Kde se vaše data nacházejí

Jako zákazník využívající služby Microsoftu pro firmy víte, kde jsou vaše data uložená.

Přísné zabezpečení pro naše datová centra

Microsoft udržuje po celém světě neustále se rozšiřující síť datových center a ověřuje, jestli každé datové centrum splňuje přísné požadavky na zabezpečení.

Photograph of an IT person standing at a small table in a data center working on a laptop.

|

Data zákazníků mohou být replikována v rámci vybrané zeměpisné oblasti v zájmu zvýšené trvanlivosti dat pro případ závažné katastrofy v některém datovém centru a v některých případech mohou být replikována i mimo ni.

 

Microsoft také dodržuje mezinárodní předpisy na ochranu dat týkající se přenosu zákaznických dat přes hranice. Zde jsou příklady:

  • Abychom umožnili průběžný tok informací potřebný pro mezinárodní podnikání (včetně přeshraničních přenosů osobních údajů), nabízí mnoho firemních cloudových služeb společnosti Microsoft zákazníkům standardní smluvní doložky EU, které poskytují další smluvní záruky ohledně přenosů osobních údajů. Naše implementace vzorových smluvních doložek EU byla úřady pro ochranu dat EU ověřena jako vyhovující přísným standardům ochrany osobních údajů, které regulují mezinárodní přenosy dat společnostmi podnikajícími v členských státech.
  • Kromě našich závazků vyplývajících ze standardních smluvních doložek a jiných vzorových smluv získala společnost Microsoft certifikaci EU-U.S. Privacy Shield Framework (Štít EU–USA na ochranu soukromí), jak ji stanoví Ministerstvo obchodu USA. Společnost Microsoft už ale nevychází z uvedené dohody coby právního základu pro přenosy osobních údajů z EU, a to s ohledem na verdikt Soudního dvora Evropské unie v případu C-311/18.
  • Společnost Microsoft nepřenese k žádné třetí straně (ani za účelem uložení) žádná data, která jí poskytnete při používání jejích firemních cloudových služeb, na které se vztahují Podmínky pro produkty Microsoftu.

Upozorňujeme, že bez ohledu na to, kde jsou zákaznická data uložená, společnost Microsoft nekontroluje ani neomezuje místa, ze kterých k nim zákazníci nebo jejich koncoví uživatelé mohou získat přístup.

Další zdroje informací o umístění dat

Ochrana e-mailů před soudními příkazy

Ochrana dat a osobních údajů v cloudu

Zabezpečení, ochrana osobních údajů a dodržování předpisů v Microsoft Azure

Dodržování předpisů v Microsoftu 365 a Dynamics 365

Přístup k datům v Dynamics 365 a Microsoftu 365