Five people smiling getting ready to participate in a meeting. Five people smiling getting ready to participate in a meeting. Five people smiling getting ready to participate in a meeting.

การประชุมออนไลน์

ทำงานได้จากทุกที่ด้วยความสามารถการประชุมและการติดต่อสื่อสารของซอฟต์แวร์การประชุมออนไลน์

ทำงานแบบไฮบริดได้อย่างยืดยุ่นด้วยการประชุมออนไลน์

ประสบความสำเร็จร่วมกันมากขึ้น ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยซอฟต์แวร์การประชุมออนไลน์ เช่น Microsoft Teams

การประชุมทางวิดีโอ

ทำให้การทำงานเป็นทีมรู้สึกเป็นส่วนตัวมากขึ้นด้วยการสื่อสารแบบเห็นหน้ากันในการประชุมออนไลน์

กิจกรรมเสมือน

จัดการประชุมบนเว็บที่ปลอดภัยและการสัมนาผ่านเว็บสำหรับผู้เข้าร่วมสูงสุด 1,000 คน และการออกอากาศสำหรับผู้เข้าร่วมสูงสุด 10,000 คน1

การประชุมทางเสียง

เข้าร่วมการประชุมด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ หมายเลขโทรเข้า และแอปการประชุมออนไลน์ เช่น Microsoft Teams3

อุปกรณ์การประชุม

รับความสามารถเพิ่มเติมจากอุปกรณ์ เช่น ลำโพงหรือระบบห้องที่ออกแบบมาเพื่อการประชุมออนไลน์โดยเฉพาะ

ทันกระแสการทำงานอยู่เสมอด้วยฟีเจอร์ซอฟต์แวร์การประชุมออนไลน์

ดูข้อมูลโดยรวมเกี่ยวกับฟีเจอร์การประชุมออนไลน์บางอย่างที่ช่วยเหลือทุกอย่างตั้งแต่การจัดกำหนดการไปจนถึงการติดตามผล

ภาพรวม
Guided Tour

หน้าแรกการแนะนำ

เตรียมพร้อมประชุม

เตรียมการประชุมของคุณให้ประสบความสำเร็จโดยทำตามขั้นตอนง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอนโดยใช้ฟีเจอร์ของซอฟต์แวร์การประชุมออนไลน์

จัดกำหนดการและแชร์

ส่งคำเชิญ แชร์กำหนดการ และแชทกับผู้เข้าร่วมก่อนการประชุม

เชิญผู้เยี่ยมชม

แชร์ลิงก์บนเว็บกับใครก็ตามที่มีที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง เข้าร่วมผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้อย่างไรง่ายดาย

ทราบบริบท

เตรียมพร้อมด้วยการทบทวนบันทึกย่อและการบันทึกตั้งแต่ก่อนการประชุม

จัดการประชุมที่มีประสิทธิภาพ

ใช้เวลาของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีส่วนร่วมกับผู้อื่นและทำงานเป็นทีม และเก็บบันทึกความคืบหน้าของคุณ

เริ่มการประชุมอย่างรวดเร็ว

เริ่มต้นตรงเวลาด้วยการเข้าร่วมด้วยการแตะเพียงครั้งเดียวบนอุปกรณ์การประชุมออนไลน์จำนวนมาก และเริ่มแชร์เนื้อหากับผู้เข้าร่วมจากทุกที่ได้อย่างง่ายดาย

ทำให้เป็นแบบส่วนตัว

เปิดวิดีโอเพื่อมีส่วนร่วมในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น แม้ว่าคุณจะเบลอพื้นหลังของคุณเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวก็ตาม

แชร์เนื้อหา

สื่อสารกันด้วยภาพในการประชุมออนไลน์เพื่อประหยัดเวลาและช่วยให้การทำงานร่วมกันสะดวก

บันทึกการประชุมของคุณ

บันทึกเสียง วิดีโอ และเนื้อหาด้วยการบันทึกการประชุมเพื่อแชร์กับผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมและเพื่อใช้อ้างอิงในภายหลัง

รักษาความต่อเนื่องในการทำงาน

ติดตามผลหลังจากการประชุมและตั้งค่าการประชุมในอนาคตเพื่อสร้างความคืบหน้าของคุณ

แชร์บันทึกย่อและการบันทึกการประชุม

เก็บรักษาแหล่งข้อมูลจากการประชุมของคุณไว้เพียงที่เดียว อัปโหลดการบันทึกและบันทึกย่อ ทั้งหมดในแอปการประชุมออนไลน์เดียวกัน

สนทนาต่อ

แชทกับผู้เข้าร่วมและแจ้งการอัปเดตกำหนดการ

กำหนดจังหวะการประชุม

จัดกำหนดการการประชุมครั้งอื่นๆ หรือสร้างชุดข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยแอปการประชุมออนไลน์

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"จัดกำหนดการและแชร์","id":"Schedule and share","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJPiW?ver=460c","imageAlt":"A new meeting invite being created in Teams showing the options to add channel, location, agenda and more.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":2,"name":"จัดกำหนดการและแชร์","videoHref":"","content":"<p>ส่งคำเชิญ แชร์กำหนดการ และแชทกับผู้เข้าร่วมก่อนการประชุม</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"จัดกำหนดการและแชร์"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"เชิญผู้เยี่ยมชม","id":"Invite guests","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJrd4?ver=067b","imageAlt":"A Teams video call displaying the participants list and the option to search for additional participants to invite to the meeting.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":3,"name":"เชิญผู้เยี่ยมชม","videoHref":"","content":"<p>แชร์ลิงก์บนเว็บกับใครก็ตามที่มีที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง เข้าร่วมผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้อย่างไรง่ายดาย</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"เชิญผู้เยี่ยมชม"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"ทราบบริบท","id":"Know the context","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJK76?ver=6cbf","imageAlt":"A Teams meeting invite with an Agenda and PowerPoint document shared to provide context prior to the meeting.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":4,"name":"ทราบบริบท","videoHref":"","content":"<p>เตรียมพร้อมด้วยการทบทวนบันทึกย่อและการบันทึกตั้งแต่ก่อนการประชุม</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"ทราบบริบท"}],"arialabel":"เตรียมพร้อมประชุม","id":"features","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJPiD?ver=0902","imageAlt":"A Teams meeting with participants who have their video on.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":1,"name":"เตรียมพร้อมประชุม","videoHref":"","content":"<p>เตรียมการประชุมของคุณให้ประสบความสำเร็จโดยทำตามขั้นตอนง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอนโดยใช้ฟีเจอร์ของซอฟต์แวร์การประชุมออนไลน์</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"เตรียมพร้อมประชุม"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"เริ่มการประชุมอย่างรวดเร็ว","id":"Start meetings quickly","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJUEa?ver=3159","imageAlt":"A display of a meeting device showing three meetings that are available to join, and the options of projecting, dialing out or starting a meeting now.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":6,"name":"เริ่มการประชุมอย่างรวดเร็ว","videoHref":"","content":"<p>เริ่มต้นตรงเวลาด้วยการเข้าร่วมด้วยการแตะเพียงครั้งเดียวบนอุปกรณ์การประชุมออนไลน์จำนวนมาก และเริ่มแชร์เนื้อหากับผู้เข้าร่วมจากทุกที่ได้อย่างง่ายดาย</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"เริ่มการประชุมอย่างรวดเร็ว"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"ทำให้เป็นแบบส่วนตัว","id":"Make it personal","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWKwY6?ver=5525","imageAlt":"A Teams call showing 9 participants with their video on, 9 participants with video off, and a presenter in the bottom right corner with video on.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":7,"name":"ทำให้เป็นแบบส่วนตัว","videoHref":"","content":"<p>เปิดวิดีโอเพื่อมีส่วนร่วมในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น แม้ว่าคุณจะเบลอพื้นหลังของคุณเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวก็ตาม</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"ทำให้เป็นแบบส่วนตัว"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"แชร์เนื้อหา","id":"Share content","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJPjd?ver=dda0","imageAlt":"A Teams video call where the share tray is open, displaying the ability to include computer sound, turn on presenter mode, or share screen, window, Whiteboard, or PowerPoint Live.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":8,"name":"แชร์เนื้อหา","videoHref":"","content":"<p>สื่อสารกันด้วยภาพในการประชุมออนไลน์เพื่อประหยัดเวลาและช่วยให้การทำงานร่วมกันสะดวก</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"แชร์เนื้อหา"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"บันทึกการประชุมของคุณ","id":"Record your meeting","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJK7v?ver=a4a0","imageAlt":"A Teams video call in progress that has a banner at the top of the meeting screen stating that recording has started.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":9,"name":"บันทึกการประชุมของคุณ","videoHref":"","content":"<p>บันทึกเสียง วิดีโอ และเนื้อหาด้วยการบันทึกการประชุมเพื่อแชร์กับผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมและเพื่อใช้อ้างอิงในภายหลัง</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"บันทึกการประชุมของคุณ"}],"arialabel":"จัดการประชุมที่มีประสิทธิภาพ","id":"benefits","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJRGS?ver=a881","imageAlt":"A Kanban board being presented via Whiteboard in Teams to meeting participants. Multiple participants are collaborating directly in the board with pointer allocation.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":5,"name":"จัดการประชุมที่มีประสิทธิภาพ","videoHref":"","content":"<p>ใช้เวลาของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีส่วนร่วมกับผู้อื่นและทำงานเป็นทีม และเก็บบันทึกความคืบหน้าของคุณ</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"จัดการประชุมที่มีประสิทธิภาพ"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"แชร์บันทึกย่อและการบันทึกการประชุม","id":"Share meeting notes and recordings","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJK7y?ver=5a8a","imageAlt":"The recordings and transcripts tab opened in a Teams meeting invite showing the meeting transcription and a link to the recording.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":11,"name":"แชร์บันทึกย่อและการบันทึกการประชุม","videoHref":"","content":"<p>เก็บรักษาแหล่งข้อมูลจากการประชุมของคุณไว้เพียงที่เดียว อัปโหลดการบันทึกและบันทึกย่อ ทั้งหมดในแอปการประชุมออนไลน์เดียวกัน</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"แชร์บันทึกย่อและการบันทึกการประชุม"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"สนทนาต่อ","id":"Discuss further","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJK7Q?ver=9945","imageAlt":"People having a conversation in a text chat in Teams after a meeting.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":12,"name":"สนทนาต่อ","videoHref":"","content":"<p>แชทกับผู้เข้าร่วมและแจ้งการอัปเดตกำหนดการ</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"สนทนาต่อ"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"กำหนดจังหวะการประชุม","id":"Set the cadence","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJMN9?ver=baf1","imageAlt":"A new meeting invite being created in Teams showing the options to add channel, location, agenda and more.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":13,"name":"กำหนดจังหวะการประชุม","videoHref":"","content":"<p>จัดกำหนดการการประชุมครั้งอื่นๆ หรือสร้างชุดข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยแอปการประชุมออนไลน์</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"กำหนดจังหวะการประชุม"}],"arialabel":"รักษาความต่อเนื่องในการทำงาน","id":"more","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJK72?ver=64e6","imageAlt":"A meeting recap being shown in the Details tab of a Teams meeting invite including agenda items, participants, notes, helpful links and more.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":10,"name":"รักษาความต่อเนื่องในการทำงาน","videoHref":"","content":"<p>ติดตามผลหลังจากการประชุมและตั้งค่าการประชุมในอนาคตเพื่อสร้างความคืบหน้าของคุณ</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"รักษาความต่อเนื่องในการทำงาน"}],"itemsCount":13}

นำเพื่อนๆ และครอบครัวมารวมตัวกันด้วยการประชุมออนไลน์ใน Microsoft Teams

เชื่อมต่อกับผู้อื่นอยู่เสมอแม้ว่าจะอยู่ห่างกัน รวมตัวกันแบบเสมือน ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยการประชุมทางวิดีโอ

สนุกไปกับ Together Mode

จัดการประชุมออนไลน์ในพื้นที่แบบเสมือนที่ใช้ร่วมกัน เลือกจากตำแหน่งที่ตั้งต่างๆ เช่น ร้านกาแฟ รีสอร์ท หรือห้องนั่งเล่น และดูทุกคนอยู่ในที่เดียวกันด้วยโหมดร่วมกัน2

A Teams call in together mode.

เชิญใครก็ได้ ทุกที่ ทุกเวลา

เริ่มต้นการประชุมออนไลน์ได้ทันทีและเชิญทุกคนเข้าร่วม แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ใช้ Microsoft Teams ก็ตาม การประชุมออนไลน์ทำให้การเชื่อมต่อแบบเสมือนเป็นเรื่องสนุกราวกับอยู่ที่นั่นด้วยตัวเอง

A Teams video call with seven participants.
|

การประชุมออนไลน์คือการประชุมระหว่างผู้เข้าร่วมตั้งแต่สองคนขึ้นไปซึ่งให้อินพุทและเอาท์พุทเสียง ตลอดจนวิดีโอ วิดีโอมีประโยชน์เพิ่มเติมที่ผู้เข้าร่วมสามารถมองเห็นการแสดงอารมณ์และปฏิกิริยาตอบโต้ของคนอื่นๆ นอกเหนือจากความสามารถในการฟังสิ่งที่พวกเขากำลังพูด

การประชุมออนไลน์ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันในเวลาจริง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ประหยัดเวลา และช่วยให้ผู้คนที่ทำงานจากระยะไกลไม่รู้สึกโดดเดี่ยวและมีส่วนร่วมได้มากขึ้น ถ้าผู้เข้าร่วมในการประชุมทางเว็บเป็นกลุ่มไม่ชอบการอยู่ต่อหน้ากล้อง พวกเขาสามารถปิดกล้องและเปิดไมโครโฟนได้ แพลตฟอร์มการประชุมออนไลน์บางอย่างอนุญาตให้ผู้เข้าร่วมเบลอหรือเปลี่ยนพื้นหลังเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวได้โดยไม่สูญเสียความสามารถในการเชื่อมต่อแบบเห็นหน้ากัน

การทำงานแบบไฮบริด การทำงานจากระยะไกล และการทำงานจากที่บ้านมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล ดังนั้น การติดต่อสื่อสารและการทำงานร่วมกันในเวลาจริงด้วยการประชุมออนไลน์จึงช่วยรองรับประสิทธิภาพการทำงาน การมีส่วนร่วม และกำลังใจ

การใช้แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์การประชุมออนไลน์ (แอปการประชุมออนไลน์) ที่พัฒนาขึ้นสำหรับการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ในเวลาจริงโดยเฉพาะมีประโยชน์หลายอย่าง เช่น การประชุมทางเสียงและวิดีโอ รวมถึงความสามารถอื่นๆ เช่น การแชร์ไฟล์และการใช้ปฏิทิน เนื่องจากซอฟต์แวร์ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างประสบการณ์โดยรวมที่ดียิ่งขึ้นสำหรับผู้คนที่ต้องการแชท สนทนา และทำงานร่วมกันแบบออนไลน์โดยเฉพาะ—ทุกที่ ทุกเวลา ยิ่งไปกว่านั้น ซอฟต์แวร์การประชุมออนไลน์ที่ผสานรวมเข้ากับชุดแอปการทำงานอย่างลงตัว—เมื่อเทียบกับแอปแบบสแตนด์อโลน—ยังมีสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมในการช่วยให้ประหยัดเวลา เวิร์กโฟลว์ และการใช้งานง่าย

การเข้าร่วมการประชุมออนไลน์เป็นเรื่องง่ายๆ แค่เพียงคุณมีอุปกรณ์ที่มีแอปการประชุมออนไลน์ เช่น Microsoft Teams เมื่อคุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ ให้เข้าร่วมโดยใช้พีซี แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ตามเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เรียนรู้เพิ่มเติมจากคู่มือสู่การประชุมระยะไกลแบบไฮบริด

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Microsoft Teams

1. ในช่วงเวลาที่การทำงานจากระยะไกลเพิ่มขึ้นนี้ ใช้ประโยชน์จากการออกอากาศแบบดูเท่านั้นสำหรับผู้เข้าร่วมสูงสุด 20,000 คนจนถึงสิ้นปีนี้
2. พร้อมใช้งานบนเดสก์ท็อปเท่านั้น
3. ความพร้อมใช้งานของการประชุมทางเสียงและแผนการโทรจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ/ภูมิภาค ดูประเทศและภูมิภาคที่ได้รับการสนับสนุน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม