Các công cụ mạnh mẽ để hỗ trợ doanh nghiệp của bạn

Office 365 và Ứng dụng Microsoft 365 cho phép bạn tạo, chia sẻ và cộng tác từ mọi nơi trên mọi thiết bị bằng bộ các ứng dụng và dịch vụ năng suất dựa trên đám mây.

Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp lớn

Phiên bản doanh nghiệp của các ứng dụng Office kèm theo tính năng lưu trữ và chia sẻ tệp trên nền điện toán đám mây. Không bao gồm email cấp doanh nghiệp1.

Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp lớn USD$12.00
người dùng/tháng
(đăng ký hàng năm – tự động gia hạn)2
Giá chưa bao gồm thuế.

Office 365 E1

Các dịch vụ dành cho doanh nghiệp như email, dung lượng lưu trữ và chia sẻ tệp, Office trên web, cuộc họp và IM, cùng nhiều dịch vụ khác. Không bao gồm các ứng dụng Office1.

Office 365 E1 USD$10.00
người dùng/tháng
(đăng ký hàng năm – tự động gia hạn)2
Giá chưa bao gồm thuế.

Office 365 E3

Mọi tính năng được bao gồm trong Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp lớn và Office 365 E1 cùng với các tính năng bảo mật và tuân thủ1.

Office 365 E3 USD$23.00
người dùng/tháng
(đăng ký hàng năm – tự động gia hạn)2
Giá chưa bao gồm thuế.

Office 365 E5

Mọi tính năng của Office 365 E3 cùng với các tính năng bảo mật, phân tích và chức năng thoại nâng cao1.

Office 365 E5 USD$38.00
người dùng/tháng
(đăng ký hàng năm – tự động gia hạn)2
Giá chưa bao gồm thuế.
So sánh các tính năng sản phẩm Microsoft Office
Tên tính năng Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp lớn Office 365 E1 Office 365 E3 Office 365 E5

Các ứng dụng Office

Phát huy những ý tưởng tuyệt vời nhất của bạn, hoàn thành công việc và duy trì kết nối mọi lúc, mọi nơi.

 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftOneNote
 • MicrosoftAccess (Chỉ dành cho PC)

tích hợp

Bao gồm một phần tính năng này

tích hợp

bao gồm

Cài đặt các ứng dụng khách của Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Publisher (chỉ dành cho PC) và Access (chỉ dành cho PC)) trên tối đa 5 PC/máy Mac, 5 máy tính bảng, 5 thiết bị di động cho mỗi người.3

MicrosoftOffice

Bao gồm

Không tích hợp

Tích hợp

Tích hợp

Giao diện người dùng đa ngôn ngữ cho các ứng dụng Office

bao gồm

Không bao gồm

Không bao gồm

Không bao gồm

Office dành cho thiết bị di động – Tạo/chỉnh sửa quyền sử dụng vì mục đích thương mại đối với các ứng dụng Office dành cho thiết bị di động4

tích hợp

Xem điều khoản5

bao gồm

bao gồm

Office trên web – Tạo và chỉnh sửa quyền đối với phiên bản trực tuyến của các ứng dụng Office cốt lõi

bao gồm

bao gồm

bao gồm

tích hợp

Email và lịch

Kết nối và luôn sắp xếp khoa học cùng email cấp doanh nghiệp, lịch và danh bạ, tất cả đều ở cùng một nơi.

 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftExchange
 • MicrosoftBookings
 • MicrosoftDelve
Bao gồm một phần tính năng này

tích hợp

bao gồm

bao gồm

Outlook

MicrosoftOutlook

bao gồm

Xem điều khoản6

bao gồm

bao gồm

Exchange Online

MicrosoftExchange

Không bao gồm

Gói 1 (50 GB)

Gói 2 (100 GB)

Gói 2 (100 GB)

Microsoft Bookings

MicrosoftBookings

Không tích hợp

Bao gồm

bao gồm

bao gồm

Office Delve

MicrosoftDelve

bao gồm

bao gồm

bao gồm

tích hợp

Cuộc họp và thoại

Mang đến trải nghiệm họp nâng cao với chức năng gọi tiên tiến và trung tâm tập trung dành cho cuộc họp, cuộc trò chuyện, nội dung và cuộc gọi.

MicrosoftTeams
Bao gồm một phần tính năng này
Bao gồm một phần tính năng này
Bao gồm một phần tính năng này

Bao gồm

Microsoft Teams

MicrosoftTeams

Không tích hợp

tích hợp

bao gồm

bao gồm

Microsoft Whiteboard

Không bao gồm

tích hợp

bao gồm

bao gồm

Nhóm Office 365

Không bao gồm

tích hợp

bao gồm

bao gồm

Microsoft Kaizala Pro

Không bao gồm

tích hợp

bao gồm

bao gồm

Hệ thống Điện thoại, Hội thảo Âm thanh12

Không bao gồm

Không bao gồm

Không bao gồm

bao gồm

Mạng xã hội và mạng nội bộ

Kết nối và gắn kết toàn bộ tổ chức của bạn bằng mạng nội bộ di động, thông minh cùng với mạng xã hội dành cho doanh nghiệp.

 • MicrosoftSharePoint
 • MicrosoftYammer
 • MicrosoftViva Connections

Không bao gồm

tích hợp

bao gồm

bao gồm

SharePoint Online

MicrosoftSharePoint

Không bao gồm

Gói 1

Gói 2

Gói 2

Yammer

MicrosoftYammer

Không tích hợp

Bao gồm

Bao gồm

Tích hợp

Microsoft Viva Connections

MicrosoftViva Connections

Không bao gồm

Tích hợp

Bao gồm

Bao gồm

Microsoft Viva Engage

Tệp và nội dung

Truy nhập tệp từ mọi thiết bị, vào mọi thời điểm. Tương tác với video thông minh và nhanh chóng tạo nội dung nổi bật, trực quan.

 • MicrosoftOneDrive
 • MicrosoftStream
 • MicrosoftSway
Bao gồm một phần tính năng này

tích hợp

bao gồm

bao gồm

Microsoft OneDrive dành cho cơ quan

MicrosoftOneDrive

1 TB

1 TB

1-5+ TB7

1-5+ TB7

Microsoft Stream

MicrosoftStream

Không bao gồm

tích hợp

bao gồm

bao gồm

Microsoft Sway8

MicrosoftSway

bao gồm

bao gồm

bao gồm

tích hợp

Quản lý công việc

Quản lý công việc hiệu quả cho các cá nhân, nhóm và tổ chức. Tạo và tự động hóa quy trình kinh doanh.

 • MicrosoftPower Apps
 • MicrosoftPower Automate
 • MicrosoftPower Virtual Agents
 • MicrosoftForms
 • MicrosoftPlanner
 • MicrosoftTo Do
Bao gồm một phần tính năng này

Tích hợp một phần

tích hợp

bao gồm

Power Apps cho Microsoft 3659

MicrosoftPower Apps

Không bao gồm

tích hợp

bao gồm

bao gồm

Power Automate cho Microsoft 3659

MicrosoftPower Automate

Không bao gồm

tích hợp

bao gồm

tích hợp

Dataverse for Teams

Không bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Power Virtual Agents for Teams

MicrosoftPower Virtual Agents

Không bao gồm

Bao gồm

Bao gồm

Tích hợp

Microsoft Forms10

MicrosoftForms

bao gồm

bao gồm

bao gồm

bao gồm

Microsoft Planner

MicrosoftPlanner

Không bao gồm

tích hợp

bao gồm

bao gồm

Microsoft To Do

MicrosoftTo Do

Không bao gồm

tích hợp

bao gồm

bao gồm

Microsoft Shifts

Không bao gồm

tích hợp

bao gồm

bao gồm

Phân tích nâng cao

Làm việc thông minh hơn với thông tin chuyên sâu về năng suất cá nhân và tổ chức. Đưa ra quyết định nhanh chóng, đủ thông tin với chức năng phân tích nâng cao.

 • MicrosoftViva Insights
 • MicrosoftPower BI Pro

Không tích hợp

Bao gồm một phần tính năng này
Bao gồm một phần tính năng này

tích hợp

Viva Insights

MicrosoftViva Insights

Không bao gồm

included

Thông tin chuyên sâu cá nhân

included

Thông tin chuyên sâu cá nhân

included

Thông tin chuyên sâu cá nhân

Power BI Pro

MicrosoftPower BI Pro

Không bao gồm

Không bao gồm

Không bao gồm

tích hợp

Quản lý thiết bị và ứng dụng

Giúp người dùng làm việc hiệu quả ở mọi nơi, đồng thời duy trì tính bảo mật cho thông tin công ty. Các giải pháp quản lý linh hoạt và bảo mật mạnh mẽ giúp bạn cung cấp trải nghiệm di động được bảo vệ trên mọi thiết bị.

tích hợp

Bao gồm một phần tính năng này

tích hợp

bao gồm

Microsoft Graph API

bao gồm

bao gồm

bao gồm

bao gồm

Hỗ trợ chính sách nhóm, Đo từ xa cho Office, Cài đặt chuyển vùng

bao gồm

Không bao gồm

tích hợp

bao gồm

Kích hoạt máy tính dùng chung

Không bao gồm

Quản lý danh tính và quyền truy nhập

Bảo mật các kết nối giữa mọi người, thiết bị, ứng dụng và dữ liệu. Tăng khả năng bảo mật và năng suất bằng một giải pháp danh tính duy nhất, toàn diện, mang lại cho bạn sự linh hoạt và khả năng kiểm soát.

tích hợp

bao gồm

bao gồm

bao gồm

Đồng bộ hóa Active Directory tại chỗ cho SSO

bao gồm

bao gồm

bao gồm

bao gồm

Tính năng chống mối đe dọa

Phát hiện và điều tra các mối đe dọa nâng cao, những danh tính bị xâm phạm và các hành động độc hại trên khắp các môi trường đám mây và tại chỗ của bạn. Bảo vệ tổ chức của bạn bằng trí thông minh tích hợp sẵn và có khả năng thích ứng.

Không bao gồm

Không bao gồm

Không bao gồm

bao gồm

Bộ bảo vệ Microsoft dành cho Office 365

Không bao gồm

Không bao gồm

Không bao gồm

bao gồm

Bảo vệ thông tin

Bảo vệ dữ liệu nhạy cảm của bạn ở mọi nơi, ngay cả khi đang được di chuyển và chia sẻ. Với giải pháp bảo vệ thông tin tích hợp và toàn diện, bạn có được khả năng quan sát và kiểm soát cách thức mọi tệp của bạn được sử dụng.

Không bao gồm

Không tích hợp

Bao gồm một phần tính năng này

tích hợp

Bảo vệ thông tin—mã hóa thư, quản lý quyền, ngăn mất dữ liệu cho email cũng như tệp

Không bao gồm

Không bao gồm

tích hợp

bao gồm

Không bao gồm

Không bao gồm

tích hợp

bao gồm

Office 365 Cloud App Security

Không bao gồm

Không bao gồm

Không bao gồm

bao gồm

Tuân thủ nâng cao

Đánh giá rủi ro về tuân thủ của bạn bằng các công cụ đánh giá được đơn giản hóa. Phản hồi một cách thông minh các yêu cầu và bảo vệ dữ liệu trên nhiều thiết bị, ứng dụng và đám mây.

Không bao gồm

Không tích hợp

Bao gồm một phần tính năng này

tích hợp

Nhu cầu tuân thủ pháp lý và lưu trữ cho email—lưu trữ, Khám phá Điện tử và lưu giữ hộp thư

Không bao gồm

Không bao gồm

tích hợp

bao gồm

Office 365 Advanced Compliance11

Không bao gồm

Không bao gồm

Không bao gồm

bao gồm

Đưa doanh nghiệp của bạn tiến xa hơn với Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp

Microsoft 365 tích hợp các ứng dụng năng suất tốt nhất với nền tảng bảo mật và quản lý di động thông minh giúp tăng hiệu quả, đồng thời bảo vệ tài nguyên công ty.

So sánh Office 365 với Microsoft 365

Khám phá giải pháp sẽ đáp ứng nhu cầu của tổ chức bạn.

Tài nguyên và tài liệu kỹ thuật

Tìm thông tin về việc lập kế hoạch, triển khai và nhiều thông tin khác về Office 365.


1. Các gói dành cho doanh nghiệp bao gồm hỗ trợ qua điện thoại liên tục từ Microsoft cho tất cả các sự cố và có dung lượng chỗ không giới hạn.
2. Khi đăng ký trả phí của bạn bắt đầu, chính sách hủy bỏ sẽ khác nhau tùy theo trạng thái tư cách khách hàng mới, sản phẩm và lựa chọn miền của bạn trên Microsoft. Tìm hiểu thêm. Hủy bỏ đăng ký Microsoft 365 bất kỳ lúc nào bằng cách truy nhập Trung tâm quản trị Microsoft 365. Khi đăng ký bị hủy bỏ, mọi dữ liệu liên kết đều sẽ bị xóa. Tìm hiểu thêm về việc duy trì, xóa và hủy dữ liệu trong Microsoft 365.
3. Tích hợp Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher và Access.
4. Các ứng dụng Office cốt lõi dành cho thiết bị di động bao gồm: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote.
5. Chỉ dành cho các thiết bị tích hợp màn hình có đường chéo 10,1” trở xuống.
6. E1 chỉ bao gồm Office cho Web và các ứng dụng Office dành cho thiết bị di động. Các ứng dụng Office dành cho thiết bị di động chỉ giới hạn cho các thiết bị tích hợp màn hình có đường chéo 10,1” trở xuống.
7. Microsoft sẽ cung cấp 5 TB dung lượng lưu trữ OneDrive ban đầu cho mỗi người dùng. Những khách hàng muốn có thêm dung lượng lưu trữ OneDrive có thể yêu cầu khi cần bằng cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Microsoft. Những đăng ký có dưới năm người dùng sẽ nhận được 1 TB dung lượng lưu trữ OneDrive cho mỗi người dùng.
8. Sway hiện không sẵn dùng cho khách hàng Cộng đồng Chính phủ trên đám mây (GCC) và khách hàng ở một số khu vực địa lý nhất định. Một số gói Office 365 thừa tự không còn xuất hiện trên thị trường từ Tháng Tám 2015 cũng có thể không có quyền truy nhập vào Sway.
9. Giới hạn ở 2000 bước.
10. Không bao gồm các chức năng Forms Pro.
11. Bao gồm advanced eDiscovery, Customer Lockbox, Quản trị Dữ liệu Nâng cao, mã hóa dịch vụ với Khóa của Khách hàng, Quản lý quyền truy cập đặc quyền của Office 365, DLP cho cuộc trò chuyện và cuộc hội thoại qua kênh trong Teams, Hàng rào thông tin, Mã hóa thư nâng cao, Điều tra dữ liệu và Chính sách giám sát.
12. Tình trạng sẵn có của Hội thảo Âm thanh và Gói gọi điện sẽ khác nhau tùy theo quốc gia/vùng lãnh thổ. Xem các quốc gia và vùng lãnh thổ được hỗ trợ để biết thêm thông tin.