Ochrana osobních údajů v Microsoftu a zdroje informací k nařízení GDPR

Dokumenty white paper a další

Objevte další informace o tom, jak začít s GDPR a jaký má toto nařízení vztah k produktům Microsoftu a jednotlivým odvětvím.

Začínáme s GDPR

Začínáme: Povinnosti vyplývající z nařízení GDPR

Pět věcí, které musíte vědět o GDPR

Dokument Shared responsibilites

Produkty Microsoft a GDPR

Dokument white paper o dodržování nařízení GDPR v Microsoftu 365

E-kniha o dodržování předpisů v Microsoft Dynamics 365

Dokument o dodržování GDPR s Microsoft Azure

Kompatibilita s Power Apps

GDPR v jednotlivých odvětvích

Příručka pro vzdělávací instituce

Dodržování nařízení GDPR a zákona HIPAA

Další informace o GDPR

Ochrana osobních údajů v Microsoft Cloudu

Jak prosperovat v éře GDPR

Blogy o GDPR

Závazek společnosti Microsoft ohledně GDPR

Microsoft zajišťuje dodržování nařízení GDPR a ochranu osobních údajů a dává zákazníkům kontrolu nad jejich daty.

Zajištění práv jednotlivců na ochranu osobních údajů

Přečtěte si, jak zajistit práva fyzických osob na ochranu osobních údajů v souladu s GDPR pomocí inteligentního cloudového řešení od Microsoftu.

Přeshraniční toky dat v EU

Přečtěte si o nových závazcích Microsoftu týkajících se podpory zákazníků při správě dat prostřednictvím jejich globálních sítí.

Naši partneři

Najděte partnera

Můžete si vybrat z několika globálních partnerů pro GDPR, kteří nabízejí řešení založená na produktech Microsoftu pro dodržení požadavků GDPR.

Dodržte povinnosti, které vám ukládá GDPR v oblasti ochrany osobních údajů

Vylepšete podporu práv fyzických osob na ochranu osobních údajů.

Další materiály o ochraně osobních údajů

Ochrana osobních údajů v Microsoftu

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů ve službách Microsoft Online Services

Podmínky pro produkty Microsoftu

Dodatek pro ochranu údajů společnosti Microsoft

Náš závazek vůči vám

V rámci našeho trvalého závazku dodržovat výše uvedené principy informujeme transparentně o konkrétních zásadách, provozních postupech a technologiích, které pomáhají zajišťovat soukromí vašich dat ve všech komerčních cloudových službách Microsoftu.

A nejde jenom o pouhé sliby – v našich standardních smlouvách pro zákazníky z komerčního a veřejného sektoru garantujeme plnění těchto závazků.