Các gói Office 365 Government

Các gói Office 365 Government được thiết kế dành cho nhu cầu riêng biệt của các tổ chức chính phủ. Các gói này cung cấp tất cả tính năng và chức năng của các dịch vụ Office 365 trong cộng đồng đám mây của chính phủ được phân đoạn cho phép các tổ chức đáp ứng tiêu chuẩn tuân thủ và bảo mật của Hoa Kỳ.

Các gói Office 365 Government sẵn dùng cho (1) các cơ quan chính phủ đủ điều kiện, bao gồm các cơ quan chính phủ liên bang, tiểu bang, địa phương, bộ lạc và lãnh thổ Hoa Kỳ và (2) các cơ quan khác (có xác nhận đủ điều kiện) xử lý chủ thể dữ liệu theo các quy định và yêu cầu của chính phủ, trong đó việc sử dụng Office 365 Government là phù hợp để đáp ứng các quy định và yêu cầu này. Mỗi gói được cung cấp dưới dạng đăng ký hàng tháng và có thể được cấp phép cho số người dùng không giới hạn. Bắt đầu dùng thử miễn phí để khởi đầu quy trình xác thực tuân thủ đặc biệt được yêu cầu nhằm xác nhận tính đủ điều kiện. Sau khi tổ chức của bạn đã được xác thực, bạn có thể bắt đầu sử dụng bản dùng thử. Tìm hiểu thêm về yêu cầu về tính đủ điều kiện.

Các bản dùng thử Office 365 Government không sẵn dùng với các gói đăng ký cho môi trường GCC High hoặc DOD.

Bạn không đủ điều kiện để sử dụng các gói Office 365 Government? Dùng thử Office 365 E3 miễn phí.


Biểu đồ so sánh
  <div class='ow-cell-specs'><h4><strong>Office 365 E1</strong></h4></div> <div class='ow-cell-specs'><h4><strong>Office 365 E3</strong></h4></div> <div class='ow-cell-specs'><h4><strong>Office 365 E5</strong></h4></div>
Toàn bộ tính năng của Exchange Online (Plan 1) cùng với tính năng lưu trữ và chia sẻ tệp trên đám mây, cuộc họp trực tuyến và nhắn tin tức thời, hội thảo video HD, mạng nội bộ và site nhóm cùng với các dịch vụ khác.
Toàn bộ tính năng của Office 365 E1 cùng với các ứng dụng Office trên máy tính, tìm kiếm và khám phá được cá nhân hóa, nghiệp vụ thông minh tự phục vụ, quản lý ứng dụng theo cấp doanh nghiệp, các công cụ Khám phá Điện tử, thư thoại được lưu trữ với chức năng tổng đài tự động và các dịch vụ khác.

Toàn bộ tính năng của Office 365 E3 cùng với khả năng liên lạc hợp nhất bằng Skype for Business Server, advanced eDiscovery với mã hóa dự đoán và phân tích văn bản, Tính năng Chống Mối đe dọa Nâng cao của Office 365, phân tích cá nhân và tổ chức, hội thảo PSTN cùng các dịch vụ khác.

Các ứng dụng Office


 
(Không tích hợp)

Tích hợp các ứng dụng Office
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftPublisher (Chỉ dành cho PC)
 • MicrosoftAccess (Chỉ dành cho PC)
Tích hợp các ứng dụng Office
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftPublisher (Chỉ dành cho PC)
 • MicrosoftAccess (Chỉ dành cho PC)
Tích hợp các dịch vụ
 • MicrosoftExchange
 • MicrosoftOneDrive
 • MicrosoftSharePoint
 • MicrosoftTeams
Tích hợp các dịch vụ
 • MicrosoftExchange
 • MicrosoftOneDrive
 • MicrosoftSharePoint
 • MicrosoftTeams
Tích hợp các dịch vụ
 • MicrosoftExchange
 • MicrosoftOneDrive
 • MicrosoftSharePoint
 • MicrosoftTeams
 • Phiên bản trên web của Word, Excel, PowerPoint và nhiều ứng dụng khác
 • Lưu trữ và chia sẻ tệp với 1 TB dung lượng lưu trữ OneDrive cho mỗi người dùng
 • Email, lịch và danh bạ cấp doanh nghiệp với hộp thư 50 GB 1
 • Tổ chức các cuộc họp trực tuyến không giới hạn, IM và hội thảo video HD bằng Microsoft Teams 2
 • Cung cấp thông tin và tham gia mạng nội bộ toàn công ty cũng như site nhóm bằng SharePoint
 • Phiên bản trên máy tính của các ứng dụng Office: Word, Excel, PowerPoint và Outlook, cùng với Publisher và Access chỉ dành cho PC 3
 • OneNote: Truy nhập vào các tính năng bổ sung của OneNote (các tính năng có thể thay đổi)
 • Phiên bản trên web của Word, Excel, PowerPoint và nhiều ứng dụng khác
 • Dung lượng lưu trữ đám mây cá nhân không giới hạn 4
 • Email, lịch và danh bạ cấp doanh nghiệp với hộp thư 100 GB 1
 • Tổ chức các cuộc họp trực tuyến không giới hạn, IM và hội thảo video HD bằng Microsoft Teams 2
 • Cung cấp thông tin và tham gia mạng nội bộ toàn công ty cũng như site nhóm bằng SharePoint
 • Tìm kiếm và khám phá được cá nhân hóa trong Office 365 bằng cách sử dụng Office Graph
 • Quản lý ứng dụng theo cấp doanh nghiệp với Chính sách Nhóm, Phép đo từ xa, Kích hoạt máy tính dùng chung
 • Nghiệp vụ thông minh tự phục vụ để khám phá, phân tích và trực quan hóa dữ liệu trong Excel
 • Tuân thủ và bảo vệ thông tin Tạm giữ vì lý do pháp lý, quản lý quyền và ngăn mất dữ liệu cho email cũng như tệp
 • Khám phá điện tử với khả năng tìm kiếm, lưu giữ và xuất tại chỗ
 • Hỗ trợ thư thoại được lưu trữ với chức năng tổng đài tự động
 • Áp dụng các biện pháp bảo vệ sẵn dùng như chính sách chỉ mã hóa hoặc không chuyển tiếp đối với email nhạy cảm bằng Mã hóa Thư Office 365
 • Phiên bản trên máy tính của các ứng dụng Office: Word, Excel, PowerPoint và Outlook, cùng với Publisher và Access chỉ dành cho PC 3
 • OneNote: Truy nhập vào các tính năng bổ sung của OneNote (các tính năng có thể thay đổi)
 • Phiên bản trên web của Word, Excel, PowerPoint và nhiều ứng dụng khác
 • Dung lượng lưu trữ đám mây cá nhân không giới hạn 4
 • Email, lịch và danh bạ cấp doanh nghiệp với hộp thư 100 GB 1
 • Tổ chức các cuộc họp trực tuyến không giới hạn, IM và hội thảo video HD bằng Microsoft Teams 2
 • Cung cấp thông tin và tham gia mạng nội bộ toàn công ty cũng như site nhóm bằng SharePoint
 • Tìm kiếm và khám phá được cá nhân hóa trong Office 365 bằng cách sử dụng Office Graph
 • Quản lý ứng dụng theo cấp doanh nghiệp với Chính sách Nhóm, Phép đo từ xa, Kích hoạt máy tính dùng chung
 • Nghiệp vụ thông minh tự phục vụ để khám phá, phân tích và trực quan hóa dữ liệu trong Excel
 • Tuân thủ và bảo vệ thông tin Tạm giữ vì lý do pháp lý, quản lý quyền và ngăn mất dữ liệu cho email cũng như tệp
 • Khám phá điện tử với khả năng tìm kiếm, lưu giữ và xuất tại chỗ
 • Hỗ trợ thư thoại được lưu trữ với chức năng tổng đài tự động
 • Advanced eDiscovery với Mã hóa dự đoán và Phân tích văn bản
 • Bảo vệ trước các mối đe dọa tinh vi như lừa đảo qua mạng và phần mềm xấu chưa từng biết với khả năng điều tra cũng như khắc phục hậu quả của các cuộc tấn công Phân tích tổ chức và cá nhân nâng cao với MyAnalytics và Power BI Pro
 • Hội thảo âm thanh cho phép người được mời tham gia cuộc họp trên Microsoft Teams bằng cách quay số vào từ điện thoại cố định hoặc điện thoại di động6
 • Thực hiện, nhận và chuyển cuộc gọi trên nhiều thiết bị với Cloud PBX
 • Thực hiện cuộc gọi trong nước hoặc quốc tế từ số điện thoại hiện tại hoặc số điện thoại mới với Gói Gọi điện bổ trợ hoặc mang theo nhà cung cấp của riêng bạn và sử dụng Định tuyến Trực tiếp 5
 • Áp dụng các biện pháp bảo vệ sẵn dùng như chính sách chỉ mã hóa hoặc không chuyển tiếp đối với email nhạy cảm bằng Mã hóa Thư Office 365

Tất cả các gói Office 365 kể trên đều bao gồm:

Đảm bảo thời gian hoạt động 99,9% và thỏa thuận mức dịch vụ được hỗ trợ tài chính.

Hỗ trợ qua web ở cấp độ CNTT và hỗ trợ qua điện thoại 24/7 đối với những sự cố nghiêm trọng.

Tích hợp Active Directory để dễ dàng quản lý thông tin xác thực và quyền của người dùng.

Bảo mật dữ liệu đẳng cấp thế giới.

Các gói Office 365 Government sẵn dùng cho (1) các cơ quan chính phủ đủ điều kiện, bao gồm các cơ quan chính phủ liên bang, tiểu bang, địa phương, bộ lạc và lãnh thổ Hoa Kỳ và (2) các cơ quan khác (có xác nhận đủ điều kiện) xử lý chủ thể dữ liệu theo các quy định và yêu cầu của chính phủ, trong đó việc sử dụng Office 365 Government là phù hợp để đáp ứng các quy định và yêu cầu này. Mỗi gói được cung cấp dưới dạng đăng ký hàng tháng và có thể được cấp phép cho số người dùng không giới hạn.

 
Tổ chức chính phủ thường là (a) bất kỳ cơ quan chính phủ, văn phòng, bộ phận, đơn vị hoặc tổ chức chính quyền nhà nước hay địa phương nào khác hoặc (b) bất kỳ hạt, khu, cộng đồng thịnh vượng chung, thành phố, khu tự trị, thị xã, xã, quận có mục đích đặc biệt nào hoặc loại cơ quan công cụ tương tự của chính phủ được thành lập theo luật tại tiểu bang của khách hàng và thuộc quyền tài phán và ranh giới địa lý trong tiểu bang của khách hàng hoặc (c) bất kỳ tổ chức nào khác trong tiểu bang của khách hàng mà luật tại tiểu bang của khách hàng cho phép rõ ràng là được mua theo hợp đồng tiểu bang.
 
Microsoft có quyền xác minh tính đủ điều kiện bất cứ lúc nào và có quyền ngừng dịch vụ cho các khách hàng không đủ điều kiện.
 
Bạn không đủ điều kiện để sử dụng các gói Office 365 Government? Dùng thử Office 365 E3 miễn phí.

1. Đối với các đăng ký không bao gồm các ứng dụng Office được cài đặt đầy đủ: Người dùng có thể kết nối các phiên bản Outlook sau với email cấp doanh nghiệp của mình để sử dụng ứng dụng máy khách phong phú đã biết: phiên bản mới nhất của Outlook, Outlook 2013 và Outlook 2011 for Mac. Các phiên bản trước đó của Outlook, như Outlook 2010 và Outlook 2007, có thể hoạt động với Office 365 nhưng không có đủ chức năng. Tính tương thích với Outlook này không bao gồm gói Exchange Online Kiosk hoặc Office 365 F3.
2. Các chức năng PSTN trong Microsoft Teams cần có Hệ thống Điện thoại (được tích hợp với G5 hoặc sẵn dùng dưới dạng phần bổ trợ), Gói Gọi điện (phần bổ trợ), và/hoặc Định tuyến Trực tiếp (được tích hợp với Hệ thống Điện thoại).
3. Publisher và Access: Chỉ chương trình và/hoặc tính năng dành cho máy khách PC chạy Windows; không thể dùng trên nhiều thiết bị. Hầu hết các gói không bao gồm phiên bản Office trên máy tính đều hoạt động với phiên bản mới nhất của Office, Office 2013 và Office 2011 for Mac. Các phiên bản Office trước đó, như Office 2010 và Office 2007, có thể hoạt động với Office 365 nhưng không đầy đủ chức năng. Tính tương thích với Office này không bao gồm gói Exchange Online Kiosk hoặc Office 365 F3.
4. Dung lượng lưu trữ đám mây cá nhân không giới hạn dành cho các gói đăng ký có năm người dùng trở lên đủ điều kiện, nếu không thì 1 TB/người dùng. Ban đầu, Microsoft sẽ cung cấp 1 TB dung lượng lưu trữ OneDrive for Business cho mỗi người dùng, người quản trị có thể tăng mức này lên thành 5 TB/người dùng. Yêu cầu thêm dung lượng lưu trữ bằng cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Microsoft. OneDrive for Business sẽ cung cấp dung lượng lưu trữ lên tới 25 TB/người dùng. Trên 25 TB, dung lượng lưu trữ sẽ được cung cấp dưới dạng site nhóm SharePoint 25 TB cho người dùng cá nhân.
5. Sẵn có để mua dưới dạng phần bổ trợ. Xem các quốc gia và vùng lãnh thổ được hỗ trợ để biết thêm thông tin.

6. Tình trạng sẵn có của Hội thảo Âm thanh sẽ khác nhau tùy theo khu vực. Xem Tình trạng sẵn có quốc tế hiện tại.