Spraw, aby usługa Microsoft Teams pracowała dla Ciebie

Zintegruj aplikacje partnerów lub niestandardowe, boty, zautomatyzowane przepływy pracy i pulpity nawigacyjne z usługą Teams.

Dostępne w naszym sklepie z aplikacjami

Wybieraj spośród ponad 700 popularnych aplikacji ułatwiających codzienną pracę.

A screenshot of the ready to use apps in Microsoft Teams.
 • Aplikacje zwiększające produktywność

  Zwiększ produktywność swojego zespołu dzięki aplikacjom do automatyzacji procesów i przepływów pracy, które upraszczają wykonywanie zadań.

 • Aplikacje do zarządzania projektami

  Łatwo poruszaj się po złożonych projektach dzięki aplikacjom i narzędziom do automatyzacji procesów.
   

 • Aplikacje branżowe

  Wypełniaj potrzeby występujące w Twojej branży dzięki aplikacjom niestandardowym.

   

 • Aplikacje dla działów firmy

  Wypełniaj codzienne obowiązki dzięki aplikacjom do określonych zadań.
   

Rozwiązania o niskim użyciu kodu

Szybko twórz aplikacje niestandardowe i narzędzia cyfrowe dla usługi Microsoft Teams. Możesz to robić, posiadając niewielkie doświadczenie w tworzeniu aplikacji lub nawet bez takiego doświadczenia.

A screenshot of Power Apps in Microsoft Teams.
 • Power Apps

  Twórz aplikacje niestandardowe, aby skomputeryzować procesy i poprawić wydajność.
   

 • Power Automate

  Zautomatyzuj powtarzające się zadania i połącz dane, aby poprawić elastyczność i produktywność.
   

 • Power Virtual Agents

  Twórz czatboty o niskim użyciu kodu, aby dostarczyć szczegółowe informacje i dane w ramach konwersacji obsługiwanych przez sztuczną inteligencję.

 • Power BI

  Omawiaj i wizualizuj dane, aby zintegrować wysiłki zespołów i bez obaw podejmować decyzje na podstawie danych.
   

Aplikacje stworzone przez profesjonalnych deweloperów

Stwórz aplikację niestandardową spełniającą Twoje potrzeby biznesowe.

A screenshot of the App Details screen in Microsoft Teams.
 • Narzędzia deweloperskie

  Twórz aplikacje bez trudności za pomocą naszych zestawów narzędzi deweloperskich dla usługi Microsoft Teams.
   

 • Punkty rozszerzalności

  Zwiększ zasięg swojej aplikacji, używając rozszerzeń kart, botów i obsługi wiadomości.
   

 • Elementy interfejsu użytkownika

  Twórz rozbudowane środowiska, używając kart adaptacyjnych, modułów zadań i powiadomień.

 • Interfejsy programowania aplikacji (API)

  Korzystaj z programu Microsoft Graph, aby ulepszać aplikacje w usłudze Teams i poza nią.
   

Dodaj aplikacje do swojej codziennej pracy

Wybierz spośród ponad 700 aplikacji dostępnych w naszym sklepie z aplikacjami, z których możesz korzystać codziennie w obszarze roboczym usługi Microsoft Teams.

A report open in Teams displaying multiple graphs and charts.

Uprość swoją pracę dzięki niestandardowym rozwiązaniom o niskim użyciu kodu

Używaj aplikacji niestandardowych, botów, zautomatyzowanych przepływów pracy i danych do obsługi powtarzających się zadań, aby skupić swoją wiedzę fachową na istotnej pracy.

A tablet device showing a crisis communications app in Microsoft Teams, next to a pen and a container with paperclips.

Zwiększanie skuteczności spotkań za pomocą aplikacji

Zintegruj aplikacje i przepływy pracy używane przed spotkaniem, w jego trakcie i po jego zakończeniu, aby zapewnić bardziej produktywne, atrakcyjne i integracyjne środowisko spotkań.

A writing pad with a purple pen and a tablet device showing a video meeting in progress on Teams.

Rozszerz aplikacje niestandardowe o usługę Microsoft Teams

Połącz środowiska z usługi Microsoft Teams oraz dostosowanych opcji aplikacji platformy Azure Communications Services.

A split screen showing two people speaking to each other on a Microsoft Teams video call; one is one a desktop and one is on a mobile phone.

Zobacz, jak organizacje zwiększają produktywność dzięki usłudze Microsoft Teams

Etihad Airways Logo

 

„Dzięki usługom Microsoft Teams i Power Apps udało nam się dokonać prawdziwej transformacji w sposobach komunikacji, raportowania i osiągania najlepszych efektów pracy przez pracowników za pomocą dostępnych dla nich narzędzi.”

 

Abe Dev, kierownik ds. strumienia korzyści w zakresie technologii cyfrowych i innowacji

Telstra Logo

 

„Przełomowy dla nas moment nadszedł wtedy, gdy zdaliśmy sobie sprawę, że możemy połączyć naszą własną wiedzę i szczegółowe informacje z usług Microsoft Teams i Microsoft Power Platform, aby stworzyć prostsze narzędzia i procesy zapewniające lepsze wyniki w pracy z klientami i łatwiejsze procesy robocze dla naszych pracowników”.

 

Richard French, dyrektor ds. rozwiązań informatycznych do obsługi klientów w terenie

NorthwellHealth Logo

 

„Dzięki tej aplikacji oszczędzam około 90 minut dziennie i już nie muszę nosić ze sobą stosu dokumentów. Wszystko, co muszę wiedzieć, jest dostępne bezpośrednio w aplikacji. Mam łatwy dostęp do wszystkich zadań wymaganych dla każdego pacjenta na moim oddziale. Wszystkie informacje są przejrzyście podane”.

 

Emily Laino, kierownik zespołu pielęgniarek na oddziale kardiologicznym

UNSWSydney Logo

 

„Jak mam pracować bezpośrednio z poszczególnymi studentami, gdy mam ich razem tysiąc? Udało mi się zrealizować ten cel dzięki automatyzacji niektórych prostszych zadań. Oto co umożliwiła mi usługa Microsoft Teams i mój bot do zadawania pytań: Dzięki ograniczeniu monotonnych zadań, takich jak ocenianie testów egzaminacyjnych, mogę się skupić na wartościowych obszarach pracy edukacyjnej, na przykład na bardziej osobistej komunikacji z moim studentami. Używamy sztucznej inteligencji, aby zbliżyć ludzi do siebie, a nie ich rozdzielić”.

 

David Kellerman, starszy wykładowca

Dodatkowe zasoby

Tworzenie własnej aplikacji dla usługi Microsoft Teams

Rozpocznij proces tworzenia własnej aplikacji dla usługi Teams, korzystając z naszej dokumentacji, przykładowego kodu, szkoleń i blogów.

Odkryj szablony aplikacji

Poznaj oparte na danych szablony aplikacji gotowe do wdrożenia produkcyjnego dla usługi Teams, które są dostępne w modelu open source w serwisie GitHub.

Twórz aplikacje dla usługi Microsoft Teams

Opanuj podstawy tworzenia aplikacji dla usługi Teams i dowiedz się, co możesz osiągnąć dzięki aplikacjom niestandardowym.

Dowiedz się, jak tworzyć rozwiązania o niskim użyciu kodu

Rozpocznij tworzenie aplikacji, botów, zautomatyzowanych procesów i pulpitów nawigacyjnych za pomocą narzędzi usługi Microsoft Power Platform.

|

Administratorzy usługi Microsoft Teams ustanawiają zasady określające, które aplikacje są dostępne dla użytkowników. Jeśli nie widać aplikacji, z której chcesz korzystać, skontaktuj się ze swoim administratorem, aby się dowiedzieć, czy ta aplikacja może zostać udostępniona dla Twojej organizacji.

Administrator może wyświetlać wszystkie aplikacje usługi Teams dla organizacji i nimi zarządzać na stronie Zarządzanie aplikacjami w Centrum administracyjnym aplikacji Microsoft Teams. Dowiedz się więcej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobów licencjonowania usług Microsoft Power Apps, Power Automate (dawniej Microsoft Flow) i Power Virtual Agents, zobacz wytyczne dotyczące licencjonowania. Dowiedz się więcej.

Wykonaj czynności podane na stronie publikowania aplikacji, które dotyczą publikowania aplikacji w sklepie z aplikacjami usługi Teams.

Uzyskaj usługę Microsoft Teams dla swojej organizacji już dziś

Uzyskaj usługę Teams wraz z aplikacjami biurowymi, a także funkcje przechowywania i udostępniania plików oraz usługę poczty e-mail i nie tylko.