A collage of images of people using Microsoft Teams and icons from Microsoft Teams. Three people smiling and the taskbar from a call in Teams. Three people smiling and the taskbar from a call in Teams.

Microsoft Teams telefonija

Ostanite povezani pomoću glasovnih i video poziva uz Teams telefoniju na računaru, tabletu, mobilnom uređaju ili stonom telefonu.

Ostanite povezani pomoću modernog rešenja za pozivanje

Upućujte i primajte glasovne i video pozive direktno u usluzi Teams. Ostanite u kontaktu i obavite više posla gde god da ste.

Pozivanje u toku posla

Radite pametnije uz sveobuhvatnu aplikaciju koja objedinjuje pozivanje, ćaskanje, sastanke i saradnju.

Pozivanje kritično za poslovanje

Koristite ugrađena inovativna iskustva pozivanja koja koriste veštačku inteligenciju i integrisana partnerska softverska rešenja.

Uređaji za bilo koji scenario pozivanja

Iskoristite širok portfolio uređaja za sve poslovne potrebe i dobijte fleksibilne opcije za rad sa finansijama.

Jednostavno podešavanje i upravljanje

Lako dodajte, nadgledajte i upravljajte glasovnim i video pozivima iz Teams centra administracije.

Iskoristite poslovne glasovne i video pozive na najbolji način

Pogledajte kratak pregled funkcija i pogodnosti sveobuhvatne aplikacije koja omogućava bogate, pouzdane i bezbedne pozive.

Pregled
Guided Tour

Početna stranica vođenog obilaska

Pozivanje u usluzi Teams

Radite pametnije uz sveobuhvatnu aplikaciju koja objedinjuje pozivanje, ćaskanje, sastanke i saradnju.

VoIP

Upućujte i primajte audio i video pozive pomoću interneta uz Teams. Ostanite u kontaktu i obavite više posla, bez obzira na to gde se nalazite. Saznajte više.

PSTN

Preuzmite kompletne mogućnosti razmene privatnih poslovnica (PBX) za organizaciju pomoću telefonskog sistema. Saznajte više.

PSTN opcije

Upućujte telefonske pozive pomoću opcija PSTN povezivanja u kombinaciji sa telefonskim sistemom.

Microsoft Teams planovi pozivanja

Iskoristite ovo rešenje u oblaku sa korporacijom Microsoft kao PSTN operaterom. Saznajte više.

Direktno usmeravanje

Povežite kontrolere ivica sesije (SBC-ove) sa telefonskim sistemom da biste koristili sopstveni PSTN operator. Saznajte više.

Operator Connect

Upravljajte PSTN pozivanjem i SBC-ovima pomoću odgovarajućih operatora u programu Microsoft Operator Connect. Saznajte više.

Operator Connect Mobile

Nesmetano integrišite mobilne identitete korisnika sa uslugom Teams. Pomoću usluge Operator Connect Mobile dodelite jedan broj i primenite rešenje koje funkcioniše na svim mrežama i uređajima. Saznajte više.

Uživajte u pojednostavljenom iskustvu pozivanja

Brzo se povežite u usluzi Teams tako što ćete pokrenuti jedan-na-jedan ili grupne pozive dok ste u ćaskanju ili na kanalu.

Upućivanje poziva i odgovaranje na pozive

Upućujte jedan-na-jedan ili grupne pozive direktno iz ćaskanja ili koristite numeričku tastaturu da biste pozvali broj telefona. Saznajte više.

Prosleđivanje poziva

Preusmerite pozive na drugi broj i nikada ne propustite poziv, ili podesite grupu poziva da bi vaš tim mogao da učestvuje umesto vas. Saznajte više.

Prenos poziva

Prenesite poziv drugoj osobi ili se konsultujte sa njima pre prenosa poziva. Saznajte više.

Pristupite govornim poštama

Pristupite, slušajte i pregledajte govorne poruke pomoću kontrola za reprodukciju, rezimea govorne pošte i transkripta. Saznajte više.

Budite obavešteni o potencijalnim bezvrednim pozivima

Identifikujte i odbijte verovatno bezvredne pozive i dozvolite legitimne pozive putem.

Prenos poziva između uređaja

Premestite poziv između stola i mobilnog uređaja.

Poziv uz Apple Carplay

Pridružite se pozivima i sastancima pomoću ugrađenih kontrola u vozilu ili bez ruku uz Siri. Saznajte više.

Moderne mogućnosti pozivanja

Iskoristite pozive na najbolji način u usluzi Teams pomoću optimizovane funkcionalnosti.

Automatski telefonski sistem i red za poziv

Lako usmerite pozivaoce na odgovarajuću osobu ili sektor u organizaciji. Saznajte više.

Parkiranje poziva i preuzimanje

Parkirajte poziv da biste ga stavili na čekanje i generisali jedinstveni kôd. Koristite kôd da biste preuzeli poziv pomoću podržane aplikacije ili uređaja. Saznajte više.

Kanali sa omogućenim glasom

Sarađujte i delite informacije u okviru kanala dok primate pozive u redu za pozive. Saznajte više.

Povezani kontakt centar

Koristite postojeće rešenje kontakt centra zajedno sa Teams telefonijom da biste dobili povezaniji utisak pri radu sa kontakt centrom. Saznajte više.

Rešenje za snimanje zasnovano na smernicama

Navedite kada pozivi i sastanci na mreži treba da se snimaju pomoću snimanja zasnovanog na smernicama sa certifikovanim partnerskim rešenjem za Teams. Saznajte više.

Rad sa bilo kog mesta

Koristite trenutnu, visokokvalitetnu audio i video komunikaciju gde god da radite uz nesmetane prelaze sa jednog uređaja na drugi kod kuće, u pokretu ili u open space kancelariji.

Stoni telefoni i Teams ekrani

Upućujte i primajte pozive sa uređaja certifikovanih za upotrebu sa uslugom Teams, uključujući intuitivne ekrane i kontrole da biste poboljšali iskustvo pozivanja u usluzi Teams. Saznajte više.

Slušalice sa mikrofonom

Odaberite neku od različitih slušalica certifikovanih za Teams – žične, Bluetooth, preko ušiju ili na ušima – u skladu sa svačijom željenom opcijom ili potrebom. Saznajte više.

Telefonski zvučnici

Povežite se sa opcijama zvučnika omogućenim za USB ili Bluetooth da biste lako podesili razmeru zvuka na osnovu veličine sobe i broja učesnika sastanka. Saznajte više.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"VoIP","id":"VoIP","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQPNb?ver=d4e1","imageAlt":"A hand holding a tablet that is displaying a Teams video call.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":2,"name":"VoIP","videoHref":"","content":"<p>Upućujte i primajte audio i video pozive&nbsp;pomoću interneta&nbsp;uz Teams. Ostanite u kontaktu i obavite više posla, bez obzira na to gde se nalazite.&nbsp;<a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://www.microsoft.com/sr-latn-rs/microsoft-teams/voip-voice-over-ip?rtc=1\" aria-label=\"Saznajte više o funkciji VoIP.\">Saznajte više</a>.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"VoIP"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"PSTN","id":"PSTN","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQL1T?ver=d04c","imageAlt":"A Teams support channel showing the history of calls and a number pad to make calls.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":3,"name":"PSTN","videoHref":"","content":"<p>Preuzmite kompletne mogućnosti razmene privatnih poslovnica (PBX) za organizaciju pomoću telefonskog sistema.&nbsp;<a href=\"https://www.microsoft.com/sr-latn-rs/microsoft-teams/pbx-private-branch-exchange\" class=\"c-hyperlink\" aria-label=\"Saznajte više o usluzi Private Branch Exchange.\">Saznajte više</a>.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"PSTN"}],"arialabel":"Pozivanje u usluzi Teams","id":"feature","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQPN6?ver=c3d3","imageAlt":"A laptop receiving a call on Teams while displaying a chat conversation.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":1,"name":"Pozivanje u usluzi Teams","videoHref":"","content":"<p>Radite pametnije uz sveobuhvatnu aplikaciju koja objedinjuje pozivanje, ćaskanje, sastanke i saradnju.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Pozivanje u usluzi Teams"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Microsoft Teams planovi pozivanja","id":"Microsoft Teams calling plans","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQNh4?ver=2be4","imageAlt":"The Get Started homepage on Microsoft Teams admin center.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":5,"name":"Microsoft Teams planovi pozivanja","videoHref":"","content":"<p>Iskoristite ovo rešenje u oblaku sa korporacijom Microsoft kao PSTN operaterom.&nbsp;<a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2183550\" aria-label=\"Saznajte više o podešavanju planova pozivanja.\">Saznajte više</a>.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Microsoft Teams planovi pozivanja"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Direktno usmeravanje","id":"Direct Routing","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQIz9?ver=aeb1","imageAlt":"Direct routing SBC settings in Microsoft Teams admin center.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":6,"name":"Direktno usmeravanje","videoHref":"","content":"<p>Povežite kontrolere ivica sesije (SBC-ove) sa telefonskim sistemom da biste koristili sopstveni PSTN operator.&nbsp;<a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2184012\" aria-label=\"Saznajte više o direktnom usmeravanju.\">Saznajte više</a>.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Direktno usmeravanje"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Operator Connect","id":"Operator Connect","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQFWq?ver=3e34","imageAlt":"Operator Connect in Microsoft Teams admin center.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":7,"name":"Operator Connect","videoHref":"","content":"<p>Upravljajte PSTN pozivanjem i SBC-ovima pomoću odgovarajućih operatora u programu Microsoft Operator Connect.&nbsp;<a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2183650\" aria-label=\"Saznajte više o programu Operator Connect.\">Saznajte više</a>.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Operator Connect"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Operator Connect Mobile","id":"operator-connect-mobile","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWWiEV?ver=f934","imageAlt":"A laptop and a mobile phone displaying an incoming call in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":8,"name":"Operator Connect Mobile","videoHref":"","content":"<p>Nesmetano integrišite mobilne identitete korisnika sa uslugom Teams. Pomoću usluge Operator Connect Mobile dodelite jedan broj i primenite rešenje koje funkcioniše na svim mrežama i uređajima. <a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2165117\" aria-label=\"Saznajte više o programu Operator Connect Mobile.\">Saznajte više</a>.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Operator Connect Mobile"}],"arialabel":"PSTN opcije","id":"benefit","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQNg5?ver=1c1a","imageAlt":"A hand holding a mobile phone that is making a call on Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":4,"name":"PSTN opcije","videoHref":"","content":"<p>Upućujte telefonske pozive pomoću opcija PSTN povezivanja u kombinaciji sa telefonskim sistemom.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"PSTN opcije"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Upućivanje poziva i odgovaranje na pozive","id":"Make and answer calls","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQIzc?ver=db9c","imageAlt":"The Calls tab and an incoming call in Microsoft Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":10,"name":"Upućivanje poziva i odgovaranje na pozive","videoHref":"","content":"<p>Upućujte jedan-na-jedan ili grupne pozive direktno iz ćaskanja ili koristite numeričku tastaturu da biste pozvali broj telefona.&nbsp;<a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2183651\" aria-label=\"Saznajte više o pozivima i uređajima.\">Saznajte više</a>.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Upućivanje poziva i odgovaranje na pozive"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Prosleđivanje poziva","id":"Forward calls","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQL3b?ver=e684","imageAlt":"The Calls tab in Microsoft Teams displaying forwarding options.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":11,"name":"Prosleđivanje poziva","videoHref":"","content":"<p>Preusmerite pozive na drugi broj i nikada ne propustite poziv, ili podesite grupu poziva da bi vaš tim mogao da učestvuje umesto vas.&nbsp;<a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2183551\" aria-label=\"Saznajte više o pozivima i uređajima.\">Saznajte više</a>.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Prosleđivanje poziva"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Prenos poziva","id":"Transfer calls","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQNhb?ver=005f","imageAlt":"Call settings being displayed during a Teams call.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":12,"name":"Prenos poziva","videoHref":"","content":"<p>Prenesite poziv drugoj osobi ili se konsultujte sa njima pre prenosa poziva.&nbsp;<a href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2183652\" class=\"c-hyperlink\" aria-label=\"Saznajte više o prenosu poziva u usluzi Teams.\">Saznajte više</a>.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Prenos poziva"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Pristupite govornim poštama","id":"Access your voicemail","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQIzf?ver=a122","imageAlt":"Missed calls and associated voicemails being displayed in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":13,"name":"Pristupite govornim poštama","videoHref":"","content":"<p>Pristupite, slušajte i pregledajte govorne poruke pomoću kontrola za reprodukciju, rezimea govorne pošte i transkripta.&nbsp;<a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2183801\" aria-label=\"Saznajte više o govornoj pošti u usluzi Teams.\">Saznajte više</a>.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Pristupite govornim poštama"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Budite obavešteni o potencijalnim bezvrednim pozivima","id":"Get notified about potential spam calls","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQNhe?ver=43c3","imageAlt":"Call history being displayed and an incoming called marked \"Spam Likely\" in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":14,"name":"Budite obavešteni o potencijalnim bezvrednim pozivima","videoHref":"","content":"<p>Identifikujte i odbijte verovatno bezvredne pozive i dozvolite legitimne pozive putem.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Budite obavešteni o potencijalnim bezvrednim pozivima"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Prenos poziva između uređaja","id":"Transfer calls between devices","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQL3e?ver=ab9b","imageAlt":"A mobile device displaying the option to add a device to a Teams call or transfer the call to this device.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":15,"name":"Prenos poziva između uređaja","videoHref":"","content":"<p>Premestite poziv između stola i mobilnog uređaja.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Prenos poziva između uređaja"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Poziv uz Apple Carplay","id":"Call with Apple Carplay","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQFWy?ver=807d","imageAlt":"A marketing meeting on Teams being displayed through Apple CarPlay.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":16,"name":"Poziv uz Apple Carplay","videoHref":"","content":"<p>Pridružite se pozivima i sastancima pomoću ugrađenih kontrola u vozilu ili bez ruku uz Siri.&nbsp;<a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2183703\" aria-label=\"Saznajte više o Teams pozivima pomoću usluge Apple CarPlay.\">Saznajte više</a>.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Poziv uz Apple Carplay"}],"arialabel":"Uživajte u pojednostavljenom iskustvu pozivanja","id":"more","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQL25?ver=4421","imageAlt":"The Calls tab in Microsoft Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":9,"name":"Uživajte u pojednostavljenom iskustvu pozivanja","videoHref":"","content":"<p>Brzo se povežite u usluzi Teams tako što ćete pokrenuti jedan-na-jedan ili grupne pozive dok ste u ćaskanju ili na kanalu.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Uživajte u pojednostavljenom iskustvu pozivanja"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Automatski telefonski sistem i red za poziv","id":"Auto Attendant and Call Queue","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQNhj?ver=7f00","imageAlt":"Call queues resource accounts on Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":18,"name":"Automatski telefonski sistem i red za poziv","videoHref":"","content":"<p>Lako usmerite pozivaoce na odgovarajuću osobu ili sektor u organizaciji.&nbsp;<a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2183802\" aria-label=\"Saznajte više o automatskim telefonskim sistemima i redovima za pozive.\">Saznajte više</a>.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Automatski telefonski sistem i red za poziv"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Parkiranje poziva i preuzimanje","id":"Call park and retrieve","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQIzq?ver=1745","imageAlt":"A parked call on Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":19,"name":"Parkiranje poziva i preuzimanje","videoHref":"","content":"<p>Parkirajte poziv da biste ga stavili na čekanje i generisali jedinstveni kôd. Koristite kôd da biste preuzeli poziv pomoću podržane aplikacije ili uređaja.&nbsp;<a href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2183803\" class=\"c-hyperlink\" aria-label=\"Saznajte više o parkiranju poziva i preuzimanju.\">Saznajte više</a>.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Parkiranje poziva i preuzimanje"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Kanali sa omogućenim glasom","id":"Voice-enabled channels","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQNhm?ver=f245","imageAlt":"Call answering options on Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":20,"name":"Kanali sa omogućenim glasom","videoHref":"","content":"<p>Sarađujte i delite informacije u okviru kanala dok primate pozive u redu za pozive.&nbsp;<a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2183804\" aria-label=\"Saznajte više o kreiranju reda poziva u usluzi Teams.\">Saznajte više</a>.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Kanali sa omogućenim glasom"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Povezani kontakt centar","id":"Connected contact center","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQNhp?ver=a8f8","imageAlt":"A person wearing a headset and using a tablet connected to a desktop monitor to take a Teams call and edit a document in Word.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":21,"name":"Povezani kontakt centar","videoHref":"","content":"<p>Koristite postojeće rešenje kontakt centra zajedno sa Teams telefonijom da biste dobili povezaniji utisak pri radu sa kontakt centrom.&nbsp;<a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2181045\" aria-label=\"Saznajte više o Teams kontakt centrima.\">Saznajte više</a>.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Povezani kontakt centar"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Rešenje za snimanje zasnovano na smernicama","id":"Policy-based recording solution","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQIzt?ver=7468","imageAlt":"A person sitting at a desk using their laptop for a Teams video call.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":22,"name":"Rešenje za snimanje zasnovano na smernicama","videoHref":"","content":"<p>Navedite kada pozivi i sastanci na mreži treba da se snimaju pomoću snimanja zasnovanog na smernicama sa certifikovanim partnerskim rešenjem za Teams.&nbsp;<a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p?linkid=2180491\" aria-label=\"Saznajte više o snimanju zasnovanom na smernicama.\">Saznajte više</a>.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Rešenje za snimanje zasnovano na smernicama"}],"arialabel":"Moderne mogućnosti pozivanja","id":"modern","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQNg8?ver=1bab","imageAlt":"A desktop monitor, connected to a web camera and a headset, displaying the Calls tab on Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":17,"name":"Moderne mogućnosti pozivanja","videoHref":"","content":"<p>Iskoristite pozive na najbolji način u usluzi Teams pomoću optimizovane funkcionalnosti.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Moderne mogućnosti pozivanja"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Stoni telefoni i Teams ekrani","id":"Desk phones and Teams displays","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQL3M?ver=43c2","imageAlt":"A desk phone with a web camera and a display for Teams calls.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":24,"name":"Stoni telefoni i Teams ekrani","videoHref":"","content":"<p>Upućujte i primajte pozive sa uređaja certifikovanih za upotrebu sa uslugom Teams, uključujući intuitivne ekrane i kontrole da biste poboljšali iskustvo pozivanja u usluzi Teams.&nbsp;<a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2183553\" aria-label=\"Saznajte više o poslovnim stonim telefonima sa ekranima.\">Saznajte više</a>.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Stoni telefoni i Teams ekrani"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Slušalice sa mikrofonom","id":"Headsets","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQL3P?ver=b94e","imageAlt":"A person wearing a headset and using a tablet.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":25,"name":"Slušalice sa mikrofonom","videoHref":"","content":"<p>Odaberite neku od različitih slušalica certifikovanih za Teams – žične, Bluetooth, preko ušiju ili na ušima – u skladu sa svačijom željenom opcijom ili potrebom.&nbsp;<a class=\"c-hyperlink\" href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2183554\" aria-label=\"Saznajte više o slušalicama sa mikrofonom, bubicama i slušalicama.\">Saznajte više</a>.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Slušalice sa mikrofonom"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Telefonski zvučnici","id":"Speakerphones","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQPNy?ver=fe17","imageAlt":"A hand reaching out to use a speakerphone.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":26,"name":"Telefonske zvučnici","videoHref":"","content":"<p>Povežite se sa opcijama zvučnika omogućenim za USB ili Bluetooth da biste lako podesili razmeru zvuka na osnovu veličine sobe i broja učesnika sastanka.&nbsp;<a href=\"https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=2183805\" class=\"c-hyperlink\" aria-label=\"Saznajte više o zvučnicima.\">Saznajte više</a>.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Telefonski zvučnici"}],"arialabel":"Rad sa bilo kog mesta","id":"work","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQL28?ver=5937","imageAlt":"A person standing at a desk wearing over-the-ear headphones and using a laptop connected to two desktop monitors.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":23,"name":"Rad sa bilo kog mesta","videoHref":"","content":"<p>Koristite trenutnu, visokokvalitetnu audio i video komunikaciju gde god da radite uz nesmetane prelaze sa jednog uređaja na drugi kod kuće, u pokretu ili u open space kancelariji.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Rad sa bilo kog mesta"}],"itemsCount":26}

Pročitajte više o prepoznatom lideru u oblasti objedinjenih komunikacija

Gartner® Magic Quadrant™ za objedinjene komunikacije kao uslugu, širom sveta*

Forrester: The Total Economic Impact™ za Microsoft Teams rešenja za pozivanje

Pogledajte kako preduzeća koriste Teams telefoniju

Opremanje zaposlenih modernim rešenjem za pozivanje

Accenture dodaje novu generaciju tehnologije za pozivanje, sastanke, ćaskanje i saradnju.

Three people in a conference room on a Teams call with 9 other participants.

CliftonLarsonAllen LLP štedi novac na troškovima telefonije uz Microsoft Teams telefoniju

Zamenom zastarelog VoIP sistema Microsoft Teams telefonijom, CLA je smanjio troškove za skoro 1 milion USD godišnje.

Two coworkers at a desk looking at information being displayed across multiple monitors.

Još danas dodajte Microsoft Teams telefoniju svom Microsoft 365 planu

Microsoft Teams telefonija Standard

Microsoft Teams Phone Standard USD$8.00

po korisniku mesečno

(godišnja pretplata – automatski se obnavlja)5
U cenu nije uracunat porez.

Microsoft Teams telefonija Standard uključuje:

 • Telefonski sistem zasnovan na oblaku sa naprednim funkcijama koje uključuju prenos poziva, automatske telefonske sisteme na više nivoa i redove poziva.
 • Teams telefonski sistem omogućava vezu sa željenim PSTN-om: Microsoft planovi pozivanja, Direktno usmeravanja i Povezivanje sa operaterima.
 • SLA za 99,9% vremena rada.3
 • Korisnička podrška non-stop sedam dana u nedelji, koju pruža Microsoft.

Teams telefonija (standardno) zahteva pretplatu na Microsoft Teams Essentials sa uslugom Azure Active Directory (Azure AD) Identity4 ili Microsoft 365 pretplatu koja obuhvata Microsoft Teams.1 Ako nemate pretplatu na Teams, idite na stranicu Microsoft 365 za preduzeća da biste uporedili i kupili planove pretplate ili sarađujte sa dobavljačem rešenja u oblaku da biste nabavili Teams Essentials.
 

Microsoft Teams telefonija s planom pozivanja

Microsoft Teams telefonija s planom pozivanja obuhvata:

 • Telefonski sistem zasnovan na oblaku sa naprednim funkcijama koje uključuju prenos poziva, automatske telefonske sisteme na više nivoa i redove poziva.
 • Pozivajte sa bilo kog mesta, na bilo kom uređaju putem aplikacije Teams na računaru, mobilnom uređaju, vebu i stonim telefonima.
 • Korisnička podrška non-stop sedam dana u nedelji, koju pruža Microsoft.
 • Teams telefonija sa planom pozivanja dostupna je na određenim tržištima.

Za sva druga tržišta koja nisu obuhvaćena gorenavedenom vezom, obratite se podršci za prodaju da biste saznali više o Teams telefoniji i planovima pozivanja operatera.

Microsoft 365 E5

Microsoft 365 E5 USD$57.00

po korisniku mesečno

(godišnja pretplata – automatski se obnavlja)5
U cenu nije uracunat porez.

Microsoft 365 E5 obuhvata:

 • Telefonski sistem: Omogućite PBX mogućnosti kao što je kontrola poziva u oblaku pomoću usluge Teams.
 • Audio konferencije: Vodite sastanke ili se uključujte na njih sa telefona.2 Omogućava do 300 telefonskih učesnika.
 • Windows 11 Enterprise, Microsoft 365 Apps za preduzeće, Office aplikacije za mobilne uređaje, Office za veb, Outlook, Exchange i još mnogo toga.
   

Microsoft 365 E5 je naša premium opcija za kupovinu koja obuhvata najbolje aplikacije za produktivnost u klasi i napredne mogućnosti vezane za bezbednost, usaglašenost i analitičke mogućnosti za vaše preduzeće. Trenutni E1 i E3 klijenti mogu da izvrše nadogradnju na E5 po sniženoj ceni. Obratite se predstavniku Microsoft prodaje za detalje. Ako nemate pretplatu na Teams, idite na stranicu Microsoft 365 za preduzeća da biste uporedili planove.

Dostupne su prilagođene cene

Dodajte Teams telefoniju svom trenutnom Microsoft 365 E1 ili E3 planu da biste dobili funkcije pozivanja koje su potrebne svakoj organizaciji. Obratite se sektoru prodaje da biste dobili prilagođene cene.

Pogledajte troškove za mesta koja želite da zovete

Preuzmite detaljnu listu cena standardne pretplate i plaćanja po minutu za svoj ugovor po zemlji ili regionu i po valuti. Cene kredita za komunikaciju odnose se na troškove koji nisu obuhvaćeni planom pretplate.

Izaberite zemlju ili region za adresu fakturisanja vaše organizacije.

|

Teams telefonija se odnosi na mogućnost ljudi da upućuju i primaju pozive u usluzi Microsoft Teams. Teams pretplate obuhvataju Teams telefoniju i omogućavaju pozivanje iz jedne Teams aplikacije u drugu. Upućivanje i prijem poziva ka fiksnim i mobilnim telefonima i sa njih putem javne komutirane telefonske mreže (PSTN) u usluzi Teams dostupni su uz dodatak kao što je Teams telefonija (standardno) ili Teams telefonija sa planom pozivanja ili su uključeni u Microsoft 365 E5. Ove opcije obezbeđuju telefonski sistem zasnovan na oblaku u usluzi Teams sa funkcijama kao što su poziv na čekanju, slepi i bezbedni prenosi, kao i funkcije izveštavanja za profesionalce koji upravljaju rešenjima za pozivanje.

On zamenjuje tradicionalne PBX-ove i pruža osnovne mogućnosti pozivanja sa sistemom kontrole poziva zasnovanim na oblaku koji pruža celokupan paket funkcija telefonije za Microsoft Teams.

Plan pozivanja pruža klijentima primarni broj telefona i minute za upućivanje i prijem telefonskih poziva. Plan za domaće pozive uključen je u Teams telefon sa planom pozivanja ili se može dodati na Microsoft 365 E5.2

Direktno usmeravanje vam pomaže da povežete podržani SBC koji obezbeđuje klijent sa telefonskim sistemom. Pomoću ove mogućnosti konfigurišite lokalnu PSTN vezu sa Microsoft Teams klijentom. Saznajte više.

Operator Connect je druga opcija za obezbeđivanje povezivanja javne komutirane telefonske mreže (PSTN) sa uslugom Teams i telefonskim sistemom. Za više informacija o Teams glasovnim rešenjima i opcijama PSTN povezivanja pogledajte Planirajte svoje Teams glasovno rešenje i Opcije PSTN povezivanja.

Da. Možete da prenesete brojeve telefona od trenutnog dobavljača usluga. Kada prenesete brojeve telefona, Microsoft će postati vaš dobavljač usluga.

Da, klijenti mogu da sarađuju sa Microsoft partnerom kako bi preneli sopstveni plan pozivanja. Konfiguracija pod nazivom Direktno usmeravanje omogućava klijentima da povežu glasovne prenosnike direktno sa svoje mreže sa uslugom Teams ili da međusobno povežu druge entitete za telefoniju, kao što su kontakt centri ili analogni uređaji.

 

Microsoft Teams telefonija (standardno) je samostalna pretplata (bez plana pozivanja) koja je posebno dizajnirana za ovu situaciju.

Uređaji sertifikovani za Teams pružaju besprekorno Teams iskustvo na stonim telefonima, konferencijskim telefonima i sistemima za prostorije za sastanke. Saznajte više o uređajima certifikovanim za Microsoft Teams. Za dostupne uređaje posetite Microsoft Teams Devices Marketplace
 

Teams podržava portfolio stonih telefona za klijente koji zahtevaju tradicionalno iskustvo upotrebe telefona.  
 

Da bi obezbedio visokokvalitetni i pouzdani Teams utisak pri radu na telefonima, Microsoft je uspostavio partnerstvo i aktivno sarađuje sa uslugama Yealink, Crestron, Lenovo, Polycom i Audiocodes kako bi razvio i certifikovao širok portfolio stonih telefona i audio uređaja za prostorije za konferencije. Da biste dobili najnovije informacije o Teams uređajima, idite na Teams Marketplace
 

Postoje dve ponude za mala i srednja preduzeća. Teams telefonija sa planom pozivanja kombinuje telefonski sistem i plan domaćih poziva.

 

Teams telefonija (standardno) bez plana pozivanja pruža telefonski sistem koji zahteva plan pozivanja od dobavljača usluga.

 

Za velika preduzeća: Telefonski sistem i audio konferencija su uključeni u Office 365 E5 i Microsoft 365 E5. Teams plan pozivanja se može dodati ili se svi mogu kupiti odvojeno. Velika preduzeća takođe mogu da dodaju Teams telefoniju sa planom pozivanja kao dodatak kvalifikovanim pretplatama.

 

Teams telefonija sa planom pozivanja je trenutno dostupna na 31 tržištu. Pogledajte dostupnost po zemljama i regionima. Telefonski sistem je dostupan u preko 120 zemalja, svuda gde je Microsoft 365 dostupan. 
 

Funkcije proizvoda i iskustvo su iste u ponudama za mala i srednja preduzeća i velika preduzeća. Cene i dostupnost mogu da se razlikuju.

 

Imate predlog? Voleli bismo da čujemo vaše mišljenje. Evo tri načina da podelite povratne informacije:

 • Microsoft Teams aplikacija za računare. Izaberite dugme „Pomoć“ u donjem levom uglu. Zatim izaberite stavku „Prijavite problem“ ili „Predložite funkciju“.
 • UserVoice – Prosledite i glasajte za ideje drugih.
 • Microsoft Tech Community – Postavite pitanja i pridružite se diskusijama.

Microsoft Teams Essentials sa uslugom Azure AD Identity objedinjuje najbolje što Teams ima da ponudi sa sastancima, ćaskanjem, pozivima i saradnjom. Teams Essentials sa uslugom Azure AD Identity može da se poveže sa postojećim sistemom e-pošte kako bi obezbedio integrisan utisak pri radu, kao što su slanje svih Teams obaveštenja u postojeće prijemno sanduče e-pošte, svi događaji kalendara u usluzi Teams i mogućnost prijavljivanja u Teams pomoću postojeće adrese e-pošte. Kada se povežete, videćete odgovore na planirane sastanke i pozive za saradnju u prijemnom sandučetu i u usluzi Teams. Prikažite dolazne sastanke iz Teams kalendara i vršite interakciju sa njima, bilo da vaši kontakti koriste softver za sastanke nezavisnog proizvođača ili Teams.

Teams Essentials sa uslugom Azure AD Identity može da se kupi samo putem izabranih dobavljača rešenja u oblaku. Saznajte više i pogledajte listu dobavljača rešenja u oblaku.

Saznajte više o usluzi Microsoft Teams

Već danas počnite da koristite Microsoft Teams

 

 

* GARTNER i Magic Quadrant predstavljaju registrovane žigove i oznake usluga preduzeća Gartner, Inc. i/ili njegovih podružnica u SAD i drugim zemljama i ovde se koriste uz dozvolu. Sva prava zadržana.
Gartner ne podržava nijednog prodavca, proizvod ili uslugu koji su prikazani u njegovim publikacijama o istraživanju i ne preporučuje korisnicima tehnologije da biraju samo one dobavljače sa najvišim ocenama ili nekom drugom oznakom. Publikacije o istraživanju preduzeća Gartner sastoje se od mišljenja Gartner organizacije za istraživanje i ne treba ih smatrati činjeničnim tvrdnjama. Gartner se odriče svih garancija, izričitih ili impliciranih, u vezi sa ovim istraživanjem, uključujući i bilo koje garancije o mogućnostima prodaje ili prikladnosti za određenu namenu.
Gartner, Magic Quadrant for Unified Communications as a Service, Worldwide, Rafael Benitez, Megan Fernandez, Daniel O'Konel, Kristofer Trumen, Pankil Šet, 18. oktobra 2021.

 1. Može se dodati u kvalifikovanu Teams Essentials ili Microsoft 365 pretplatu. Kvalifikovani planovi obuhvataju: Microsoft 365 Business Basic, Business Standard, Business Premium, E3 ili A3, Office 365 F3, E1, E3, A1 ili A3 i Teams Essentials sa uslugom Azure AD Identity.
 2. Dostupnost audio konferencija i planova pozivanja razlikuje se u zavisnosti od zemlje i regiona. Više informacija potražite u podržanim zemljama i regionima.
 3. Za kompletne detalje o SLA ugovoru za Teams telefoniju pogledajte dokumente o licenciranju (microsoft.com).
 4. Teams Essentials sa uslugom Azure AD Identity dostupan je samo putem dobavljača rešenja u oblaku. Saznajte više.
 5. Kada počne plaćena pretplata, smernice za otkazivanje se razlikuju u zavisnosti od vašeg statusa kao novog klijenta, proizvoda i izbora domena za Microsoft. Saznajte više. Pretplatu na Microsoft 365 možete da otkažete u bilo kojem trenutku u Microsoft 365 centru administracije. Kada se pretplata otkaže, brišu se svi povezani podaci. Saznajte više o zadržavanju, brisanju i uništavanju podataka u usluzi Microsoft 365.