Prejsť na hlavný obsah
Microsoft 365
Prihlásiť sa na odber

Ukončenie rozdielov v zručnostiach v oblasti výroby so službami Microsoft 365

Vo výrobnom priemysle prebieha transformácia vďaka nástupu novej digitálnej technológie, známej ako Industry 4.0. Nové technológie menia všetky fázy výroby, zvyšujú produktivitu, optimalizujú operácie a otvárajú nový priestor pre rast. Ak chcú výrobcovia získať hodnotu, ktorú táto technológia otvára, musia zabezpečiť, aby zamestnanci získali správne zručnosti a využívali správne nástroje.

Platí to najmä v prípade, ak ide o pracovníkov prvého kontaktu (Firstline Workforce) organizácie. Vo výrobe sú pracovníci prvého kontaktu (Firstline Workers) zamestnanci, ktorí dodávajú produkty a materiály, starajú sa o kvalitu produktu a chod kritických zariadení. Výrobcom chceme digitálnu transformáciu uľahčiť, preto umožňujeme nové spôsoby práce so službami Microsoft 365 pre pracovníkov prvého kontaktu, aby sa mohli efektívnejšie vzdelávať, komunikovať a spolupracovať.

Zvyšovanie kvalifikácie a vybavenie pracovníkov prvého kontaktu (Firstline Workforce)

S nástupom technológie Industry 4.0 výrobcovia musia prepracovať roly, zručnosti a nástroje, ak chcú transformovať prácu v celej organizácii. To znamená poskytnúť digitálne a komunikačné zručnosti, vybaviť zamestnancov modernými nástrojmi a prekonať hranice technológie s novým imerzným prostredím. V čoraz viac digitálnom a zložitom prostredí sa typy zručností, ktoré zamestnanci potrebujú, vyvíjajú rýchlo a pre zamestnancov je čoraz ťažšie, aby s nimi držali krok.

Riešenia v službách Microsoft 365, ktoré umožňujú pracovníkom prvého kontaktu efektívnejšie sa vzdelávať, komunikovať a spolupracovať, zahŕňajú:

  • So službami Microsoft TeamsSharePoint Online výrobcovia môžu bezpečne centralizovať aktivity v rámci školení, jednoducho distribuovať materiály na adaptáciu a školenia a spojiť všetky úrovne organizácie v hľadaní a zdieľaní najvhodnejších postupov.

  • So službou Microsoft Stream môžu organizácie priniesť dynamický, na základe rol tvorený obsah a video na zvýšenie angažovanosti a zachovania školiacich programov, ako aj na podporu zdieľania informácií peer-to-peer.

Ako pomoc vo vybavení pracovníkov na prácu v prostredí digitálne riadenej výroby aplikácia Teams poskytuje jedno centrum, prostredníctvom ktorého môže tím komunikovať, spolupracovať a koordinovať výrobu od technických miestností až po výrobné priestory v továrni.

  • Už skôr v tomto roku sme ohlásili nové možnosti vrátane naliehavých správ, zdieľania polohy a obrázkových poznámok, ktoré môžu organizácie využiť na vytvorenie bezpečnejšieho a efektívnejšieho pracoviska. Tieto funkcie môžu napríklad uľahčiť pracovníkom identifikáciu, komunikáciu a zdieľanie polohy nebezpečných únikov a znížiť tak počet prevádzkových výpadkov.

Obrázok troch telefónov, v ktorých sa zobrazujú naliehavé správy, zdieľanie polohy a obrázkové poznámky v aplikácii Teams.

  • Okrem je možné Microsoft Teams rozšíriť. Spoločnosti tak môžu transformovať obchodné procesy pomocou služieb Microsoft FlowPowerApps. Tieto služby pomáhajú pri digitalizácii každodenných činností, ako je napríklad dokumentácia počas kontroly kvality, zhromažďovanie údajov a správa inventára, čím znižujú náklady a šetria čas pracovníkom prvého kontaktu, ktorí sa môžu zamerať na činnosti s vyššou hodnotou.

Technológia Industry 4.0 pretvára výrobný priemysel a najvyššou prioritou sú aj naďalej nové inovácie, ktoré pracovníkom pomôžu vzdelávať sa, komunikovať a spolupracovať. Spoločnosť Microsoft rieši tieto problémy prostredníctvom prelomového dizajnu hardvéru, prostredia umelej inteligencie (AI), zmiešanej reality s HoloLens 2 a prostredníctvom podnikových riešení so službami Dynamics 365 a s partnermi v odvetví.

  • So službou Dynamics 365 Remote Assist môžu technici problémy vyriešiť rýchlejšie kontaktovaním odborníkov na diaľku cez Microsoft Teams, ktorí im pomôžu prejsť opravami pomocou poznámok zmiešanej reality a zdieľaním diagramov a schém. Vďaka príručkám služieb Dynamics 365 môžu zamestnanci získať nové zručnosti s podrobnými pokynmi, ktoré zamestnancov nasmerujú k nástrojom, ktoré potrebujú, a k spôsobom ich použitia v praxi.

Pomáhame zákazníkom uspieť

Poprední výrobcovia využívajú Microsoft 365 na prípravu, vybavenie a podporu zamestnancov na všetkých úrovniach:

S cieľom zvýšiť produktivitu a tok informácií spoločnosť Cummins nahradila svoje existujúce nástroje na zvýšenie produktivity a na spoluprácu službami Microsoft 365, čím zaviedla moderný rámec spravovania vedomostí a spolupráce, pomocou ktorého znižuje rozdiely v zručnostiach a upevňuje novú kultúru práce.

Naše moderné, technologicky riadené pracoviská poskytujú zamestnancom nástroje, ktoré potrebujú na inováciu, aby sme mohli na trhu predstaviť nové energetické produkty a technologické riešenia. Táto stratégia je kľúčová aj pri získavaní najväčších talentov.“
– Sherry Aaholmová, viceprezidentka a riaditeľka pre informačné technológie, Cummins

Spoločnosť Goodyear používa integrované a adaptívne nástroje v službách Microsoft 365 na zrýchlenie inovácie a aktivovanie nových funkcií v rámci spoločnosti. Spoločnosť Goodyear napríklad spája svojich zamestnancov pomocou nástrojov, ako je aplikácia Teams, čo zvyšuje produktivitu a vytvára efektivitu na poskytovanie správnych produktov na správnom mieste v správnom čase.

„Zlepšenie spolupráce je pre nás kľúčové pri lepšom rozhodovaní a podpore inovácie, čo sa týka pneumatík, ako aj oblastí mimo nich… Naše viacgeneračné a multikultúrne globálne pracovné sily teraz zdieľajú svoje pohľady a nápady najrýchlejšie a najjednoduchšie v doterajšej histórii.“
– Sherry Neubertová, riaditeľka pre informačné technológie, The Goodyear Tire & Rubber Company

Tešíme sa, že máme možnosť pomôcť výrobcom pri transformácii, a to ešte len začíname!

Pripojte sa k nám na konferencii Hannover Messe a získajte ďalšie informácie

Budúci týždeň budú členovia tímu spoločnosti Microsoft na výročnej konferencii výrobného odvetvia Hannover Messe. Navštívte stánok spoločnosti Microsoft C40 a dozviete sa, ako Microsoft umožňuje inteligentnú výrobu.