Cần có Giấy phép ứng dụng khách để truy nhập vào mọi tính năng Skype for Business Online và Server.

  • Standard CAL cho phép người dùng hoặc thiết bị kết nối với Skype for Business Server để có trạng thái hiện diện, IM, VoIP và video HD ngang hàng cũng như kết nối Skype.
  • Đối với Skype for Business Server, giấy phép ứng dụng khách sẵn có thông qua ứng dụng khách độc lập có Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp lớn hoặc bằng cách tải xuống ứng dụng khách miễn phí Skype for Business Basic.

Cần có Giấy phép Đăng ký Người dùng (USL) để sử dụng Skype for Business Online.

  • Online Plan 1 hỗ trợ trạng thái hiện diện, nhắn tin tức thời (IM), VoIP và video HD ngang hàng, cũng như kết nối Skype.
  • Online Plan 2 hỗ trợ tất cả các tính năng trên, cộng với cuộc họp theo lịch biểu và không dự tính trước với chức năng gọi thoại và video, chia sẻ màn hình nền và ứng dụng trên điện thoại di động, máy tính bảng, PC và máy Mac.

Cần có Giấy phép Truy nhập Máy khách (CAL) để sử dụng Skype for Business Server.

  • Standard CAL cho phép người dùng hoặc thiết bị kết nối với Skype for Business Server để có trạng thái hiện diện, IM, VoIP và video HD ngang hàng cũng như kết nối Skype.
  • Enterprise CAL hỗ trợ cuộc họp theo lịch biểu và không dự tính trước với chức năng gọi thoại và video, chia sẻ màn hình nền và ứng dụng, hội thảo quay số vào trên điện thoại di động, máy tính bảng, PC và máy Mac. Standard CAL là điều kiện tiên quyết để có Enterprise CAL.
  • Standard CAL cho phép PSTN vào/ra, gọi điện khẩn cấp và các tính năng điện thoại cấp doanh nghiệp khác. Standard CAL là điều kiện tiên quyết để có Plus CAL.

Ngoài CAL, còn cần phải có, giấy phép máy chủ, cho mọi máy chủ ngoại vi.

 


Sản phẩm liên quan