Přeskočit na hlavní obsah
Microsoft 365
Přihlásit k odběru

Vítá vás Microsoft Syntex – obsahová umělá inteligence integrovaná do pracovního procesu

Podnikání je založené na obsahu – nabídkách, smlouvách, fakturách, návrzích, plánech, právních dokumentech, obrázcích, školicích videích a dalších materiálech. Podle IDC bude do roku 2025 existovat více než 130 miliard terabajtů obsahu.1 Tento obsah je často nestrukturovaný, uložený v oddělených úložištích nebo ještě hůře – leží jako papír ve skladu. Směsice nepropojených systémů a procesů vytváří mezery v klasifikaci a uspořádání. To všechno ztěžuje efektivní používání obsahu ve velkém měřítku. A nové trendy v oblasti digitální práce mění hranice a pomezí míst, kde pracujeme – zvětšují se potřeby zabezpečení a dodržování předpisů, protože k obsahu se získává přístup z více míst než kdy dříve. Organizace dnes ročně utratí 46 miliard dolarů za ukládání a správu obsahu2 a čas strávený hledáním správného obsahu může ovlivnit produktivitu o 11 až 14 procent.3

Samotné ukládání ale není řešením. Potřebujeme novou kategorii řešení, která se nazývá obsahová umělá inteligence. Obsahová umělá inteligence využívá pokroky v oblasti cloudu a umělé inteligence k transformaci způsobu, jakým se vytváří, zpracovává a vyhledává obsah, k rozšiřování možností uživatelů a k automatizaci pracovních postupů ve velkém rozsahu. Staví na platformách cloudových služeb obsahu a inteligentním zpracování dokumentů s využitím pracovních postupů založených na umělé inteligenci, které transformují digitální práci.

Microsoft Syntex

Vážíme si toho, že zákazníci svěřují Microsoftu svůj obsah pro spolupráci a úlohy nepostradatelné pro chod firem. Každý pracovní den přidají naši zákazníci do služby Microsoft 365 v průměru více než 1,6 miliardy dokumentů.

Dnes na konferenci Microsoft Ignite s hrdostí představujeme Microsoft Syntex. Microsoft Syntex je obsahová umělá inteligence integrovaná do pracovního procesu. Zaměřuje se na zájmy uživatelů, bezproblémově integruje obsah do spolupráce a pracovních postupů a mění obsah z nákladů na výhodu. Syntex automaticky čte, označuje a indexuje velké objemy obsahu a propojuje je tam, kde je potřeba – ve vyhledávání, v aplikacích a jako opakovaně použitelné znalosti. Spravuje obsah po celou dobu jeho životního cyklu pomocí robustních analytických funkcí, zabezpečení a automatického uchovávání.

Microsoft Syntex

Ať už se zaměřujete na transakce se zákazníky, zpracováváte faktury, píšete smlouvy, které vyžadují podpis, nebo se snažíte porozumět záplavě nestrukturovaného obsahu, obsahová umělá inteligence ve službě Syntex vám může pomoct.

Podívejme se, jak vám Syntex pomáhá vylepšovat, spravovat a propojovat obsah ve velkém měřítku.

Vylepšování

Umělá inteligence bez psaného kódu v službě Syntex vylepšuje váš obsah, aby vám pomohla porozumět informacím a strukturovat je a zjednodušit firemní pracovní postupy. Ať už pracujete s vysoce strukturovaným obsahem, jako jsou formuláře, nebo s obsahem s velkým množstvím textu, jako jsou smlouvy, můžete vytvořit modely, které budou vašemu obsahu rozumět stejně jako vy. Syntex rozšiřuje možnosti umělé inteligence, jako jsou sumarizace a překlady, do aplikací Microsoftu 365, které už používáte, a umožňuje vám zapojit je do pracovního procesu.

Zpracování dokumentů

Syntex vám pomůže porozumět informacím, označovat je a zabezpečit, přičemž integruje umělou inteligenci ze služeb Microsoft Azure, AI Builder a dalších prostředků Microsoftu. Syntex vnáší do vašeho obsahu strukturu, což je součástí našeho přístupu k inteligentnímu zpracování dokumentů. Obsah lze snadno klasifikovat, označit extrahovanými daty a zabezpečit popisky citlivosti a uchovávání informací. Tyto popisky a značky taxonomie jsou integrované do modulu Microsoft Viva Topics, čímž se obsah plynule mění na znalosti. Zpracování dokumentů je k dispozici už nyní.

Uživatelské rozhraní Microsoft SharePointu. Příklad zpracování dokumentů se smlouvou o pronájmu
Figure 1: Document processing in Syntex.

Překlad

Díky tomu, že Syntex pokrývá mnoho zemí a kultur, umožňuje překládat obsah do desítek jazyků.

Uživatelské rozhraní společnosti Contoso Green Energy, příjem návrhu projektu Apollo. Výběr souborů, které se mají přeložit z automaticky zjištěného jazyka do angličtiny
Figure 2: Document translation in Syntex.

Sumarizace

Abyste se mohli soustředit na to, co je důležité a co je třeba řešit, využívá Syntex umělou inteligenci k vytváření souhrnů obsahu, které na vyžádání nebo pomocí pravidel vyextrahují klíčové body.

Figure 3: Summarization in Syntex.

Sestavení obsahu

Když potřebujete vytvořit novou smlouvu, fakturu, dopis nebo jiný dokument, Syntex vám pomůže automaticky vygenerovat tento dokument se šablonami a metadaty pomocí funkce sestavení obsahu, která je nyní k dispozici.

Figure 4: Content assembly in Syntex.

Zpracování obrázků, zvuku a videa

Obrázky jsou jedním z nejběžnějších typů souborů v Microsoftu 365. Obrázky můžete zpracovávat a označovat pomocí téměř 10 000 automaticky rozpoznaných objektů, které už jsou připravené k použití. Z obrázků v SharePointu a Exchangi budete moct automaticky extrahovat text pomocí optického rozpoznávání znaků (OCR) a optimalizovat tak vyhledávání a dodržování předpisů.

Digitální média jsou významnou součástí moderního obsahu, a proto v rámci služby Syntex zpřístupňujeme přepis zvuku a videa. Extrakce textu ze zvuku, zejména ze schůzek, je klíčová pro vyhledávání a dodržování předpisů, a proto využíváme inovace z Microsoft Streamu k automatickému vytváření přepisů videa pro dvacet osm různých jazyků a národních prostředí.

Propojování

Služba Syntex je navržená tak, aby propojovala váš obsah – pomáhá vám objevovat a opakovaně používat obsah pomocí umělou inteligencí podporovaného vyhledávání, elektronických podpisů a integrace do firemních pracovních postupů, jako jsou smlouvy a správa faktur.

Elektronických podpis

Obohacení obsahu je zásadním faktorem, který vám pomůže objevovat obsah a opakovaně ho používat ve firemních procesech a aplikacích. Jednou z nejrychleji rostoucích transakcí s obsahem je elektronický podpis. Žádosti o elektronický podpis můžete posílat pomocí služby Syntex, Adobe Acrobat Sign, DocuSign nebo některého z našich dalších partnerských řešení pro elektronické podpisy a váš obsah zůstane v Microsoftu 365, zatímco je kontrolován a podepisován.

Výzva k odeslání dokumentu k podpisu s kurzorem umístěným na možnosti Syntex eSignature a zobrazením dalších dvou možností: Adobe Acrobat Sign a DocuSign.
Figure 5: Syntex eSignature.

Vyhledávání

Služba Syntex přináší výkonné vyhledávání Microsoft Search také do obsahové umělé inteligence. Jako součást služby Syntex se Microsoft Search stává ještě užitečnějším díky inovativním modelům hlubokého učení, které zahrnují sémantické porozumění, zodpovídání otázek a zpracování přirozeného jazyka a pomáhají vám intuitivně objevovat informace.

Stránka SharePoint pro společnost Contoso Green Energy s vyhledávacím panelem v horní části a dotazem na to, kolik je třeba solárních panelů pro nabíjení domu, s uvedením navrhované odpovědi, příslušných souborů a navrhovaného kontaktu.
Figure 6: Microsoft Search powers AI-driven answers to common questions.

Tyto nové funkce propojující Microsoft Search se službou Syntex budou k dispozici v roce 2023 a budou zahrnovat:

  • Dotazy v přirozeném jazyce, které vám umožní klást konkrétní otázky, například: „Ukažte mi prodejní prezentace společnosti Contoso Electronics v Kalifornii za minulý rok.“
  • Sémantické vyhledávání umožňuje vyhledávat spíše podle konceptu než podle klíčových slov, což přináší větší relevanci. Funkce pro
  • dotazy zaměstnanců umožňuje rozšířit vyhledávání a prozkoumat odpovědi na související otázky s využitím umělé inteligence od Microsoftu, která automaticky generuje dvojice otázka-odpověď.

Služba Syntex staví na vyhledávání Microsoft Search a poskytuje výkonné způsoby dotazování, tvarování a zjišťování obsahu a dat vložených do souborů. Pomocí formulářových dotazů na obsah se můžete snadno vrátit k jakémukoli konkrétnímu dokumentu. V příštím roce vám služba Syntex umožní ukládat, sdílet a spravovat dotazy pro vás a vaše týmy.

Anotace

Anotace, například rukopis, poznámky, revize, razítka a komentáře, můžete používat u jakéhokoli obsahu – nejen u dokumentů Office – aniž by se změnily původní soubory, takže můžete zachovat původní záznamy pro důležité firemní procesy.

Figure 7: Annotations and ink.

Procesor pravidel obsahu

Procesor obsahu ve službě Syntex umožňuje vytvářet jednoduchá pravidla pro spuštění další akce, ať už se jedná o transakci, upozornění, pracovní postup nebo jenom uložení obsahu do správných knihoven a složek.

Vytvoření pravidla pro přesun souborů na základě parametrů typu obsahu, které zobrazuje smlouvy o pronájmu přesouvané do složky archivu souborů Contoso Property Management
Figure 8: Rules-driven file movement.

Akcelerátory a šablony

Služba Syntex také nabízí rostoucí řadu akcelerátorů řešení pro běžné situace a scénáře, s nimiž se setkává každá organizace. V současné době můžete použít náš akcelerátor řešení pro správu kontraktů a koncem letošního roku zpřístupníme nové řešení pro závazky.

Akcelerátor řešení služby Syntex pro závazky, který zobrazuje řídicí panel s pruhovým grafem a výsečovým grafem pro nákupní objednávky
Figure 9: Syntex solution accelerator for Accounts Payable.

Vyvíjíme také nové způsoby, jak proměnit vaše knihovny, weby a procesy v opakovaně použitelné šablony pro nasazení do Microsoft Teams a SharePointu ve vašem prostředí nebo pro více tenantů.

Integrace

Služby Syntex nabízejí nové způsoby vytváření aplikací a procesů zaměřených na obsah. Řada služeb Syntex, jako je sestavení obsahu a modely strukturovaného zpracování dokumentů, je úzce spojená se službou Microsoft Power Automate a Microsoft Power Platform. Služba Syntex také umožňuje používat modely AI Builder pro strukturované a volné zpracování dokumentů spolu s modely nestrukturovaných dokumentů.

Většina důležitých firemních aplikací využívá a generuje velké množství obsahu. Tato úložiště obsahu jsou ovšem často oddělená a nejsou propojená s Microsoftem 365. Většina obsahu vzniká v Microsoftu 365 – například pracovní výkazy – ale po nahrání do účetního systému se od cloudu odpojí. Nebylo by skvělé používat obsahovou platformu, kterou už máte?

V příštím roce uvedeme na trh nové moduly plug-in pro integraci firemních aplikací, které vám umožní používat Microsoft 365 jako modul obsahu pro důležité firemní systémy. Všechny tyto systémy dnes pracují s tisíci položkami obsahu a generují je, ale často vyžadují pro ukládání obsahu oddělené úložiště mimo Microsoft 365, nebo dokonce úložiště v rámci drahého databázového úložiště firemního systému. Služba Syntex vám umožní používat Microsoft 365 jako obsahovou platformu pro Dynamics 365 a mnoho dalších důležitých firemních aplikací třetích stran.

Správa

Microsoft 365 poskytuje vysoce odolné a spolehlivé úložiště, ale přenos stále většího množství obsahu do cloudu vyžaduje nové flexibilní způsoby jeho správy. Proto služba Syntex nabízí nástroje pro správu, zálohování a obnovení obsahu. Je důležité získat z obsahu maximální užitek tím, že ho uchováte v Microsoftu 365, ale také chápeme potřebu řídit náklady na úložiště a vyhovět potřebám dlouhodobé archivace.

Zálohování a obnovení

Ať už potřebujete ochranu před škodlivým softwarem nebo zachované kopie souborů z určitého časového okamžiku, zálohování ve službě Syntex vám pomůže. Zachovává stav vašeho cloudu – ze služby Syntex, SharePoint, OneDrive a Exchange – abyste se mohli snadno vrátit k informacím z posledního čtvrtletí, posledního měsíce nebo posledního desetiletí, přičemž záloha je pohodlně uložená v Microsoft Cloudu. Vaše záloha je vysoce dostupná a úzce integrovaná se zásadami pro správu obsahu.

Uživatelské rozhraní Centra pro správu SharePointu pro výběr nastavení obnovení včetně data a času
Figure 10: Content restore in Syntex.

Vrstvené úložiště

Více obsahu vyžaduje flexibilitu nákladů. V příštím roce představíme také archivaci ve službě Syntex, která vám umožní stanovit jednoduchá pravidla pro přesun méně důležitého obsahu z SharePointu a Microsoft Teams do levnějšího úložiště za účelem snížení nákladů – aby bylo možné ho udržovat v cloudu s potřebným zabezpečením a možnostmi vyhledávání.

Uživatelské rozhraní Centra pro správu SharePointu, sestava zobrazující seznam webů a informace včetně kontaktů správce, použitého úložiště, popisků citlivosti a jejich stavů
Figure 11: Archiving inactive sites.

Zabezpečení a správa obsahu

Propojení obsahu a procesů ve službě Syntex samozřejmě vyžaduje prvotřídní možnosti správy. Tuto úlohu zajišťuje funkce Syntex Protector, která:

  • Pomáhá zajistit, aby k citlivému obsahu měly přístup pouze schválené interní a externí prostředky, a to pomocí pokročilého zabezpečení knihovny dokumentů a zásad řízení omezeného přístupu.
  • Umožňuje získat přehled o místech, kde mohou být informace nadměrně sdíleny, pomocí umělé inteligence využívané v nové sestavě řízení přístupu k datům.
  • Umožnuje zapojit vlastníky dat do přezkoumání přístupu k lokalitám, aby zkontrolovali a potvrdili stávající oprávnění k lokalitám a řízení přístupu k jejich obsahu, což pomáhá tomu, aby zabezpečení odráželo potřeby firmy.
Syntex pomáhá zajistit, aby k citlivému obsahu mohly získávat přístup jenom schválené interní a externí prostředky. Náhled oznámení o omezení přístupu k úpravám
Figure 12: Applying restricted access control policies.

Ekosystém služby Syntex

Partneři Microsoft pomáhají dodávat zákazníkům obsahová řešení založená na službách SharePoint a OneDrive – teď se možnosti rozšířily o služby Microsoft Power Platform, Stream, Microsoft Purview, Microsoft Viva Topics a nově i Microsoft Syntex. S potěšením představujeme naše partnery pro uvedení služby Microsoft Syntex na trh:

Sada 12 log partnerů představujících partnery pro uvedení služby Microsoft Syntex trh, včetně: Adobe, Avanade, AvePoint, Atlas, Colligo, Content Cloud, DocuSign, Lighthouse, Protiviti, RightPoint, SparkHound a TATA Consultancy Services.

Služba Syntex nabízí našim zákazníkům bohatší funkce pro analýzu obsahu, vytváří lepší prostředí pro vyhledávání a znalosti a umožňuje hlubší integraci procesů do digitálního pracovního prostoru. Snadné použití a výkon strojového učení a umělé inteligence přinášejí možnosti, které byly dříve pro mnoho zákazníků nedostupné.

– Jesse Murray, hlavní viceprezident, možnosti zaměstnanců, Rightpoint.

Jsme vděční, že jsme mohli navázat partnerství se společnostmi Adobe, Avanade, AvePoint, ClearPeople, Colligo, Content+Cloud, DocuSign, Lighthouse, Protiviti, Rightpoint, SparkHound, TCS a mnoha dalšími.

Tito a mnozí další partneři spolupracují s Microsoftem prostřednictvím programu Microsoft Content AI Partner Program (CAPP). CAPP podporuje naše partnery dodávající řešení, díky nimž je transformace přístupu ke správě obsahu praktická a dosažitelná. Pokud jste partnerem, můžete se o programu dozvědět více, podat žádost o členství nebo se přihlásit k odběru našeho bulletinu.

Zákazníci používající službu Syntex

V uplynulém roce zákazníci z řad uživatelů v rané fázi, jako jsou společnosti Northumbrian Water Group, London Stock Exchange Group a Aurecon, využívali službu Syntex při zavádění obsahové umělé inteligence a při digitální transformaci svých provozů a pomáhali produkt utvářet a zdokonalovat. S radostí se teď s vámi můžeme podělit o ještě více příběhů úspěšného využívání zákazníky, když nyní službu Microsoft Syntex uvádíme na trh.

TaylorMade

Černobílé logo společnosti TaylorMade Golf Company

Společnost TaylorMade Golf Company založená v roce 1979 je globálním dodavatelem golfového vybavení. Společnost TaylorMade je známá tím, že se snaží překonávat nové hranice výkonnosti, a je lídrem v oblasti inovací produktů. Přináší preciznost do všech aspektů své činnosti, rok co rok vytváří revoluční produkty a přitahuje mnoho nejlepších sportovců v golfového světa.

Cesta společnosti TaylorMade ke službě Syntex začala u jejího právního týmu a společnosti Lighthouse (preferovaného partnera Microsoft CAPP). Potřebovali komplexní systém správy dokumentů pro uspořádání a zabezpečení e-mailů, příloh a dalších dokumentů týkajících se duševního vlastnictví a patentových dokumentů.

Kromě zabezpečení a zpracování právních dokumentů využívají Syntex také ke zkoumání možnosti zavedení obsahové umělé inteligence do zpracování objednávek, stvrzenek a dalších transakčních dokumentů pro účetní a finanční týmy. Více si o společnosti TaylorMade a službě Syntex můžete přečíst v našem novém příběhu zákazníka.

Co chystáme dál

Soubory a dokumenty hrají důležitou roli v moderních aplikacích. Službu Syntex budeme i nadále používat k poskytování úložiště optimalizovaného pro vývojáře pro novou generaci aplikací orientovaných na obsah. V roce 2023 představíme nové rozhraní API v Microsoft Graphu, které vám pomůže integrovat obsahovou umělou inteligenci do toku aplikací a vytvoří nové způsoby, jak využít funkce Microsoftu související se správou obsahu přímo ve vašich aplikacích. Pokud potřebujete vytvářet dotazy, které se zabývají veškerým obsahem v Microsoftu 365 – potenciálně miliardami souborů – služba Syntex vám umožní přenést velké datové soubory do služby Azure Synapse Analytics pro další datovou analýzu a modelování. Více informací o službě Syntex pro vývojáře zveřejníme v roce 2023.

Už nyní spolupracujeme s další vlnou inovátorů produktů a partnerů – mnozí z nich jsou uvedeni výše – na vytváření nové generace aplikací pro práci s obsahem pomocí služby Syntex. Pokud se chcete dozvědět více, rádi s vámi budeme v kontaktu – zaregistrujte se k odběru informací o službě Syntex.

Začněte používat službu Microsoft Syntex

Microsoft Syntex je k dispozici už nyní – včetně zpracování dokumentů, anotací, sestavování obsahu, dotazování na obsah, akcelerátorů a dalších funkcí. Další služby budou ve verzi Public Preview k dispozici později v tomto roce a další funkce budou k dispozici v roce 2023.

Tento týden se na konferenci Microsoft Ignite můžete dozvědět více v přednášce Jeffa Tepera Introducing Microsoft Syntex-Content AI for the Microsoft Cloud (Představení obsahové umělé inteligence ve službě Microsoft Syntex pro Microsoft Cloud) (13. října 2022 v 11:00 tichomořského času).  Podívejte se také na stránku Začínáme na webu Syntex Adoption Hub, kde je shromážděn veškerý náš obsah z konference Microsoft Ignite, nástroje pro posouzení, workshopy, školení, ukázky, průzkumy, příručky pro rychlou adaptaci uživatelů a další materiály.

Další informace o službě Microsoft Syntex můžete také získat v dnešní epizodě podcastu Intrazone, kde vystoupí Ian Story a Chris McNulty z Microsoftu a také Alan Pelz-Sharpe (zakladatel, Deep Analysis). A nenechte si ujít nový díl pořadu Microsoft Mechanics Představujeme Microsoft Syntex s Omarem Shahinem z Microsoftu.