6 röda flaggor kring säkerhet när du letar efter den perfekta molnlagringslösningen

Molnet har länge setts som framtiden för datalagring och -hantering. Men framtiden är här. En bra molnlagringslösning ger inte bara anställda åtkomst till filer när som helst och var som helst – den gör det även enkelt att synkronisera filer, arbeta på resande fot och dela och samarbeta i dokument. Över 50 procent av alla organisationer anser dock att molnlagring är den mest riskfyllda programkategorin.

En viktig orsak till det? Säkerhetshot. Trots all information som visar att molnet är lika säkert eller säkrare än lokal lagring är säkerheten fortfarande det viktigaste hindret för införandet av molnlösningar enligt Cloud Security Alliance. Därför är säkerhet i molnet en av de viktigaste frågorna för leverantörer och skälet till att de lägger ned så mycket resurser på att se till att deras produkter är säkra. Redan 2019 kommer den globala marknaden för molnsäkerhet att omsätta runt 8,71 miljarder dollar.

Det betyder inte att alla molnlösningsleverantörer är lika, särskilt när det gäller säkerhet. Det är naturligtvis viktigt att få ett bra pris på företagets molnlösning men det är ännu viktigare att skydda företagets data. Följande röda flaggor är viktiga indikationer på att du ska undvika en molnlagringsleverantör:

  • Inget gott rykte – när det gäller molnlagring är leverantörens rykte avgörande. Om ett okänt företag erbjuder ett bra pris måste du undersöka vad befintliga användare tycker, aktuella stilleståndstider, erfarenhet, tjänsteutbud och annat innan du sluter ett avtal. Kom också ihåg att ett mindre företag kanske inte kan hantera belastningen, ge din organisation det stöd som krävs eller ens finnas till om fem år.

Få fart på ditt företag med en snabbkurs i Microsoft 365

Microsoft 365 gör ditt team produktivt varje dag, var medlemmarna än är.

Mer information
  • Webbplats som inte använder HTTPS – En webbplats som använder HTTPS är grundläggande eftersom det skyddar all överföring av personlig information som till exempel formulär. Webbplatser som inte använder HTTPS gör det även enkelt att komma åt inloggningsinformation. Om obehöriga kommer åt inloggningsuppgifterna kan de komma åt filerna, stjäla dina data och orsaka mycket skada.

  • Andra säkerhetsprotokoll saknas – Alla seriösa molnlagringsleverantörer ger tillgång till vissa protokoll, inklusive kryptering, som ser till att bara behöriga användare med rätt inloggningsuppgifter kommer åt företagets data. Du vill ha avancerad kryptering så att data inte kan läsas även om molnlagringsleverantören utsätts för juridiska åtgärder.

  • Svag sekretesspolicy – När du jämför molnlagringsleverantörer bör ställa dig frågan – hur intresserade av att skydda mina data är de? Använd en tjänst med en tydlig och robust sekretesspolicy – som inte ger tjänsten rätt att gå igenom dina filer. Vissa är striktare än andra. Besluta vad som är godtagbart för organisationens behov och välj noga.

  • Ingen information om uppfyllda standarder – Att uppfylla standarder och erhålla branschcertifieringar visar en leverantörs kapacitet och är en bekräftelse på att de tillhandahåller god säkerhet. Att jämföra certifieringar och standarder som uppfylls är ett objektivt sätt att utvärdera leverantörer. Exempel på relevanta standarder är ISO 27001, HIPAA, FERPA, FISMA, SSAE 16, PMI och andra.

  • Vaga serviceavtal – En molnlagringsleverantörs serviceavtal ska vara så transparent att du faktiskt vet vad du får. En leverantör ska vara tydlig med de säkerhetskontroller som implementerats, var data finns och vem som hanterar den underliggande tekniken. Hur ska du kunna lita på att leverantörer skyddar dina data om de inte talar om hur de tänker göra det?

Det finns ingen enskild molnlagringslösning som passar alla. Alla organisationer har olika behov och dessa avgör vilken molnlösningsleverantör du väljer. Oavsett vilken lösning och leverantör du väljer ska säkerhet vara den viktigaste punkten.

<!–

Related content

  • Learn how the new Office enables teams to collaborate better than ever.
  • Sync, send and receive: Why cloud-based email and storage make sense for your business white paper.
  • For more information about moving to the cloud check out our e-book: “Myths About Moving to the Cloud.”

–>

Kom igång med Microsoft 365

Det är samma Office som vanligt, med extra verktyg som hjälper dig att samarbeta på ett bättre sätt så att du får mer gjort – när du vill, var du vill.

Köp nu

Insikter och idéer för företag ger inte professionella råd om skatt och ekonomi. Du bör kontakta en professionell rådgivare om du vill diskutera din situation.