Dowiedz się, jak różne opcje licencjonowania pomagają organizacji uzyskać najkorzystniejszą ofertę zakupu produktów i usług firmy Microsoft oraz zarządzania nimi.

Witryna Volume Licensing Service Center — grafika ikony

Volume Licensing Service Center

Dostęp do licencji

Aktywacja produktu — grafika ikony

Aktywacja produktu

Informacje na temat kluczy produktów

Wyszukaj partnera firmy Microsoft — grafika ikony

Wyszukaj partnera firmy Microsoft

Dostawcy rozwiązań Microsoft

Licencjonowanie produktów

grafika płynnego przechodzenia

Sposoby zakupu

Organizacje wyspecjalizowane

Ikona instytucji rządowej

Instytucje rządowe

Ikona instytucji edukacyjnej

Instytucje edukacyjne

Ikona instytucji opieki zdrowotnej

Instytucje opieki zdrowotnej

Ikona organizacji non-profit

Organizacje non-profit

Mężczyzna używający tabletu firmy Microsoft

Software Assurance

Ten rozbudowany program obejmuje unikatowy zestaw technologii, usług i praw ułatwiających wdrażanie i wydajne używanie produktów firmy Microsoft oraz zarządzanie nimi.

Dowiedz się więcej