A collage of users and icons from Teams. A collage of users and icons from Teams. A collage of users and icons from Teams.

Aplikacje i automatyzacja przepływów pracy

W pełni wykorzystaj możliwości usługi Microsoft Teams dzięki wbudowanym aplikacjom, które usprawniają procesy i automatyzują przepływy pracy.

Maksymalizacja produktywności pracy hybrydowej dzięki aplikacjom w usłudze Teams

Dodaj aplikacje partnerów lub niestandardowe, boty, zautomatyzowane przepływy pracy i pulpity nawigacyjne.

Możliwość wyboru z ponad 700 aplikacji

Połącz aplikacje, które usprawniają Twoją pracę.

Kompilowanie aplikacji niestandardowych

Utwórz aplikacje odpowiednie dla Ciebie — nawet jeśli masz niewielkie lub żadne doświadczenie w programowaniu.

Pracuj inteligentniej, a nie ciężej

Zwiększ produktywność, automatyzując powtarzające się zadania.

Wydajniejsza praca dzięki aplikacjom i automatyzacjom przepływów pracy

Oszczędzaj czas, dodając najczęściej używane usługi, lub utwórz własne aplikacje, aby mieć w pełni dostosowane środowisko.

A desk with a laptop and a desktop monitor displaying conversations in Teams.

Oferty aplikacji o większych możliwościach

Dowiedz się, jak łączenie i kompilowanie aplikacji do używania w usłudze Teams może przekształcić Twoje procesy i przepływy pracy.

A person sitting at their desk using a laptop and two monitors to display a Teams video call and data.

Aplikacje do zwiększania produktywności i zarządzania projektami

Łatwo poruszaj się po złożonych projektach dzięki aplikacjom i narzędziom do automatyzacji procesów — o tym marzy każdy kierownik projektu.

A conversation in a Marketing team within a business organization in Teams.

Aplikacje branżowe

Wypełniaj potrzeby występujące w Twojej branży dzięki aplikacjom niestandardowym.

A conversation in a Sales team within a business organization in Teams.

Aplikacje dla działów firmy

Zarządzaj codziennymi obowiązkami dzięki aplikacjom do określonych zadań.

Two people looking at a Whiteboard being edited in real-time during a Teams video call.

Niestandardowe aplikacje o niskim użyciu kodu

Szybko kompiluj dla usługi Teams aplikacje niestandardowe i narzędzia cyfrowe, które cyfryzują procesy, zwiększają efektywność i dostarczają szczegółowych informacji opartych na sztucznej inteligencji.

Two people at a desk while one is on a Teams video call and looking at architectural designs and maps across two monitors.

Aplikacje stworzone przez profesjonalnych deweloperów

Opracowuj rozwiązania aplikacji niestandardowych zaspokajające Twoje potrzeby biznesowe przy użyciu narzędzi deweloperskich, punktów rozszerzalności, elementów interfejsu użytkownika i interfejsów API.

A desk with a laptop and a desktop monitor displaying conversations in Teams.

Oferty aplikacji o większych możliwościach

Dowiedz się, jak łączenie i kompilowanie aplikacji do używania w usłudze Teams może przekształcić Twoje procesy i przepływy pracy.

A person sitting at their desk using a laptop and two monitors to display a Teams video call and data.

Aplikacje do zwiększania produktywności i zarządzania projektami

Łatwo poruszaj się po złożonych projektach dzięki aplikacjom i narzędziom do automatyzacji procesów — o tym marzy każdy kierownik projektu.

A conversation in a Marketing team within a business organization in Teams.

Aplikacje branżowe

Wypełniaj potrzeby występujące w Twojej branży dzięki aplikacjom niestandardowym.

A conversation in a Sales team within a business organization in Teams.

Aplikacje dla działów firmy

Zarządzaj codziennymi obowiązkami dzięki aplikacjom do określonych zadań.

Two people looking at a Whiteboard being edited in real-time during a Teams video call.

Niestandardowe aplikacje o niskim użyciu kodu

Szybko kompiluj dla usługi Teams aplikacje niestandardowe i narzędzia cyfrowe, które cyfryzują procesy, zwiększają efektywność i dostarczają szczegółowych informacji opartych na sztucznej inteligencji.

Two people at a desk while one is on a Teams video call and looking at architectural designs and maps across two monitors.

Aplikacje stworzone przez profesjonalnych deweloperów

Opracowuj rozwiązania aplikacji niestandardowych zaspokajające Twoje potrzeby biznesowe przy użyciu narzędzi deweloperskich, punktów rozszerzalności, elementów interfejsu użytkownika i interfejsów API.

Więcej zasobów dotyczących aplikacji i automatyzacji przepływów pracy

Nie przerywaj toku pracy dzięki aplikacjom dla usługi Microsoft Teams

Firma ServiceNow tworzy aplikację w usłudze Teams w celu ułatwienia pracownikom płynnej współpracy

Umożliwianie pracy hybrydowej dzięki platformie Microsoft 365 i aplikacjom do współpracy

Kompilowanie aplikacji dla usługi Microsoft Teams

Lepsza komunikacja dzięki aplikacjom i automatyzacji przepływów pracy w usłudze Teams

Firma Johnson Controls przyjmuje inteligentne podejście do produkcji

Cyfryzując procesy produkcyjne za pomocą usługi Microsoft Teams i platformy Power Platform, firma Johnson Controls opracowała aplikację Smart Factory.

A person wearing welding gear and working on a large piece of equipment. 

Firma Boots Opticians stawia na lepszą komunikację

Stosując usługę Teams, firma Boots Opticians poprawiła współpracę i komunikację centralnego zespołu ds. operacji, sklepów detalicznych i pracowników zdalnych.

Shifts being displayed in Teams on a mobile phone.
|

Aplikacje to świetny sposób na znajdowanie zawartości z ulubionych usług i udostępnianie ich innym osobom. Kilka przykładów to przypinanie usług u góry kanału, czatowanie z botami oraz udostępnianie i przypisywanie zadań. Nieważne, czy chcesz się połączyć z aplikacją Salesforce, DocuSign,czy Adobe Acrobat — nasz szeroki wybór aplikacji zapewne zaoferuje Ci nowy sposób na uzyskiwanie dostępu do usług, których już używasz każdego dnia.

Aby wyszukać konkretną aplikację, przejdź do naszej pełnej listy aplikacji usługi Teams.

Tworzenie niestandardowych aplikacji usługi Teams jest łatwe, nawet jeśli nie jest się deweloperem. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, przejdź na platformę deweloperów usługi Teams w celu zapoznania się z samouczkami krok po kroku, które nie wymagają nadmiernego kodowania.

Doceniamy to, że poświęcasz czas, aby powiedzieć nam, co działa, a co można ulepszyć. Aby wysłać opinię, otwórz usługę Teams i wybierz pozycję Pomoc. Następnie wybierz pozycję Zaproponuj funkcję lub Prześlij opinię.

Więcej wskazówek dotyczących aplikacji usługi Teams możesz uzyskać na naszej stronie pomocy technicznej dotyczącej aplikacji i usług.

Dowiedz się więcej o usłudze Microsoft Teams

Rozpocznij pracę z usługą Microsoft Teams już dziś