Porównaj opcje programu Visio

Visio (plan 1)

Visio (plan 1) €4.70

za użytkownika/miesiąc

(Zobowiązanie roczne lub miesięczne)*

Cena nie uwzględnia podatku VAT.
  • Pracuj praktycznie z dowolnego miejsca i o dowolnej porze dzięki aplikacji internetowej Visio.​
  • Uzyskuj dostęp do szablonów i kształtów do specjalistycznych diagramów, w tym szczegółowych diagramów dotyczących sieci oraz produktów Azure, AWS, ERD i UML.​
  • Uzyskaj 2 GB magazynu w chmurze w usłudze OneDrive dla Firm.

Obejmuje aplikacje internetowe i klasyczne

Visio (plan 2)

Visio (plan 2) €14.00

za użytkownika/miesiąc

(Zobowiązanie roczne lub miesięczne)*

Cena nie uwzględnia podatku VAT.
  • Ciesz się wszystkimi funkcjami programu Visio (plan 1), a także dodatkowymi szablonami, kształtami i zaawansowanymi funkcjami w aplikacji klasycznej Visio.​
  • Wyjdź poza tworzenie diagramów dzięki integracjom z produktami Power Automate, Power BI, Word, Excel i PowerPoint.​
  • Łącz diagramy z danymi dynamicznymi ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych.
  • Uzyskaj 2 GB magazynu w chmurze w usłudze OneDrive dla Firm.

Visio (plan 1)

Visio (plan 1) €4.70
za użytkownika/miesiąc
(zobowiązanie roczne lub miesięczne)*
Cena nie uwzględnia podatku VAT.

Obejmuje aplikacje internetowe i klasyczne

Visio (plan 2)

Visio (plan 2) €14.00
za użytkownika/miesiąc
(zobowiązanie roczne lub miesięczne)*
Cena nie uwzględnia podatku VAT.
Porównaj funkcje produktów pakietu Microsoft Office
Nazwa funkcji Visio (plan 1) Visio (plan 2)

Współpraca i udostępnianie

Dostępne

Dostępne

Zapisywanie diagramów w usłudze OneDrive dla Firm i wyświetlanie online z praktycznie dowolnego miejsca

Dostępne

Dostępne

Współtworzenie, edytowanie i komentowanie diagramów w czasie rzeczywistym w aplikacji internetowej Visio

Dostępne

Dostępne

Prosty wskaźnik obecności pokazujący, w którym miejscu na kanwie pracują współautorzy

Dostępne

Dostępne

Tworzenie, przeglądanie i edytowanie diagramów programu Visio oraz współpraca nad nimi bez opuszczania aplikacji Microsoft Teams²​

Dostępne

Dostępne

Wyświetlanie i udostępnianie diagramów połączonych z danymi w czasie rzeczywistym

Dostępne

Dostępne

Osadzanie diagramów programu Visio na pulpitach nawigacyjnych usługi Power BI i łączenie ich z danymi w usłudze Power BI³​

Dostępne

Dostępne

Inteligentne funkcje tworzenia diagramów

Ta funkcja jest częściowo uwzględniona

Dostępne

Tworzenie, edytowanie i udostępnianie diagramów za pomocą niemal dowolnej przeglądarki

Dostępne

Dostępne

Rozpoczynanie pracy przy użyciu prostego środowiska wprowadzającego i zaawansowanej funkcji wyszukiwania

Dostępne

Dostępne

Wybór różnorodnych diagramów początkowych i szybkie poznawanie kolejnych funkcji dzięki dopasowanym do kontekstu poradom i wskazówkom

Dostępne

Dostępne

Dodawanie kształtów wysuwanych, wstawianie i usuwanie kształtów przy użyciu funkcji naprawy połączeń oraz zmienianie kształtów z zachowaniem układu diagramu i metadanych kształtów

Dostępne

Dostępne

Korzystanie ze znajomych funkcji układu, takich jak automatyczne wyrównanie i rozmieszczenie, oraz inteligentnych prowadnic

Dostępne

Dostępne

Obsługa linijki, warstw i siatek na kanwie

Niedostępne

Dostępne

Korzystanie z arkusza kształtów do opisywania relacji wizualnych między elementami diagramu

Niedostępne

Dostępne

Weryfikowanie diagramów ze strukturą pod kątem zgodności z wstępnie zdefiniowanymi regułami i rozwiązywanie wykrytych problemów

Niedostępne

Dostępne

Generowanie raportu danych kształtów zawierającego listę elementów tekstowych i danych skojarzonych z kształtami

Niedostępne

Dostępne

Tworzenie kolekcji kształtów i szybkie używanie ich w dokumencie przy użyciu wzornika dokumentu

Niedostępne

Dostępne

Wyświetlanie i zmienianie obiektów oraz elementów na rysunku za pomocą Eksploratora rysunku

Niedostępne

Dostępne

Środowisko użytkownika i funkcje

Ta funkcja jest częściowo uwzględniona

Dostępne

Autozapis pracy — domyślnie włączony w przypadku diagramów aplikacji Visio dla sieci Web

Dostępne

Dostępne

Korzystanie z funkcji dotyku, aby pracować w bardziej naturalny sposób na urządzeniach z obsługą dotyku

Dostępne

Dostępne

Wyświetlanie kształtów online z pełnym odwzorowaniem szczegółów dzięki intuicyjnej funkcji kadrowania i powiększania

Dostępne

Dostępne

Zapisywanie diagramów lokalnie w formacie PNG lub JPEG z opcjami dostosowywania rozdzielczości, koloru tła, przezroczystości i rozmiaru

Dostępne

Dostępne

Dodawanie do kształtów hiperlinków przekierowujących do witryn zewnętrznych, adresów e-mail, plików przechowywanych online lub innych stron tego samego pliku

Dostępne

Dostępne

Edytowanie kształtów za pomocą punktów sterujących i łatwe stosowanie motywów, aby tworzyć nowoczesne diagramy

Dostępne
Dostępne

Eksportowanie diagramów w formacie SVG z opcją dołączenia lub wykluczenia danych programu Visio

Niedostępne

Dostępne

Znajdowanie poleceń dzięki zintegrowanej funkcji Powiedz mi

Niedostępne

Dostępne

Pisanie i rysowanie palcem lub piórem na urządzeniu obsługującym dotyk

Niedostępne

Dostępne

Stosowanie opcji efektów kształtów, takich jak cień, skos, poświata i inne

Niedostępne

Dostępne

Szablony, wzorniki i kształty

Ta funkcja jest częściowo uwzględniona

Dostępne

Korzystanie z szablonów podstawowych schematów blokowych, schematów blokowych współzależności funkcjonalnych(diagramów torowych) oraz diagramów blokowych, ​aby tworzyć przekonujące wizualizacje

Dostępne

Dostępne

Dziesiątki wbudowanych uniwersalnych schematów i wzorników do wyboru, między innymi macierz, cykl, piramida oraz diagram Venna

Dostępne

Dostępne

Szkicowanie architektury usług na platformie Azure lub Amazon Web Services przy użyciu setek kształtów platformy Azure i AWS

Dostępne

Dostępne

Wizualizowanie współdziałania urządzeń i sieci dzięki bogatemu wyborowi podstawowych i szczegółowych szablonów sieciowych, kształtów i narzędzi łączników

Dostępne
Dostępne

Wizualizowanie systemów i oprogramowania dzięki bogatemu repozytorium zawartości IT, zawierającemu między innymi diagramy ERD (Entity Relationship Diagrams) i diagramy UML

Dostępne

Dostępne

Modelowanie działania systemów i funkcji w ramach procesu z użyciem języka SDL (Specification and Description Language)

Dostępne
Dostępne

Dodawanie informacji w formie tekstu przez dołączanie objaśnień do kształtów

Dostępne
Dostępne

Wizualizowanie struktury organizacyjnej przy użyciu szablonów i przykładów schematów organizacyjnych

Dostępne

Dostępne

Burze mózgów i porządkowanie pomysłów w formie wizualnej dzięki mapom myśli

Niedostępne
Dostępne

Przedstawianie procesów biznesowych w formie graficznej z użyciem bogatego zestawu zawartości dla notacji BPMN (Business Process Model and Notation) i modelu IDEF0 (Integration Definition for Process Modeling) 

Niedostępne
Dostępne

Szybkie tworzenie szczegółowych makiet i prototypów witryn internetowych dzięki wykresom szkieletowym witryn internetowych i mobilnych

Niedostępne
Dostępne

Wzbogacanie projektów architektonicznych dzięki rozbudowanej bibliotece szablonów i przykładów rozkładu pomieszczeń

Niedostępne
Dostępne

Tworzenie rzutów przestrzeni biurowej, obszarów mieszkalnych czy tras transportu publicznego z lotu ptaka przy użyciu szablonów układu biura i map kierunkowych

Niedostępne
Dostępne

Dostęp do szablonów i przykładowych diagramów związanych z zajęciami szkolnymi i pozalekcyjnymi — między innymi algebrą, chemią, fizyką, muzyką i sportem

Niedostępne
Dostępne

Przekazywanie informacji o harmonogramach projektów, zadaniach i postępach za pomocą diagramów osi czasu, wykresów Gantta oraz wykresów PERT (Program Evaluation and Review Technique)

Niedostępne
Dostępne

Tworzenie szczegółowych i precyzyjnych diagramów biznesowych przy użyciu szablonów diagramów ITIL (IT Infrastructure Library), diagramów przestawnych, Six Sigma i map strumienia wartości

Niedostępne
Dostępne

Tworzenie szczegółowych diagramów inżynieryjnych przy użyciu szablonów podstawowych diagramów elektrycznych oraz diagramów połączeń rurowych i oprzyrządowania (DPRO)

Niedostępne
Dostępne

Opracowywanie przejrzystych i profesjonalnych planów projektowych dzięki szablonom planów instalacji grzewczo-wentylacyjnej i planu zakładu

Niedostępne
Dostępne

Prostsze projektowanie systemów przy użyciu diagramów protokołu LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) i stojaków

Niedostępne
Dostępne

Projektowanie przepływów pracy programu SharePoint w programie Visio lub importowanie przepływu pracy z programu SharePoint Designer dla programu Visio w celu wygenerowania diagramu4

Niedostępne
Dostępne

Grupowanie kształtów programu Visio w formie wizualnej i wykonywanie operacji na grupach za pomocą kontenerów

Niedostępne
Dostępne

Dostęp do ponad 250 000 kształtów w ekosystemie zawartości online programu Visio

Niedostępne
Dostępne

Dostęp do bogatego repozytorium diagramów tworzonych przez partnerów na potrzeby różnorodnych branż

Niedostępne
Dostępne
Ułatwienia dostępu, zabezpieczenia i zgodność
Ta funkcja jest częściowo uwzględniona
Dostępne
Obsługa funkcji ułatwień dostępu takich jak Narrator, Sprawdzanie ułatwień dostępu i obsługa dużego kontrastu
Dostępne
Dostępne

Skuteczniejsze zabezpieczenia diagramów dzięki technologii zarządzania prawami do informacji (IRM) firmy Microsoft5

Dostępne
Dostępne
Zapewnienie zgodności z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)
Dostępne
Dostępne
Wyświetlanie plików vsd utworzonych w programie Visio 2000 i nowszych wersjach
Dostępne
Dostępne
Edytowanie plików vsd utworzonych w programie Visio 2000 i nowszych wersjach
Niedostępne
Dostępne
Obsługa standardów
Ta funkcja jest częściowo uwzględniona
Dostępne
Obsługa standardów procesów UML 2.5
Dostępne
Dostępne
Rozszerzona obsługa różnych standardów procesów w aplikacji klasycznej Visio, w tym BPMN 2.0 i IEEE
Niedostępne
Dostępne
Walidacja diagramów przy użyciu wbudowanych i rozszerzalnych reguł biznesowych
Niedostępne
Dostępne
Importowanie plików DWG z rozszerzoną obsługą formatów plików
Niedostępne
Dostępne
Łączenie diagramów z danymi
Niedostępne
Dostępne

Tworzenie diagramów na podstawie danych programu Excel6

Niedostępne
Dostępne
Wizualizowanie danych z użyciem bogatego zestawu grafik, ikon i kolorów danych
Niedostępne
Dostępne

Łączenie kształtów diagramu z danymi z różnych źródeł, takich jak program Excel, listy programu SharePoint i program SQL Server7

Niedostępne
Dostępne

Generowanie schematów organizacyjnych na podstawie źródeł danych takich jak program Excel, program Exchange lub usługa Azure Active Directory7

Niedostępne
Dostępne
Integracja z aplikacjami Microsoft 365
Niedostępne
dostępne

Eksportowanie części diagramu do programu PowerPoint w celu łatwego udostępniania i wykorzystywania6

Niedostępne
Dostępne

Automatyczne eksportowanie diagramów procesów programu Visio, wraz z kształtami i ich metadanymi, do programu Word6

Niedostępne
Dostępne

Eksportowanie przepływów pracy programu Visio do usługi Power Automate w celu szybkiego automatyzowania procesów biznesowych8

Niedostępne
Dostępne
Wersja klasyczna aplikacji Visio na komputery PC
Niedostępne
Dostępne

Zawsze aktualna pełna wersja programu Visio do instalacji na komputerach z systemem Windows9

Niedostępne
Dostępne
Każdy użytkownik może zainstalować aplikację klasyczną Visio na maksymalnie 5 komputerach
Niedostępne
Dostępne

Poznaj przydatne zasoby dla programu Visio

Zobacz zastosowania programu Visio na platformie Microsoft 365

Zobacz polecane szablony i diagramy programu Visio

Zobacz plan wydawania nadchodzących funkcji programu Visio

Bądź na bieżąco z najnowszymi wersjami programu Visio

1. Po upływie bezpłatnego 1-miesięcznego okresu próbnego zostanie naliczona odpowiednia opłata za subskrypcję. Wymagana jest karta kredytowa. Aby zapobiec naliczaniu opłat w przyszłości, możesz w dowolnej chwili anulować subskrypcję.
2. Do korzystania z usługi Microsoft Teams wymagana jest subskrypcja platformy Microsoft 365.
3. Do edycji wymagana jest subskrypcja usługi Power BI.
4. Wymagana jest subskrypcja komercyjna usługi Office 365 lub autonomiczna subskrypcja programu SharePoint.
5. Ustawianie uprawnień IRM jest dostępne tylko w aplikacji klasycznej Visio, jednak uprawnienia te są respektowane w plikach programu Visio przechowywanych online i otwieranych za pomocą aplikacji internetowej Visio.
6. Wymagana jest licencja obejmująca wersje klasyczne aplikacji programu Office.
7. Łączenie z danymi z tych źródeł wymaga subskrypcji usługi Office 365 obejmującej program Excel, Exchange lub SharePoint. Programy Exchange i SharePoint można kupić także w ramach subskrypcji autonomicznej. Program SQL Server i usługa Azure Active Directory również są sprzedawane oddzielnie.
8. Wymagana jest subskrypcja usługi Power Automate.
9. Niektóre funkcje programu Visio (plan 2) są dostępne tylko w aplikacji klasycznej Visio.
10. Wymagana jest subskrypcja komercyjna usługi Office 365 albo autonomiczna subskrypcja usługi OneDrive dla Firm lub programu SharePoint.
11. Wszystkie osoby edytujące muszą używać aplikacji klasycznej Visio Professional, a plik musi być przechowywany w usłudze OneDrive lub programie SharePoint.

 

* Pokazane ceny subskrypcji są cenami za miesiąc. Jeśli jesteś administratorem globalnym lub administratorem rozliczeń, zakup w trybie online wymaga zobowiązania rocznego. Możesz wybrać płatności miesięczne lub roczne. W centrum administracyjnym platformy Microsoft 365 administratorzy globalni i administratorzy rozliczeń mogą wybrać plany zobowiązania rocznego lub miesięcznego. Wszystkie inne osoby mogą kupić subskrypcję miesięczną w trybie online.