For mer informasjon rutes du til en engelsk side.
Microsoft Volume Licensing Blog iconTwitter

Finn informasjon om lisensieringsprogrammer for din organisasjonsstørrelse og -type

  • Flexible IT with Office 365 and the Enterprise Agreement (1:30)

  • Server and Cloud Enrollment (1:03)

  • The Power of the Enterprise Agreement (1:00)