Microsoft 365 dành cho máy Mac

Làm việc hiệu quả nhất cùng các ứng dụng Office trong Microsoft 365—mọi lúc, mọi nơi và với bất kỳ ai.

Person using an iPad with a stylus while sitting at a low table with a cup of hot tea, a mobile device, and a small vase
An iPad displaying a Word document

Sở hữu các ứng dụng Office dành cho máy Mac

Nhanh chóng bắt đầu với phiên bản mới nhất của Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote và OneDrive — kết hợp sự quen thuộc của Office với các tính năng độc đáo của máy Mac mà bạn yêu thích.

Làm việc hiệu quả hơn

Nhanh chóng tìm thấy tính năng bạn cần cũng như tạo tài liệu dễ dàng hơn bằng các công cụ nghiên cứu và thiết kế tự động tích hợp sẵn.

Person seated at a desk looking at a Word document on a MacBook Pro laptop
Person using an iPad with a stylus while seated at a table in a casual environment

Cộng tác với người khác

Làm việc trực tuyến hoặc ngoại tuyến, độc lập hoặc cùng những người khác trong thời gian thực—theo cách phù hợp với bạn nhất.

Có được mọi thứ bạn cần ở mọi nơi bạn tới

Với 1 TB dung lượng lưu trữ đám mây OneDrive, tệp của bạn luôn sẵn sàng mọi lúc, mọi nơi bạn cần, do đó, bạn có thể tiếp tục công việc của mình ở nơi bạn đã tạm dừng.

An iPhone and an iPad displaying OneDrive folders and files

Bạn đã sẵn sàng sử dụng Microsoft 365?