Xác thực không cần mật khẩu

Tin tặc không đột nhập, mà chúng đăng nhập. Bảo vệ một trong những điểm đầu vào phổ biến nhất với tin tặc bằng cách chuyển sang giải pháp không cần mật khẩu.

A person sitting at a table with a tablet resting in front of them while they are looking at their mobile phone.

Zero Trust bắt đầu với quyền truy nhập an toàn

Chuyển đổi khả năng bảo mật cho các điểm đầu vào của bạn bằng công nghệ xác thực không cần mật khẩu hàng đầu từ Microsoft.

Giảm rủi ro cùng đơn vị dẫn đầu về bảo mật dữ liệu

Giảm rủi ro xâm nhập bằng các đổi mới trong tiêu chuẩn ngành về việc không cần mật khẩu, do Microsoft (thành viên sáng lập liên minh FIDO2) dẫn dắt.

Giảm đáng kể chi phí CNTT

Tăng năng suất bằng cách loại bỏ chính sách mật khẩu và đặt lại phiếu hỗ trợ một cách hoàn toàn cho danh sách việc cần làm của nhóm bạn.

Đảm bảo trải nghiệm người dùng liền mạch

Giải phóng người dùng khỏi việc quản lý mật khẩu nhờ tính năng xác thực không cần mật khẩu được toàn bộ mạng lưới Microsoft và các đối tác của chúng tôi hỗ trợ.

Đưa bảo mật đăng nhập từ tốt hơn đến tốt nhất

Loại bỏ vĩnh viễn hành vi trộm cắp mật khẩu với phương pháp xác thực mạnh nhất có mặt trên thị trường.

Quản lý xác thực không cần mật khẩu trong Azure AD, giờ là một phần của Microsoft Entra

Sử dụng trình hướng dẫn phương pháp không cần mật khẩu trong Azure Active Directory (Azure AD) để quản lý Windows Hello cho Doanh nghiệp, ứng dụng Microsoft Authenticator và khóa bảo mật FIDO2 cho mọi người dùng của bạn.

A person sitting at a round table using a tablet.

Windows Hello cho Doanh nghiệp

Hỗ trợ đăng nhập an toàn hơn với xác thực sinh trắc học cho thiết bị Windows.

An employee sitting at their desk showing another employee who is standing over their shoulder information on a monitor.

Ứng dụng Microsoft Authenticator

Hỗ trợ nhân viên và đối tác xác minh danh tính bằng sinh trắc học hoặc mã PIN trên thiết bị di động của họ.

A person standing at a table using a pen to navigate on a tablet.

Khóa bảo mật FIDO2

Thay thế tên người dùng và mật khẩu bằng khóa bảo mật bên ngoài hoặc khóa nền tảng tích hợp sẵn trong thiết bị.

A person sitting at a round table using a tablet.

Windows Hello cho Doanh nghiệp

Hỗ trợ đăng nhập an toàn hơn với xác thực sinh trắc học cho thiết bị Windows.

An employee sitting at their desk showing another employee who is standing over their shoulder information on a monitor.

Ứng dụng Microsoft Authenticator

Hỗ trợ nhân viên và đối tác xác minh danh tính bằng sinh trắc học hoặc mã PIN trên thiết bị di động của họ.

A person standing at a table using a pen to navigate on a tablet.

Khóa bảo mật FIDO2

Thay thế tên người dùng và mật khẩu bằng khóa bảo mật bên ngoài hoặc khóa nền tảng tích hợp sẵn trong thiết bị.

Sự công nhận trong ngành

Xem cách khách hàng của Microsoft đang chuyển sang giải pháp không cần mật khẩu

Thông tin thêm về xác thực không cần mật khẩu

Các giải pháp liên quan

Những tính năng như xác thực đa yếu tố có thể giúp bảo mật tổ chức của bạn nhưng người dùng thường cảm thấy chán nản với lớp bảo mật bổ sung ngoài việc phải nhớ mật khẩu. Các phương pháp xác thực không cần mật khẩu thuận tiện hơn vì không có mật khẩu để nhớ, đồng thời những phương pháp này tương thích trên hầu hết các thiết bị và hệ thống. Ngoài ra, các phương pháp này gần như không bị lừa đảo qua mạng.

Bảo vệ mọi thứ

Giúp tương lai của bạn an toàn hơn. Khám phá các tùy chọn bảo mật của bạn ngay hôm nay.

  1. Gartner không quảng bá cho bất kỳ nhà cung cấp, sản phẩm hay dịch vụ nào được mô tả trong các ấn phẩm nghiên cứu của Gartner và không khuyên người dùng công nghệ chỉ chọn các nhà cung cấp có xếp hạng cao nhất hoặc có danh hiệu khác. Ấn phẩm nghiên cứu của Gartner tập hợp ý kiến từ tổ chức nghiên cứu của Gartner và không nên được hiểu là nội dung khẳng định sự thật. Gartner không chịu trách nhiệm về mọi bảo đảm, dù được thể hiện rõ hay ngụ ý, liên quan đến nghiên cứu này, bao gồm bất cứ bảo đảm nào về khả năng thương mại hoặc tính phù hợp cho một mục đích cụ thể.
    GARTNER và Magic Quadrant là các thương hiệu và nhãn hiệu dịch vụ đã đăng ký của Gartner, Inc. và/hoặc các chi nhánh ở Hoa Kỳ cũng như trên toàn thế giới và đã được phép sử dụng ở đây. Bảo lưu mọi quyền.
  2. Gartner, Magic Quadrant về Quản lý quyền truy nhập, 01/11/2021, Henrique Teixeira, Abhyuday Data, Michael Kelley.