Glasovni i video pozivi pomoću usluge Microsoft Teams

A professional wearing a headset with a microphone engaged in a Teams meeting displayed on one monitor while reviewing information on another monitor

Saznajte više o pozivanju u usluzi Teams

Izveštaj preduzeća Gartner

Gartner Unified Communications as a Service (UCaaS) Magic Quadrant stavio je Teams u vrh u okviru UCaaS-a.

Izveštaj organizacije Forrester

Wave UCaaS izveštaj organizacije Forrester odabrao je Microsoft Teams kao vodeću uslugu za UCaaS.

Total Economic Impact izveštaj

Forrester istraživanje glasovnih funkcija pokazuje da je Microsoft Teams poboljšao performanse zaposlenih i preduzeća.

Microsoft telefonski sistem

Pozivanje u usluzi Teams počinje uz Microsoft telefonski sistem. On obezbeđuje funkcije pozivanja koje su potrebne svakoj organizaciji. Uparite ga sa funkcijom „Direktno usmeravanje“ ili planovima pozivanja kako bi ljudi mogli da upućuju i primaju pozive.1

Kako da upućujete i primate telefonske pozive u usluzi Microsoft Teams

Pomešajte i kombinujte direktno usmeravanje i planove pozivanja. Odaberite šta odgovara potrebama vašeg preduzeća. Dodajte ih za svaku zemlju da biste ljudima obezbedili pozive širom sveta.1

Korišćenje Microsoft direktnog usmeravanja

Omogućite ljudima da koriste postojeće brojeve telefona pomoću funkcije „Direktno usmeravanje“ u Teams telefonskom sistemu da bi imali kompletno iskustvo pozivanja koje obuhvata slobodni signal.

Person wearing glasses and sitting at a desk, wearing a headset
 • Povežite svog telekomunikacionog operatera sa uslugom Teams

  Povežite postojeće telekomunikacione operatere i brojeve sa uslugom Teams na gotovo bilo kom mestu da biste imali sve funkcije pozivanja.

 • Zadržite svoje brojeve telefona

  Nabavite obogaćeno Teams iskustvo pozivanja pomoću postojećih brojeva telefona bez njihovog prenosa.

 • Ostanite fleksibilni

  Rukujte složenim globalnim zahtevima za pozivanje velikih multinacionalnih organizacija uz direktno usmeravanje.

 • Isporučite pouzdanost uz certifikaciju

  Obezbedite pouzdanost za svoju primenu pozivanja u oblaku. Microsoft certifikuje vrlo probranu grupu partnera sa graničnim uređajima za kontrolu sesije.

Microsoft planovi pozivanja

Lako dodajte planove pozivanja u Teams da biste većem broju ljudi omogućili da upućuju i primaju pozive. Nudimo ih u različitim veličinama u zavisnosti od potrebnog broja minuta.

Person sitting in a sunny office looking at a mobile device
 • Neka Microsoft bude vaš dobavljač

  Kupite planove pozivanja za podržane zemlje i dodelite ih ljudima na Microsoft 365 Teams portalu za administraciju.

 • Prenesite svoje brojeve telefona

  Doživite našu fleksibilnost kao dobavljač. Prenesite postojeće brojeve, zahtevajte nove brojeve ili ih pomešajte i kombinujte.

 • Primena u oblaku

  Omogućite brzu i kompletnu primenu u oblaku sa korporacijom Microsoft kao jedinim dobavljačem.

 • Pojednostavite administraciju u oblaku

  Administrirajte planove pozivanja širom sveta i obezbedite lako upravljanje i podršku od strane svojih IT stručnjaka.

Dodajte vreme pomoću kredita za komunikaciju

Kredit za komunikaciju predstavlja praktičan način da koristite dodatne minute za audio konferencije i za funkciju „Plan pozivanja“.

Preuzmite najnoviji cenovnik za kredit za komunikaciju po zemlji/regionu i valuti.

Izaberite zemlju/region u kojima plaćate račun, a ne one u kojima je telefon obezbeđen.

Teams uređaji

Nabavite certifikovane Teams uređaje za visokokvalitetni zvuk i video.


|

Pozivanje u usluzi Teams odnosi se na mogućnost ljudi da upućuju i primaju telefonske pozive u usluzi Teams sa funkcijama kao što su poziv na čekanju, slepo i bezbedno prebacivanje poziva, a namenjeno je i profesionalcima koji upravljaju rešenjima za pozivanje, čime se pruža i odlična mogućnost izveštavanja.

Vaša organizacija mora da koristi Microsoft Teams kao rešenje za pozivanje. Osim toga, organizacija će morati da koristi telefonski sistem u okviru plana E5 ili u vidu nabavljenog dodatka. Biće potrebno i da izaberete plan pozivanja, direktno usmeravanje ili neku od kombinacija ove dve usluge da biste upućivali i primali pozive.

Funkcija „Direktno usmeravanje“ omogućava klijentima da povežu telekomunikacione glasovne kanale direktno sa uslugom Microsoft 365 da bi ljudi mogli da upućuju i primaju pozive. Klijenti u saradnji sa lokalnim telekomunikacionim operaterima mogu da putem certifikovanog graničnog uređaja za kontrolu sesije (SBC-a) povežu glasovne kanale sa uslugom Microsoft 365 i tehnologijom „Telefonski sistem“. Ovo će biti dostupno u bilo kojoj zemlji u kojoj licenciramo Teams i tehnologiju „Telefonski sistem“. Direktno usmeravanje je deo telefonskog sistema kompatibilnog sa uslugom Teams.

Funkcija „Plan pozivanja“ predstavlja dodatnu telefonsku uslugu koja, u kombinaciji sa tehnologijom „Telefonski sistem“ u usluzi Microsoft 365, može da postane glasovno rešenje za celu organizaciju. Plan pozivanja pruža ljudima primarne brojeve telefona i omogućava im da upućuju i primaju telefonske pozive.

Otkrijte više o pozivanju uz Microsoft Teams

Saznajte kako da premestite telefoniju u oblak

  

Najnoviji trendovi: 5 osnovnih principa objedinjene komunikacije

  

Nabavite Microsoft Teams već danas

Nabavite Teams, kao i Office aplikacije, deljenje datoteka, e-poštu i još mnogo toga.

1.Dostupnost audio konferencija i planova pozivanja razlikuje se u zavisnosti od zemlje/regiona.Pogledajte podržane zemlje i regione da biste dobili više informacija.