Trace Id is missing
Bỏ qua để tới nội dung chính
Microsoft 365

Office LTSC Standard 2021

Các yếu tố thiết yếu dành cho các doanh nghiệp cần ứng dụng Office trên máy tính cho PC. 
 • Phiên bản cổ điển của các ứng dụng Office được cài đặt trên một PC hoặc máy Mac: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Teams1 và Publisher (chỉ dành cho PC).

 • OneNote: quyền truy nhập vào các tính năng bổ sung của OneNote (các tính năng có thể thay đổi).

 • Các phiên bản trên web của Word, OneNote, Excel và PowerPoint.

 • Người quản trị có thể kiểm soát tập trung các máy tính và tài khoản người dùng với chính sách nhóm.

 • Người quản trị có thể triển khai phần mềm đến nhiều người dùng cùng lúc với khả năng kích hoạt số lượng lớn.

 • Kiểm soát máy tính từ xa hoặc máy ảo qua kết nối mạng với dịch vụ thiết bị cuối.

 • Đưa ra quyết định với phép đo ứng dụng từ xa, biện pháp tự động đo lường và thu thập từ xa những dữ liệu mà bạn có thể biến thành nội dung phân tích hữu ích.

 • Mở/xem các tài liệu Windows Rights Management Services (RMS) được phân loại. Quyền truy nhập có kiểm soát này giúp bảo vệ thông tin kỹ thuật số trước hành vi sử dụng trái phép thông qua việc tích hợp với RMS cho Windows Server.2

Office LTSC Professional Plus 2021

Các yếu tố thiết yếu dành cho các doanh nghiệp cần ứng dụng Office trên máy tính cho PC, cộng với tính năng nhắn tin tức thời và hội thảo video HD.
 • Tất cả các tính năng trong Office LTSC Standard 2021, cộng thêm:

 • Phiên bản cổ điển của các ứng dụng Office được cài đặt trên một PC hoặc máy Mac: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Teams,1 Publisher (chỉ dành cho PC) và Access (chỉ dành cho PC).

 • Lưu trữ email ngay từ Outlook mà không cần tệp .pst nào và đặt chính sách lưu trữ để tự động lưu trữ hoặc xóa email. Người quản trị CNTT có thể quản lý tập trung Hộp thư Lưu trữ Tại Chỗ và Microsoft Purview eDiscovery. Ngăn mất dữ liệu nhạy cảm qua email với mẹo chính sách của Outlook và giải pháp Ngăn mất dữ liệu của Microsoft Purview. Quét bảng tính để tìm lỗi và tính thiếu nhất quán bằng phần bổ trợ Chẩn đoán trong Excel, đồng thời xem biên bản kiểm tra với tính năng so sánh bảng tính.2

 • Hợp lý hóa quy trình tích hợp và thao tác với lượng dữ liệu lớn từ nhiều nguồn khác nhau, cũng như thực hiện phân tích nhanh bằng PowerPivot trong Excel. Khám phá những lát cắt và góc nhìn dữ liệu khác nhau chỉ bằng một thao tác bấm trong bảng pivot hoặc biểu đồ pivot. Tổng hợp dữ liệu, biểu đồ và đồ thị vào một Power View riêng, mang tính tương tác.

 • Bảo vệ thông tin kỹ thuật số trước hành vi sử dụng trái phép thông qua việc tích hợp với Windows Rights Management Services (RMS) cho Windows Server.2

 • Tăng cường cộng tác và cải thiện hiệu suất nhóm với hộp thư của site. Truy nhập tất cả email liên quan đến dự án trong Exchange và tài liệu trong SharePoint từ trong Outlook, với quyền truy nhập hạn chế ở phạm vi các thành viên nhóm có quyền thích hợp.2

Office LTSC Standard for Mac 2021

Các yếu tố thiết yếu dành cho các doanh nghiệp cần ứng dụng Office trên máy tính cho máy Mac.
 • Phiên bản cổ điển của các ứng dụng Office được cài đặt trên một máy Mac: Outlook, Word, Excel, PowerPoint và Microsoft Teams.1

 • OneNote: quyền truy nhập vào các tính năng bổ sung của OneNote (các tính năng có thể thay đổi).

 • Các phiên bản trên web của Word, OneNote, Excel và PowerPoint.

 • Người quản trị có thể triển khai phần mềm đến nhiều người dùng cùng lúc với khả năng kích hoạt số lượng lớn.

Kết nối với Microsoft 365:

Theo dõi chúng tôi