Microsoft Teams
Napravljen za hibridni rad

Neka vas vide i čuju, bez obzira na to gde se nalazite i radite najbolje što možete, na svoj način.

Sastajte se, ćaskajte, pozivajte i sarađujte

Podesite prostor tima tako da sve što vam je potrebno za zajednički rad bude dostupno u bilo kom trenutku, sve na jednom mestu.

Pregled
Guided Tour

Početna stranica vođenog obilaska

Neke funkcije razlikuju se u zavisnosti od tržišta

Hostujte sastanke svih vrsta sa bilo kog mesta

Virtuelno se povežite jedan na jedan, vodite obuku tima ili hostujte interaktivni vebinar za do 1000 učesnika. Istražite informacije o sastancima vebinare.

Približite se svom timu

Kreirajte zanimljivije iskustvo sa sastancima pomoću zajedničkog režima. Fokusirajte se na lica, tumačite neverbalne znakove i lako vidite ko govori.

Steknite najbolji prikaz

Dinamički prikaz inteligentno raspoređuje elemente sastanka radi optimalnog prikazivanja. Kada se ljudi pridruže, uključe video ili izlažu, Teams automatski prilagođava raspored.

Transformišite svoje iskustvo izlaganja

Angažujte publiku, pregledajte beleške, gledajte reakcije uživo, prelazite između izlagača i osećajte se kao da ste zajedno u prostoriji pomoću programa PowerPoint Live.

Saradnja na sadržaju koji se deli na ekranu

Sarađujte u realnom vremenu na sadržaju koji izlagač deli na ekranu. Svako na sastanku može da počne da dodaje tekst, lepljive beleške, reakcije ili digitalno mastilo.

Lako podešavajte i organizujte vebinare

Istaknite svoj brend pomoću prilagođene stranice za registraciju i informišite učesnike putem e-poruka sa potvrdom. Izmerite uticaj putem izveštaja učesnika.

Oduševite i angažujte učesnike vebinara

Hostujte zabavne i interaktivne vebinere za do 1000 učesnika sa dinamičkim prikazima izlagača, anketama u realnom vremenu i reakcijama uživo.

Obezbedite čitljiv tekst za sve

Pomozite u održavanju inkluzivnosti među članovima tima tako što ćete ponuditi pomoćne natpise u multimedijalnim prezentacijama.

Efikasnije sarađujte

Poboljšajte produktivnost, uštedite vreme i postignite da svi budu u toku i da se njihov glas čuje. Istražite saradnju u usluzi Teams.

Trenutno povezivanje

Šaljite trenutne poruke, napravite video poziv ili video klip, ćaskajte sa sobom i delite ekran. Prilagodite poruke uređivanjem obogaćenog teksta, označite osobe i koristite omiljene aplikacije u ćaskanjima.

Omogućite svima da budu u toku

Delite datoteke, sarađujte i istovremeno uređujte sadržaj. Automatski sačuvajte promene svih učesnika, zajedno donosite ideje u aplikaciji Microsoft Whiteboard i još mnogo toga.

Kreiranje fokusiranih prostora

Podesite privatne prostore za saradnju u okviru timova. Komunicirajte, sarađujte i upravljajte pristupom datotekama i beleškama.

Sarađujte sa više organizacija kao jedan prošireni tim

Više organizacija može da sarađuje u deljenom prostoru radi fleksibilnije, fokusiranije i dugoročnije saradnje. Koristite deljene kanale za razgovore, ćaskanja, sastanke, deljenje datoteka i koautorstvo nad njima, kao i saradnju u aplikacijama bez promene zakupaca. Saznajte više.

Ponudite čitljive automatizovane natpise u realnom vremenu

Učinite digitalne medije pristupačnijim tako što ćete ponuditi natpise u realnom vremenu uz natpise uživo.

Ohrabrite svakoga da učestvuje

Premostite jaz između učesnika koji su u prostoriji i udaljenih učesnika uz Teams Rooms tako da svako može da bude viđen, da se čuje i da u potpunosti učestvuje.

Pridružite se sastanku jednim dodirom

Počnite na vreme putem pridruživanja jednim dodirom na mnogim uređajima za sastanke na mreži i lako počnite da delite sadržaj sa učesnicima gde god da ste.

Olakšajte praćenje razgovora

Identifikujte i razlikujte glasove do 10 osoba koje razgovaraju u Microsoft Teams sobi pomoću inteligentnih govornika.

Razmenjujte ideje gde god da ste

Crtajte i zapisujte perom na istom digitalnom platnu iz sobe na uređaju Surface Hub 2S ili na udaljenoj lokaciji pomoću ličnog uređaja sa dodirnim ekranom.

Kontrolišite prostoriju

Ograničite prekide sastanaka i uživajte u iskustvu bez dodira tako što ćete uključiti funkcije pomoću doživljaja daljinskog upravljača za prostoriju u aplikaciji Teams za mobilne uređaje.

Iskoristite Teams na najbolji način

Brzo otvarajte Teams na ekranu računara, pridružujte se sastancima ili proveravajte propuštene pozive pomoću slušalica s mikrofonom i zvučnika sertifikovani za Teams. Istražite sve uređaje.

Upućujte i primajte telefonske pozive

Koristite funkcije virtuelnog pozivanja koje su vam potrebne da biste ostali produktivni, upravljali pozivima i pouzdano se povezivali. Istražite Teams telefon.

Objedinite pozive

Bez obzira na to da li ste u pozivu sa grupom i želite da uvedete još nekoga ili imate dolazni poziv, objedinite pozive da biste razgovarali sa svima odjednom.

Nesmetano premeštanje poziva s jednog na drugi uređaj

Prenesite pozive, uključujući one sa laptopa ili telefona, bez prekida u usluzi poziva ili kvalitetu uz prenos krajnjih tačaka.

Olakšajte obavljanje više zadataka odjednom

Idealno za scenarije kao što su IT tehnička podrška ili hitne linije službe za ljudske resurse, povežite red poziva sa kanalom u usluzi Microsoft Teams uz kanale omogućene za glasovne pozive.

Pročitajte šta je rečeno

Učinite sastanke inkluzivnijima uz transkripciju uživo, što omogućava ljudima da prate i pregledaju razgovore, kao i zvuk sastanka, u realnom vremenu.

Upravljanje kvalitetom poziva i sastanaka

Pogledajte prikaz kvaliteta poziva na nivou mreže u celoj organizaciji pomoću kontrolne table za kvalitet poziva.

Sarađujte pomoću aplikacija da biste radili onako kako želite

Zadovoljite zahteve hibridnog rada uz bolju saradnju za ključne procese i aplikacije za podatke. Saznajte više.

Održavajte sastanke uz bolji angažman

Poboljšajte angažman tima, omogućite bogatiju saradnju i ostvarujte bolje rezultate tokom sastanka u usluzi Teams uz aplikacije.

Neka vaša ćaskanja deluju

Učinite razgovore produktivnijim uvozom sadržaja direktno iz aplikacija.

Koristite svoje poslovne aplikacije i procese u aplikaciji Teams

Radite brzo i efikasno tako što ćete objediniti aplikacije od ključne važnosti za preduzeća i ljude na jednom mestu.

Budite bezbedni i u toku

Ispunite potrebe vezane za propise, zakone i organizaciju uz vodeće ponude bezbednosti i usaglašenosti na tržištu. Saznajte više i sarađujte sa samopouzdanjem.

Upravljajte omiljenim aplikacijama

Upravljajte svim najčešće korišćenim aplikacijama na jednom mestu iz Teams centra administracije. Istražite sve Teams aplikacije.

Idite na jedno mesto za upravljanje uređajima

Podržite administratore jednim spremnim za upravljanje mnoštvom ličnih i deljenih Teams uređaja.

Omogućite bezbednije okruženje

Omogućite bezbedna iskustva komunikacije i saradnje u usluzi Teams pomoću granularnih kontrola putem smernica.

Kontrolišite gde se podaci čuvaju

Uskladištite podatke ćaskanja na navedenoj lokaciji uz višelokacijske mogućnosti i kontrolišite lokaciju skladištenja osnovnih korisničkih podataka.

Zaštitite sadržaj

Klasifikujte, zaštitite i sprečite deljenje osetljivog sadržaja bez ometanja saradnje uz integraciju oznaka osetljivosti i sprečavanje gubitka podataka.

Neke funkcije razlikuju se u zavisnosti od tržišta

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Zajednički režim.","id":"together","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJXc2?ver=e220","imageAlt":"A Teams video call in Together mode.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":2,"name":"Zajednički režim","videoHref":"","content":"<p>Kreirajte zanimljivije iskustvo sa sastancima pomoću zajedničkog režima. Fokusirajte se na lica, tumačite neverbalne znakove i lako vidite ko govori.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Približite se svom timu"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Dinamički prikaz.","id":"view","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWKB7O?ver=5403","imageAlt":"A Teams call showing 10 participants with their video on, 9 participants with video off, and a presenter in the bottom right corner with video on.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":3,"name":"Dinamički prikaz","videoHref":"","content":"<p>Dinamički prikaz inteligentno raspoređuje elemente sastanka radi optimalnog prikazivanja. Kada se ljudi pridruže, uključe video ili izlažu, Teams automatski prilagođava raspored.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Steknite najbolji prikaz"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"PowerPoint Live.","id":"powerpoint","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWKmxd?ver=5a7f","imageAlt":"A Teams video call in Presenter mode showing a Sales Analysis presentation and the participants.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":4,"name":"PowerPoint Live","videoHref":"","content":"<p>Angažujte publiku, pregledajte beleške, gledajte reakcije uživo, prelazite između izlagača i osećajte se kao da ste zajedno u prostoriji pomoću programa PowerPoint Live.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Transformišite svoje iskustvo izlaganja"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Beleška za saradnju","id":"collaborative","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE50BJa?ver=20de","imageAlt":"Annotations placed on content being shared by a presenter in a Teams call.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":5,"name":"Beleška za saradnju","videoHref":"","content":"<p>Sarađujte u realnom vremenu na sadržaju koji izlagač deli na ekranu. Svako na sastanku može da počne da dodaje tekst, lepljive beleške, reakcije ili digitalno mastilo.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Saradnja na sadržaju koji se deli na ekranu"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Ugrađene alatke za vebinare.","id":"tools","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJXcs?ver=c078","imageAlt":"An attendance report for a meeting on Teams showing number of attendees, a list of who attended, the length of the meeting and more.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":6,"name":"Ugrađene alatke za vebinare","videoHref":"","content":"<p>Istaknite svoj brend pomoću prilagođene stranice za registraciju i informišite učesnike putem e-poruka sa potvrdom. Izmerite uticaj putem izveštaja učesnika.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Lako podešavajte i organizujte vebinare"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Sveobuhvatna iskustva vebinara.","id":"experiences","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJXcH?ver=133a","imageAlt":"A Teams webinar for a Q3 Sales Report.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":7,"name":"Sveobuhvatna iskustva vebinara","videoHref":"","content":"<p>Hostujte zabavne i interaktivne vebinere za do 1000 učesnika sa dinamičkim prikazima izlagača, anketama u realnom vremenu i reakcijama uživo.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Oduševite i angažujte učesnike vebinara"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Pomoćni natpisi.","id":"Closed Captions","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4X1Ig?ver=a5c4","imageAlt":"A person participating in a Teams video call in Together mode on a laptop.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":8,"name":"Pomoćni natpisi","videoHref":"","content":"<p>Pomozite u održavanju inkluzivnosti među članovima tima tako što ćete ponuditi pomoćne natpise u multimedijalnim prezentacijama.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Obezbedite čitljiv tekst za sve"}],"arialabel":"Sastanci i vebinari.","id":"webinars","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJXbU?ver=73e4","imageAlt":"A Q&A Session being held over a Teams video call with a presenter and a presentation.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":1,"name":"Sastanci i vebinari","videoHref":"","content":"<p>Virtuelno se povežite jedan na jedan, vodite obuku tima ili hostujte interaktivni vebinar za do 1000 učesnika. Istražite <a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://www.microsoft.com/sr-latn-rs/microsoft-teams/online-meetings\" aria-label=\"informacije o sastancima na mreži.\"> informacije o sastancima</a><a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://www.microsoft.com/sr-latn-rs/microsoft-teams/webinars\" aria-label=\"na mreži i vebinarima.\"> vebinare</a>.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Hostujte sastanke svih vrsta sa bilo kog mesta"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Ćaskajte.","id":"chat","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":10,"name":"Ćaskanje","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE50Mgm","content":"<p>Šaljite trenutne poruke, napravite video poziv ili video klip, ćaskajte sa sobom i delite ekran. Prilagodite poruke uređivanjem obogaćenog teksta, označite osobe i koristite omiljene aplikacije u <a href=\"https://www.microsoft.com/sr-latn-rs/microsoft-teams/instant-messaging\" class=\"c-hyperlink\" aria-label=\"Ćaskanja i razmena trenutnih poruka u usluzi Teams.\">ćaskanjima</a>.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Trenutno povezivanje"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Deljenje datoteka.","id":"file-sharing","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJZQ0?ver=6655","imageAlt":"Files being stored in Teams and the dropdown menu to share, edit and open files in other programs.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":11,"name":"Deljenje datoteka","videoHref":"","content":"<p>Delite datoteke, sarađujte i istovremeno uređujte sadržaj. Automatski sačuvajte promene svih učesnika, zajedno donosite ideje u aplikaciji Microsoft Whiteboard i još mnogo toga.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Omogućite svima da budu u toku"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Teams kanali.","id":"teams-channels","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":12,"name":"Kanali","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWJZQ6","content":"<p>Podesite privatne prostore za saradnju u okviru timova. Komunicirajte, sarađujte i upravljajte pristupom datotekama i beleškama.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Kreiranje fokusiranih prostora"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Teams povezivanje.","id":"teams-connect","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":13,"name":"Deljeni kanali","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4S7aB","content":"<p>Više organizacija može da sarađuje u deljenom prostoru radi fleksibilnije, fokusiranije i dugoročnije saradnje. Koristite deljene kanale za razgovore, ćaskanja, sastanke, deljenje datoteka i koautorstvo nad njima, kao i saradnju u aplikacijama bez promene zakupaca. <a href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2199843\" class=\"c-hyperlink\" aria-label=\"Saznajte više o deljenim kanalima u usluzi Microsoft Teams\">Saznajte više.</a></p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Sarađujte sa više organizacija kao jedan prošireni tim"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Natpisi uživo.","id":"Live captioning","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4XeYp?ver=9849","imageAlt":"A person participating in a Teams video call in Together mode on a laptop, and live captioning is being used.","imageHeight":600,"imageWidth":1100,"itemIndex":14,"name":"Natpisi uživo","videoHref":"","content":"<p>Učinite digitalne medije pristupačnijim tako što ćete ponuditi natpise u realnom vremenu uz natpise uživo.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ponudite čitljive automatizovane natpise u realnom vremenu"}],"arialabel":"Ćaskanje i saradnja.","id":"collaboration","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJZPS?ver=b1ff","imageAlt":"A text conversation in Teams where coworkers are settling on a time to have a meeting.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":9,"name":"Ćaskanje i saradnja","videoHref":"","content":"<p>Poboljšajte produktivnost, uštedite vreme i postignite da svi budu u toku i da se njihov glas čuje.&nbsp;Istražite <a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://www.microsoft.com/sr-latn-rs/microsoft-teams/collaboration\" aria-label=\"Informacije o saradnji.\">saradnju</a> u usluzi Teams.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Efikasnije sarađujte"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Pridruživanje jednim dodirom.","id":"one-touch-join","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJZQf?ver=c8f6","imageAlt":"A Teams video call and a one-touch join device.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":16,"name":"Pridruživanje jednim dodirom","videoHref":"","content":"<p>Počnite na vreme putem pridruživanja jednim dodirom na mnogim uređajima za sastanke na mreži i lako počnite da delite sadržaj sa učesnicima gde god da ste.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Pridružite se sastanku jednim dodirom"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Inteligentni govornici.","id":"intelligent-speakers","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJZQi?ver=b93b","imageAlt":"A Teams video call and the live transcript running on the side of the call.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":17,"name":"Inteligentni govornici","videoHref":"","content":"<p>Identifikujte i razlikujte glasove do 10 osoba koje razgovaraju u Microsoft Teams sobi pomoću inteligentnih govornika.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Olakšajte praćenje razgovora"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Microsoft Whiteboard.","id":"microsoft-whiteboard","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJXd6?ver=e21b","imageAlt":"A video call in Together mode on Teams where participants are collaborating in real-time on a Microsoft Whiteboard.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":18,"name":"Microsoft Whiteboard","videoHref":"","content":"<p>Crtajte i zapisujte perom na istom digitalnom platnu iz sobe na uređaju Surface Hub 2S ili na udaljenoj lokaciji pomoću ličnog uređaja sa dodirnim ekranom.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Razmenjujte ideje gde god da ste"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Daljinska kontrola sobe.","id":"room-remote","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJZQl?ver=91a6","imageAlt":"A mobile display of the room remote in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":19,"name":"Daljinski upravljač za prostoriju","videoHref":"","content":"<p>Ograničite prekide sastanaka i uživajte u iskustvu bez dodira tako što ćete uključiti funkcije pomoću doživljaja daljinskog upravljača za prostoriju u aplikaciji Teams za mobilne uređaje.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Kontrolišite prostoriju"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Integrisana dugmad za Teams.","id":"buttons","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJXd9?ver=90e7","imageAlt":"Integrated Teams buttons being highlighted on Teams certified headsets and speakerphones.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":20,"name":"Integrisana dugmad za Teams","videoHref":"","content":"<p>Brzo otvarajte Teams na ekranu računara, pridružujte se sastancima ili proveravajte propuštene pozive pomoću slušalica s mikrofonom i zvučnika sertifikovani za Teams. <a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://www.microsoft.com/sr-latn-rs/microsoft-teams/across-devices\" aria-label=\"Istražite sve uređaje.\">Istražite sve uređaje</a>.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Iskoristite Teams na najbolji način"}],"arialabel":"Teams Rooms i uređaji.","id":"devices","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJXd1?ver=34d8","imageAlt":"A large meeting being held on a Teams video call with both online and in-person participants.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":15,"name":"Teams Rooms i uređaji","videoHref":"","content":"<p>Premostite jaz između učesnika koji su u prostoriji i udaljenih učesnika uz <a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://www.microsoft.com/sr-latn-rs/microsoft-teams/microsoft-teams-rooms\" aria-label=\", Teams Rooms informacije.\">Teams Rooms</a> tako da svako može da bude viđen, da se čuje i da u potpunosti učestvuje.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ohrabrite svakoga da učestvuje"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Objedinjavanje poziva.","id":"call-merge","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":22,"name":"Objedinjavanje poziva","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWJXdq","content":"<p>Bez obzira na to da li ste u pozivu sa grupom i želite da uvedete još nekoga ili imate dolazni poziv, objedinite pozive da biste razgovarali sa svima odjednom.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Objedinite pozive"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Prenos krajnjih tačaka.","id":"endpoint-transfer","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":23,"name":"Prenos krajnjih tačaka","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWJZQI","content":"<p>Prenesite pozive, uključujući one sa laptopa ili telefona, bez prekida u usluzi poziva ili kvalitetu uz prenos krajnjih tačaka.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Nesmetano premeštanje poziva s jednog na drugi uređaj"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Kanali sa omogućenim glasom.","id":"voice-enabled","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":24,"name":"Kanali sa omogućenim glasom","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWJXdu","content":"<p>Idealno za scenarije kao što su IT tehnička podrška ili hitne linije službe za ljudske resurse, povežite red poziva sa kanalom u usluzi Microsoft Teams uz kanale omogućene za glasovne pozive.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Olakšajte obavljanje više zadataka odjednom"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Transkripcija poziva.","id":"call-transcription","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":25,"name":"Transkripcija poziva","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWJQqq","content":"<p>Učinite sastanke inkluzivnijima uz transkripciju uživo, što omogućava ljudima da prate i pregledaju razgovore, kao i zvuk sastanka, u realnom vremenu.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Pročitajte šta je rečeno"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Kontrolna tabla za kvalitet poziva.","id":"call-quality","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":26,"name":"Kontrolna tabla za kvalitet poziva","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWJZQN","content":"<p>Pogledajte prikaz kvaliteta poziva na nivou mreže u celoj organizaciji pomoću kontrolne table za kvalitet poziva.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Upravljanje kvalitetom poziva i sastanaka"}],"arialabel":"Teams telefonija.","id":"phone","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJZQG?ver=fb22","imageAlt":"A mobile display of a Teams video call with many participants and one participant is being highlighted.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":21,"name":"Teams telefonija","videoHref":"","content":"<p>Koristite funkcije virtuelnog pozivanja koje su vam potrebne da biste ostali produktivni, upravljali pozivima i pouzdano se povezivali. Istražite <a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://www.microsoft.com/sr-latn-rs/microsoft-teams/microsoft-teams-phone\" aria-label=\"Informacije o Teams telefonu.\"> Teams telefon</a>.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Upućujte i primajte telefonske pozive"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Okruženja za sastanke.","id":"meeting-experiences","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":28,"name":"Okruženja za sastanke","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWObBf","content":"<p>Poboljšajte angažman tima, omogućite bogatiju saradnju i ostvarujte bolje rezultate tokom sastanka u usluzi Teams uz aplikacije.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Održavajte sastanke uz bolji angažman"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Iskustva ćaskanja.","id":"chat-experiences","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":29,"name":"Iskustva ćaskanja","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWO956","content":"<p>Učinite razgovore produktivnijim uvozom sadržaja direktno iz aplikacija.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Neka vaša ćaskanja deluju"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Integrisana okruženja.","id":"integrated-experiences","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWO6gB?ver=3e11","imageAlt":"A patient's dashboard in Dynamics 365 in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":30,"name":"Integrisana okruženja","videoHref":"","content":"<p>Radite brzo i efikasno tako što ćete objediniti aplikacije od ključne važnosti za preduzeća i ljude na jednom mestu.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Koristite svoje poslovne aplikacije i procese u aplikaciji Teams"}],"arialabel":"Aplikacije za saradnju.","id":"collaborative-apps","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWO6gz?ver=4680","imageAlt":"The Store in Teams where you can discover and download apps.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":27,"name":"Aplikacije za saradnju","videoHref":"","content":"<p>Zadovoljite zahteve hibridnog rada uz bolju saradnju za ključne procese i aplikacije za podatke.&nbsp;<a href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2175092\" class=\"c-hyperlink\" aria-label=\"Saznajte više\">Saznajte više</a>.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Sarađujte pomoću aplikacija da biste radili onako kako želite"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Životni ciklus i upravljanje aplikacijama.","id":"management","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJZQZ?ver=3ac4","imageAlt":"The Manage apps Tabs in Teams with a list of current apps being used.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":32,"name":"Životni ciklus i upravljanje aplikacijama","videoHref":"","content":"<p>Upravljajte svim najčešće korišćenim aplikacijama na jednom mestu iz Teams centra administracije. Istražite sve <a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://www.microsoft.com/sr-latn-rs/microsoft-teams/apps-and-workflows\" aria-label=\"Istražite sve Teams alikacije.\">Teams aplikacije</a>.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Upravljajte omiljenim aplikacijama"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Upravljanje uređajima.","id":"device","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJZR2?ver=6330","imageAlt":"Teams Rooms device management options in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":33,"name":"Upravljanje uređajima","videoHref":"","content":"<p>Podržite administratore jednim spremnim za upravljanje mnoštvom ličnih i deljenih Teams uređaja.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Idite na jedno mesto za upravljanje uređajima"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Granularne kontrole putem smernica.","id":"granular-controls","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJUT1?ver=4ea0","imageAlt":"The Messaging policies tab and options in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":34,"name":"Granularne kontrole putem smernica","videoHref":"","content":"<p>Omogućite bezbedna iskustva komunikacije i saradnje u usluzi Teams pomoću granularnih kontrola putem smernica.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Omogućite bezbednije okruženje"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Teams podrška za više lokacija.","id":"multi-geo","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJXdU?ver=f75d","imageAlt":"A person on a Teams video call on a laptop while looking at their mobile phone.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":35,"name":"Teams podrška za više lokacija","videoHref":"","content":"<p>Uskladištite podatke ćaskanja na navedenoj lokaciji uz&nbsp;<a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2171132\" aria-label=\"Saznajte više o višelokacijskim mogućnostima u usluzi Microsoft Teams.\">višelokacijske mogućnosti</a> i kontrolišite lokaciju skladištenja osnovnih korisničkih podataka.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Kontrolišite gde se podaci čuvaju"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Zaštita informacija.","id":"information-protection","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJXdX?ver=4c9b","imageAlt":"A person sitting at a table using a laptop.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":36,"name":"Zaštita informacija","videoHref":"","content":"<p>Klasifikujte, zaštitite i sprečite deljenje osetljivog sadržaja bez ometanja saradnje uz <a href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2125839\" class=\"c-hyperlink\" aria-label=\"Saznajte više o oznakama osetljivosti za Microsoft Teams.\">integraciju oznaka osetljivosti</a> i <a href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2171037\" class=\"c-hyperlink\" aria-label=\"Saznajte više o sprečavanju gubitka podataka uz Microsoft Teams.\">sprečavanje gubitka podataka</a>.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zaštitite sadržaj"}],"arialabel":"Bezbednost, privatnost, usaglašenost i upravljanje.","id":"security","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWJZQW?ver=772c","imageAlt":"A person smiling and using a laptop while working in a public space.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":31,"name":"Bezbednost, privatnost, usaglašenost i upravljanje","videoHref":"","content":"<p>Ispunite potrebe vezane za propise, zakone i organizaciju uz vodeće ponude bezbednosti i usaglašenosti na tržištu. <a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://www.microsoft.com/sr-latn-rs/microsoft-teams/security\" aria-label=\"Saznajte više o bezbednosti u usluzi Microsoft Teams.\"> Saznajte više</a> i sarađujte sa samopouzdanjem.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Budite bezbedni i u toku"}],"itemsCount":36}

Resources to help you thrive in a hybrid work world

Resursi koji vam pomažu da napredujte u hibridnom radnom svetu

Pronađite odgovarajući Microsoft Teams za svoje potrebe

Microsoft Teams je dizajniran za sve. Počnite besplatno, dobijte više uz Teams Essentials ili preuzmite Teams kao deo usluge Microsoft 365.

Microsoft Teams

Microsoft Teams (besplatno) Besplatno
(Bez obaveze)

 

 • Neograničeni sastanci grupe u trajanju do 60 minuta
 • Do 100 učesnika po sastanku
 • 5 GB skladišta u oblaku po korisniku
 • Neograničeno ćaskanje sa saradnicima i klijentima
 • Deljenje datoteka, zadaci i anketiranje
 • Šifrovanje podataka za sastanke, ćaskanja, pozive i datoteke

Office aplikacije i usluge

 • MicrosoftTeams

Najpopularnije

Microsoft Teams Essentials

Microsoft Teams Essentials USD$4.00

po korisniku mesečno

(godišnja pretplata – automatski se obnavlja)1
U cenu nije uracunat porez.

Sve u besplatnoj verziji, plus:

 • Neograničeni grupni sastanci do 30 časova
 • Do 300 učesnika po sastanku
 • 10 GB skladišta u oblaku po korisniku
 • Podrška non-stop preko telefona i veba

Office aplikacije i usluge

 • MicrosoftTeams

Microsoft 365 Business Basic

Microsoft 365 Business Basic USD$6.00

po korisniku mesečno

(godišnja pretplata – automatski se obnavlja)1
U cenu nije uracunat porez.

Sve navedeno u usluzi Microsoft Teams Essentials, plus:

 • Snimci sastanaka tima sa transkriptima
 • Verzije Office aplikacija za veb i mobilne uređaje 3
 • Prošireno skladište u oblaku od 1 TB po korisniku
 • Poslovna e-pošta
 • Standardna bezbednost
   

Office aplikacije i usluge

 • MicrosoftTeams
 • MicrosoftExchange
 • MicrosoftOneDrive
 • MicrosoftSharePoint
 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint

Microsoft 365 Business Standard

Microsoft 365 Business Standard USD$12.50

po korisniku mesečno

(godišnja pretplata – automatski se obnavlja)1
U cenu nije uracunat porez.

Sve što je navedeno u planu Microsoft 365 Business Basic, plus:

 • Verzije Office aplikacija za računare sa premijum funkcijama
 • Hostovanje vebinara
 • Alatke za registraciju učesnika i izveštavanje
 • Upravljanje zakazanim obavezama klijenata
   

Office aplikacije i usluge

 • MicrosoftTeams
 • MicrosoftExchange
 • MicrosoftOneDrive
 • MicrosoftSharePoint
 • MicrosoftOutlook
 • MicrosoftWord
 • MicrosoftExcel
 • MicrosoftPowerPoint
 • MicrosoftPublisher (samo za PC)
 • MicrosoftAccess (samo za PC)

Ubrzani kurs za Microsoft Teams

Saznajte kako Teams, koji je deo sistema Microsoft 365, može da omogući vašem timu da komunicira i sarađuje sa bilo kog mesta.

The Crash Course in Microsoft Teams e-book.
The Crash Course in Microsoft Teams e-book.

Najnovije informacije o usluzi Teams

Povećajte produktivnost zaposlenih i timova u hibridnom radnom okruženju

Sa preko 270 miliona aktivnih korisnika mesečno, Microsoft Teams nastavlja da omogućava korisnicima da budu uspešni na hibridnom radnom mestu. Otkrijte nove načine za omogućavanje poslovnog rasta pomoću usluge Teams i saznajte više o tome kako uspevamo da podržimo hibridni rad.

Šta je novo u usluzi Microsoft Teams

Otkrijte sve nove funkcije koje su sada dostupne u usluzi Teams i kako da im pristupite.

A person using a desktop monitor to communicate on a Teams call.

Već danas počnite da koristite Microsoft Teams

Povežite se i sarađujte u jednoj aplikaciji koja je napravljena za timski rad.

Pogledajte još opcija za Microsoft Teams

 1. Kada plaćena pretplata počne, smernice za otkazivanje se razlikuju u zavisnosti od vašeg statusa kao novog klijenta, proizvoda i izbora domena u korporaciji Microsoft. Saznajte više. Pretplatu na Microsoft 365 možete da otkažete u bilo kom trenutku u Microsoft 365 centru administracije. Kada se pretplata otkaže, brišu se svi povezani podaci. Saznajte više o zadržavanju, brisanju i uništavanju podataka u usluzi Microsoft 365.
 2. Nakon besplatnog probnog perioda od 1 meseca naplaćivaće vam se važeća naknada za pretplatu. Potrebna je kreditna kartica. Otkažite u bilo kojem trenutku da biste sprečili buduće naplate.
 3. Ovaj plan funkcioniše uz Office 2021, Office 2019, Office 2016 i Office 2013. Prethodne verzije sistema Office, kao što je Office 2010, mogu da rade sa uslugom Microsoft 365 uz smanjenu funkcionalnost. Ova kompatibilnost sa sistemom Office ne obuhvata Office 365 F3 planove.