Terms & ConditionshereLearn moreSee howwww.windows.com/upgradeyourworld

10 mln USD na rzecz programu #UpgradeYourWorld

Dziesiąta organizacja non-profit dołączy do tej niezwykłej grupy, wybranej przez Microsoft i przez Ciebie, działającej na rzecz ulepszania świata. Dowiedz się więcej o inicjatywie #UpgradeYourWorld.

Obejrzyj film

Należysz do organizacji non-profit? Chcemy Ci pomóc robić więcej wspaniałych rzeczy.
Windows 10 dla organizacji niedochodowych

Opowiedz swoją historię

Jak Ty starasz się #UpgradeYourWorld? Opowiedz nam, jak zmieniasz świat na lepsze lub jak robi to ktoś, kogo znasz.

Jestem bardzo szczęśliwy — właśnie ocaliłem tego gościa z lokalnego schroniska. Zacznij #UpgradeYourWorld i adoptuj nowego przyjaciela.

Z Twittera.

Mój syn zachęca mnie, aby #UpgradeYourWorld. Przekazał paczkę swoich ulubionych zabawek dzieciom w potrzebie.

Z Instagramu.

Pomóż nam ocalić te dumne niedźwiedzie. Chrońmy ich polarny ekosystem i zacznijmy #UpgradeYourWorld.

Z Instagramu.

Podziwiam te dziewczyny — to niesamowite, ile mogą codziennie zdziałać. #girlpower #UpgradeYourWorld

Z Facebooka

Instalacja kolektora słonecznego zakończona! Małymi krokami możemy obniżyć emisję dwutlenku węgla i #UpgradeYourWorld.

Z Twittera.

Jak działa program #UpgradeYourWorld

Jak wybrano pierwszych dziewięć światowych organizacji non-profit?

Pierwszych dziewięć światowych partnerów non-profit zostało wybranych przez Microsoft. Każdy z nich zajmuje się ważnym problemem społecznym i dobrze rozwiązuje go w skali globalnej.

Kto wybierze dziesiątą światową organizację non-profit?

Uczestnicy głosowania — tacy jak Ty. Zwycięska organizacja otrzymała najwięcej głosów i spełniła określone wymagania prawne.

Ulepsz swój świat

System Windows ma ułatwić osiągnięcie wielkich rzeczy. To doskonały system dla osób aktywnych, które pracują z młodzieżą, chronią środowisko, zwalczają głód, wprowadzają nowe metody upraw lub tworzą w 3D. Chcemy zatem wyróżnić ludzi i organizacje, które pomagają innym osiągać ich cele.

Chcemy inspirować ludzi na całym świecie i zapewniać im możliwości działania — w zakresie nie tylko ulepszenia systemu Windows, ale i całego świata. Ta wyjątkowa możliwość jest zgodna z misją i dążeniem Microsoft do wprowadzania pozytywnych zmian w życiu klientów.

W tym roku chcemy przeprowadzić najważniejsze zmiany. Dołącz do nas.#UpgradeYourWorld.

Ulepsz świat dzięki Windows 10

Dowiedz się więcej
Beagle Freedom Project
Beagle Freedom Project

Beagle Freedom Project zajmuje się ratowaniem zwierząt z laboratoriów, propaguje historie ich życia i działa na rzecz promowania rozwiązań alternatywnych do testów na zwierzętach. Organizacja prowadzi kampanie na rzecz uwolnienia ofiar testów na zwierzętach. Kampanie te mają na celu zwrócenie uwagi szerokiej publiczność oraz zmianę nastawienia społeczności i odmianę losu tych zwierząt. Misją organizacji Beagle Freedom Project jest ratowanie.

Więcej informacji o tym, jak organizacja Beagle Freedom Project ulepsza świat, można znaleźć pod adresem beaglefreedomproject.org.

Dziewczynka przed domem
Dziewczynka przed domem

Organizacja Save the Children (Ocal dzieci) inwestuje w dzieci na rzecz naszej przyszłości. W Stanach Zjednoczonych i innych krajach zapewnia dzieciom dobry start w dorosłość, możliwości zdobywania wiedzy oraz ochronę przed niebezpieczeństwami. Zdaniem organizacji każde dziecko zasługuje na to, aby mieć jak najlepsze szanse w przyszłości. Niestety zbyt wiele dzieci nie ma takich szans. Razem możemy to jednak zmienić. Wsparcie finansowe dla naszej organizacji to inwestycja w dobrą edukację przed- i wczesnoszkolną oraz pierwsze książki dla dzieci na rzecz ich lepszej przyszłości.

Więcej informacji o tym, jak organizacja Save the Children ulepsza świat, można znaleźć pod adresem savethechildren.org.

Dzieci w klasie wyposażonej w komputery
Dzieci w klasie wyposażonej w komputery

Code.org to publiczna organizacja non-profit (wg definicji z punktu 501(c)(3) amerykańskiego Kodeksu Podatkowego), której celem jest zachęcanie ludzi, zwłaszcza kobiet i uczniów o kolorze skóry innym niż biały, do nauki informatyki. Według Code.org każdy uczeń w każdej szkole powinien mieć możliwość nauki informatyki. W 2013 r. organizacja rozpoczęła kampanię pod hasłem „Hour of Code” (Godzina kodu), w ramach której do tej pory ponad 100 mln uczniów zetknęło się z informatyką. Partnerami tej kampanii było ponad 70 dystryktów szkół publicznych w Stanach Zjednoczonych, a celem — rozszerzenie programów nauczania informatyki i udostępnienie platformy szkoleniowej Code Studio.

Więcej informacji o tym, jak organizacja Code.org ulepsza świat, można znaleźć pod adresem code.org.

Dziewczęta w klasie
Dziewczęta w klasie

Fundacja Malali działa na rzecz zapewnienia dziewczętom dobrej edukacji ponadpodstawowej w celu rozwoju ich potencjału i zainicjowania korzystnych zmian w otaczających je społecznościach. Założona w 2013 r. przez Malalę Yousafzai, aktywistkę na rzecz edukacji i laureatkę Pokojowej Nagrody Nobla, oraz jej ojca i nauczyciela Ziauddina Yousafzaia, fundacja popiera i inwestuje w edukację ponadpodstawową dziewcząt, a także popiera poglądy w tej sprawie wyrażane przez dziewczęta z całego świata.

Więcej informacji o tym, jak Fundacja Malali ulepsza świat, można znaleźć pod adresem malala.org.

Chłopiec w karatedze
Chłopiec w karatedze

Olimpiady Specjalne to globalna organizacja, której celem jest uwolnienie wewnętrznej energii ludzi na całym świecie dzięki sile i radości płynącej z uprawiania sportu. Motywujemy ludzi z niepełnosprawnością intelektualną do stania się akceptowanymi i wartościowymi członkami swoich społeczności, aby w ten sposób przyczyniać się do tworzenia bardziej szanującego się społeczeństwa sprzyjającego włączeniu społecznemu. Ze sportem jako katalizatorem oraz z programami na rzecz zdrowia i edukacji walczymy z brakiem aktywności, niesprawiedliwością i nietolerancją. Organizacja została założona w 1968 r. przez Eunice Kennedy Shriver, a obecnie w organizowanych przez nią przy pomocy ponad 1,4 mln trenerów i wolontariuszy zawodach (32 paraolimpiady i ponad 94 tys. innych rozgrywek i turniejów) bierze udział ponad 4,5 mln sportowców w 170 krajach.

Więcej informacji o tym, jak Olimpiady Specjalne ulepszają świat, można znaleźć pod adresem specialolympics.org.

Uśmiechnięty chłopiec w szkole
Uśmiechnięty chłopiec w szkole

Pencils of Promise (PoP) (Ołówki nadziei) to założona w 2008 r. organizacja non-profit mająca na celu poprawę dostępności edukacji na odpowiednim poziomie dla dzieci w krajach rozwijających się. We współpracy ze społecznościami z całego świata PoP buduje szkoły i tworzy programy zapewniające edukację dzieciom bez względu na ich miejsce urodzenia i zasobność. Organizacja wybudowała ponad 300 szkół w Laosie, Nikaragui, Gwatemali i Ghanie, dzięki którym zapewniła możliwości nauki ponad 30 tys. uczniów. Ponadto PoP stała się jedną z najbardziej innowacyjnych globalnych organizacji non-profit działających na rzecz zrównoważonej zmiany społecznej.

Więcej informacji o tym, jak organizacja PoP ulepsza świat, można znaleźć pod adresem pencilsofpromise.org.

Uśmiechnięta mała dziewczynka na rękach
Uśmiechnięta mała dziewczynka na rękach

Organizacja Keep a Child Alive (KCA) została założona w 2003 r. przez Leigh Blake, aktywistkę na rzecz walki z AIDS, oraz Alicię Keys, 15-krotną laureatkę nagrody Grammy. Początkowo KCA miała na celu prowadzenie doraźnych działań na rzecz zwalczania epidemii HIV, informowanie społeczności globalnej o pilnej i niezaspokojonej potrzebie leczenia przypadków HIV w Afryce Subsaharyjskiej oraz przekazywanie darowizn na rzecz organizacji społecznych w celu zapewnienia bezpłatnego leczenia ratującego życie osobom zarażonym wirusem HIV.

Działalność KCA rozwijała się i objęła podstawowe elementy niezbędne do zapewnienia skutecznego leczenia AIDS przez cały okres życia pacjenta, w tym kompleksową opiekę kliniczną, pomoc psychospołeczną i zapewnienie odpowiedniej żywności. KCA udziela również pomocy finansowej i programowej innowacyjnym oddolnym inicjatywom na rzecz zwalczania fizycznych, społecznych i ekonomicznych skutków epidemii HIV wśród dzieci, rodzin i społeczności w Kenii, Rwandzie, RPA, Ugandzie i Indiach.

We współpracy z partnerami KCA świadczy obecnie usługi na rzecz 50 tys. rocznie, a działania te mają bezpośredni wpływ na życie ponad 300 tys. osób. Ponadto KCA nadal propaguje wiedzę o AIDS, mobilizuje ludzi do działania oraz gromadzi zasoby na potrzeby globalnej walki w wirusem HIV.

Więcej informacji o tym, jak organizacja KCA ulepsza świat, można znaleźć pod adresem keepachildalive.org.

Młody żółw na plaży
Młody żółw na plaży

Nature Conservancy to jedna z największych organizacji na rzecz ochrony przyrody, w tym lądów i wód. We współpracy z ponad milionem swoich członków organizacja chroni ponad 120 mln akrów lądu i ponad 5 tys. mil rzek oraz zarządza ponad 100 projektami ochrony wód na świecie.

Więcej informacji o tym, jak organizacja Nature Conservancy ulepsza świat, można znaleźć pod adresem nature.org.

Uśmiechnięte dziewczynki
Uśmiechnięte dziewczynki

Misją organizacji The Global Poverty Project jest zwiększenie skuteczności i liczby uczestników inicjatywy Global Citizen w celu zaangażowania gremiów publicznych, biznesowych i politycznych w działania zmierzające do zwalczenia problemu skrajnego ubóstwa do 2030 r. Inspiracją dla organizacji są spektakularne działania globalnej społeczności, których efektem było zmniejszenie w ciągu ostatnich 30 lat o połowę liczby ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie. Zdaniem The Global Poverty Project niesprawiedliwość polegająca na konieczności utrzymania się za 1,25 USD dziennie może zostać wyeliminowana do 2030 r. Jeśli bowiem zorganizowana, wystarczająco duża grupa ludzi aspiruje do miana obywatela świata i ma odpowiednie środki do podjęcia konkretnych działań, to może też zmienić istniejące mechanizmy odpowiadające za trzymanie ludzi w skrajnym ubóstwie.

Więcej informacji o tym, jak organizacja Global Poverty Project ulepsza świat, można znaleźć pod adresem globalpovertyproject.com.

Lekarka z pacjentem
Lekarka z pacjentem

CARE to jedna z największych organizacji humanitarnych, która walczy z ubóstwem na całym świecie. Organizacja ta kładzie szczególny nacisk na wsparcie biednych dziewcząt i kobiet, ponieważ przy pomocy odpowiednich zasobów mają one możliwość wyciągnięcia z ubóstwa swoich rodzin i całych społeczności. Założona w 1945 r. organizacja CARE w zeszłym roku działała w 90 krajach i objęła pomocą ponad 72 mln osób z całego świata.

Więcej informacji o tym, jak organizacja CARE ulepsza świat, można znaleźć pod adresem care.org.

BOYS & GIRLS CLUB OF AMERICA
BOYS & GIRLS CLUB OF AMERICA

For more than 100 years, Boys & Girls Clubs of America (GreatFutures.org) has enabled young people to achieve futures as productive, caring, responsible citizens. Today, over 4,100 Clubs serve nearly 4 million young people annually through Club membership and community outreach. Clubs are located in cities, towns, public housing and on Native Lands throughout the country. They serve military families in BGCA-affiliated Youth Centers on U.S. military installations worldwide. These clubs provide a safe place, caring adult mentors, fun, friendship, and high-impact youth development programs during critical non-school hours every day. Priority programs emphasize academic success, good character and citizenship as well as healthy lifestyles. In a Harris Survey of alumni, 57 percent said the Club saved their lives. National headquarters are located in Atlanta.

“Boys & Girls Clubs of America is proud of our longstanding partnership with Microsoft. Together, we have impacted the lives of millions of kids and teens by creating environments where dedicated Club staff can prepare them for a digital world and a great future.”

— Jim Clark, President & CEO, Boys & Girls Clubs of America

To learn more about how they are upgrading the world, visit bgca.org/facebook or bgca.org/twitter.

CITYBRIDGE FOUNDATION
CITYBRIDGE FOUNDATION

CityBridge Foundation works to build a citywide system of excellent district and charter schools that serve all students in the District of Columbia. We seek out, develop, and invest in the talent and ideas needed to transform public education in the nation’s capital.

To ensure lasting impact for this work, we offer a suite of engagement opportunities for local leaders in business, philanthropy, and the community. Our goal is to equip these education champions with the knowledge and support they need to be advocates for continued, sustained progress in our schools.

“CityBridge Foundation is honored to be featured in Microsoft's Upgrade Your World campaign. For the past three years our partnership has supported teachers across Washington, D.C., in their efforts to close the opportunity gap for their students. With this continued recognition, we will ensure that the work continues and that our key insights are shared with others around the country.”

— Katherine Bradley, President, CityBridge Foundation

To learn more about how they are upgrading the world, visit citybridgefoundation.org.

KIND
KIND

KIND protects unaccompanied children who enter the U.S immigration system alone, ensuring that no child appears in court without an attorney. Most of the children KIND serves have fled severe violence in their home countries to seek safety, but do not have an attorney to help them make their case for U.S. protection in their deportation proceedings. Many have been threatened or attacked by gangs, abandoned, abused, exploited, or trafficked. KIND provides pro bono attorneys largely through our partnerships with over 280 major law firms, corporations, law schools, and bar associations which have agreed to represent children referred to KIND at no cost. KIND also helps children returning to Guatemala from the U.S. by working to ensure their safe and sustainable reintegration into their communities. KIND is expanding this work in the region and enhancing its advocacy to protect child migrant’s rights and safety before, during and after migration.

“KIND is extremely honored to be a part of Microsoft’s Upgrade Your World Initiative and greatly appreciates the support of KIND’s work protecting unaccompanied children who come to the U.S. seeking safety. The initiative will help KIND find more pro bono attorneys for these children through our innovative public-private partnership with law firms, corporations, and law schools, and—most importantly— change the lives of hundreds of children, providing protection and stability that many of them have not known in a long time, if ever.”

— Wendy Young, President, KIND

To learn more about how they are upgrading the world, visit supportkind.org.

STUDENT VETERANS OF AMERICA
STUDENT VETERANS OF AMERICA

The mission of Student Veterans of America (SVA) is to provide military veterans with the resources, support, and advocacy they need to experience success in higher education. SVA is a 501(c)(3) nonprofit that represents nearly 440,000 student veterans and is comprised of more over 1200 chapters in all 50 states and four countries overseas. We have three primary areas of focus. First, we aim to help veterans become better informed consumers of their Post 9/11 GI Bill benefits. In our first couple of years, we were instrumental in helping pass the Post 9/11 GI Bill. Second, we support student veterans on campus through peer-based chapter mentoring, leadership programs designed to grow sustainable chapters, and scholarships and grants. Through strategic partnerships we have already awarded nearly $1 million in scholarships and grants, including $500,000 to help student veterans build veteran resource centers on their campuses.

Lastly, we help student veterans transition into the workforce by partnering with corporations that focus on developing pipelines of veteran talent and demonstrate strong cultivation of organizational support for veterans.

“Student Veterans of America (SVA) is honored to be a part of Microsoft’s Upgrade Your World Initiative and is extremely appreciative for the support of SVA’s work to assist service members through the transformative power of higher education. When combined with the civilian credential of a degree or certificate, military veterans are an unstoppable force that can drive the U.S. economy. We are thrilled to have a thought partner in Microsoft to help cultivate pipelines of this country’s top talent, educated military veterans.”

— D. Wayne Robinson, President & CEO

To learn more about how they are upgrading the world, visit studentveterans.org.

TEAM GLEASON
TEAM GLEASON

Team Gleason has 3 primary areas of focus. One is to help provide individuals with neuromuscular diseases or injuries with leading edge technology, equipment and services. Another strong focus is creatively enhancing the global conversation about ALS to ultimately find solutions and an end to the disease. And finally, we raise public awareness toward ALS by providing and documenting extraordinary life adventures for individuals with neuromuscular diseases or injuries.

“We are honored and excited to be part of the Upgrade Your World Campaign. I have always said, ‘until there is a medical cure for ALS, technology can be that cure’. Our mission is to develop and provide leading edge technology for those with ALS, and other neuromuscular diseases or injuries. In essence, our focus has always been to upgrade people's world. Thanks again for this honor.”

— Steve Gleason, President, Team Gleason

To learn more about how they are upgrading the world, visit teamgleason.org.

Young boy in classroom smiling

Young boy in classroom smiling

Young boy in classroom smiling

Young boy in classroom smiling

Young boy in classroom smiling

Terms & ConditionshereLearn moreSee how