Laptop Dell z systemem Windows 10

Porównaj wersje systemu Windows 10

Organizacja zadań i środowisko użytkownika

Organizacja zadań i środowisko użytkownika
Funkcja Continuum dla smartfonów1
Cortana2
Windows Ink3
Menu Start i kafelki Live Tile
Tryb tabletu
Funkcje głosowe, dotykowe i gesty oraz pióro4
Microsoft Edge (+ widok do czytania programu PDF Reader)

Zabezpieczenia

Zabezpieczenia
Windows Hello5
Urządzenia towarzyszące funkcji Windows Hello6
Ochrona informacji w systemie Windows7 8
Szyfrowanie urządzenia9
Funkcja BitLocker10
Zaufany rozruch
Usługa zaświadczania o kondycji urządzeń z systemem Windows*

Gry11

Gry
Aplikacja Xbox
Obsługa kontrolera Xbox (przewodowo)
Obsługa kart graficznych DirectX 12
Przesyłanie strumieniowe gier (z konsoli Xbox One na komputer)
Funkcja Game DVR

Firma – zarządzanie i wdrażanie

Firma — zarządzanie i wdrażanie
Zasady grup
Zarządzanie urządzeniami mobilnymi12
Roaming stanu dla przedsiębiorstw (ESR) w oparciu o Azure Active Directory13
Sklep Windows dla firm14
Przypisany dostęp
Dynamiczne inicjowanie obsługi
Usługa Windows Update dla firm
Udostępniana konfiguracja komputera
Przetestuj

Funkcje podstawowe systemu Windows

Funkcje podstawowe systemu Windows
Przyłączanie do domeny
Przyłączanie do domeny usługi Azure Active Directory z jednokrotnym logowaniem do hostowanych w chmurze aplikacji15
Tryb przedsiębiorstwa przeglądarki Internet Explorer (EMIE)
Pulpit zdalny
Funkcja Hyper-V dla klienta

1 Usługa jest dostępna na smartfonach obsługujących funkcję Continuum. Zewnętrzny monitor musi być wyposażony w wejście HDMI. Działanie aplikacji może się różnić. Usługa może wymagać akcesoriów obsługujących funkcję Continuum, sprzedawanych osobno.

2 Cortana jest dostępna na wybranych rynkach. Funkcjonalność może się różnić zależnie od regionu i urządzenia. Cortana jest nieaktywna w wersji systemu Education Edition.

3 Wymagany komputer lub tablet z obsługą dotykową.

4 W zależności od sprzętu; pióro może być sprzedawane osobno.

5 Do korzystania z aplikacji Windows Hello wraz ze specjalistycznym sprzętem biometrycznym, np. czytnikiem linii papilarnych, wymagany jest czujnik podczerwieni z podświetleniem lub inny czujnik biometryczny. Ochrona sprzętowa w oparciu o poświadczenia lub klucze aplikacji Windows Hello wymaga modułu TPM 1.2 lub nowszego; jeżeli moduł TPM jest niedostępny lub skonfigurowany, zostanie zastosowana ochrona programowa w oparciu o poświadczenia lub klucze.

6 Urządzenia towarzyszące muszą być sparowane z komputerem z systemem Windows 10 przez połączenie Bluetooth. Aby korzystać z urządzenia towarzyszącego Windows Hello umożliwiającego używanie poświadczeń aplikacji Windows Hello, użytkownik musi być zalogowany na komputerze z systemem Windows 10 w wersji Pro lub Enterprise.

7 Do zarządzania ustawieniami w systemie Windows 10 Pro funkcja Windows Information Protection wymaga oprogramowania Zarządzanie urządzeniami mobilnymi (MDM) albo System Center Configuration Manager. Usługa Active Directory ułatwia zarządzanie, ale nie jest konieczna.

8 Funkcja Windows Information Protection jest zgodna z oprogramowaniem Zarządzanie aplikacjami mobilnymi (MAM) tylko w przypadku użytku w wersji Home.

9 Wymaga funkcji InstantGo lub urządzenia, które przeszło test HCK szyfrowania urządzenia.

10 Wymaga modułu TPM 1.2 lub nowszego do zastosowania ochrony klucza opartej na module TPM.

11 Niektóre funkcje wymagają szerokopasmowego łącza internetowego, za które usługodawca internetowy może naliczać opłaty. Funkcje usługi Xbox Live są dostępne tylko w obsługiwanych grach w krajach i regionach, w których usługa ta jest dostępna (lista znajduje się na stronie xbox.com/live/countries. Ograniczona liczba gier dostępnych w 2015 roku umożliwia granie na różnych urządzeniach; kolejne takie gry będą wydawane z biegiem czasu. Przesyłanie strumieniowe jest możliwe na jedno urządzenie w danym momencie. Do przesyłania strumieniowego w trybie dla wielu graczy z konsoli Xbox One jest wymagane połączenie z siecią domową oraz konto Xbox Live Gold (do wykupienia osobno). Konto Gold jest także wymagane do grania w trybie dla wielu graczy i prowadzenia rozmów w grupie na konsoli Xbox One. Z oprogramowania DirectX 12 można korzystać tylko w obsługujących go grach, gdy jest używany obsługujący go układ graficzny. Funkcja Game DVR jest dostępna wyłącznie na obsługiwanych urządzeniach. Informacje na temat zgodności urządzeń i szczegóły dotyczące instalacji można znaleźć w witrynie internetowej producenta urządzenia i na stronie specyfikacji systemu Windows 10. Urządzenia, gry, akcesoria i treści multimedialne są sprzedawane osobno.

12 Nie wszystkie funkcje zarządzania urządzeniami mobilnymi są dostępne w jednostce SKU Home. Zarządzanie urządzeniami mobilnymi (MDM) wymaga produktu MDM — takiego jak Microsoft Intune lub różne rozwiązania innych firm — sprzedawanego osobno.

13 Wymagana oddzielna subskrypcja na usługę Azure Active Directory Premium.

14 Dostępność na wybranych rynkach. Funkcje oraz aplikacje mogą się różnić w zależności od regionu i urządzenia.

15 Wymagana oddzielna licencja na usługę Azure Active Directory.

* Usługi zaświadczania o kondycji urządzeń z systemem Windows można używać w połączeniu ze scenariuszami dostępu warunkowego, które mogą być stosowane przez usługi zarządzania urządzeniami mobilnymi (takie jak Microsoft Intune) oraz inne rodzaje systemów do zarządzania (takie jak SCCM).