Skip to main content
Licensing
Napíšte svoju spätnú väzbu na nový web s podmienkami pre produkty pomocou tlačidla pre reakciu umiestneného nižšie. Tu môžete naďalej pristupovať k predchádzajúcim a aktuálnym verziám dokumentov s podmienkami produktu a podmienkami onlinee služieb.
Hľadané výrazy

Podmienky používania produktu

Podmienky, v minulosti obsiahnuté v „Podmienkach služieb on-line“, boli presunuté do „Podmienok používania produktov“ a už neexistujú ako samostatné podmienky. Jednotné podmienky používania produktu sú odkazom zahrnuté do zmlúv, ktorými sa riadi používanie produktov a profesionálnych služieb spoločnosti Microsoft zo strany zákazníka.

Prístup k verziám Podmienok používania produktu a Podmienok služieb on-line zverejneným pred februárom 2021 je k dispozícii tu. Aktualizácie práv na používanie, ktoré spoločnosť Microsoft priebežne vykonáva, sa vzťahujú na zákazníka tak, ako to stanovuje zmluva zákazníka.

Všetky odkazy na nasledovné podmienky v príslušných zmluvách spoločnosti Microsoft teraz odkazujú na príslušné články Podmienok používania produktu alebo na prepojený obsah v rámci Podmienok používania produktu.

PREDOŠLÝ ODKAZ UMIESTNENIE V PODMIENKACH POUŽÍVANIA PRODUKTU
Práva na používanie Umiestnené na karte „Práva používateľa“ v rámci každého záznamu ponuky produktu v Ponukách produktov.
Podmienky používania produktu Táto stránka.
Podmienky používania služieb on-line Podmienky, v minulosti obsiahnuté v Podmienkach služieb on-line, boli presunuté do Podmienok používania produktov a už neexistujú ako samostatné podmienky.
Ďalšie právne podmienky Pozrite si ľavú navigáciu.
Licenčné podmienky špecifické pre produkt Pozrite si Ponuky produktov.
Podmienky licenčného modelu Umiestnené na karte „Licenčný model“ v rámci každého záznamu ponuky produktu v: Ponuky produktov.
Univerzálne licenčné podmienky Pozrite si Univerzálne licenčné podmienky.

Ako používať túto stránku

Zatiaľ čo podmienky používania produktov spájajú podmienky všetkých produktov a služieb ponúkaných v našich licenčných programoch, taktiež umožňujú filtrovať a zobrazovať len podmienky, ktoré sú relevantné pre produkty, ku ktorým získavate licenciu v rámci svojho vybraného programu licencovania. Je tak možné získať podrobné a konkrétne informácie o produkte a programe, o ktorý sa zaujímate.

Vyberte si program

Pre zobrazenie príslušných podmienok budete najprv musieť určiť licenčný program, ktorý využívate alebo o ktorý máte záujem. Získajte ďalšie informácie o licenčných programoch.

príklad panela s nástrojmi

Po zvolení programu môžete prejsť na stránku Ponuky produktov a vybrať požadovaný produkt alebo službu pre zobrazenie príslušných podmienok.

Navigácia

Panel bočnej navigácie ponúka navigáciu najvyššej úrovne v obsahu podmienok používania produktov, ako aj pole vyhľadávania na vyhľadávanie v obsahu podmienok. Vo väčšine prípadov začnete s Ponukami produktov, potom prejdete k želanému produktu softvéru alebo služby on-line.

príklad ľavého navigačného panela

Ak chcete zobraziť podmienky používania produktu pre Exchange Server:

  1. kliknúť na položku Ponuky produktov
  2. v kategórii – Software vyhľadajte a kliknite na položku Exchange Server. Prípadne môžete vyhľadať Exchange Server v poli vyhľadávania.
  3. Zobrazí sa horná/orientačné navigácia:
Podmienky používania produktu > Ponuky produktov > Software > Služby Office > Exchange Server

Označuje, že zobrazujete podmienky pre Exchange Server v licenčnom programe, ktorý ste si vybrali.

Ak chcete zobraziť podmienky používania produktu pre Exchange Online:

  1. kliknúť na položku Ponuky produktov
  2. v kategórii – Služby on-line vyhľadajte a kliknite na položku Exchange Online. Prípadne môžete vyhľadať Exchange Online v poli vyhľadávania.
  3. Zobrazí sa horná/orientačné navigácia:
Podmienky používania produktu > Ponuky produktov > Software > Služby Office 365 > Exchange Online

Označuje, že zobrazujete podmienky pre Exchange Online v licenčnom programe, ktorý ste si vybrali.