Trace Id is missing
Bỏ qua để tới nội dung chính
Microsoft 365

Các ứng dụng và công cụ năng suất miễn phí từ Microsoft 365

Sử dụng phiên bản miễn phí của các ứng dụng năng suất Microsoft bao gồm Word, PowerPoint, Excel, Outlook và OneDrive. Chỉ cần tạo một tài khoản Microsoft miễn phí hoặc đăng nhập bằng một tài khoản hiện có và bắt đầu.

Tự do vẫy vùng

Sáng tạo theo cách của bạn qua các ứng dụng Microsoft 365 miễn phí.

Phát huy tối đa tiềm năng của bạn

Hãy để ý tưởng của bạn thăng hoa trên các tài liệu có tác động mạnh hoặc bản trình bày đẹp mắt và chia sẻ thành quả của bạn với bất kỳ ai.

Thiết bị di động và thiết bị máy tính bảng đang hiển thị tài liệu trong Word.

Word

Tạo miễn phí các tài liệu đẹp mắt, chẳng hạn như sơ yếu lí lịch và tiểu luận. Chia sẻ với bất kỳ ai và cùng chỉnh sửa tài liệu đồng thời.

Quay về các tab
Thiết bị di động và thiết bị máy tính bảng đang hiển thị tài liệu trong Word.

Word

Tạo miễn phí các tài liệu đẹp mắt, chẳng hạn như sơ yếu lí lịch và tiểu luận. Chia sẻ với bất kỳ ai và cùng chỉnh sửa tài liệu đồng thời.

Quay về các tab
Thiết bị di động và thiết bị máy tính bảng đang hiển thị tài liệu trong Word.

Word

Tạo miễn phí các tài liệu đẹp mắt, chẳng hạn như sơ yếu lí lịch và tiểu luận. Chia sẻ với bất kỳ ai và cùng chỉnh sửa tài liệu đồng thời.

Quay về các tab

Sắp xếp cuộc sống của bạn

Sử dụng ứng dụng năng suất miễn phí của Microsoft để tạo danh sách việc cần làm, sắp xếp ý tưởng trong sổ tay kỹ thuật số và dễ dàng quản lý nhiều lịch.

Màn hình thiết bị di động và màn hình thiết bị máy tính bảng đang hiển thị dạng xem lịch Outlook.

Outlook

Sở hữu email cá nhân và lịch gia đình miễn phí, lên lịch cuộc gọi video, cùng nhiều tiện ích khác – tất cả đều ở cùng một nơi.

Màn hình thiết bị di động và màn hình máy tính bảng đang hiển thị danh sách trong Microsoft To Do

Microsoft To Do

Theo dõi các danh sách và việc cần làm hàng ngày của bạn với trình lập kế hoạch hàng ngày thông minh này.

Màn hình thiết bị di động và màn hình thiết bị máy tính bảng đang hiển thị danh sách kiểm tra trong OneNote

OneNote

Sắp xếp bản phác thảo cũng như ghi chú viết tay trong sổ tay kỹ thuật số của riêng bạn và không bao giờ bỏ lỡ cảm hứng.

Màn hình thiết bị di động và màn hình thiết bị máy tính bảng đang hiển thị dạng xem lịch Outlook.

Outlook

Sở hữu email cá nhân và lịch gia đình miễn phí, lên lịch cuộc gọi video, cùng nhiều tiện ích khác – tất cả đều ở cùng một nơi.

Màn hình thiết bị di động và màn hình máy tính bảng đang hiển thị danh sách trong Microsoft To Do

Microsoft To Do

Theo dõi các danh sách và việc cần làm hàng ngày của bạn với trình lập kế hoạch hàng ngày thông minh này.

Màn hình thiết bị di động và màn hình thiết bị máy tính bảng đang hiển thị danh sách kiểm tra trong OneNote

OneNote

Sắp xếp bản phác thảo cũng như ghi chú viết tay trong sổ tay kỹ thuật số của riêng bạn và không bao giờ bỏ lỡ cảm hứng.

Màn hình thiết bị di động và màn hình thiết bị máy tính bảng đang hiển thị dạng xem lịch Outlook.

Outlook

Sở hữu email cá nhân và lịch gia đình miễn phí, lên lịch cuộc gọi video, cùng nhiều tiện ích khác – tất cả đều ở cùng một nơi.

Màn hình thiết bị di động và màn hình máy tính bảng đang hiển thị danh sách trong Microsoft To Do

Microsoft To Do

Theo dõi các danh sách và việc cần làm hàng ngày của bạn với trình lập kế hoạch hàng ngày thông minh này.

Màn hình thiết bị di động và màn hình thiết bị máy tính bảng đang hiển thị danh sách kiểm tra trong OneNote

OneNote

Sắp xếp bản phác thảo cũng như ghi chú viết tay trong sổ tay kỹ thuật số của riêng bạn và không bao giờ bỏ lỡ cảm hứng.

Kết nối và cùng nhau sáng tạo

Trò chuyện với những người thân yêu bằng cuộc gọi video và cuộc trò chuyện, đồng thời tập hợp mọi người trong buổi thăm hỏi ảo.

Màn hình thiết bị di động và màn hình thiết bị máy tính bảng đang hiển thị một vài người trong cuộc gọi video qua Skype.

Skype

Ngay lập tức bắt đầu cuộc gọi video với gia đình, bạn bè và trò chuyện bao lâu tùy ý, không cần phải đăng ký.

Quay về các tab
Màn hình thiết bị di động và màn hình thiết bị máy tính bảng đang hiển thị một vài người trong cuộc gọi video qua Skype.

Skype

Ngay lập tức bắt đầu cuộc gọi video với gia đình, bạn bè và trò chuyện bao lâu tùy ý, không cần phải đăng ký.

Quay về các tab
Màn hình thiết bị di động và màn hình thiết bị máy tính bảng đang hiển thị một vài người trong cuộc gọi video qua Skype.

Skype

Ngay lập tức bắt đầu cuộc gọi video với gia đình, bạn bè và trò chuyện bao lâu tùy ý, không cần phải đăng ký.

Quay về các tab

Khám phá các tính năng cao cấp với gói đăng ký Microsoft 365

Theo dõi Microsoft 365