People smiling. People smiling. People smiling.

Poslovni telefonski sistemi

Kreirajte poslovni telefonski sistem pomoću usluge Voice over Internet Protocol (VoIP) i lokalne telefonske mreže (PBX) zasnovane na oblaku.

Omogućite robusnu komunikaciju bez troškova

Zamenite telefonske linije i analogne lokalne sisteme sistemom zasnovanim na oblaku i nabavite PBX mogućnosti bez komplikovane i skupe opreme.

Lako odgovarajte i usmeravajte pozive

Podesite parametre za automatsko odgovaranje na pozive i njihovo usmeravanje.

Uspostavite redove poziva

Prilagodite iskustvo dolaznog poziva. Podesite pozdrave i muziku za pozivaoce na čekanju.

Korišćenje govorne pošte u oblaku

Lako dodelite licence telefonskog sistema i plana pozivanja ljudima i podesite njihovu govornu poštu.

Uradite više uz poslovni telefonski sistem

Pogledajte neke od funkcija i pogodnosti telefonskog sistema zasnovanog na oblaku uz Microsoft Teams.

A desktop display of a Teams video call with 7 participants and a mobile display of actions available during a Teams call.

Ostanite povezani svuda

Upućujte i primajte pozive sa bilo kog uređaja i lako se prebacujte između njih tokom poziva.

Two people in a meeting looking at blueprints while on a Teams video call on a large screen in the corner of the room.

Korišćenje aplikacija tokom poziva i sastanaka

Sarađujte pomoću aplikacija dok ste u pozivu ili na sastanku – lakše je kada je sve na jednom mestu.

A Teams voice call on a mobile phone.

Smanjivanje troškova

Uštedite novac na opremi i održavanju. Podesite zaposlene na pouzdanim uređajima za svaki budžet.

A tablet, bluetooth keyboard, over the ear headphones and a bluetooth mouse.

Lako razvijte mrežu

Napravite nove oznake tipa poslovnog telefona za nekoliko minuta – nema potrebe da instalirate nova ožičenja ili slušalice.

Two people in a meeting room participating in a Teams video call being displayed on a TV.

Omogućite saradnju bilo gde

Dajte zaposlenima ono što im je potrebno da bi se fokusirali, komunicirali i bili produktivni na bilo kom mestu.

Reporting types in Microsoft Call Quality Dashboard.

Upravljanje svime centralno

Nadgledajte i rešavajte probleme i prikazujte analitiku poziva sa kontrolnih tabli koje se lako koriste.

A desktop display of a Teams video call with 7 participants and a mobile display of actions available during a Teams call.

Ostanite povezani svuda

Upućujte i primajte pozive sa bilo kog uređaja i lako se prebacujte između njih tokom poziva.

Two people in a meeting looking at blueprints while on a Teams video call on a large screen in the corner of the room.

Korišćenje aplikacija tokom poziva i sastanaka

Sarađujte pomoću aplikacija dok ste u pozivu ili na sastanku – lakše je kada je sve na jednom mestu.

A Teams voice call on a mobile phone.

Smanjivanje troškova

Uštedite novac na opremi i održavanju. Podesite zaposlene na pouzdanim uređajima za svaki budžet.

A tablet, bluetooth keyboard, over the ear headphones and a bluetooth mouse.

Lako razvijte mrežu

Napravite nove oznake tipa poslovnog telefona za nekoliko minuta – nema potrebe da instalirate nova ožičenja ili slušalice.

Two people in a meeting room participating in a Teams video call being displayed on a TV.

Omogućite saradnju bilo gde

Dajte zaposlenima ono što im je potrebno da bi se fokusirali, komunicirali i bili produktivni na bilo kom mestu.

Reporting types in Microsoft Call Quality Dashboard.

Upravljanje svime centralno

Nadgledajte i rešavajte probleme i prikazujte analitiku poziva sa kontrolnih tabli koje se lako koriste.

Pročitajte više o poslovnim telefonskim sistemima u usluzi Teams

Četiri prednosti uvođenja PBX-a kao novog telefonskog sistema u kancelariji

Veštačka inteligencija i mašinsko učenje za mala preduzeća

Pogledajte kako se ljudi oslanjaju na telefonsku uslugu Teams za preduzeća

Korporacija Jardine Engineering Corporation zamenjuje zastareli telefonski sistem Teams telefonijom

„Prelazak na Teams telefoniju je bio jednostavan izbor. Možemo da eliminišemo prethodni telefonski sistem, uštedimo i poboljšamo iskustvo korisnika“.

Eni Jiu: IT direktor grupe, JEC

An engineer wearing protective headwear using a mobile phone.

Andreas Meserli objedinjuje osoblje i klijente pomoću Microsoft Teams telefonije

Meserli koristi Teams telefoniju da bi omogućio da se komunikacija odvija i kada fizički događaji nisu mogući.

Two people standing at a long table working on a model with a collage of ideas on the wall behind them.
|

Mreža telefonskih lokala povezanih sa jednom telefonskom linijom. Efikasniji je i jeftiniji od instaliranja zasebnih fiksnih telefona za svakog zaposlenog.

Instalirajte jednu telefonsku liniju i podesite koliko god proširenja vam je potrebno. Pozivajte unutar organizacije ili spolja i koristite funkcije kao što su govorna pošta, muzika na čekanju, automatizovani meniji i konferencijski pozivi.

Odaberite jedan od klasičnih sistema javne komutirane telefonske mreže (PSTN), koji koriste fiksnu liniju ili Voice over Internet Protocol (VoIP) telefonske sisteme, koji koriste internet vezu. VoIP omogućava dodatne funkcije i fleksibilnost uređaja.

Saznajte više o usluzi Microsoft Teams

Već danas počnite da koristite Microsoft Teams