Microsoft Editor

Skvalitní váš písomný prejav vždy a všade.

A laptop and a tablet device showing Editor functionality in two different apps

Inteligentná pomoc pri písaní

Píšte bez starostí v dokumentoch, e-mailoch a na webe. Využite Microsoft Editor ako svojho asistenta pri písaní a vylepšite vďaka jeho funkciám svoj pravopis, gramatiku a štýl.

Pomoc pri písaní vždy poruke

Využite návrhy Editora vo Worde,1 Outlooku a na vašich obľúbených lokalitách.2 Vyskúšajte si Editor v Outlooku a stiahnite si rozšírenie prehliadača, aby vám Editor pomohol aj na webe.

Animated GIF showing Editor functionality in LinkedIn, Word, and Outlook
Animated GIF showing Editor suggestions in English, Spanish, and French.

Návrhy v rozličných jazykoch

Získajte základnú pomoc vo viac ako 20 jazykoch a návrhy týkajúce sa pravopisu vo viac ako 80 jazykoch. Pomôžu vám jasne komunikovať bez ohľadu na jazyk, v ktorom píšete.

Zistite, čo môžete robiť

Získajte bezplatnú základnú pomoc s pravopisom, gramatikou a interpunkciou. Microsoft 365 vám prináša rozšírenú gramatickú a štylistickú kontrolu zameranú na jasnosť, stručnosť, formálnosť a slovnú zásobu, ako aj iné prémiové funkcie.3

Využívajte Editor naplno so službou Microsoft 365

Súčasti produktu
 
Microsoft Editor
(bezplatná verzia)
Microsoft 365 Personal Microsoft 365 Family
 

Microsoft 365 Personal

Microsoft 365 Personal, 7,00 € mesačne

(pre jednu osobu)

Microsoft 365 Family

Microsoft 365 Family, 10,00 € mesačne

(pre maximálne šesť osôb)
 

  

Ikony čiastočného znaku začiarknutia označujú, že funkcia je súčasťou iba čiastočne Ikony čiastočného znaku začiarknutia označujú, že funkcia je súčasťou iba čiastočne Ikony znaku začiarknutia označujú, že funkcia je súčasťou Ikony znaku začiarknutia označujú, že funkcia je súčasťou

Iba pravopis a základná gramatika

Prémiové funkcie Editora

Prémiové funkcie Editora

Editor

Editor

Táto funkcia je súčasťou len čiastočne

Je súčasťou

Je súčasťou

Pravopis
Označovanie slov s pravopisnými chybami

Je súčasťou

Je súčasťou

Je súčasťou

Základná gramatika
Označovanie veľkých písmen, zhody medzi podmetom a prísudkom, používania spojovníkov a ďalších základných gramatických chýb

Je súčasťou

Je súčasťou

Je súčasťou

Pokročilá gramatika
Označovanie nepriamych otázok, nesprávne pochopených fráz, bežne zamieňaných výrazov a ďalších väčších gramatických problémov

   

Je súčasťou

Je súčasťou

Zrozumiteľnosť
Označovanie nesprávne použitých slov, žargónu, abstraktných slov, trpného rodu a ďalších chýb, aby bol váš písomný prejav zrozumiteľnejší

  

Je súčasťou

Je súčasťou

Stručnosť
Označovanie rozvláčnosti, nadmerného používania spojok a ďalších príčin zdĺhavého neplynulého textu, aby bol váš písomný prejav plynulý

  

Je súčasťou

Je súčasťou

Formálny jazyk
Označovanie slangu, neformálnych fráz, hovorových výrazov, skratiek a ďalších znakov hovorového jazyka

  

Je súčasťou

Je súčasťou

Slovník
Označovanie nepresných prídavných mien, slabých slovies, klišé a ďalších problémov spojených s výberom slov

   

Je súčasťou

Je súčasťou

Ustálené používanie interpunkcie
Označovanie zbytočných čiarok, interpunkcie pri citáciách, riadkovania a ďalších problémov spojených s interpunkciou

   

Je súčasťou

Je súčasťou

Ďalšie výhody služby Microsoft 365

Ďalšie výhody služby Microsoft 365

 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftOneNote
 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftOneDrive
Táto funkcia je súčasťou len čiastočne

Je súčasťou

Je súčasťou

 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftOneNote
 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftOneDrive

Len web

MicrosoftOneDrive

Celkom 5 GB ukladacieho priestoru vo OneDrive na osobu

Celkom 1 TB ukladacieho priestoru vo OneDrive na osobu (1 000 GB)

Celkom 6 TB ukladacieho priestoru vo OneDrive (1 TB na osobu)

 
Microsoft 365 Personal

Microsoft 365 Personal, 7,00 € mesačne

(pre jednu osobu)
Microsoft 365 Family

Microsoft 365 Family, 10,00 € mesačne

(pre maximálne šesť osôb)
   

Ďalšie výhody Microsoft Editora pre váš podnik

Pomoc pri písaní v podnikových aplikáciách a nástrojoch

Získajte pomoc pri písaní v podnikových webových aplikáciách a prispôsobených nástrojoch pre systémy zamerané na cestovanie a vyúčtovanie výdavkov.

Porozumenie skratkám v dokumente

Keď narazíte na skratku, pokúsime sa ju pomocou Microsoft Graphu definovať na základe údajov vašej organizácie. Prostredníctvom karty Referencie na páse s nástrojmi spustite tablu Skratky a zobrazte návrhy pre skratky vo vašom dokumente.4


1. Word vo vašom počítači musí byť súčasťou predplatného na Microsoft 365.
2. K dispozícii ako rozšírenie pre prehliadače Microsoft Edge alebo Google Chrome a vyžaduje sa konto Microsoft.
3. Vyžaduje sa predplatné na Microsoft 365.
4. K dispozícii len vo Worde pre web a Worde pre Windows.