Skip to main content
Licensing
Anna palautetta uudesta Tuotteen takuut ja ehdot -sivustosta käyttämällä alla olevaa palautepainiketta. Voit edelleen tarkastella Tuotteen ehtojen ja Online-palveluiden aiempia ja nykyisin voimassa olevia asiakirjoja täällä.
Hakusanat


SQL Server

Näytetään ohjelman Microsoft Product and Services Agreement -sopimus (MPSA) ehdot. Kaikki ehdot eivät koske kaikkia tuotteita ja ohjelmia. Hanki apua ohjelman valintaan.

Saatavuus

Alla olevan kaavion avulla näet, mitkä SQL Server tuotetta ovat saatavilla missäkin ohjelmassa.
Tuote MPSA Saatavilla alkaen Program Attribute
SQL Server 2022 CAL 11/22
SQL Server 2022 Enterprise 11/22
SQL Server 2022 Enterprise Core (2 kpl ydinkäyttöoikeuksia) 11/22
SQL Server 2022 Standard 11/22
SQL Server 2022 Standard Core (2 kpl ydinkäyttöoikeuksia) 11/22

Pistearvokaavio

Tuotteelle määritetty arvo, jota käytetään laskemaan Asiakkaan volyymikäyttöoikeussopimuksen mukainen volyymihinnoittelutaso.

TuotteetKäyttöoikeusKäyttöoikeus ja Software AssuranceSA-ylläpito
SQL Server 2022 Standard15238
SQL Server 2022 Standard Core (2 kpl ydinkäyttöoikeuksia)507525
SQL Server 2022 Enterprise  38
SQL Server 2022 Enterprise Core (2 kpl ydinkäyttöoikeuksia)12518863
SQL Server 2022 CAL121

Tuotteen takuut ja ehdot:

Sisältävät lisätietoja, jotka liittyvät Tuotteen hankintaan, kuten hankinnan edellytykset, aiemmat versiot ja sovellettava Tuoteryhmä.

Tuotteen takuut ja ehdot – Yleiset
Aiempi versioSQL Server 2019 (11/19)
TuoteryhmäServer – Kaikki versiot
KampanjatEi mitään

SQL Server Enterprise (palvelin-/CAL-käyttöoikeudet)

Nykyiset SQL Server Enterprise (palvelin-/CAL-käyttöoikeudet) -asiakkaat saavat uusia SA-ylläpidon palvelinkäyttöoikeuksille, jotka on saatu kyseisen käyttöoikeusmallin nojalla, mutta uusia SQL Server Enterprise (palvelin-/CAL-käyttöoikeudet) -palvelinkäyttöoikeuksia ei enää ole saatavilla. Nykyisten uuteen versioon päivittävien SA-asiakkaiden tulee perehtyä marraskuun 2019 Tuotteen ehdoissa kuvattuihin SQL Server Enterprise (palvelin-/CAL-käyttöoikeudet) -käyttöoikeusehtoihin.

SQL Server Parallel Data Warehouse

SQL Server Parallel Data Warehousen käyttöön ottaminen SQL Server Enterprise Core -asiakkailla. Asiakkaat ovat oikeutettuja käyttämään vain niitä ohjelmiston koontikäännöksiä, jotka on julkaistu SA-ylläpidon aikana.

Käyttöoikeudet

Osoittavat kunkin Ohjelmistotuotteen Käyttöoikeusehdot, mukaan lukien Käyttöoikeuden yleispätevät ehdot, Käyttöoikeusmalli ja mahdolliset Tuotekohtaiset käyttöoikeusehdot. Asiakkaan volyymikäyttöoikeussopimuksessa viittaukset ”Käyttöoikeuksiin” viittaavat kunkin Ohjelmistotuotemerkinnän kohdassa ”Käyttöoikeudet” oleviin ehtoihin.

Käyttöoikeudet
KäyttöoikeusehdotKaikkien Ohjelmistojen käyttöoikeuden yleispätevät ehdot
Aiemmat versiotEnterprise Core – Standard, Business Intelligence, Workgroup tai Small Business tai 2008 R2 Datacenter; Standard – Workgroup tai Small Business
Ulkopuolisten käyttäjien käyttöoikeusvaatimuksetCAL-käyttöoikeudet (Vain Palvelin/CAL-versiot)
Sisältyvät teknologiat Windows-ohjelmistokomponentit
IlmoituksetInternet-pohjaiset toiminnot – katso kohta Ilmoitukset

SQL Serverin aiempiin versioihin tehtävät automaattiset päivitykset

Jos SQL Server -ohjelmisto on asennettu sellaisiin Palvelimiin tai laitteisiin, jotka käyttävät mitä tahansa tuettua SQL Serverin versiota SQL Server 2012 edeltävää versiota (tai niiden komponentteja), ohjelmisto päivittyy automaattisesti ja tietyt kyseisen version tiedostot tai ominaisuudet korvataan tämän ohjelmiston tiedostoilla. Tätä ominaisuutta ei voi poistaa käytöstä. Kyseisten tiedostojen poistaminen voi aiheuttaa ohjelmistovirheitä ja alkuperäisiä tiedostoja ei välttämättä voida palauttaa. Kun asiakas asentaa tämän ohjelmiston sellaiseen Palvelimeen tai sellaiseen laitteeseen, jossa käytetään kyseisiä versioita, asiakas suostuu samalla näihin kyseisessä Palvelimessa tai laitteessa käytettäviin SQL Serverin versioihin ja kopioihin tehtäviin päivityksiin (versioiden komponentit mukaan lukien).

SQL Server -käyttöympäristön valinta

SQL Server -käyttöoikeudet ovat käyttöympäristöstä riippumattomia ja sallivat käyttöönoton ja käytön Windows- tai Linux-käyttöympäristöissä.

Standard-versioiden kopioiden käyttäminen

Ohjelmistoa saa suorittaa kerrallaan vain yhdessä Fyysisessä käyttöjärjestelmäympäristössä tai Virtuaalikäyttöjärjestelmäympäristössä jokaista hankittua Palvelinkäyttöoikeutta kohden, mutta kyseisessä käyttöjärjestelmäympäristössä Käytössä olevia palvelinohjelmiston Kopioita saa käyttää rajoituksetta.

Distributed Availability Groups Use Limitations for Standard Edition

Asiakkaat saavat käyttää Distributed Availability Groupsia SQL Server Standard Editionissa perustaakseen tietokannan vastineen vain yhdessä Azure-resurssien kanssa.

Parallel Data Warehousen (PDW) korvaavat palvelimet

PDW Appliance on yksittäinen yksikkö, joka koostuu kahdesta tai useammasta tietokonenoodista (Käyttöoikeuden alaisista palvelimista), joita kaikkia ohjaa yksi PDW -virtuaaliohjauskone (Virtuaalikäyttöjärjestelmäympäristö). Teknologia on rakennettu laitteeseen, mikä mahdollistaa ohjelmiston siirtymisen laitteessa korvaavalle tietokonenoodille. Asiakas ei tarvitse lisäkäyttöoikeuksia sille ohjelmistolle, jota käytetään korvaavissa käyttöjärjestelmäympäristöissä, kun käytetään PDW Appliance -teknologiaa.

SQL Serverin käyttö konttiteknologian avulla

Kun viitataan kontissa ja kontin suorituspalvelussa (esim. docker, cri-o tai containerd) suoritettavan SQL Server -ohjelmiston käyttöön, (i) kontilla tarkoitetaan virtuaalista käyttöjärjestelmäympäristöä ja (ii) fyysisiä tai virtuaalisia ytimiä, jotka ovat tämän kontin käytettävissä, pidetään laitteistosäikeinä. Asiakkaan käyttöä säätelevät Ydinkohtainen Käyttöoikeusmalli tai Palvelin/CAL-käyttöoikeusmalli sekä muut sovellettavat käyttöoikeusehdot, jotka koskevat sellaisia SQL Server -käyttöoikeuksia, joita Asiakas on asianmukaisesti määrittänyt Käyttöoikeuden alaiselle Palvelimelle tähän käyttöön liittyen. Selkeyden vuoksi, jos monisäikeistys on otettu käyttöön ja Asiakkaan käyttöoikeudet perustuvat virtuaalikäyttöjärjestelmäympäristöjen ydinkohtaiseen käyttöoikeusmalliin, Asiakkaan on määritettävä ydinkäyttöoikeus tähän säilöön yhdistetylle kullekin laitteistosäikeelle, johon sovelletaan vähintään neljää käyttöoikeutta.

Tietojen kerääminen

Tuotteeseen sovelletaan Tietojenkäsittelysopimusta, paitsi (1) Tietojenkäsittelysopimuksen ilmoitusta standardien ISO 27001, ISO 27002 ja ISO 27018 vaatimustenmukaisuudesta ei sovelleta, ja (2) kaikkien internetpohjaisten ominaisuuksien käsittelemien tietojen käyttöön sovelletaan Microsoftin tietosuojalauseketta (aka.ms/privacy) eikä Tietojenkäsittelysopimusta, jollei kyseisten internetpohjaisten ominaisuuksien mukana tule muita ehtoja.

Lisäohjelmistot

 Lisäohjelmistot – kaikki versiot (paitsi Parallel Data Warehouse)
Client Quality ConnectivityClient Tools Backwards CompatibilityClient Tools Connectivity
Client Tools SDKData Quality ClientDistributed Replay Client
DokumentaatiokomponentitManagement Tools - BasicManagement Tools - Complete
SharePoint-tuotteiden Reporting Services -apuohjelmaSQL Client Connectivity SDK 
 Lisäohjelmisto – Parallel Data Warehouse
Parallel Data Warehouse Control Virtual Machine

Käyttöoikeusmalli

Ydinkohtainen

Ydinkohtaista Käyttöoikeusmallia käyttävien Tuotteiden osalta Asiakkaan on valittavat joko Palvelimen Fyysisten ydinten mukaiset käyttöoikeudet tai Yksittäisten Virtuaalikäyttöjärjestelmäympäristöjen mukaiset käyttöoikeudet. Näiden ehdot on määritetty alla.

Palvelinkäyttöoikeudet (ydinkohtainen) – Palvelimen Fyysisten Ydinten mukaiset käyttöoikeudet

 1. Asiakas saa käyttää palvelinohjelmistoa Käyttöoikeuden alaisessa Palvelimessa sillä edellytyksellä, että Asiakas hankkii riittävästi Palvelinkäyttöoikeuksia alla kuvatulla tavalla.
 2. Vaadittavien Käyttöoikeuksien määrä on sama kuin Fyysisten ydinten määrä Käyttöoikeuden alaisessa palvelimessa. Käyttöoikeuksien vähimmäismäärä on kuitenkin neljä Käyttöoikeutta Fyysistä suoritinta kohden.
 3. Enterprise-version tapauksessa asiakas saa käyttää haluamaansa määrää palvelinohjelmiston Käytössä olevia Kopioita Käyttöoikeuden alaisessa Palvelimessa käyttöoikeuksien määrää vastaavaa määrää Fyysisiä käyttöjärjestelmäympäristöjä ja/tai Virtuaalikäyttöjärjestelmäympäristöjä.
 4. Jokaista siirtämäänsä edellä olevassa kohdassa 2 määritettyä Käyttöoikeuksien määrää ylittävää Enterprise-version Käyttöoikeutta kohden Asiakas saa käyttää palvelinohjelmistoa yhdessä ylimääräisessä Käyttöoikeuden alaisessa Palvelimessa sijaitsevassa käyttöjärjestelmäympäristössä.
 5. Muiden versioiden osalta Asiakas saa käyttää haluamaansa määrää palvelinohjelmiston Käytössä olevia Kopioita vain Käyttöoikeuden alaisen Palvelimen Fyysisessä käyttöjärjestelmäympäristössä.

Palvelinkäyttöoikeudet (ydinkohtainen) – Yksittäisten Virtuaalikäyttöjärjestelmäympäristöjen mukaiset käyttöoikeudet

Saatavilla vain tilauskäyttöoikeuksille ja käyttöoikeuksille, joissa on aktiivinen SA-ylläpito:

 1. Asiakas saa käyttää haluamaansa määrää palvelinohjelmiston Käytössä olevia Kopioita missä tahansa Virtuaalikäyttöjärjestelmäympäristössä Käyttöoikeuden alaisessa Palvelimessa sillä edellytyksellä, että se hankkii riittävästi Käyttöoikeuksia alla kuvatulla tavalla.
 2. Vaadittavien Käyttöoikeuksien määrä on sama kuin Virtuaalisten ydinten määrä Virtuaalikäyttöjärjestelmäympäristössä. Käyttöoikeuksien vähimmäismäärä on kuitenkin neljä Käyttöoikeutta Virtuaalikäyttöjärjestelmäympäristöä kohden.
 3. Jos mikä tahansa kyseisistä Virtuaalisista ytimistä on joskus yhdistetty useampaan kuin yhteen Laitteistosäikeeseen, Asiakkaalla tulee olla Käyttöoikeus kullekin sellaiselle Laitteistosäikeelle, joka on yhdistetty kyseiseen Virtuaaliytimeen.
 4. Asiakas voi määrittää uudelleen Käyttöoikeuksia mihin tahansa Käyttöoikeuden alaiseen palvelimiin, jotka sijaitsevat samassa Palvelinklusterissa, niin usein kuin on tarpeen. Asiakas saa myös siirtää nämä Käyttöoikeudet Palvelinklusterista toiseen vasta tietyn ajan kuluttua (aikaisintaan 90 päivän kuluttua viimeisimmästä siirrosta).

Palvelin/CAL

Palvelinkäyttöoikeudet (Kopiota kohden)

Palvelin/CAL-käyttöoikeusmallin alaisten Tuotteiden osalta Asiakas saa käyttää yhtä Käytössä olevaa palvelinohjelmiston Kopiota joko Fyysisessä käyttöjärjestelmäympäristössä tai Virtuaalikäyttöjärjestelmäympäristössä Käyttöoikeuden alaisessa Palvelimessa jokaista hankkimaansa Käyttöoikeutta kohden.

Vain tilauskäyttöoikeudet ja käyttöoikeudet, joissa on aktiivinen SA-ylläpito. Kaikki CAL-käyttöoikeudet, joita käytetään ohjelmiston käyttöön tässä mallissa, on myös hankittava tilauskäyttöoikeuksina tai niihin on oltava liitettynä aktiivinen SA-ylläpito: Kun käyttöoikeus hankitaan Virtuaalikäyttöjärjestelmäympäristöä varten, Asiakas voi määrittää uudelleen Käyttöoikeuksia mihin tahansa Käyttöoikeuden alaiseen palvelimiin, jotka sijaitsevat samassa Palvelinklusterissa, niin usein kuin on tarpeen. Asiakas saa myös siirtää nämä Käyttöoikeudet Palvelinklusterista toiseen vasta tietyn ajan kuluttua (aikaisintaan 90 päivän kuluttua viimeisimmästä siirrosta).

Access-käyttöoikeudet

 1. Kaikki palvelinohjelmiston käyttö edellyttää CAL-käyttöoikeuksia tai CAL-käyttöoikeuksia vastaavia muutoin kuin tässä kuvatulla tai Tuotekohtaisissa käyttöehdoissa mainitulla tavalla.
 2. CAL-käyttöoikeuksia ei edellytetä toisen Käyttöoikeudella varustetun Palvelimen suorittamaan käyttöön.

Access-käyttöoikeudet

Client Access -käyttöoikeudet voidaan määrittää käyttäjä- tai laitekohtaisesti. Käyttäjäkohtainen CAL-käyttöoikeus mahdollistaa yhden käyttäjän palvelinohjelmiston vastaavan tai aiemman version käytön mistä tahansa laitteesta. Laitekohtainen CAL-käyttöoikeus mahdollistaa kenen tahansa käyttäjän palvelinohjelmiston vastaavien tai aiempien versioiden käytön yhdestä laitteesta. CAL-käyttöoikeudet sallivat vain Asiakkaan Käyttöoikeuden alaisissa Palvelimissa olevan ohjelmiston käytön.

Palvelinohjelmiston käyttöoikeus

Peruskäyttöoikeus
SQL Server 2022 CAL

Software Assurance

Määrittää SA-ylläpitoon liittyvät ehdot ja määräykset. Lisätietoja SA-ylläpidon hankinnasta ja yleisistä SA-ylläpitoon liittyvistä eduista on myös kohdassa SA-ylläpitoon liittyvät edut.

Software Assurance
SA-ylläpitoon liittyvät edutPalvelin-
Virhetilanteista toipuminenKaikki versiot. Katso SQL Serveriä koskevat lisäehdot korvaavan palvelimen käyttöoikeuksia koskevasta kohdasta jäljempänä.
Käyttöoikeuksien siirrettävyysKaikki SQL Server -versiot (ei sovelleta Parallel Data Warehouseen).
SiirtymisoikeudetKatso Tuotteen ehdot – lokakuu 2019.
VerkkovierailuoikeudetEi mitään
Itse ylläpidettyKaikki versiot
SA-ylläpitoa vastaavat oikeudetKyllä
Edellytys (SA)Katso SA-ylläpidon edut 

SQL Server Enterprise Core – Rajoittamaton virtualisointi

Kun käyttöoikeus myönnetään fyysisten ytimien perusteella, asiakkaat, joilla on aktiivinen SA-ylläpito, voivat suorittaa rajoittamattomasti palvelinohjelmiston Kopioita missä tahansa käyttöjärjestelmäympäristöissä missä tahansa Käyttöoikeuden alaisessa Palvelimessa.

SQL Server Standard/Enterprise Core – Rajoittamattomat kontit

Kun käyttöoikeus myönnetään virtuaalikäyttöjärjestelmäympäristön perusteella, asiakkaat, joilla on aktiivinen SA-ylläpito, voivat suorittaa rajoittamattomasti palvelinohjelmiston Kopioita missä tahansa virtuaalikäyttöjärjestelmäympäristön konteissa missä tahansa Käyttöoikeuden alaisessa Palvelimessa. Jos tätä etua hyödynnetään, konttia ei pidetä virtuaalikäyttöjärjestelmäympäristönä.

SQL Server – käyttöoikeuden korvaavat oikeudet

Kunkin ensisijaisen kuormituksensa osalta Asiakkaalla on oikeus

Asiakas saa myös suorittaa ensisijaisia kuormituksia ja sen virhetilanteista toipumiseen tarkoitettuja korvaavia käyttöjärjestelmäympäristöjä samanaikaisesti lyhyiden virhetilanteista toipumistestien aikana 90 päivän välein. Asiakas saa suorittaa seuraavat ylläpitoon liittyvät toiminnot mille tahansa sallitulle korvaavalle käyttöjärjestelmäympäristölle:

 • tietokannan yhteensopivuustarkastukset tai Checkdb
 • lokitietojen varmuuskopiointi
 • kaikkien tietojen varmuuskopiointi
 • resurssien käyttötietojen tarkkailu

Korvaavien käyttöjärjestelmäympäristöjen, jotka ovat sallittuja virhetilanteista toipumistarkoituksiin, on oltava tahdistamattomia ja manuaalisia. Korvaavat käyttöjärjestelmäympäristöt eivät tarjoa SQL Server -dataa käyttäjille tai laitteille tai muuten suorita aktiivisia SQL Server -kuormituksia. Korvaavan käyttöjärjestelmäympäristön suorittamiseen vaadittavien käyttöoikeuksien määrä ei saa ylittää vastaavien ensisijaisten kuormitusten vaatimaa käyttöoikeuksien määrää. Nämä korvaavan palvelimen käyttöoikeudet edellyttävät SA-ylläpitoa sekä käyttöoikeuden alaiselle palvelimelle että CAL-käyttöoikeuksille, jos sellaisia on, eikä niitä sovelleta, jos Asiakas käyttää SQL Softwarea Käyttöoikeuksien siirrettävyys SA-ylläpidon kautta -ehtojen mukaisesti.

SQL:n käyttö Microsoft Azuressa

Jos SQL Serveriä käytetään Azuressa Azure Hybrid Benefit- tai virhetilanteista toipumisen käyttöoikeuksien avulla, Asiakkaan on ilmoitettava tällaisesta käytöstä, kuten Azure-portaalissa tai Azuren komentorivi-API-rajapinnoissa pyydetään.

Power BI Report ‑palvelinkäyttö – SQL Server Enterprise Edition

Asiakas voi käyttää Power BI Report -palvelinohjelmistoa Käyttöoikeuden alaisessa Palvelimessa missä tahansa sallitussakorvaavassa käyttöjärjestelmäympäristössä samojen rajoitusten mukaisesti tai Azuressa. Asiakas voi käyttää ohjelmistoa niin monessa ytimessä kuin käyttöoikeuden alaisella palvelimella on aktiivisen SA-ylläpidon sisältäviä SQL Server Enterprise Edition -ydinkäyttöoikeuksia, vähintään neljä ydinkäyttöoikeutta käyttöjärjestelmäympäristöä kohti. Vaihtoehtoisesti, jos ohjelmistoa suoritetaan Azuressa, Asiakkaan on määritettävä kullekin virtuaaliytimelle yksi SQL Server Enterprise Editionin ydinkäyttöoikeus, johon on yhdistetty aktiivinen SA-sopimus. Yhtä käyttöjärjestelmäympäristöä kohti on määritettävä vähintään neljä ydinkäyttöoikeutta. Käyttöön sovelletaan lisäksi Asiakkaan volyymikäyttöoikeussopimusta. Jaettujen Power BI ‑raporttien julkaisuun Power BI Report ‑palvelimella vaaditaan Power BI Pro User SL. Tämä oikeus päättyy Asiakkaan SA-ylläpidon päättyessä.

Laajennetut tietoturvapäivitykset

Katso SA-ylläpitoon liittyvät edut -kohtaa Laajennetut tietoturvapäivitykset, joka käsittelee laajennettujen tietoturvapäivitysten hankintaa ja käyttöä.

SQL Server Enterprise Core – Parallel Data Warehousen ominaisuuspäivitykset

Asiakkaat, joilla on SA-ylläpito, ovat oikeutettuja Parallel Data Warehousen ominaisuuksien julkaisuihin (esimerkiksi laitepäivityksiin), jotka ovat saatavilla suurempien tuotejulkaisujen välillä.

SQL Serverin lunastusoptio Application Platform -liittymäsopimuksessa (EAP)

Asiakas voi uusia SA-ylläpidon SQL Server Enterprise Server/CAL -käyttöoikeuksille, mutta Asiakkaan ainoa lunastusoptio Asiakkaan liittymäsopimusjakson jälkeen koskee ydinkäyttöoikeuksia.


Aiheeseen liittyvät resurssit

Huomaa, että nämä resurssit on tarkoitettu vain viitetarkoituksiin, eikä niitä pidetä osana Tuotteen ehtoja. Jos haluat nähdä lisää versioita ja kieliä, napsauta tästä.

Takaisin alkuun