Möjligheter börjar med förtroende

Microsoft erbjuder sina kunder starkt dataskydd. Vi är öppna med våra metoder, och vi står upp för våra kunders rättigheter.

Vårt löfte till dig

Vi är öppna om våra specifika policyer, verksamhetsmetoder och tekniker som hjälper dig att bevara säkerhet, efterlevnad och sekretess för dina data i Microsoft-tjänster.

 

1. Du kontrollerar dina data.
2. Vi är öppna med var data lagras, och hur de används.
3. Vi skyddar data såväl i vila som under överföring.
4. Vi försvarar dina data.

An executive holding a tablet and smiling.

Fler resurser

Efterlevnadserbjudanden

Upprätthåll efterlevnaden i molnet med hjälp av en omfattande uppsättning med över 90 erbjudanden.

Begäranden från polis och rättsväsende

Visa antalet begäranden om kunddata som vi får från polis och rättsväsenden.

Begäranden rörande nationell säkerhet (USA)

Visa statistik över begäranden från de amerikanska myndigheterna rörande nationella säkerhetslagar.

Internationella exportkontroller

Läs en översikt över internationella exportkontrollagar och riktlinjer och Microsoft Office 365.