A person recording themselves and their screen in Microsoft Stream and adding decorations to the footage.

Quay màn hình của bạn và chính bạn

Hiện chính xác nội dung bạn muốn với video giải thích bằng cách tự quay chính mình và màn hình. Ngoài ra, thêm văn bản, bản vẽ và hiệu ứng để cá nhân hóa video của mình.

Cập nhật các bản ghi cuộc họp Teams

Xem lại những điều bạn đã bỏ lỡ bằng bản ghi cuộc họp Teams. Tìm nhanh những nội dung bạn đang tìm kiếm bằng tính năng tìm kiếm bản chép lại và chương.

A recording of a Teams meeting with Chapters broken out on the side.
A list of the sharing options for a video in Stream reading send link, copy link and embed code.

Chia sẻ và cộng tác

Dùng các nhận xét và tính năng @đề cập đến để dễ dàng chia sẻ video, cũng như trao đổi ý kiến phản hồi.

Nắm rõ điều gì đang diễn ra

Đo lường mức độ tương tác và mức độ hiệu quả của nội dung video bằng dữ liệu phân tích chi tiết.

Analytics for views and viewers of a video in Stream.
Desktop and mobile displays of the Microsoft Stream homepage.

Truy nhập video của bạn mọi lúc, mọi nơi

Xem video và bản ghi cuộc họp theo thời gian của riêng bạn, trên mọi thiết bị.

Phân phối video của bạn trên Microsoft 365

Thêm video của bạn vào các kênh Teams, site SharePoint, bài đăng Yammer, Viva Connections và Office.com để thông báo và điều chỉnh phù hợp với đồng nghiệp trong quy trình làm việc.

Microsoft Stream videos featured in Teams and Yammer.

Sở hữu Microsoft Stream với Microsoft 365


Làm được nhiều việc hơn với video trong Microsoft 365

Tìm kiếm

Tìm nhanh nội dung bạn cần với tính năng tìm kiếm video trong toàn tổ chức của bạn.

Xem

Xem video với các tính năng trợ năng như bản chép lại, chú thích chi tiết, chương, khử tiếng ồn và điều khiển tốc độ.

Quản lý

Quản lý video giống như với tài liệu và hưởng lợi từ tính năng bảo mật, bộ kiểm soát quản trị, chính sách duy trì và tuân thủ mà bạn tin tưởng trong Microsoft 365.


Epsilon logo

Chúng tôi dựa vào các giải pháp công nghệ để giúp nhân viên duy trì kết nối và gắn kết. Stream giúp chúng tôi dễ dàng chia sẻ nội dung video một cách bảo mật, vậy nên ai cũng có thể truy nhập được thông tin quan trọng với họ.

Greg Vise, Phó Chủ tịch Công nghệ của Epsilon


Khám phá các tài nguyên khác

Truy nhập các tài nguyên trợ giúp và học tập

Xem lại video hướng dẫn về các phương pháp tối ưu, cùng các tài liệu hỗ trợ Microsoft Stream khác.

Microsoft Stream Tech Community

Nhận các mẹo cùng lời khuyên từ khách hàng khác và chuyên gia của Microsoft.

Ý kiến phản hồi về Microsoft Stream

Chia sẻ ý kiến phản hồi và các ý tưởng để giúp Microsoft Stream cải thiện.

Bắt đầu với Microsoft Stream

Xem cách bắt đầu nhanh.

Tìm tài nguyên CNTT cho Microsoft Stream

Truy nhập hướng dẫn sử dụng về cách triển khai và chức năng của Microsoft Stream.


Theo dõi Microsoft Stream

Theo dõi Stream trên Twitter