Trace Id is missing
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Teams
คนสวมหูฟัง Bluetooth และกำลังเข้าร่วมการประชุม Teams บนแล็ปท็อป ซึ่งกำลังมีการนำเสนอ

Microsoft eCDN

Microsoft eCDN (ระบบเครือข่ายส่งเนื้อหาภายในบริษัท) เพิ่มประสิทธิภาพการสตรีมวิดีโอสดสำหรับการประชุมทั้งองค์กร การประชุมและการฝึกอบรมทั่วทั้งองค์กร และการประชุมบริษัทที่ดำเนินการในเหตุการณ์สดของ Microsoft Teams

USD$0.50   ต่อผู้ใช้/เดือน

ราคานี้ไม่รวมภาษี

(การสมัครใช้งานรายปีแบบต่ออายุอัตโนมัติ)

สตรีมสดทั่วทั้งองค์กรของคุณได้อย่างเรียบง่ายและปลอดภัย

ลดการใช้งานแบนด์วิดท์และภาระเครือข่ายขององค์กรด้วยโซลูชันที่ใช้ WebRTC ที่มอบการสตรีมวิดีโอสดที่ราบรื่นในเหตุการณ์สดของ Microsoft Teams

ความน่าเชื่อถือของเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ

ลดภาระของเครือข่ายเพื่อป้องกันความล้มเหลวในการเชื่อมต่อและคุณภาพวิดีโอที่ไม่ดีด้วยเครือข่ายเพียร์ทูเพียร์แบบตาข่าย

เครื่องมือการวิเคราะห์ขั้นสูง

ดูข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเครือข่ายเพื่อระบุและแก้ไขปัญหาทั้งก่อนและระหว่างเหตุการณ์

การเริ่มนำไปใช้ที่ง่ายดาย

ปรับใช้ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องติดตั้งบนปลายทาง อุปกรณ์ หรือโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายจริง

โซลูชันที่ได้รับความไว้วางใจ

รับรองว่าเนื้อหามีความปลอดภัยและแจกจ่ายให้กับผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตผ่าน Microsoft Cloud ด้วยการปฏิบัติตามข้อบังคับของ Office 365

ประสบการณ์ที่ผสานรวม

ลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของด้วยโซลูชันการสตรีมครบวงจร

ความเข้ากันได้ข้ามแพลตฟอร์ม

ใช้แพลตฟอร์มวิดีโอของบริษัทอื่นแบบ HLS (การสตรีมสดแบบ HTTP)

สร้างสถานที่ทำงานแบบไฮบริดที่ดียิ่งขึ้นสำหรับยุคใหม่ของการติดต่อสื่อสาร

จัดเว็บคาสต์และกิจกรรมเสมือนขององค์กรขนาดใหญ่

ตั้งค่าและมอบการสตรีมวิดีโอสดขนาดใหญ่สำหรับการประชุมทั้งองค์กร การประชุมและการฝึกอบรมทั่วทั้งองค์กร และการประชุมบริษัทที่ดำเนินการในเหตุการณ์สดของ Microsoft Teams

คนนั่งอยู่ที่โต๊ะที่มีถ้วยกาแฟกำลังเข้าร่วมการประชุม Teams บนแล็ปท็อป ซึ่งกำลังมีการนำเสนอ

ลดภาระแบนด์วิดท์และความอิ่มตัวของเครือข่าย

รับรองว่าพนักงานจะได้รับประสบการณ์การสตรีมคุณภาพสูงเมื่อพวกเขาอยู่ในสำนักงานและเชื่อมต่อกับเครือข่ายขององค์กร

คนนั่งอยู่ที่โต๊ะที่มีถ้วยกาแฟกำลังใช้แล็ปท็อป

ติดตาม Microsoft Teams