So sánh Office 365 với Microsoft 365

Office 365 mang đến cho bạn các ứng dụng năng suất tốt nhất hoặc tích hợp các ứng dụng đó với dịch vụ đám mây thông minh trong Microsoft 365.

Tìm giải pháp phù hợp với tổ chức của bạn

Office 365 E3

Office 365 E3 USD$23.00
người dùng/tháng
(đăng ký hàng năm – tự động gia hạn)6
Giá chưa bao gồm thuế.

Office 365 là một bộ các ứng dụng và dịch vụ năng suất bao gồm Outlook, Word, Excel và nhiều ứng dụng khác.

Microsoft 365 E3

Microsoft 365 E3 USD$36.00
người dùng/tháng
(cam kết hàng năm)
Giá chưa bao gồm thuế.

Microsoft 365 là đám mây năng suất mang đến những trải nghiệm thông minh, khả năng quản lý cấp doanh nghiệp và mức độ bảo mật nâng cao để đưa doanh nghiệp của bạn tiến xa hơn nữa.1

So sánh các tính năng sản phẩm Microsoft Office
Tên tính năng Office 365 E3 Microsoft 365 E3

Các ứng dụng Office

Phát huy những ý tưởng tuyệt vời nhất của bạn, hoàn thành công việc và duy trì kết nối mọi lúc, mọi nơi.

 • MicrosoftWord
 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftOneNote
 • MicrosoftPublisher (Chỉ dành cho PC)
 • MicrosoftAccess (Chỉ dành cho PC)

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

Cài đặt các ứng dụng khách của Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Publisher (chỉ dành cho PC) và Access (chỉ dành cho PC)) trên tối đa 5 PC/máy Mac, 5 máy tính bảng và 5 thiết bị di động cho mỗi người.7

MicrosoftOffice

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

Office trên web và Office dành cho thiết bị di động

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

Email và lịch

Kết nối và luôn sắp xếp khoa học cùng email cấp doanh nghiệp, lịch và danh bạ, tất cả đều ở cùng một nơi.

 • MicrosoftExchange
 • MicrosoftOutlook

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

Outlook

MicrosoftOutlook

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

Exchange

MicrosoftExchange

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

Cuộc họp và thoại

Mang đến trải nghiệm họp nâng cao với chức năng gọi tiên tiến và trung tâm tập trung dành cho cuộc họp, cuộc trò chuyện, nội dung và cuộc gọi.

MicrosoftTeams

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

Microsoft Teams

MicrosoftTeams

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

Microsoft Whiteboard

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

Nhóm Office 365

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

Microsoft Kaizala Pro

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

Quản lý thiết bị và ứng dụng

Giúp người dùng làm việc hiệu quả ở mọi nơi, đồng thời duy trì tính bảo mật cho thông tin công ty. Các giải pháp quản lý linh hoạt và giải pháp bảo mật mạnh mẽ giúp bạn cung cấp trải nghiệm di động an toàn trên mọi thiết bị.

MicrosoftWindows
Bao gồm một phần tính năng này

bao gồm tính năng

không bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

Windows Autopilot, trải nghiệm người dùng đã tinh chỉnh và In Phổ quát

không bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

Trung tâm quản trị Microsoft 365

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

Microsoft Graph API

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

Hỗ trợ Chính sách nhóm, đo từ xa cho Office, cài đặt chuyển vùng

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

Kích hoạt máy tính dùng chung

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

không bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

System Center Configuration Manager và sự tương đương trong cấp phép quản lý System Center Endpoint Protection

không bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

Mạng xã hội và mạng nội bộ

Kết nối và gắn kết toàn bộ tổ chức của bạn bằng mạng nội bộ di động, thông minh cùng với mạng xã hội dành cho doanh nghiệp.

 • MicrosoftSharePoint
 • MicrosoftYammer
 • MicrosoftViva Connections

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

SharePoint

MicrosoftSharePoint

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

Yammer

MicrosoftYammer

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

Microsoft Viva Connections

MicrosoftViva Connections

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

Microsoft Viva Engage

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

Tệp và nội dung

Truy nhập tệp từ mọi thiết bị, vào mọi thời điểm. Tương tác với video thông minh và nhanh chóng tạo nội dung nổi bật trực quan.

 • MicrosoftOneDrive
 • MicrosoftDelve
 • MicrosoftStream
 • MicrosoftSway

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

Microsoft OneDrive dành cho cơ quan2

MicrosoftOneDrive

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

Microsoft Delve

MicrosoftDelve

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

Microsoft Stream

MicrosoftStream

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

Sway for Office 3653

MicrosoftSway

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

Quản lý công việc

Quản lý công việc hiệu quả cho các cá nhân, nhóm và tổ chức. Tạo và tự động hóa quy trình kinh doanh.

 • MicrosoftPower Apps
 • MicrosoftPower Automate
 • MicrosoftPower Virtual Agents
 • MicrosoftForms
 • MicrosoftPlanner
 • MicrosoftTo Do

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

Power Apps for Microsoft 365

MicrosoftPower Apps

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

Power Automate for Microsoft 365

MicrosoftPower Automate

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

Power Virtual Agents cho Teams

MicrosoftPower Virtual Agents

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

Dataverse for Teams

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

Microsoft Forms

MicrosoftForms

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

Microsoft Planner

MicrosoftPlanner

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

Microsoft To Do

MicrosoftTo Do

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

Microsoft Shifts

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

Quản lý danh tính và quyền truy nhập

Bảo mật các kết nối giữa mọi người, thiết bị, ứng dụng và dữ liệu. Tăng khả năng bảo mật và năng suất bằng một giải pháp danh tính duy nhất, toàn diện, mang lại cho bạn sự linh hoạt và khả năng kiểm soát.

Bao gồm một phần tính năng này

bao gồm tính năng

Đồng bộ Active Directory tại chỗ cho đăng nhập một lần (SSO)

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

Windows Hello, Credential Guard và DirectAccess4

không bao gồm tính năng này

bao gồm tính năng

không bao gồm tính năng này

bao gồm tính năng

Tính năng chống mối đe dọa

Phát hiện và điều tra các mối đe dọa nâng cao, những danh tính bị xâm phạm và các hành động gây hại trên khắp các môi trường đám mây và tại chỗ của bạn. Bảo vệ tổ chức của bạn bằng trí thông minh tích hợp sẵn và có khả năng thích ứng.

không bao gồm tính năng này

bao gồm tính năng

không bao gồm tính năng này

bao gồm tính năng

Tính năng Chống Virut của Bộ bảo vệ Microsoft và Device Guard4

không bao gồm tính năng này

bao gồm tính năng

Tính năng Bảo vệ Ứng dụng của Bộ bảo vệ Microsoft

không bao gồm tính năng này

bao gồm tính năng

Bảo vệ thông tin

Giúp bảo vệ dữ liệu nhạy cảm của bạn ở mọi nơi, ngay cả khi đang được di chuyển và chia sẻ. Với giải pháp bảo vệ thông tin tích hợp và toàn diện, bạn có được khả năng quan sát và kiểm soát cách thức mọi tệp của bạn được sử dụng.

Bao gồm một phần tính năng này
Bao gồm một phần tính năng này

Bảo vệ thông tin — mã hóa thư, quản lý quyền cũng như Ngăn mất dữ liệu đối với email và tệp

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

Windows Information Protection và BitLocker

không bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

feature is not included

Azure Information Protection for Office 365

feature is not included

Gói Premium 1

Quản lý bảo mật

Sở hữu khả năng quan sát các ứng dụng và dịch vụ đám mây, xây dựng thông tin chuyên sâu với các phân tích phức tạp và kiểm soát cách thức dữ liệu của bạn di chuyển để có thể ứng phó cũng như chống lại các mối đe dọa trên mạng.

không bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

Microsoft Secure Score

không bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

Trung tâm Bảo mật và Tuân thủ Microsoft

không bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

Quản lý việc tuân thủ

Đánh giá rủi ro về tuân thủ, quản trị và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm, đồng thời đáp ứng các yêu cầu theo quy định.

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

Nhãn lưu giữ thủ công, tìm kiếm nội dung, kiểm tra cơ bản

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

Các chính sách lưu giữ trong toàn tổ chức hoặc trong khắp địa điểm cơ bản, các chính sách lưu giữ của Teams, khám phá điện tử cốt lõi và tạm giữ vì lý do pháp lý

bao gồm tính năng

bao gồm tính năng

|

Microsoft 365 là một dịch vụ trên nền điện toán đám mây kết hợp các ứng dụng năng suất tốt nhất từ Office 365 với khả năng quản lý thiết bị nâng cao, bảo mật thông minh và các dịch vụ trực tuyến đột phá. Office 365 tích hợp các ứng dụng như Outlook, Word, Excel và PowerPoint cùng với những dịch vụ như Exchange, OneDrive, SharePoint và Microsoft Teams. Tìm hiểu thêm về Office 365 dành cho doanh nghiệp.

Microsoft 365—tích hợp các ứng dụng Office, Windows 10 và Enterprise Mobility + Security—còn hơn cả một cơ sở cấp phép hay gói sản phẩm. Với tư cách là đám mây năng suất của thế giới, Microsoft 365 kết hợp khả năng liên kết nối và thông tin để giúp khách hàng đổi mới và cạnh tranh hiệu quả hơn trên hành trình chuyển đổi kỹ thuật số của mình.

Microsoft FastTrack là dịch vụ thành công của khách hàng giúp bạn tự tin chuyển sang Microsoft 365 thật trơn tru, đồng thời thu được giá trị kinh doanh nhanh chóng hơn. Khách hàng sở hữu đăng ký đủ điều kiện cho Microsoft 365 có thể sử dụng FastTrack mà không mất thêm phí trong suốt thời gian đăng ký. Đăng nhập vào www.microsoft.com/FastTrack để yêu cầu hỗ trợ và bắt đầu.

Có giảm giá cho các khách hàng với thỏa thuận doanh nghiệp (thông thường là trên 250 giấy phép) muốn mua thông qua cấp phép số lượng lớn. Chuyên gia của Microsoft có thể giúp bạn khám phá các tùy chọn mua dành cho doanh nghiệp và giúp bạn xác định tùy chọn phù hợp nhất. Tìm hiểu thêm về cấp phép số lượng lớn. Tìm chuyên gia Microsoft.

Những khách hàng có đăng ký Microsoft 365 E3 đều đủ điều kiện để mua Microsoft 365 E5 Compliance và Microsoft 365 E5 Security dưới dạng phần bổ trợ cho đăng ký Microsoft 365 E3 của mình. Tùy theo cấp độ đăng ký, khách hàng còn có thể kết hợp đăng ký Microsoft 365 Enterprise của mình với các gói và phần bổ trợ từ Azure, Dynamics 365, Enterprise Mobility + Security, cũng như Office 365.

Có, tổ chức của bạn có thể sử dụng bất kỳ kết hợp gói nào miễn là bạn đáp ứng được các điều kiện tiên quyết về gói. Các điều kiện tiên quyết sẽ thay đổi theo gói. Tìm hiểu thêm và so sánh các gói Microsoft 365.

Microsoft có một thời gian lưu giữ dữ liệu thường rơi vào 90 ngày cho hầu hết các đăng ký. Thời gian này sẽ bắt đầu khi hủy bỏ đăng ký. Trong thời gian này, bạn có thể truy xuất dữ liệu của mình, kể cả khi đăng ký của bạn đã bị vô hiệu hóa.

 1. Quyền máy chủ năng suất – Quyền máy chủ năng suất của SharePoint, Exchange dành cho khách hàng Microsoft 365 E3 và E5 (Quyền kết hợp không sẵn dùng trong Kênh CSP).
 2. Dung lượng lưu trữ OneDrive không giới hạn cho các đăng ký E3 hoặc E5 có năm người dùng trở lên. Microsoft sẽ cung cấp 5 TB dung lượng lưu trữ OneDrive ban đầu cho mỗi người dùng. Những khách hàng muốn có thêm dung lượng lưu trữ OneDrive có thể yêu cầu khi cần bằng cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Microsoft. Những đăng ký có dưới năm người dùng sẽ nhận được 1 TB dung lượng lưu trữ OneDrive cho mỗi người dùng. Các gói F3 bao gồm 2 GB dung lượng lưu trữ OneDrive cho mỗi người dùng.
 3. Sway hiện không sẵn dùng cho khách hàng Cộng đồng Chính phủ trên đám mây (GCC) và khách hàng ở một số khu vực địa lý nhất định. Một số gói Office 365 cũ không còn xuất hiện trên thị trường từ Tháng Tám 2015 cũng có thể không có quyền truy nhập vào Sway.
 4. Không sẵn dùng ở chế độ S trên Windows 10 Enterprise E3.
 5. Microsoft Advanced Threat Analytics (ATA) sẽ kết thúc hỗ trợ chính vào 12/01/2021. Thời gian hỗ trợ mở rộng sẽ tiếp tục cho tới Tháng Một 2026. Tìm thêm thông tin ở đây.
 6. Khi đăng ký trả phí của bạn bắt đầu, chính sách hủy bỏ sẽ khác nhau tùy theo trạng thái tư cách khách hàng mới, sản phẩm và lựa chọn miền của bạn trên Microsoft. Tìm hiểu thêm. Hủy bỏ đăng ký Microsoft 365 bất kỳ lúc nào bằng cách truy nhập Trung tâm quản trị Microsoft 365. Khi đăng ký bị hủy bỏ, mọi dữ liệu liên kết đều sẽ bị xóa. Tìm hiểu thêm về việc duy trì, xóa và hủy dữ liệu trong Microsoft 365.
 7. Các ứng dụng sẵn có dành cho thiết bị di động sẽ khác nhau tùy theo quốc gia/vùng lãnh thổ.