Postanowienia dotyczące produktów

Dokument „Postanowienia dotyczące produktów” (Product Terms) zawiera wszystkie postanowienia i warunki dotyczące sposobu kupowania licencji na oprogramowanie i usługi online w ramach programów licencjonowania zbiorowego Microsoft. Dokument „Postanowienia dotyczące produktów” jest aktualizowany co miesiąc jako następca dokumentów „Prawa do używania produktów” i „Lista produktów”. Do pobrania są dostępne bieżące i archiwalne wersje dokumentu „Postanowienia dotyczące produktów” (Product Terms — PT). Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj dokument Licencjonowanie produktów — często zadawane pytania.

Dokument „Postanowienia dotyczące usług online” (Online Services Terms — OST)

Dla subskrypcji usług online, nabywanych w ramach programu licencjonowania zbiorowego Microsoft, postanowienia dotyczące sposobu używania usługi są określone w dokumencie licencjonowania grupowego „Postanowienia dotyczące usług online” (Online Services Terms - OST) oraz w umowie licencyjnej. Dokument OST jest aktualizowany co miesiąc jako następca dokumentu „Prawa do używania usług online Microsoft”. Do pobrania są dostępne bieżące i archiwalne wersje dokumentu OST.

Uzupełnienie dotyczące ochrony danych w usługach online (DPA)

W przypadku zasubskrybowania usługi online na podstawie dokumentu „Postanowienia dotyczące usług online” (OST), postanowienia dotyczące przetwarzania danych i zabezpieczeń są zdefiniowane w Uzupełnieniu dotyczącym ochrony danych w usługach online firmy Microsoft (DPA). Dokument DPA jest uzupełnieniem dokumentu OST. Do pobrania są dostępne bieżące i archiwalne wersje dokumentu DPA.

Prawa używania przysługujące usługodawcy (Services Provider Use Rights — SPUR)

Dokument Prawa używania przysługujące usługodawcy (Services Provider Use Rights - SPUR) zawiera szczegółowe informacje na temat sposobu używania produktów nabywanych w ramach umowy Microsoft Services Provider License Agreement (SPLA). Dokument SPUR jest aktualizowany co kwartał. Do pobrania są dostępne bieżące i archiwalne wersje dokumentu SPUR.

Umowy dotyczące poziomu usług online firmy Microsoft (Service Level Agreement — SLA)

Dokument „Umowy dotyczące poziomu usług” (SLA) opisuje zobowiązania firmy Microsoft w zakresie bezawaryjnego działania usług online firmy i ich dostępności. Do pobrania są dostępne bieżące i archiwalne wersje dokumentu SLA dotyczącego usługi Office 365, usługi Intune, usługi Dynamics 365 i platformy Azure.

Umowy licencyjne EULA i Lista Produktów (Product List) dla niezależnych dostawców oprogramowania (ISV)

Umowy licencyjne dla użytkownika oprogramowania (End User License Agreement - EULA) firmy Microsoft oraz Lista Produktów dla niezależnych dostawców oprogramowania (ISV) zawierają szczegółowe informacje na temat dostępności, wycofania produktów, ścieżek migracji i używania oprogramowania nabywanego w ramach programu Microsoft Independent Software Vendor Royalty License. Dokumenty EULA i Lista Produktów dla ISV są aktualizowane co kwartał. Do pobrania są dostępne bieżące i archiwalne wersje dokumentów EULA i Lista Produktów dla niezależnych dostawców oprogramowania (ISV).
Dokumenty EULA dla niezależnych dostawców oprogramowania (ISV)
 
 
Dokument Lista Produktów dla niezależnych dostawców oprogramowania (ISV)