Microsofts datakategorier

|

Den information om administratörer som levereras under registrering, inköp eller administration av Microsoft-tjänster, till exempel namn, telefonnummer och e-postadresser. Det omfattar också aggregerad användningsinformation och data som är kopplade till ditt konto, till exempel de kontroller du väljer. Vi använder administratörsdata för att tillhandahålla tjänster, slutföra transaktioner, betjäna kontot och upptäcka och förebygga bedrägerier.

Alla de data, inklusive text, ljud, video, bildfiler och programvara, som du tillhandahåller till Microsoft eller som tillhandahålls för din räkning genom din användning av Microsofts onlinetjänster för företag, med undantag för Microsoft Professionella tjänster. Det omfattar till exempel data som du laddar upp för lagring eller bearbetning, samt program som du laddar upp för distribution via en Microsoft-molntjänst för företag.

En delmängd av kunddata som till exempel omfattar e-post och bilagor i Exchange Online, Power BI-rapporter, SharePoint Online-webbplatsinnehåll eller chattkonversationer.

Information som tillhandahålls av dig, eller för din räkning, som används för att identifiera eller konfigurera onlinetjänstresurser. Till exempel ingår programvara, system eller behållare, men inte deras innehåll eller användaridentiteter. Exempel på dessa data är namnen på och de tekniska inställningarna för Azure Storage-konton, Virtual Machines, Azure-databaser och datasamlingar (och deras tabeller, kolumnrubriker, etiketter och dokumentsökvägar, i tillämpliga fall). Kunder bör inte ta med personliga uppgifter eller annan känslig information i objektmetadata eftersom objektmetadata kan komma att delas i globala Microsoft-system för att underlätta drift och felsökning.

Den information du lämnar när du genomför onlineköp med Microsoft. De kan innehålla kreditkortsnummer och säkerhetskod, namn och faktureringsadress och annan finansiell information. Vi använder betalningsdata för att slutföra transaktioner och för att upptäcka och förebygga bedrägerier.

Avser all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person. Med andra ord är personliga uppgifter de data som är associerade med en viss person. Personliga uppgifter som våra kunder tillhandahåller genom användningen av tjänsten, till exempel namn och kontaktuppgifter för kundens slutanvändare, är även kunddata. Men personliga uppgifter kan också innehålla vissa data som inte är kunddata, till exempel det användar-ID som vår tjänst tilldelar varje användare. Sådana personliga uppgifter anses vara pseudonyma eftersom de inte ensamma kan identifiera individen.

Avser alla de data, inklusive all text, ljud, video, bildfiler eller programvara, som tillhandahålls till Microsoft av eller på uppdrag av kunden (eller som kunden tillåter Microsoft att hämta från en onlinetjänst) genom kontakt med Microsoft för att få Professionella tjänster eller support. De kan innehålla information som samlas in via telefon, chatt, e-post eller webbformulär. De kan innehålla beskrivningar av problem, filer som överförs till Microsoft för att lösa supportproblem, automatiserade felsökare eller information från åtkomst till kundsystem på distans med kundtillstånd. De innehåller inte administratörsdata eller betalningsdata.