Microsoft Enterprise Mobility + Security

Zabezpečenie nepočká

Zostaňte zabezpečení a produktívni kdekoľvek, v akomkoľvek zariadení, pomocou inovácií riadených úsilím a analytickými nástrojmi.

Predstavujeme Microsoft Endpoint Manager. Zabezpečené a integrované riešenie správy.

Microsoft Enterprise Mobility + Security je inteligentná platforma na spravovanie mobility a zabezpečenia. Pomáha chrániť a zabezpečovať vašu organizáciu a umožňuje vašim zamestnancom pracovať novými a pružnými spôsobmi.


Microsoft lídrom v Magickom kvadrante spoločnosti Gartner za nástroje správy zjednotených koncových bodov

Spoločnosť Gartner vyhlásila Microsoft za lídra v Magickom kvadrante roka 2018 za nástroje správy zjednotených koncových bodov (UEM) na základe úplnosti našej vízie a schopnosti konať na trhu zjednotených PC a mobilnej správy.

Gartner logo

Rozšírenie zabezpečenia pomocou balíka EMS

Získajte lepšie možnosti ochrany, zisťovania a reagovania pre svojich mobilných pracovníkov. EMS a jeho produkty posilňujú funkcie zabezpečenia systému Windows 10 a služieb Office 365 a rozširuje ich na celé vaše prostredie vrátane investícií, ktoré nie sú dodávané spoločnosťou Microsoft.

Azure Active Directory

Najdôveryhodnejšie riešenie správy identity a prístupu na trhu, ktoré vám pomáha zabezpečiť poverenia používateľa a bezpečne používateľov pripojiť k aplikáciám, ktoré potrebujú.

Microsoft Endpoint Configuration Manager

Softvér na riadenie systémov určený na spravovanie lokálnych počítačov, serverov a mobilných zariadení s cloudovými prehľadmi.

Microsoft Intune

Cloudové zjednotené spravovanie koncových bodov, správa prístupu a ochrana údajov.

Azure Information Protection

Cloudová klasifikácia, sledovanie, ochrana a šifrovanie údajov.

Microsoft Cloud App Security

Agent zabezpečenia prístupu do cloudu so zisťovacou analýzou správania, vyhodnocovaním rizík, ochranou údajov a ochranou pred bezpečnostnými hrozbami.

Microsoft Advanced Threat Analytics

Lokálna platforma, ktorá chráni proti rozšíreným cieleným kybernetickým útokom a hrozbami zvnútra.

Rozšírená ochrana pred bezpečnostnými hrozbami pre Azure

Cloudové riešenie na identifikáciu, zisťovanie a skúmanie hrozieb, zneužití a škodlivých činností.

Microsoft Secure Score

Získajte potrebné prehľady a maximalizujte stav svojho zabezpečenia pomocou služieb Microsoft 365 a Azure.

EMS je základnou súčasťou služby Microsoft 365