Trace Id is missing
Bỏ qua để tới nội dung chính
Microsoft 365

Quản lý Microsoft 365 từ thiết bị di động của bạn

Thêm người dùng, đặt lại mật khẩu, quản lý thiết bị, tạo yêu cầu hỗ trợ và nhận các thông báo quan trọng mọi lúc, mọi nơi với ứng dụng Quản trị Microsoft 365.

Ảnh thiết bị di động đang hiển thị màn hình ứng dụng Quản trị Microsoft 365
Ảnh một người ngồi ở ghế sau ô tô đang nhìn vào thiết bị di động

Luôn cập nhật

Nhận thông báo quan trọng về các sự cố tình trạng dịch vụ, các thay đổi lớn sắp tới và cảnh báo thanh toán – được gửi trực tiếp đến thiết bị di động của bạn.

Quản lý người dùng, thiết bị và nhóm

Truy nhập các nhiệm vụ phổ biến mọi lúc, mọi nơi để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm. Thêm và bỏ chặn người dùng, đặt lại mật khẩu, loại bỏ dữ liệu công ty, quản lý nhóm, gán giấy phép sản phẩm, v.v..

Ảnh thiết bị di động đang hiển thị màn hình Người dùng
Ảnh một người đang tương tác với thiết bị di động của họ

Nhận hỗ trợ

Theo dõi các yêu cầu dịch vụ của Microsoft 365, tạo yêu cầu mới và nhận hỗ trợ trên thiết bị di động của bạn.

Quản trị Microsoft 365

Quản lý các ứng dụng, dịch vụ, dữ liệu, thiết bị và người dùng trên đăng ký Microsoft 365 của bạn.

iTunes, iPhone và iPad là các thương hiệu đã đăng ký của Apple Inc. tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Android là thương hiệu của Google Inc.