Microsoft 365 app logos including Word, Excel, PowerPoint, Teams and more.

Sử dụng miễn phí các ứng dụng Microsoft 365

Sử dụng các phiên bản miễn phí của các ứng dụng năng suất bao gồm Word, PowerPoint, Excel, Outlook và OneDrive. Chỉ cần tạo một tài khoản Microsoft miễn phí hoặc đăng nhập bằng một tài khoản hiện có và bắt đầu.

KiteStill

Tự do vẫy vùng

Sáng tạo cách thức của bạn bằng cách sử dụng miễn phí ứng dụng Microsoft 365

Phát huy tối đa tiềm năng của bạn

Hãy để ý tưởng của bạn thăng hoa trên các tài liệu có tác động mạnh hoặc bản trình bày đẹp mắt và chia sẻ thành quả của bạn với bất kỳ ai.

Tạo miễn phí các tài liệu đẹp mắt, chẳng hạn như sơ yếu lí lịch và tiểu luận. Chia sẻ với bất kỳ ai và cùng chỉnh sửa tài liệu đồng thời.

Sắp xếp cuộc sống của bạn

Tạo danh sách việc cần làm, sắp xếp ý tưởng trong sổ tay kỹ thuật số và dễ dàng quản lý nhiều lịch.

Kết nối và cùng nhau kiến tạo

Trò chuyện với những người thân yêu bằng cuộc gọi video và cuộc trò chuyện, đồng thời tập hợp mọi người trong buổi thăm hỏi ảo.

Ngay lập tức bắt đầu cuộc gọi video với gia đình, bạn bè và trò chuyện bao lâu tùy ý, không cần phải đăng ký.

Bảo vệ những nội dung quan trọng

Bảo vệ con em của bạn khỏi các nội dung không phù hợp, đồng thời sao lưu tệp, ảnh và nhiều nội dung khác để bạn có được sự yên tâm.

Khám phá các tính năng cao cấp với đăng ký Microsoft 365

iTunes, iPhone và iPad là các thương hiệu đã đăng ký của Apple Inc. tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Android là thương hiệu của Google Inc.