Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah
Centrum zabezpečení

Jak Microsoft kategorizuje data pro online služby

Data používaná pro poskytování online služeb a profesionálních služeb

Osoba, která používá pero s tabletem.

Zákaznická data

Zákaznická data jsou veškerá data, včetně textových a zvukových souborů, obrázků a softwaru, která poskytujete Microsoftu nebo která jsou poskytována vaším jménem při používání podnikových online služeb Microsoftu (s výjimkou Microsoft Professional Services). Patří sem zákaznický obsah, což jsou data, která nahrajete za účelem uložení nebo zpracování, a aplikace, které nahrajete za účelem distribuce prostřednictvím podnikové cloudové služby Microsoftu.

Mezi zákaznický obsah patří například e-maily a přílohy Exchange Online, sestavy Power BI, obsah webů SharePointu Online a konverzace prostřednictvím zasílání rychlých zpráv.

Osoba, která pracuje s více přenosnými počítači.

Osobní údaje

Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, například odkazem na jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Microsoft používá stejnou definici GDPR pro osobní údaje. Patří sem i pseudonymizovaná data. Kromě toho, že se jedná o podmnožinu dat o správcích a dat o platbách, jsou osobní údaje také podmnožinou každé z výše uvedených kategorií dat.

Osoba s náhlavní soupravou, která sedí před velkými stolními monitory, usmívá se a dívá se směrem na jednu stranu.

Data profesionálních služeb

Data profesionálních služeb jsou veškerá data, včetně všech textových a zvukových souborů, videí, obrazových souborů nebo softwaru, která jsou poskytovaná společnosti Microsoft zákazníkem nebo jeho jménem (nebo data, u kterých zákazník pověří společnost Microsoft, aby je získala z produktu) nebo která jsou jinak získávaná nebo zpracovávaná společností Microsoft nebo jejím jménem v rámci spolupráce se společností Microsoft za účelem získávání profesionálních služeb.

Další definice dat Microsoftu

Data o správcích

Data o správcích jsou informace o správcích zadávané během registrace, nákupu nebo správy služeb Microsoftu, jako jsou například jména, telefonní čísla a e-mailové adresy. Patří sem také agregované informace o používání a data spojená s vaším účtem, například ovládací prvky, které vyberete. Data o správcích používáme k poskytování služeb, provádění transakcí, údržbě účtu a ke zjišťování a prevenci podvodů.

Data o platbách

Data o platbách jsou informace, které zadáváte při online nákupech u Microsoftu. Může to být číslo platební karty a bezpečnostní kód, jméno a fakturační adresa a další finanční data. Data o platbách používáme k provádění transakcí a také ke zjišťování a prevenci podvodů.

Sledovat Microsoft