Wprowadzenie do usługi Azure Active Directory

Jeśli korzystasz z platformy Microsoft 365, masz usługę Azure Active Directory (Azure AD).

Mam usługę Office 365, Microsoft 365, Azure, Dynamics 365, Intune, lub Power Platform

Nie mam usługi Microsoft Cloud

  • Krok 1.

    Zarejestruj się, aby skorzystać z bezpłatnej, 12-miesięcznej wersji próbnej platformy Azure, w celu uzyskania dostępu do usługi Azure AD w portalu Microsoft Entra.

  • Krok 2.

    Zaloguj się do portalu Microsoft Entra za pomocą nowego konta platformy Azure.

Zasoby

Usługa Azure AD — wersja Premium dla nowych klientów

Dowiedz się, jak kupić usługę Azure AD w przypadku, gdy nie masz platformy Azure ani platformy Microsoft 365.

Klienci platform Microsoft 365 i Azure

Utwórz konto planu Azure AD — wersja Premium.

Dokumentacja usługi Azure AD

Dowiedz się, jak wdrożyć usługę Azure AD, zapoznając się z zawartością od podstawowych informacji do funkcji zaawansowanych.