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWOI5d?ver=c144","imageAlt":"Headphones and a tablet displaying a Teams video call.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":11,"name":"Elastyczność urządzeń","videoHref":"","content":"<p>Korzystanie z usługi Teams do obsługi rozmów VoIP pozwala wybierać z szerokiej gamy urządzeń, takich jak zestawy słuchawkowe i zestawy głośnomówiące, z elastycznymi opcjami finansowania.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Urządzenia odpowiednie do każdej sytuacji"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Save time","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWOKeg?ver=ecfc","imageAlt":"Hand holding a mobile phone that is making a call in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":12,"name":"Oszczędzaj czas","videoHref":"","content":"<p>Łatwo dodawaj i monitoruj rozmowy głosowe i wideo oraz zarządzaj nimi w centrum administracyjnym usługi Teams.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Szybko konfiguruj rozmowy i zarządzaj nimi"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Peace of mind","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWO9ta?ver=1734","imageAlt":"A person sitting at a table with a laptop and on a call on their mobile phone.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":13,"name":"Spokojna praca","videoHref":"","content":"<p>Korzystaj z wysokiej jakości rozmów głosowych i wideo praktycznie przez całą dobę — niezawodność komunikacji VoIP jest zależna od niezawodności używanego połączenia internetowego.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Niezawodność rozmów VoIP zapewni Ci spokój ducha"}],"arialabel":null,"id":"benefits","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWO9sY?ver=7bc0","imageAlt":"A person on a phone call on their mobile phone.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":8,"name":"Korzyści z VoIP","videoHref":"","content":"<p>Zapoznaj się z krótką prezentacją niektórych korzyści z rozmów VoIP w usłudze Teams.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Korzyści z VoIP"}],"itemsCount":13}

Przeczytaj więcej o nawiązywaniu połączeń w usłudze Teams

Usługa Microsoft Teams o najwyższym poziomie w zakresie zdolności wykonywania u dostawców UCaaS*

Usługa Telefon w Teams wykazuje trzyletni zwrot z inwestycji w wysokości ponad 130%

5 powodów, dla których warto skonsolidować aplikacje w chmurze

Jak w pełni wykorzystać możliwości wideokonferencji

Sprawdź, jak firmy korzystają z usługi VoIP w usłudze Teams

Oszczędność 80% na kosztach telefonów

Pracownicy stanu Georgia używają usługi Teams do prowadzenia ważnych rozmów w dowolnym miejscu i czasie — i obserwują znaczne oszczędności kosztów.

A person sitting in an office using a tablet connected to a keyboard.

Wyposażanie 500 000 pracowników w nowoczesne rozwiązanie telefoniczne

Firma Accenture dodaje technologię najnowszej generacji do obsługi rozmów telefonicznych, spotkań, czatów i współpracy.

A group of people working together in a meeting room while other team members are joining and watching through a Teams video call.
|

Usługa VoIP umożliwia nawiązywanie rozmów telefonicznych przy użyciu Internetu zamiast tradycyjnej sieci telefonicznej.

Usługa telefoniczna VoIP ma wiele zalet. Usługa telefoniczna VoIP obniża koszty, działa dobrze wszędzie tam, gdzie jest niezawodne połączenie internetowe, zapewnia więcej funkcji niż tradycyjna usługa telefoniczna, jest wysoce skalowalna oraz łatwa w instalacji, konfiguracji i konserwacji.

W przypadku firm najczęstszym powodem przechodzenia z tradycyjnej usługi telefonicznej na usługę telefoniczną VoIP są oszczędności kosztów, niezawodność, skalowalność i dodatkowe funkcje, takie jak rozmowy wideo i wideokonferencje.

Tak. Skonfigurowanie usługi VoIP w firmie wymaga oprogramowania obsługującego połączenia VoIP (aplikacji), urządzeń do połączeń VoIP, systemu telefonicznego VoIP i niezawodnego połączenia internetowego. Dowiedz się więcej i zacznij tutaj.

W przypadku osób indywidualnych większość urządzeń przenośnych umożliwia wykonywanie połączeń VoIP przez przełączenie się z sieci LTE na połączenia sieci Wi-Fi w ustawieniach urządzenia. Po nawiązaniu połączenia z siecią Wi-Fi rozmowy telefoniczne będą wykonywane za pośrednictwem dostawcy internetowego zamiast operatora sieci komórkowej.

Dowiedz się więcej o usłudze Microsoft Teams

Rozpocznij pracę z usługą Microsoft Teams jeszcze dziś

* Firma Gartner nie udziela poparcia żadnemu dostawcy, produktowi czy usłudze opisanych w jej publikacjach badawczych ani nie doradza użytkownikom technologii informatycznych wyboru tylko tych dostawców, którzy uzyskali od niej najwyższe oceny lub inne wyróżnienia. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie organizacji badawczej firmy Gartner i nie powinny być traktowane jako stwierdzenia faktów. Firma Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w tym gwarancji dotyczących przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.