So sánh các bộ sản phẩm sẵn có thông qua cấp phép số lượng lớn

Nâng cấp lên Office phiên bản mới nhất để tăng năng suất

Nếu bạn cần mua từ năm giấy phép trở lên, Microsoft cung cấp Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệpỨng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp lớn.

Luôn cập nhật với phiên bản Office mới nhất và các dịch vụ đám mây như chia sẻ tệp và dung lượng lưu trữ, Microsoft 365 là dịch vụ đăng ký cho phép bạn làm việc từ hầu như mọi nơi, đồng thời bao gồm các dịch vụ năng suất mà bạn có thể tùy ý triển khai và quản lý.

 • Với những khách hàng chưa sẵn sàng sử dụng đám mây, Office cung cấp ba bộ sản phẩm sẵn có thông qua cấp phép số lượng lớn – Office LTSC Professional Plus 2021, Office LTSC Standard 2021 và Office LTSC Standard for Mac 2021.

Nếu bạn cần ít hơn 5 giấy phép, hãy xem trang so sánh để tìm hiểu các bộ Office khác.

Xem các ứng dụng khác nhau trong ba bộ Office sẵn có dưới dạng gói mua một lần thông qua cấp phép số lượng lớn. Các bộ sản phẩm cũng khác nhau về mức độ tích hợp với máy chủ hỗ trợ năng suất doanh nghiệp liên quan.

Biểu đồ so sánh
  <div class='ow-cell-specs'><p>Office LTSC Standard 2021</p></div> <div class='ow-cell-specs'><p>Office LTSC Professional Plus 2021</p></div> <div class='ow-cell-specs'><p>Office LTSC Standard for Mac 2021</p></div>

Điều thiết yếu dành cho các doanh nghiệp cần ứng dụng Office trên máy tính cho PC.

Điều thiết yếu dành cho các doanh nghiệp cần ứng dụng Office trên máy tính cho PC, cộng với tính năng nhắn tin tức thời và hội thảo video HD.

Điều thiết yếu dành cho các doanh nghiệp cần ứng dụng Office trên máy tính cho máy Mac.

Tích hợp các ứng dụng Office
 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftPublisher (Chỉ dành cho PC)
 • MicrosoftTeams

Tích hợp các ứng dụng Office

 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftPublisher (Chỉ dành cho PC)
 • MicrosoftAccess (Chỉ dành cho PC)
 • MicrosoftTeams

Tích hợp các ứng dụng Office

 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftTeams
 • Phiên bản cổ điển của các ứng dụng Office được cài đặt trên một PC hoặc máy Mac: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Teams1 và Publisher (chỉ dành cho PC)
 • OneNote: truy nhập vào các tính năng bổ sung của OneNote (các tính năng có thể khác nhau)
 • Các phiên bản trên web của Word, OneNote, Excel và PowerPoint
 • Người quản trị có thể kiểm soát tập trung các máy tính và tài khoản người dùng với chính sách nhóm
 • Người quản trị có thể triển khai phần mềm đến nhiều người dùng cùng lúc với kích hoạt số lớn
 • Kiểm soát máy tính từ xa hoặc máy ảo qua kết nối mạng với dịch vụ thiết bị cuối
 • Đưa ra quyết định với phương pháp đo từ xa trong ứng dụng, là biện pháp đo lường và số liệu tổng hợp dữ liệu từ xa tự động mà bạn có thể biến thành các phân tích hữu ích
 • [Chỉ xem] Bảo vệ thông tin kỹ thuật số khỏi việc sử dụng trái phép thông qua tích hợp với Windows Rights Management Services (RMS) for Windows Server1
 • Phiên bản cổ điển của các ứng dụng Office được cài đặt trên một PC hoặc máy Mac: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Teams1, Publisher (chỉ dành cho PC) và Access (chỉ dành cho PC)
 • OneNote: truy nhập vào các tính năng bổ sung của OneNote (các tính năng có thể khác nhau)
 • Các phiên bản trên web của Word, OneNote, Excel và PowerPoint
 • Người quản trị có thể kiểm soát tập trung các máy tính và tài khoản người dùng với chính sách nhóm
 • Người quản trị có thể triển khai phần mềm đến nhiều người dùng cùng lúc với kích hoạt số lớn
 • Kiểm soát máy tính từ xa hoặc máy ảo qua kết nối mạng với dịch vụ thiết bị cuối
 • Đưa ra quyết định với ứng dụng từ xa, biện pháp đo lường và thu thập dữ liệu từ xa tự động mà bạn có thể biến thành các phân tích hữu ích
 • Lưu trữ email ngay từ Outlook—không cần tệp .pst nào—và đặt ra chính sách lưu trữ để tự động lưu trữ hoặc xóa email. Người quản trị CNTT có thể quản lý tập trung Hộp thư Lưu trữ Tại Chỗ và Khám phá Điện tử. Ngăn mất dữ liệu nhạy cảm qua email với Mẹo chính sách của Outlook và Ngăn Mất Dữ liệu của Exchange. Quét bảng tính để tìm lỗi và sự không nhất quán với Chẩn đoán trong Excel, cũng như xem biên bản kiểm tra với So sánh Bảng tính.2
 • Hợp lý hóa quy trình tích hợp và thao tác lượng dữ liệu lớn từ nhiều nguồn khác nhau và thực hiện phân tích nhanh bằng cách sử dụng Power Pivot có sẵn trong Excel. Khám phá những lần cắt và xem dữ liệu khác nhau chỉ bằng một thao tác bấm trong pivot table hoặc pivot chart. Tổng hợp dữ liệu, biểu đồ và đồ thị vào một Power View riêng, mang tính tương tác.
 • Bảo vệ thông tin kỹ thuật số khỏi việc sử dụng trái phép thông qua tích hợp với Windows Rights Management Services (RMS) for Windows Server1
 • Tăng cường cộng tác và cải thiện hiệu suất nhóm với hộp thư của site. Truy nhập email liên quan đến dự án trong Exchange và các tài liệu trong SharePoint, tất cả từ trong Outlook, với quyền truy nhập bị hạn chế đối với các thành viên nhóm có quyền phù hợp.2
 • Phiên bản cổ điển của các ứng dụng Office được cài đặt trên một máy Mac: Outlook, Word, Excel, PowerPoint và Microsoft Teams1
 • OneNote: truy nhập vào các tính năng bổ sung của OneNote (các tính năng có thể khác nhau)
 • Các phiên bản trên web của Word, OneNote, Excel và PowerPoint
 • Người quản trị có thể triển khai phần mềm đến nhiều người dùng cùng lúc với kích hoạt số lượng lớn

1. Office LTSC 2021 bao gồm ứng dụng máy khách Teams. Khi người dùng cho chạy ứng dụng máy khách Teams, họ sẽ được nhắc đăng nhập. Người dùng có tài khoản Azure Active Directory (Azure AD) được liên kết với gói dịch vụ Teams, Microsoft 365 hoặc Office 365 hiện có sẽ có thể sử dụng tài khoản đó để đăng nhập vào phiên bản dịch vụ Teams được cấp phép hiện có. Người dùng không có giấy phép hiện có cho Teams sẽ có thể sử dụng dịch vụ miễn phí hoặc dịch vụ Khám phá dành cho Microsoft Teams. Phiên bản miễn phí của Microsoft Teams dành cho những người dùng không có tài khoản Azure Active Directory (Azure AD). Để biết thêm thông tin, hãy xem Quản lý phiên bản Microsoft Teams miễn phí. Trải nghiệm Khám phá dành cho người dùng trong tổ chức hiện có tài khoản Azure AD nhưng không được cấp phép cho Teams. Để biết thêm thông tin, hãy xem Quản lý giấy phép Khám phá Microsoft Teams.
2. Các bộ Office này cung cấp các mức độ tích hợp khác nhau với các máy chủ hiệu suất doanh nghiệp. Liên hệ với Đối tác được Chứng nhận của Microsoft để tìm giải pháp tốt nhất cho nhu cầu của bạn.