Đối tác về Skype for Business

Hệ sinh thái đối tác mạnh mẽ của chúng tôi có thể giúp bạn sử dụng dịch vụ theo cách phù hợp nhất với nhu cầu giao tiếp của công ty bạn.

Skype for Business Partners

Tìm Đối tác

Bạn đã sẵn sàng cho một giải pháp Truyền thông Hợp nhất giúp nâng cao khả năng cộng tác và năng suất?

Các đối tác của chúng tôi cung cấp tập hợp các chức năng phong phú nhằm giúp tổ chức của bạn hoạt động trên Skype for Business. Họ có thể giúp bạn triển khai và quản lý dịch vụ của chúng tôi hoặc hỗ trợ tích hợp phần cứng và các ứng dụng hiện có với nền tảng của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm về những việc mà đối tác tin cậy của chúng tôi có thể thực hiện trong Danh mục Đối tác.

Trở thành Đối tác

Thay đổi cách thức mọi người liên lạc và cung cấp cho họ phạm vi liên lạc vượt khỏi các bức tường bao quanh công ty họ.

Hãy bắt đầu thông qua chương trình năng lực Liên lạc Microsoft—tài nguyên đào tạo và chuẩn bị sẵn sàng tốt nhất để giúp bạn xây dựng dịch vụ Truyền thông Hợp nhất và triển khai Skype for Business cho khách hàng của bạn.

Bạn đã là đối tác? Nổi bật hơn đối thủ cạnh tranh với các tài liệu tiếp thị và bán hàng cùng với các lợi ích trong Mạng Đối tác của Microsoft.