Mã hóa Thư Office 365

Như một phần trong việc đầu tư tích hợp của chúng tôi về bảo vệ thông tin, chúng tôi sẽ giới thiệu các chức năng mã hóa email và bảo vệ quyền phong phú mới trong Mã hóa Thư Office 365 được xây dựng dựa trên Azure Information Protection. Chức năng Mã hóa Thư Office 365 mới giúp chia sẻ email được bảo vệ dễ dàng hơn với bất kỳ ai—trong hoặc ngoài tổ chức của bạn.

Bảo vệ email nhạy cảm

Giúp giảm rủi ro vô tình tiết lộ bằng cách mã hóa và bảo vệ quyền cho thư email được gửi ở cả trong và ngoài tổ chức của bạn.

 • Mới! Gửi thư được mã hóa và bảo vệ quyền cho mọi người ở trong và ngoài tổ chức của bạn (bao gồm người dùng Office 365, các ứng dụng email không phải Office 365 và dịch vụ email dựa trên web, như Gmail.com và Outlook.com) với các mẫu Không chuyển tiếp hoặc Rights Management Services tùy chỉnh để kích hoạt kịch bản B2B và B2C.
 • Gửi thư email được mã hóa đến bất kỳ ai, bất kể địa chỉ email của họ.  
 • Mang lại khả năng mã hóa mạnh mẽ, tự động với cơ sở hạ tầng tiết kiệm chi phí.
 • Loại bỏ nhu cầu về chứng chỉ và sử dụng địa chỉ email của người nhận làm khóa công khai.
 • Liên lạc thông qua mạng có hỗ trợ Transport Layer Security để tăng cường bảo mật thêm cho thư.
 • Tăng cường bảo mật cho phản hồi email bằng cách mã hóa từng thư trong chuỗi thư.

Duy trì quyền kiểm soát

Kiểm soát dữ liệu nhạy cảm với các chính sách linh hoạt hoặc kiểm soát khách hàng đặc biệt được tích hợp trong Office 365.

 • Mới! Các biện pháp kiểm soát người dùng cuối cho phép người dùng dễ dàng mã hóa và áp dụng các mẫu quản lý quyền.
 • Mới! Cung cấp và quản lý khóa mã hóa của riêng bạn với dịch vụ Mang theo Khóa của Bạn dành cho Azure Information Protection.
 • Dễ dàng quản lý dữ liệu nhạy cảm bằng các quy tắc truyền dẫn Exchange một thao tác.
 • Bảo vệ thông tin và dữ liệu nhạy cảm một cách nhất quán và tự động để ngăn chúng lọt khỏi cổng kết nối của bạn.
 • Sử dụng tính năng mã hóa dựa trên chính sách để mã hóa thư tại cổng kết nối dựa trên các quy tắc chính sách của bạn.

Đáp ứng nhu cầu tuân thủ dễ dàng hơn

 • Mới! Nếu bạn là người dùng Office 365, bạn có thể gửi email được mã hóa từ thiết bị bất kỳ bằng Outlook for Windows, Outlook for Mac hoặc Outlook.com.
 • Giúp quản lý tuân thủ thông qua sự tích hợp mạnh mẽ với các chức năng ngăn mất dữ liệu.
 • Mới! Trải nghiệm đọc nội tuyến riêng dành cho các thư được mã hóa bằng các mẫu chính sách Không chuyển tiếp hoặc Rights Management Services tùy chỉnh sử dụng máy khách Outlook dành cho người dùng Office 365.
 • Mới! Người nhận thư không phải Office 365 có thể xác thực và đọc thư được bảo vệ bằng tài khoản Google hay Yahoo dành cho người tiêu dùng của mình, bên cạnh Mật khẩu dùng một lần và tài khoản Microsoft.
 • Dễ dàng dẫn hướng qua thư được mã hóa với giao diện Office 365 gọn gàng.
 • Chuyển phát trực tiếp email được mã hóa tới hộp thư đến của người nhận và không qua dịch vụ Web.
 • Tự tin giải mã và đọc email được mã hóa mà không cần cài đặt phần mềm ứng dụng khách.
 • Tận hưởng chức năng quản lý người dùng được đơn giản hóa giúp loại bỏ nhu cầu duy trì chứng chỉ.

Dùng thử dịch vụ mã hóa thư Office 365 với bản dùng thử Office 365 E3.

Cách mua dịch vụ Mã hóa Thư Office 365

Để sử dụng dịch vụ Mã hóa Thư Office 365, hãy mua Office 365 E3