Ochrana soukromí: Jde především o vás

Uvědomujeme si, že když používáte naše cloudové služby, svěřujete nám jeden ze svých nejcennějších prostředků – svá data.

A woman standing at a desk in a conference room, touching a large Surface device monitor.

V Microsoftu chápeme hodnotu soukromí – chráníme ho a bráníme. Věříme v transparentnost, aby lidé a organizace měli nad svými daty kontrolu a mohli smysluplně rozhodnout, jak se budou používat. Poskytujeme a bráníme možnosti ochrany osobních údajů každé osoby, která používá naše produkty a služby.


Nad svými daty máte kontrolu

Náš časem prověřený přístup k ochraně soukromí vychází z našeho závazku poskytovat vám kontrolu nad daty, která umísťujete do cloudu. Jinými slovy – nad svými daty máte kontrolu. Microsoft vám to zaručuje smluvními závazky.

Víte, kde jsou vaše data umístěná a jak se používají

Při používání komerčních cloudových služeb Microsoftu vám pomůžeme vybrat umístění služeb a dat, které je vhodné pro vaši firmu.


Chráníme vaše neaktivní uložená data i přenášená data

Microsoft chrání vaše neaktivní uložená data i přenášená data pomocí nejmodernějšího šifrování. Naše šifrovací protokoly vytvářejí bariéry proti neoprávněnému přístupu k datům, včetně dvou nebo více nezávislých šifrovacích vrstev, které chrání před porušením zabezpečení jedné z vrstev.

Neaktivní uložená data

Cloudové služby Microsoftu nabízejí širokou škálu šifrovacích funkcí (i šifrování AES-256), proto máte k dispozici mnoho možností a můžete si vybrat takovou z nich, která je pro vaši firmu nejvhodnější.

Přenášená data

Microsoft používá a umožňuje používání standardních šifrovaných přenosových protokolů, jako jsou protokoly TLS (Transport Layer Security) a IPsec (Internet Protocol Security).

Šifrovací klíče

Všechny šifrovací klíče spravované Microsoftem jsou správně zabezpečené a umožňují využití technologií, jako je Azure Key Vault, které vám pomáhají řídit přístup k heslům, šifrovacím klíčům a dalším tajným kódům.


Bráníme vaše data

Microsoft brání vaše data prostřednictvím jasně definovaných a dobře zavedených zásad a postupů pro reakce na žádosti o data, prostřednictvím silných smluvních závazků a v případě nutnosti i soudní cestou. Domníváme se, že všechny žádosti orgánů státní správy o vaše data by měly směřovat přímo na vás. Žádným orgánům státní správy neposkytujeme přímý ani volný přístup k zákaznickým datům.

Náš závazek vůči vám

V rámci našeho trvalého závazku dodržovat výše uvedené principy informujeme transparentně o konkrétních zásadách, provozních postupech a technologiích, které pomáhají zajišťovat soukromí vašich dat ve všech komerčních cloudových službách Microsoftu.

 

A nejde jenom o pouhé sliby – v našich standardních smlouvách pro zákazníky z komerčního a veřejného sektoru garantujeme plnění těchto závazků.