Jak Microsoft kategorizuje data pro online služby

Data používaná pro poskytování online služeb a profesionálních služeb

Další definice dat Microsoftu

Data o správcích

Data o správcích jsou informace o správcích zadávané během registrace, nákupu nebo správy služeb Microsoftu, jako jsou například jména, telefonní čísla a e-mailové adresy. Patří sem také agregované informace o používání a data spojená s vaším účtem, například ovládací prvky, které vyberete. Data o správcích používáme k poskytování služeb, provádění transakcí, údržbě účtu a ke zjišťování a prevenci podvodů.

Data o platbách

Data o platbách jsou informace, které zadáváte při online nákupech u Microsoftu. Může to být číslo platební karty a bezpečnostní kód, jméno a fakturační adresa a další finanční data. Data o platbách používáme k provádění transakcí a také ke zjišťování a prevenci podvodů.

Osobní údaje

Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, online identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

Microsoft používá stejnou definici GDPR pro osobní údaje. Patří sem i pseudonymizovaná data. Kromě toho, že se jedná o podmnožinu dat o správcích a dat o platbách, jsou osobní údaje také podmnožinou každé z výše uvedených kategorií dat.