Witryna Postanowienia dotyczące produktów

Nowe:Witryna Postanowienia dotyczące produktów zawiera wszystkie postanowienia dotyczące oprogramowania i usług online w ramach programów licencjonowania komercyjnego firmy Microsoft. Witryna Postanowienia dotyczące produktów jest aktualizowana odpowiednio do potrzeb (zwykle raz na miesiąc) i jest następczynią dokumentów programu Word Postanowienia dotyczące produktów oraz Postanowienia dotyczące Usług Online. Aby uzyskać więcej informacji o witrynie Postanowienia dotyczące produktów, przeczytaj Często zadawane pytania: witryna Postanowienia dotyczące produktów. Zarchiwizowane wersje dokumentów Postanowienia dotyczące produktów sprzed 1 lutego 2021 r. są dostępne tutaj, a zarchiwizowane wersje dokumentów Postanowienia dotyczące Usług Online są dostępne tutaj.

Bieżące postanowienia (obejmuje również postanowienia zarchiwizowane od lipca 2020 r.)

Zarchiwizowane postanowienia dotyczące produktów i usług online(obejmuje dokumenty opublikowane przed lutym 2021 r.)


Uzupełnienie dotyczące ochrony danych w usługach online (DPA)

W przypadku zasubskrybowania usługi online na podstawie witryny Postanowienia dotyczące produktów postanowienia dotyczące przetwarzania danych i zabezpieczeń są zdefiniowane w Uzupełnieniu dotyczącym ochrony danych w usługach online firmy Microsoft (DPA). Dokument DPA jest uzupełnieniem witryny Postanowienia dotyczące produktów (wcześniej nazywanej dokumentem OST). Do pobrania są dostępne bieżące i archiwalne wersje dokumentu DPA.

Prawa używania przysługujące usługodawcy (Services Provider Use Rights — SPUR)

Dokument Prawa używania przysługujące usługodawcy (Services Provider Use Rights - SPUR) zawiera szczegółowe informacje na temat sposobu używania produktów nabywanych w ramach umowy Microsoft Services Provider License Agreement (SPLA). Dokument SPUR jest aktualizowany co kwartał. Do pobrania są dostępne bieżące i archiwalne wersje dokumentu SPUR.

Umowy dotyczące poziomu usług online firmy Microsoft (Service Level Agreement — SLA)

Dokument „Umowy dotyczące poziomu usług” (SLA) opisuje zobowiązania firmy Microsoft w zakresie bezawaryjnego działania usług online firmy i ich dostępności. Do pobrania są dostępne bieżące i archiwalne wersje dokumentu SLA dotyczącego usługi Office 365, usługi Intune, usługi Dynamics 365 i platformy Azure.

Umowy licencyjne EULA i Lista Produktów (Product List) dla niezależnych dostawców oprogramowania (ISV)

Umowy licencyjne dla użytkownika oprogramowania (End User License Agreement - EULA) firmy Microsoft oraz Lista Produktów dla niezależnych dostawców oprogramowania (ISV) zawierają szczegółowe informacje na temat dostępności, wycofania produktów, ścieżek migracji i używania oprogramowania nabywanego w ramach programu Microsoft Independent Software Vendor Royalty License. Dokumenty EULA i Lista Produktów dla ISV są aktualizowane co kwartał. Do pobrania są dostępne bieżące i archiwalne wersje dokumentów EULA i Lista Produktów dla niezależnych dostawców oprogramowania (ISV).
Dokumenty EULA dla niezależnych dostawców oprogramowania (ISV)
 
 
Dokument Lista Produktów dla niezależnych dostawców oprogramowania (ISV)