Bỏ qua để tới nội dung chính
Microsoft Security
Một người đang ngồi trong văn phòng tại nhà và sử dụng máy tính để bàn

Cộng tác giữa các ranh giới với tư cách nhóm

Thúc đẩy doanh nghiệp của bạn phát triển bằng cách làm việc an toàn hơn với bất kỳ ai trong tổ chức hoặc nằm ngoài ranh giới CNTT của bạn.

Bảo vệ tổ chức của bạn bằng giải pháp danh tính liền mạch

Tương lai của hoạt động cộng tác

Cách thức các tổ chức giao tiếp và cộng tác đang thay đổi nhanh chóng. Hoạt động cộng tác giữa các nhóm vượt ra ngoài ranh giới truyền thống, tạo ra lực lượng lao động mang tính kết hợp và phân tán.

Hoạt động làm việc nhóm giúp thúc đẩy năng suất

Theo các giám đốc điều hành trong ngành CNTT mà Microsoft đã khảo sát, 55% trong toàn bộ hoạt động cộng tác được diễn ra với các đối tác kinh doanh bên ngoài.

Cơ cấu tổ chức rất linh động

Hoạt động mua bán và sáp nhập, mở rộng về mặt địa lý và liên doanh đang gia tăng, thay đổi cách thức cộng tác của nhân viên trong các tổ chức đang phát triển.

Cung cấp khả năng chuyển đổi kỹ thuật số cho tất cả mọi người

65% giám đốc điều hành trong ngành CNTT mà Microsoft đã khảo sát xác định bảo mật và tuân thủ là những thách thức lớn nhất khi đưa công nghệ đến với nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng.

Tại sao việc cộng tác lại quan trọng?

Hiện tại, Teams mở rộng ra các chức năng, vai trò và thậm chí cả tổ chức. Hoạt động cộng tác phải tránh gây ra xung đột đồng thời duy trì sự an toàn trong khi đảm bảo rằng các ranh giới CNTT không làm giới hạn năng suất.

Chiến lược để cộng tác thành công

Ba người đang ngồi trong phòng hội thảo tham gia cuộc gọi video Teams lớn ở chế độ Không gian chung

Cộng tác như một nhóm dù bạn ở vị trí nào trong sơ đồ tổ chức.

Một đứa trẻ đang trình bày tác phẩm nghệ thuật trong cuộc gọi video Teams lớn trên máy tính xách tay có một người lớn đứng bên cạnh.

Tăng cường cộng tác và gắn kết khách hàng bằng phương thức tiếp cận danh tính mạnh mẽ.

Một người đang ngồi trong studio và sử dụng máy tính xách tay.

Khám phá những cách hiện đại hóa các mối quan hệ khách hàng và đối tác.

Hạ tầng danh tính hiện đại trong Azure AD

Azure Active Directory (Azure AD) cung cấp các công cụ và tài nguyên giúp nối liền khoảng cách giữa hoạt động cộng tác nội bộ và cộng tác bên ngoài một cách liền mạch và an toàn.

Cộng tác liền mạch giữa các ranh giới

Azure AD giúp thúc đẩy hoạt động cộng tác và làm việc nhóm an toàn bên trong cũng như bên ngoài tổ chức hay ranh giới CNTT của bạn.

 

Các tổ chức có nhiều đối tượng thuê

Quản lý danh tính và hoạt động cộng tác trong các tổ chức có nhiều đối tượng thuê.

Danh tính bên ngoài Azure AD

Giúp quản lý người dùng bên ngoài một cách an toàn, bao gồm cả khách hàng và đối tác của bạn.

Danh tính nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng

Tập trung khả năng quan sát và quản lý nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng, thiết bị và ứng dụng ở một nơi.

Tìm hiểu chuyên sâu về Azure AD

 

Các tài nguyên khác

Cộng tác với đối tác kinh doanh

Người dùng bên ngoài đóng góp vào sự thành công của tổ chức bạn. Hoạt động cộng tác giữa nhân viên, nhà thầu, nhà cung cấp và nhà phân phối duy trì năng suất và sự phát triển của tổ chức bạn.

Hỗ trợ nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng

Hơn 2 tỷ người lao động trên toàn thế giới là nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng. Họ giúp doanh nghiệp của bạn phát triển bằng cách tương tác với khách hàng, xử lý các sản phẩm mới và thực hiện các chiến lược của tổ chức.

Bảo vệ tổ chức của bạn bằng giải pháp danh tính liền mạch

Theo dõi Microsoft