Bỏ qua để tới nội dung chính
Microsoft 365

Giải pháp đơn giản, lợi ích to lớn – tối đa hóa khoản đầu tư vào CNTT của bạn nhờ Microsoft 365.

Tìm hiểu thêm

So sánh các gói Exchange Online

Exchange Online (Plan 1)

Originally starting from USD$4.00 now starting from USD$4.00

USD$4.00 USD$4.00

người dùng/tháng

(Gói đăng ký hàng năm – tự động gia hạn)1

 •  Hộp thư 50 GB và thư có dung lượng tối đa 150 MB

 •  Outlook trên web cung cấp trải nghiệm cao cấp dựa trên trình duyệt

 •  Hộp thư đến Ưu tiên giúp bạn dễ dàng theo dõi email quan trọng nhất

 •  Tự động di chuyển thư cũ vào Hộp thư Lưu trữ Tại Chỗ

Exchange Online (Plan 2)

Originally starting from USD$8.00 now starting from USD$8.00

USD$8.00 USD$8.00

người dùng/tháng

(Gói đăng ký hàng năm – tự động gia hạn)1

 • Mọi thứ trong Exchange Online (Plan 1), kèm theo:

 •  Hộp thư 100 GB và thư có dung lượng tối đa 150 MB

 •  Ngăn mất dữ liệu (DLP) tích hợp sẵn

 •  Dịch vụ Thư thoại trên đám mây với tính năng trả lời cuộc gọi, giao diện người dùng quay số vào và tổng đài tự động

Microsoft 365 Business Standard

Originally starting from USD$10.00 now starting from USD$10.00

USD$10.00 USD$10.00

người dùng/tháng

(Gói đăng ký hàng năm – tự động gia hạn)1

 • Mọi thứ trong Exchange Online (Plan 1), kèm theo:

 •  Phiên bản ứng dụng Microsoft 365 trên máy tính với các tính năng cao cấp

 •  Hộp thư 50 GB và địa chỉ miền email tùy chỉnh

 •  Dung lượng lưu trữ và chia sẻ tệp với 1 TB dung lượng lưu trữ OneDrive

 •  Số lượng người dùng tối đa: 300

 •  Tổ chức các cuộc họp trực tuyến và hội thảo video dành cho tối đa 250 người bằng Microsoft Teams

 •  Cập nhật thông tin cũng như tham gia các site liên lạc và site nhóm trong toàn bộ mạng nội bộ của bạn bằng SharePoint

Sở hữu email cấp doanh nghiệp dưới dạng gói Exchange Online độc lập hoặc một phần của giải pháp

Các gói Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp nhỏ

Các gói Microsoft 365 Enterprise

Bạn đang tìm thêm thông tin?

 • [1] Khi gói đăng ký trả phí của bạn bắt đầu, chính sách hủy bỏ sẽ thay đổi tùy theo trạng thái tư cách khách hàng mới, lựa chọn sản phẩm và miền của bạn trên Microsoft. Tìm hiểu thêm. Hủy bỏ gói đăng ký Microsoft 365 bất kỳ lúc nào bằng cách truy nhập Trung tâm quản trị Microsoft 365. Khi gói đăng ký bị hủy bỏ, mọi dữ liệu liên kết đều sẽ bị xóa. Tìm hiểu thêm về việc duy trì, xóa và hủy dữ liệu trong Microsoft 365.

Theo dõi Microsoft 365