Microsofts betrodda moln för tillverkning

Two people using HoloLens 2 while working on a machine.

Framgångsrik tillverkning med hjälp av molnbaserade lösningar

Den fjärde industriella revolutionen har tagit fart i hela världen. Tillverkare – inom allt från diskret tillverkning till energi- och agrokemitillverkning – har gått från tidiga experiment med IoT och maskininlärning till ett snabbt införande i stor skala. Avancerad teknik som molnbaserad databehandling, artificiell intelligens, maskininlärning, mixad verklighet och digitala tvillingar gör det möjligt för tillverkare att förbättra digitala fabriker, generera intäkter från anslutna produkter och tjänster, skapa nya servicelinjer, minska kostnaderna, bli mer hållbara och följa standarder.

Innovationen resulterar i en överväldigande mängd data att samla in, förstå och arbeta med. Utnyttjandet av den fulla potentialen för dessa data kan kräva efterlevnad av regelverk som den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), vilket sätter en ny standard för datasekretess, säkerhet och efterlevnad.

Microsoft har lång erfarenhet av att ge kunder råd om hur de följer komplexa regler. Vi har till exempel ett starkt engagemang för att hjälpa tillverkningskunder förstå GDPR och dess konsekvenser. Vi erbjuder hjälp med att utveckla strategier för att gå mot GDPR-efterlevnad och tillhandahåller verktyg och funktioner för att påskynda resan. Vårt breda utbud av molnprodukter och molntjänster har byggts för att möta de mest strikta krav på säkerhet och sekretess.

|

Digital omvandling hjälper industrier och företag att dra nytta av nya möjligheter och innovationer världen över. Att bli ett digitalt företag kräver emellertid mer än att bara implementera ny teknik. Tillverkarna måste också navigera i en komplex värld av rättsliga risker och efterlevnadskrav under införandet.

 

För att hjälpa företagsledare erbjuder Microsoft banbrytande och betrodda molnlösningar för tillverkning som följer bestämmelser som till exempel GDPR. Lösningarna kan hjälpa tillverkare att genomföra den digitala omvandlingen och följa branschregler som ett molnbaserat företag.

 

I e-boken Digital omvandling i molnet får företagsledare och deras juridik- och efterlevnadsrådgivare ett ramverk för att överväga de strategiska konsekvenserna av digital omvandling. E-boken behandlar bland annat sekretess, säkerhet, förtroende, efterlevnad av nya bestämmelser som GDPR samt företags sociala ansvar.

 

Molnbaserad teknik som AI utvecklas i otroligt snabb takt, vilket leder till ytterligare utmaningar som cybersäkerhet, teknikens potentiella påverkan på arbetsmarknaden och behovet av digital omskolning. Vi tror att myndigheter, industri och civilsamhället har viktiga roller i att förverkliga möjligheterna och ta itu med utmaningarna som den fjärde industriella revolutionen innebär.

 

För att möta dessa utmaningar uppdaterade vi Ett moln för en global värld, en principöversikt för myndigheter och industrier runt om i världen. Vi hoppas att den digitala omvandlingsguiden och principöversikten för molnet hjälper våra kunder – både i den offentliga och privata sektorn – att bygga molnbaserade lösningar som är betrodda, ansvarsfulla och tillgängliga för alla.

 

På Microsoft förstår vi att vår roll är mer än att bara vara en leverantör av lösningar. Som betrodd partner har vi åtagit oss att använda en holistisk och mångfacetterad metod för att möjliggöra en smidig digital omvandlingsresa för våra kunder.

Under de senaste åren har cyberattacker orsakat ekonomisk skada, riskerat liv och underminerat förtroendet för ett säkert internet och säker molnbaserad databehandling. Med överträdelser som har drabbat miljontals användare i olika branscher har de här skadliga attackerna satt fokus på säkerheten.

 

Förlusterna är hisnande: Cybersecurity Ventures förutspådde att cyberbrott kommer att kosta världen kring 6 biljoner dollar årligen år 2021, upp från 3 biljoner dollar 2015. Cybersäkerhet är nu en av de högst prioriterade frågorna för allmänheten (medborgare och våra kunder), chefer, företag och myndigheter över hela världen.

 

På Microsoft har vi varit aktivt involverade i datasäkerhet ända sedan vi skapade initiativet Trustworthy Computing 2002. Vi utvecklade SDL-processen (Security Development Lifecycle) för att möjliggöra utveckling av programvara som kan motstå skadliga attacker.

 

Sedan dess har vi stärkt säkerheten för alla kritiska slutpunkter i dagens moln- och mobilbaserade värld och för olika plattformar och komplexa miljöer. Vi har lanserat nya tjänster som Microsoft Cloud App Security, Microsoft Defender för Endpoint och Avancerad säkerhetshantering för Office 365. Vi tillför intelligens i våra säkerhetstjänster, till exempel i Azure Security Center och Azure ATP.

 

Vi har ett starkt engagemang för att göra säkerhet möjligt för det digitala företaget. Microsoft har flera nära samarbeten med cybersäkerhetsbranschen och har bland annat lagt till FireEye iSIGHT Threat Intelligence i Microsoft Defender för Endpoint. I Enterprise Mobility + Security samarbetar vi med både Lookout och Ping Identity.

 

Microsoft investerar 1 miljard dollar årligen i cybersäkerhet, bland annat för att tillhandahålla en omfattande säkerhetsplattform, utveckla ny teknik och ingå i många partnerskap med branschen. Vår strategi bygger på att skydda och upptäcka säkerhetshot och vidta åtgärder:

  • Skydda alla slutpunkter, från sensorer och datacenter till identiteter och SaaS-program.
  • Upptäcka hot med hjälp av molnets stora skala och intelligens, maskininlärning och beteendeövervakning.
  • Vidta åtgärder snabbt och omfattande och ge våra kunder insikter som är handlingsbara och holistiska.

Microsoft investerar dessutom i och utvecklar säkerhetstekniker som Azure Sphere för att skydda molnet och nätverksgränsen. Vi fortsätter att främja skapandet av en digital Genèvekonvention för att skydda civila i cyberrymden i fredstider, och vi undertecknade nyligen Cybersecurity Tech Accord för att främja säkerhet och återhämtning online runt om i världen. Cybersecurity Tech Accord, som också har undertecknats av tillverkare som ABB, Dell och HP, är det första globala, industriledda initiativet för att etablera följande fyra cybersäkerhetsprinciper för tekniksektorn:

  • Skydda alla våra användare och kunder.
  • Stå emot försök att attackera oskyldiga medborgare och företag oavsett plats.
  • Ge användare, kunder och utvecklare möjlighet att stärka cybersäkerhetsskyddet.
  • Samarbeta med varandra och med andra likasinnade grupper för att förbättra cybersäkerheten. Det här är ett viktigt steg som redan har ett brett stöd från många av tekniksektorns ledare och cybersäkerhetsföretag. Vi är övertygade om att antalet kommer att öka inom en nära framtid.

Mer information om cyberbrott och cybersäkerhet

Antalet anslutna och intelligenta enheter ökar snabbt runt om i världen. En viktig byggsten som tillverkare kan utnyttja är OPC Foundations standard OPC Unified Architecture (OPC UA). Den här standarden säkerställer ett säkert och tillförlitligt datautbyte mellan miljontals program och industriell utrustning.

 

Microsoft är en långvarig partner med OPC Foundation och är djupt engagerade i OPC UA. Vårt samarbete inleddes 1994 med specifikationen OLE for Process Control för Windows. Det har sedan dess omfattat viktiga initiativ som vårt stöd för plattformsneutrala OPC UA i flera IoT-erbjudanden, inklusive Azure IoT Suite och Universell Windows-plattform, och vårt bidrag med en .NET Standard-referensstack till den öppna källkoden i OPC Foundations GitHub.

 

Genom att utnyttja OPC UA och Microsoft-teknik får tillverkare ett säkrare sätt att få värdefulla insikter om verksamheten med hjälp av data från anslutna produkter och tjänster.

Idag blir nästan varje tillverkningskund som genomgår den digitala omvandlingen delvis ett programvaruföretag. Våra kunder omvandlar inte bara sin egen verksamhet med vår programvara och våra tjänster, de samarbetar också med Microsofts konsulter och tekniker för att skapa nya digitala lösningar som körs på våra plattformar. Tekniska framsteg, införandet av molntjänster, dataanalys och artificiell intelligens kommer att påskynda detta fenomen.

 

Med ökande kundsamarbete kommer fler frågor om vem som äger specifika patent och de resulterande immateriella rättigheterna. För att ta itu med dessa frågor och för att ge våra kunder klarhet och förtroende utvecklade vi en uppsättning principer för immateriella rättigheter och teknik som skapas tillsammans. Initiativet för delade innovationer är utformat för att skapa en sund balans som både hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter med hjälp av teknik och som gör det möjligt för Microsoft att fortsätta förbättra våra plattformsprodukter.

Two people working in a manufacturing environment wearing protective glasses.

Den digitala omvandlingen för tillverkningsindustrin

I e-boken om att utnyttja molnets kraft för att uppfylla efterlevnadskrav kan du utforska hur molnet och AI hjälper tillverkare – särskilt inom diskret tillverkning, kemi-, agrokemi- och energitillverkning – att lyckas i komplexa efterlevnadsmiljöer.

Fler resurser

Kundberättelser

Videopodcastserie om digitala möjligheter: Strategier för ledare

Cyberbrott och cybersäkerhet


Dokument

Microsoft-lösningar för diskret tillverkning

Microsoft-lösningar för kemi och agrokemi


Efterlevnad

ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27018

SOC 1, 2 och 3