A collage of users and icons from Teams. A collage of users and icons from Teams. A collage of users and icons from Teams.

Automatizacija aplikacija i toka posla

Iskoristite Microsoft Teams na najbolji način uz ugrađene aplikacije koje vaše procese čine efikasnijima i automatizuju tokove posla.

Uvećajte produktivnost hibridnog rada pomoću aplikacija u usluzi Teams

Dodajte partnerske ili prilagođene aplikacije, robote, automatizovane tokove posla i kontrolne table.

Odaberite neku od više od 700 aplikacija

Povežite aplikacije koje unapređuju vaš rad.

Pravljenje prilagođenih aplikacija

Kreirajte aplikacije koje vam odgovaraju – čak i ako imate malo projektantsko iskustvo ili ga uopšte nemate.

Radite pametnije, a ne teže

Povećajte produktivnost tako što ćete automatizovati zadatke koji se ponavljaju.

Obavljajte više posla pomoću aplikacija i automatizacije toka posla

Uštedite vreme tako što ćete dodati najčešće korišćene usluge ili kreirati sopstvene aplikacije za vrhunsko prilagođeno iskustvo.

A desk with a laptop and a desktop monitor displaying conversations in Teams.

Ponude aplikacija koje pružaju više

Saznajte kako povezivanje i pravljenje aplikacija za korišćenje sa uslugom Teams može da transformiše procese i tokove posla.

A person sitting at their desk using a laptop and two monitors to display a Teams video call and data.

Aplikacije za produktivnost i upravljanje projektima

Lako se krećite kroz složene projekte pomoću aplikacija i alatki za automatizaciju procesa, što je san svakog menadžera.

A conversation in a Marketing team within a business organization in Teams.

Aplikacije za određene delatnosti

Ispunite poslovne potrebe u određenim delatnostima tako što ćete napraviti prilagođene aplikacije.

A conversation in a Sales team within a business organization in Teams.

Aplikacije za poslovne sektore

Upravljajte svakodnevnim obavezama pomoću aplikacija prilagođenih poslu.

Two people looking at a Whiteboard being edited in real-time during a Teams video call.

Prilagođene aplikacije sa jednostavnim kodiranjem

Brzo napravite prilagođene aplikacije i digitalne alatke za Teams koje digitalizuju procese, poboljšavaju efikasnost i pružaju uvide zasnovane na veštačkoj inteligenciji.

Two people at a desk while one is on a Teams video call and looking at architectural designs and maps across two monitors.

Aplikacije profesionalnih projektanata

Razvijte prilagođena rešenja za aplikacije da biste zadovoljili poslovne potrebe pomoću alatki za projektante, tačaka proširivanja, elemenata korisničkog interfejsa i API-ja.

A desk with a laptop and a desktop monitor displaying conversations in Teams.

Ponude aplikacija koje pružaju više

Saznajte kako povezivanje i pravljenje aplikacija za korišćenje sa uslugom Teams može da transformiše procese i tokove posla.

A person sitting at their desk using a laptop and two monitors to display a Teams video call and data.

Aplikacije za produktivnost i upravljanje projektima

Lako se krećite kroz složene projekte pomoću aplikacija i alatki za automatizaciju procesa, što je san svakog menadžera.

A conversation in a Marketing team within a business organization in Teams.

Aplikacije za određene delatnosti

Ispunite poslovne potrebe u određenim delatnostima tako što ćete napraviti prilagođene aplikacije.

A conversation in a Sales team within a business organization in Teams.

Aplikacije za poslovne sektore

Upravljajte svakodnevnim obavezama pomoću aplikacija prilagođenih poslu.

Two people looking at a Whiteboard being edited in real-time during a Teams video call.

Prilagođene aplikacije sa jednostavnim kodiranjem

Brzo napravite prilagođene aplikacije i digitalne alatke za Teams koje digitalizuju procese, poboljšavaju efikasnost i pružaju uvide zasnovane na veštačkoj inteligenciji.

Two people at a desk while one is on a Teams video call and looking at architectural designs and maps across two monitors.

Aplikacije profesionalnih projektanata

Razvijte prilagođena rešenja za aplikacije da biste zadovoljili poslovne potrebe pomoću alatki za projektante, tačaka proširivanja, elemenata korisničkog interfejsa i API-ja.

Više resursa o aplikacijama i automatizaciji toka posla

Zadržite kontrolu nad poslom uz aplikacije za Microsoft Teams

ServiceNow kreira aplikaciju u usluzi Teams kako bi zaposleni mogli nesmetano da sarađuju

Omogućavanje hibridnog rada uz Microsoft 365 i aplikacije za saradnju

Pravljenje aplikacija za Microsoft Teams

Bolje komunicirajte pomoću aplikacija i automatizacije toka posla u usluzi Teams

Johnson Controls preduzima pametan pristup proizvodnji

Digitalizovanjem procesa proizvodnje pomoću usluga Microsoft Teams i Power Platform, kompanija Johnson Controls je kreirala aplikaciju Smart Factory.

A person wearing welding gear and working on a large piece of equipment. 

Boots Opticians poboljšavaju komunikaciju

Pomoću usluge Teams, Boots Opticians su unapredili saradnju i komunikaciju između tima za centralne operacije, prodavnica i udaljenog osoblja.

Shifts being displayed in Teams on a mobile phone.
|

Aplikacije su sjajan način za pronalaženje sadržaja iz omiljenih usluga i njegovo deljenje sa drugima. Nekoliko primera obuhvata kačenje usluga na vrh kanala, ćaskanje sa robotima i deljenje i dodeljivanje zadataka. Bez obzira na to da li želite da povežete Salesforce, DocuSign ili Adobe Acrobat, naša široka paleta aplikacija verovatno nudi novi način pristupa uslugama koje već koristite svakog dana.

Da biste potražili određenu aplikaciju, idite na našu kompletnu listu Teams aplikacija.

Prilagođene Teams aplikacije lako se prave, čak i ako osobe nisu projektanti. Da biste saznali kako, otvorite Teams platformu za projektante i potražite postupna uputstva koja ne zahtevaju opsežno kodiranje.

Cenimo što ste izdvajate vreme da nam kažete šta funkcioniše, a šta može da se poboljša. Da biste poslali povratne informacije, otvorite Teams i izaberite stavku „Pomoć“. Zatim odaberite stavku „Predloži funkciju“ ili „Pošalji povratne informacije“.

Istražite dodatna uputstva za Teams aplikacije na našoj stranici podrške za aplikacije i usluge.

Saznajte više o usluzi Microsoft Teams

Već danas počnite da koristite Microsoft Teams