Person using an Outlook calendar on a tablet device while next to a table with a modern pitcher

Nếu bạn đang tìm Office 365 thì bạn đã đến đúng nơi rồi đó

Office 365 giờ được gọi là Microsoft 365. Nếu bạn đã là người đăng ký Office 365, bạn không cần thực hiện bất kỳ thao tác nào để bắt đầu tận hưởng Microsoft 365.

Đám mây năng suất của bạn trong công việc và cuộc sống

Tìm hiểu ý nghĩa của điều này đối với bạn.

|

Chúng tôi đã thay đổi tên nhằm phản ánh rõ ràng hơn về phạm vi của các tính năng và lợi ích có trong đăng ký, để đáp ứng nhu cầu riêng của các cá nhân và doanh nghiệp.

Microsoft 365 bao gồm mọi thứ bạn biết trong Office 365. Microsoft 365 được thiết kế để giúp mọi người và doanh nghiệp đạt được nhiều thành quả hơn cùng các ứng dụng Office đột phá, các dịch vụ đám mây thông minh và khả năng bảo mật đẳng cấp thế giới.

Sở hữu các ứng dụng Office như Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, OneDrive và nhiều ứng dụng khác.

 

Tìm hiểu thêm về các gói Microsoft 365:

Các gói Microsoft 365 dành cho gia đình

 • Microsoft 365 Family
 • Microsoft 365 Personal

 

Các gói Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp

 • Microsoft 365 Business Basic
 • Microsoft 365 Business Standard
 • Microsoft 365 Business Premium
 • Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp

 

Các gói Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp lớn

 • Microsoft 365 E3
 • Microsoft 365 E5
 • Microsoft 365 F1
 • Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp lớn

Một số đăng ký Office 365 tự động trở thành đăng ký Microsoft 365. Bạn không cần phải làm gì cả.

 • Office 365 Personal trở thành Microsoft 365 Personal.
 • Office 365 Home trở thành Microsoft 365 Family.
 • Office 365 Business Essentials trở thành Microsoft 365 Business Basic.
 • Office 365 Business Premium giờ trở thành Microsoft 365 Business Standard.
 • Microsoft 365 Business trở thành Microsoft 365 Business Premium.
 • Office 365 Business trở thành Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp.
 • Office 365 ProPlus trở thành Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp lớn.

 

Không có thay đổi nào đối với các gói Office 365 dành cho doanh nghiệp sau đây:

 • Office 365 E1
 • Office 365 E3
 • Office 365 E5

Không, chi phí đăng ký sẽ không đổi.

Các gói Office 365 dành cho doanh nghiệp sau vẫn sẵn dùng:

 

 • Office 365 E1
 • Office 365 E3
 • Office 365 E5

Có, bạn phải truy nhập internet để cài đặt và kích hoạt Microsoft 365, đồng thời tải mọi bản phát hành mới nhất của các ứng dụng và dịch vụ.

 

Lưu ý rằng nếu bạn hiện đã là người đăng ký, bạn không cần phải cài đặt lại hoặc mua một đăng ký khác.

 

Bạn không cần kết nối với internet để sử dụng các ứng dụng Office, như Word, Excel và PowerPoint vì các ứng dụng đó đã được cài đặt đầy đủ trên máy tính của bạn.

 

Tìm hiểu thêm về Microsoft 365

Doanh nghiệp

Doanh nghiệp lớn

Giáo dục