A person using a touchscreen computer.

Модернизиране на вашата самоличност и управление на достъпа

Надстройте своята локална инфраструктура за самоличност до защитен и ефективен подход, базиран на облака.

Какво е модерно управление на самоличността и достъпа?

Модерната самоличност изисква подход, който се базира на облака. С решения за самоличност, базирани на облака, можете да оттеглите наследената инфраструктура и да предоставите защитен достъп в своята среда в облака, локална среда или хибридна среда.

Бъдете защитени и устойчиви

Защитавайте достъпа до ресурси с интелигентните, базирани на риска правила за достъп и поддържайте непрекъсваемостта на работата.

Подобряване на продуктивността на работната сила

Осигурете на своите хора безпроблемен достъп до всички приложения, от които се нуждаят, независимо къде се намират.

Намаляване на разходите и увеличаване на ИТ ефективността

Спестете пари, като оттеглите наследената инфраструктура и централизирате управлението на самоличността в една плоскост на управление.

Защо модерната самоличност е важна?

Модерният подход към управлението на самоличността и достъпа може да ви помогне да защитите достъпа до фирмени ресурси и безопасно да поддържате отдалечена работна сила.

Модернизиране на управлението на самоличността и достъпа с Azure AD

Azure AD дава на вашите служители и партньори безпроблемна и по-защитена среда за достъп до приложенията, от които се нуждаят, независимо къде се намират, с една самоличност. Започнете пътуването си от локалната среда към облака.

Azure AD Connect

Разширете вашия локален указател Active Directory до Azure AD за обща потребителска самоличност и достъп до всички ресурси независимо от местоположението.

Azure AD Connect Health

Наблюдавайте и получавайте идеи за своята локална инфраструктура за самоличност и вижте дали сте готови да надстроите от AD FS до Azure AD.

Отчет за дейността в приложенията на AD FS

Открийте приложенията на AD FS във вашата организация и тяхната готовност да бъдат надстроени до Azure AD.

Поетапно изпълнение за удостоверяване в облака

Мигрирайте удостоверяването на вашите потребители от федериране към удостоверяване в облака по поетапен и контролиран начин.

Запознайте се задълбочено с Azure AD

Допълнителни ресурси

Надстройване от AD FS до Azure AD

Научете защо трябва да надстроите от AD FS, за да защитите всички приложения директно от облака и да намалите зависимостта си от локални системи за самоличност.

Откриване на приложенията за надстройване

Научете как да откривате и давате приоритет на приложения, удостоверяващи се локално, за да надстроите до Azure AD с помощта на Azure AD Connect Health и отчета за дейността на AD FS.

Надстройване на удостоверяването на приложенията

Научете как да надстроите удостоверяването на вашите приложения от AD FS до Azure AD с демонстрации „стъпка по стъпка“.