Skip to main content
Licensing
Napíšte svoju spätnú väzbu na nový web s podmienkami pre produkty pomocou tlačidla pre reakciu umiestneného nižšie. Tu môžete naďalej pristupovať k predchádzajúcim a aktuálnym verziám dokumentov s podmienkami produktu a podmienkami onlinee služieb.
Hľadané výrazy


Úvod

Product Terms image

Podmienky, v minulosti obsiahnuté v „Podmienkach služieb on-line“, boli presunuté do „Podmienok používania produktov“ a už neexistujú ako samostatný dokument. Jednotné podmienky používania produktu sú odkazom zahrnuté do zmlúv, ktorými sa riadi používanie produktov a profesionálnych služieb spoločnosti Microsoft zo strany zákazníka. Aktualizácie práv na používanie, ktoré spoločnosť Microsoft priebežne vykonáva, sa vzťahujú na zákazníka tak, ako to stanovuje zmluva zákazníka.

Všetky odkazy na nasledovné podmienky v príslušných zmluvách spoločnosti Microsoft teraz odkazujú na príslušné články Podmienok používania produktu alebo na prepojený obsah v rámci Podmienok používania produktu.

Predošlý odkazUmiestnenie v Podmienkach používania produktov
Práva na používanieUmiestnené na karte „Práva používateľa“ v rámci každého záznamu ponuky produktu v Ponukách produktov.
Podmienky používania produktuTáto stránka.
Podmienky používania služieb on-linePodmienky, v minulosti obsiahnuté v Podmienkach služieb on-line, boli presunuté do Podmienok používania produktov a už neexistujú ako samostatné podmienky.
Ďalšie právne podmienkyPozrite si ľavú navigáciu.
Licenčné podmienky špecifické pre produktPozrite si Ponuky produktov.
Podmienky licenčného modeluUmiestnené na karte „Licenčný model“ v rámci každého záznamu ponuky produktu v: Ponuky produktov.
Univerzálne licenčné podmienkyPozrite si Univerzálne licenčné podmienky.
Späť nahor