Ochrana soukromí: Všechno se točí kolem vás

Usilujeme o zajištění ochrany soukromí organizací prostřednictvím našich smluvních závazků a zabezpečením kontroly a transparentnosti pro uživatele.

A woman standing at a desk in a conference room, touching a large Surface device monitor.

Ochrana soukromí je základní lidské právo. „Vzali jsme na sebe závazek poskytovat produkty, informace a ovládací prvky, díky nimž si bude možné zvolit způsob, jakým se budou vaše data shromažďovat a používat.“ Brad Smith, prezident a šéf právního oddělení

Další informace

Náš závazek v oblasti ochrany soukromí

Kontrolu máte v rukou vy

Silnou ochranu soukromí realizujeme prostřednictvím větší míry kontroly a transparentnosti pro uživatele.

Bez profilování dat

Vaše data nebudeme sdílet ani používat pro marketing, reklamu ani jiné komerční účely.

Silná právní ochrana

Státním orgánům neposkytujeme žádná „zadní vrátka“, šifrovací klíče ani asistenci při prolomení šifrování.

GDPR pro všechny zákazníky

Práva na ochranu dat vyplývající z Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) rozšiřujeme na všechny zákazníky po celém světě, nejenom v Evropě.

Zákazníkům nasloucháme

Aktivně spolupracujeme se zákazníky a regulátory, abychom dokázali předvídat nové předpisy a mohli se zapojit do jejich formulování.

Person leaning against a wall in a conference room using a laptop while three other people have a discussion around a table in the background.

Soulad s předpisy pro ochranu dat v globálním měřítku

Microsoft nabízí komplexní sadu řešení pro dodržování předpisů, které vaší organizaci pomohou dosáhnout souladu s celostátními, místními i oborovými předpisy v oblasti shromažďování a využití dat.


V čem spočívá důležitost podmínek OST a dodatku DPA

Specifikují naši roli a související povinnosti při zpracování a řízení dat.

Brání nám v používání dat pro komerční účely bez toho, abychom získali váš výslovný souhlas.

Definují naši roli coby správce osobních údajů při konkrétních legitimních obchodních operacích (s omezeními).

Klasifikace dat podle dodatku pro ochranu údajů (DPA)

  • Zákaznická data
  • Diagnostická data
  • Data generovaná službami
  • Data profesionálních služeb (což zahrnuje data podpory)

Všechna data chráníme jako osobní údaje, jak jsou definovány v GDPR.

Person sitting in a meeting looking at a laptop.

Jak Microsoft spravuje vaše data

Vaše data patří vám

Zákaznická data slouží jen k poskytování dohodnutých služeb, a pokud přestanete být zákazníkem, dojde k jejich odstranění.

Kde se vaše data nacházejí

Potřebujete data uchovávat v určité oblasti, třeba v EU? Můžete se spolehnout na naši síť datových center.

Kdo má k datům přístup

Přístup k vlastním datům lze získat kdykoli a z jakéhokoli důvodu a můžete se spolehnout, že jsou chráněna před neoprávněným přístupem.

Žádosti státní správy

Přečtěte si zprávu o počtu zákonných žádostí souvisejících se zákaznickými daty, kterou zveřejňujeme dvakrát ročně.

Náš přístup k poskytování informací

Rozhodujte se na základě informací o našich produktech a službách a zjistěte, jaké závazky jsme přijali v oblasti společenské odpovědnosti organizací.

Chráníme vaše soukromí

Přečtěte si, jak Microsoft vyhrál soudní spor o ochranu e-mailů před povoleními k prohlídce.


Jak můžeme a jak nesmíme používat vaše data

V rámci poskytování služeb

Vaše data můžeme používat v rámci poskytování služeb, a to na základě souhlasu, konfigurace a způsobu použití ze strany vašich zaměstnanců a zákazníků.

V rámci řešení potíží

Vaše data můžeme používat při odstraňování potíží se službami (například k prevenci, detekci a řešení problémů).

V rámci údržby a vylepšování

Vaše data můžeme používat k údržbě a vylepšování služeb (například při instalaci aktualizací a zvyšování spolehlivosti).

Žádné profilování uživatelů

Na základě dat a využívání online služeb vašimi uživateli nesmíme sestavovat jejich profily.

Žádná reklama

Na základě vašich dat nebo využívání online služeb nesmíme vytvářet reklamy.

Žádný průzkum trhu

Vzorce vašeho online chování nesmíme používat k provádění průzkumů pro nové funkce, produkty nebo služby.


Zdroje informací k ochraně soukromí, v nichž najdete odpovědi na své otázky

Ochrana soukromí v Microsoftu

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů ve službách Microsoft Online Services

Dodatek pro ochranu údajů (DPA) ve službách Online Services

Ochrana dat a soukromí v cloudu

GDPR – přehled

Zeptejte se poskytovatele cloudových služeb na dodržování předpisů.