Gartner utnämner Microsoft till en ledare inom informationslagring Läs bloggen
Photograph of a group of people in a large modern conference room seated at a large table with laptops.

Framtiden ligger i det tillförlitliga molnet


Vi har skapat vårt tillförlitliga moln utifrån fyra grundläggande principer: säkerhet, sekretess, efterlevnad och transparens.


Säkerhet

Se våra senaste lösningar för att se till att dina data är säkra.

Photograph of people seated in front of rows of large monitors on their desk and mounted high on the wall in the Microsoft Cyber Defense Operations Center.
Photograph of person wearing headphones seated at a counter in a large modern building lobby working on a Surface Book

Sekretess

Läs om hur du har kontrollen över dina data.

Efterlevnad

Visa vår omfattande lista med efterlevnadserbjudanden och -lösningar som kan hjälpa dig i efterlevnadsarbetet.

Photograph of two people at a table looking at a Surface in laptop mode, one person is standing, the other is seated
Photograph of two people seated at a café table looking at a laptop, one person is typing.

Transparens

Läs mer om vår strävan att vara transparenta angående hur vi använder oss av våra kunddata.

Håll dig uppdaterad kring säkerhet, sekretess och efterlevnad

Graphic icon representing multiple customers

Gartner utnämner Microsoft till ledare

I januari publicerade Gartner sin analys av EIA-marknaden (Enterprise Information Archiving eller lagring av företagsdata) och utnämnde Microsoft som en ledare i sin Magic Quadrant i kategorin för verktyg för lagring av företagsdata.

Graphic icon of a rectangular speech bubble with horizontal lines representing dialog

Teknikexperter diskuterar Microsoft 365

I den här poddsändningen diskuterar teknikexperter säkerhet, efterlevnad, sekretess och transparens i den tillförlitliga skyddsmatrisen i företagsklass i Microsoft 365.

Click here to register for webinar

Microsoft arbetar för främja rätten till sekretess

Titta på den här webbsändningen där du får ta del av vad talare från Microsoft och andra inom branschen har att säga om det senaste när det gäller tillförlitlighet, sekretess och hur vi kan hjälpa kunderna särskilja sig i konkurrensen.

Graphic icon of a Our approach to AI

Vårt strategi för AI

Om vi ska kunna utforma tillförlitlig AI måste vi skapa lösningar som utgår ifrån viktiga, tidsoberoende och etiska värden. Läs faktabladet om vår vision för AI för företag här.

Vidta åtgärder på din resa mot efterlevnad av GDPR

Gör dig redo att efterleva GDPR och skydda känsliga data i hybridmiljöer som omfattar både molnbaserade och lokala plattformar. Upptäck hur nya funktioner i Microsoft 365 hjälper dig att skydda personuppgifter och efterleva de strikta sekretesskraven i GDPR.

Verktyg och resurser

Efterlevnadserbjudanden

Microsoft och branschefterlevnad

Kundberättelser och Microsoft-bloggar

Graphic icon representing multiple customers

Kundberättelser

Så använder Microsoft 365-kunder våra lösningar för att hålla data säkra och privata och följa reglerna.

Graphic icon of a rectangular speech bubble with horizontal lines representing dialog

Microsofts åtagande att efterleva GDPR

Julie Brill, Corporate Vice President, diskuterar vårt åtagande att efterleva GDPR och kraven på rätten till privatliv.

Graphic icon of a vertical rectangle with a folded corner representing a document overlapped by a circular symbol for the globe

Microsofts syn på viktiga frågor

Brad Smith, President och Chief Legal Officer, och hans team diskuterar viktiga frågor inom branschen.


Evenemang