A person using a touchscreen laptop. Two people looking at a Word document on a laptop. The word publicly being misspelled, corrected and the word openly being substituted for it.

Kontrola pravopisu s istotou

Zistite, ako môžete zlepšiť svoj písomný prejav pomocou online kontroly pravopisu, a získajte tipy, zdroje informácií a najvhodnejšie postupy týkajúce sa pravopisu.

Píšte zrozumiteľne

Online kontrola pravopisu vám pomôže zrozumiteľne písať a komunikovať s istotou.

Opravte pravopisné chyby

Urobte dojem na ostatných tým, že odovzdáte prácu s vynikajúcim pravopisom a správnym výberom slov. Naučte sa základy písania pre začiatočníkov.

Vylepšite svoje pracovné dokumenty

Uistite sa, že sú vaše profesionálne prezentácie, texty na webových lokalitách a tlačené materiály bez chýb.

Vytvorte pôsobivý životopis

Zaujmite potenciálnych zamestnávateľov prehľadným a výstižným životopisom bez pravopisných chýb.

Šetrite čas aj energiu

Dokončite a odošlite svoje dokumenty skôr s vedomím, že sa v texte nenachádzajú žiadne pravopisné či gramatické chyby.

Naučte sa používať online kontrolu pravopisu

Zistite, ako skontrolovať v texte pravopis, gramatiku, interpunkciu, slovnú zásobu, formálnosť a inkluzívnosť.

A misspelling in a draft on Gmail being corrected by Microsoft Editor.

Získajte pomoc so základmi pravopisu

Online kontrola pravopisu vám umožní v texte zvýrazniť chyby a získať návrhy týkajúce sa pravopisu.

In-text citations being added into a Word document using Microsoft Editor for a presentation.

Prezentujte svoju prácu s istotou

Vytvárajte a odosielajte dokumenty, správy a prezentácie bez chýb.

A grammatical suggestion being made in a draft in Gmail by Microsoft Editor.

Vycibrite svoj písomný prejav

Získajte tipy na zlepšenie písomného prejavu, aby ste mohli bez obáv prezentovať svoje nápady.

A suggestion about concise language being made in a draft in Gmail by Microsoft Editor.

Vyberte tie správne slová

Získajte pomoc s gramatikou a uistite sa, že váš text neobsahuje klišé, nejasné alebo zbytočné slová či slang.

A bias-related suggestion being made by Editor in a draft on Gmail.

Píšte pre všetky cieľové skupiny

Pomocou online kontroly pravopisu a gramatiky sa môžete uistiť, že váš text nie je zaujatý.

A misspelling in a draft on Gmail being corrected by Microsoft Editor.

Získajte pomoc so základmi pravopisu

Online kontrola pravopisu vám umožní v texte zvýrazniť chyby a získať návrhy týkajúce sa pravopisu.

In-text citations being added into a Word document using Microsoft Editor for a presentation.

Prezentujte svoju prácu s istotou

Vytvárajte a odosielajte dokumenty, správy a prezentácie bez chýb.

A grammatical suggestion being made in a draft in Gmail by Microsoft Editor.

Vycibrite svoj písomný prejav

Získajte tipy na zlepšenie písomného prejavu, aby ste mohli bez obáv prezentovať svoje nápady.

A suggestion about concise language being made in a draft in Gmail by Microsoft Editor.

Vyberte tie správne slová

Získajte pomoc s gramatikou a uistite sa, že váš text neobsahuje klišé, nejasné alebo zbytočné slová či slang.

A bias-related suggestion being made by Editor in a draft on Gmail.

Píšte pre všetky cieľové skupiny

Pomocou online kontroly pravopisu a gramatiky sa môžete uistiť, že váš text nie je zaujatý.

Prečítajte si viac o vytváraní lepších dokumentov a e-mailov

Zlepšite čitateľnosť svojich textov, eliminujte gramatické chyby a prezentujte učiteľom a kolegom pôsobivé dokumenty.

Ste pripravení vyskúšať Editor?

Zlepšite svoj písomný prejav v školských dokumentoch, prezentáciách, e-mailoch a na webe pomocou kontroly pravopisu v Microsoft Editore.

Ďalšie informácie o Microsoft Editore

Kontrola pravopisu

Kontrola gramatiky

|

Online kontrola pravopisu kontroluje vaše dokumenty a ponúka návrhy týkajúce sa pravopisu, gramatiky a štylistiky.

Kontrola pravopisu pomáha zlepšiť váš písomný prejav tým, že zvýrazňuje nesprávne napísané slová a navrhuje ich správnu podobu. S nástrojom na kontrolu pravopisu, akým je napríklad Microsoft Editor, je to jednoduché.

Kontrola pravopisu hľadá vo vašich dokumentoch pravopisné a gramatické chyby a kontroluje, či sú v nich správne použité interpunkčné a iné jazykové pravidlá.

Nástroj na kontrolu pravopisu, akým je napríklad Microsoft Editor, vám môže pomôcť zlepšiť písomný prejav tým, že vykoná opravy a vylepšenia v oblasti pravopisu, gramatiky, interpunkcie a štýlu.