A collage of reactions and smiling faces on Teams. A collage of reactions and smiling faces on Teams. A collage of reactions and smiling faces on Teams.

Aplikacije za sastanke

Kreirajte interaktivnije, zanimljivije i produktivnije sastanke tako što ćete uključiti omiljene aplikacije.

Vodite zanimljive sastanke za saradnju pomoću aplikacija

Oslobodite pun potencijal sastanaka tako što ćete iskustvo učiniti interaktivnim, zanimljivim i produktivnim za sve.

Ostanite u toku s poslom

Budite u interakciji sa aplikacijama pre sastanaka, tokom i posle njih radi produktivnog i neprekidnog toka posla.

Učinite sastanke dinamičnim

Iskoristite sastanak na najbolji način uz aplikacije za pripremu dnevnog reda, hvatanje beležaka i čuvanje stavki radnje.

Ostvarivanje boljih rezultata zajedno

Učinite sastanke interaktivnim i zanimljivim uz aplikacije koje podržavaju razmenu ideja i saradnju.

Rešavanje problema u realnom vremenu

Prenesite sadržaj i podatke iz aplikacija u sastanke, prikupite povratne informacije i ubrzajte donošenje odluka.

Radite pametnije uz Teams aplikacije za sastanke

Pogledajte koliko je jednostavno da počnete da koristite aplikacije za Teams sastanke.

Pregled
Guided Tour

Početna stranica vođenog obilaska

Počnite već pre sastanka

Počnite već pre sastanka

Počnite već pre sastanka

Unapred se pripremite za produktivan sastanak. Unesite aplikacije u raspored sastanaka da biste mapirali tok.

Planiranje i deljenje

Dodajte aplikaciju u planirani sastanak na mreži kako bi svi mogli da se pripreme za produktivan i zanimljiv razgovor.

Planirajte dnevni red i zadatke unapred

Koristite aplikacije da biste podesili dnevni red, dodali zadatke i pripremili beleške.

Unesite energiju i interaktivnost u sastanak

Neka vaši sastanci budu inkluzivni i zanimljivi uz aplikacije koje svima omogućavaju da učestvuju i doprinose.

Dodajte aplikaciju za bilo koji scenario sastanka

Lako pronađite i dodajte aplikacije u planirane ili trenutne sastanke.

Uključite se u saradnju u realnom vremenu i koautorstvo

Poboljšajte saradnju i razmenu ideja deljenjem sadržaja u glavnom prostoru za sastanke.

Dobijajte trenutne povratne informacije

Komunicirajte sa publikom pomoću upitnika, anketa i testova.

Ostanite angažovani nakon sastanka

Koristite aplikaciju da biste prikazali i pratili rezultate sastanka.

Delite beleške sa sastanka

Nakon sastanka, pošaljite beleške sa sastanka i rezultate koje su zabeležile aplikacije.

Neka učesnici budu informisani

Ćaskajte sa učesnicima pre sastanka i šaljite im ažuriranja dnevnog reda.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Schedule and share","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQhke?ver=a613","imageAlt":"An attendance report for a Design Webinar on Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":2,"name":"Planiranje i deljenje","videoHref":"","content":"<p>Dodajte aplikaciju u planirani sastanak na mreži kako bi svi mogli da se pripreme za produktivan i zanimljiv razgovor.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Planiranje i deljenje"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Plan your agenda and tasks early","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQ90a?ver=2805","imageAlt":"Details about a Marketing Sync meeting on Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":3,"name":"Planirajte dnevni red i zadatke unapred","videoHref":"","content":"<p>Koristite aplikacije da biste podesili dnevni red, dodali zadatke i pripremili beleške.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Planirajte dnevni red i zadatke unapred"}],"arialabel":null,"id":"features","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQhjZ?ver=0428","imageAlt":"Five people on a Teams video call.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":1,"name":"Počnite već pre sastanka","videoHref":"","content":"<p>Unapred se pripremite za produktivan sastanak. Unesite aplikacije u raspored sastanaka da biste mapirali tok.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Počnite već pre sastanka"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Add an app for any meeting scenario","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQhko?ver=4ecf","imageAlt":"A Q3 Sales Report being presented on a Teams call.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":5,"name":"Dodajte aplikaciju za bilo koji scenario sastanka","videoHref":"","content":"<p>Lako pronađite i dodajte aplikacije u planirane ili trenutne sastanke.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Dodajte aplikaciju za bilo koji scenario sastanka"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Engage in real-time collaboration and co-authoring","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQhkC?ver=a413","imageAlt":"Content sharing options being viewed during a Teams video call.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":6,"name":"Uključite se u saradnju u realnom vremenu i koautorstvo","videoHref":"","content":"<p>Poboljšajte saradnju i razmenu ideja deljenjem sadržaja u glavnom prostoru za sastanke.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Uključite se u saradnju u realnom vremenu i koautorstvo"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Get instant feedback","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQm2A?ver=7228","imageAlt":"An attendance report for a Design Webinar in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":7,"name":"Dobijajte trenutne povratne informacije","videoHref":"","content":"<p>Komunicirajte sa publikom pomoću upitnika, anketa i testova.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Dobijajte trenutne povratne informacije"}],"arialabel":null,"id":"benefits","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQhkl?ver=7a86","imageAlt":"A Kanban board being presented on a Teams meeting.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":4,"name":"Unesite energiju i interaktivnost u sastanak","videoHref":"","content":"<p>Neka vaši sastanci budu inkluzivni i zanimljivi uz aplikacije koje svima omogućavaju da učestvuju i doprinose.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Unesite energiju i interaktivnost u sastanak"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Share meeting notes","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQqNA?ver=8ec2","imageAlt":"Details from a Marketing Sync being displayed in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":9,"name":"Delite beleške sa sastanka","videoHref":"","content":"<p>Nakon sastanka, pošaljite beleške sa sastanka i rezultate koje su zabeležile aplikacije.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Delite beleške sa sastanka"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":null,"id":"Keep attendees informed","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQ90o?ver=8788","imageAlt":"Details for a Marketing Sync being updated in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":10,"name":"Neka učesnici budu informisani","videoHref":"","content":"<p>Ćaskajte sa učesnicima pre sastanka i šaljite im ažuriranja dnevnog reda.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Neka učesnici budu informisani"}],"arialabel":null,"id":"more","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RWQ90l?ver=d5d7","imageAlt":"Recordings and Transcripts from a Marketing Sync being displayed in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":8,"name":"Ostanite angažovani nakon sastanka","videoHref":"","content":"<p>Koristite aplikaciju da biste prikazali i pratili rezultate sastanka.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ostanite angažovani nakon sastanka"}],"itemsCount":10}

Odaberite neku od aplikacija iz široke palete Teams aplikacija za sastanke

Pronađite aplikacije koje su vam potrebne za sastanke već danas

Posetite Teams prodavnicu i istražite aplikacije dizajnirane posebno za sastanke.

|

Sastanak na mreži se odvija između dvoje ili više učesnika i pruža zvuk, kao i opcionalni video, ulaz i izlaz.

Aplikacija za sastanke je softverska platforma koja se koristi tokom sastanka na mreži za poboljšanje saradnje i toka posla.

Aplikacije za Teams sastanke pomažu vam da olakšate saradnju, poboljšate produktivnost tima i unapredite rezultate tokom sastanka i posle njega.

Hibridni rad, rad na daljinu i rad od kuće drastično su se povećali, pa je važna mogućnost efikasne komunikacija i saradnje putem sastanaka na mreži zbog produktivnosti, učešća i motivacije.

Teams aplikacijama možete da pristupite na mobilnom uređaju na isti način na koji aplikacijama za sastanke pristupate na računaru.

Saznajte više o usluzi Microsoft Teams

Već danas počnite da koristite Microsoft Teams